Художня інтерпретація постаті Олени Стеткевич (Виговської) в українській літературі

Назва статтіХудожня інтерпретація постаті Олени Стеткевич (Виговської) в українській літературі
ПосиланняЯценко О. О. Художня інтерпретація постаті Олени Стеткевич (Виговської) в українській літературі. Вісник Запорізького національного університету. Серія “Філологічні науки”. 2012. № 3. C. 357-369. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vznu_fi_2012_3_61.pdf.
Електронне посиланняhttp://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vznu_fi_2012_3_61.pdf
Автори
  • Яценко Олена Олексіївна; ;
Назва журналу (збірника)Вісник Запорізького національного університету. Серія “Філологічні науки”
Статус журнала (збірника)Вітчизняний фаховий
Рік видання2012
Том
Номер (випуск)3
Номери сторінок357-369
Кількість друкованих аркушів1.30
Галузь наукиСоціогуманітарні
Мова виданняУкраїнська
Категорія
Публікація в періодичному виданні
Категорія FAHOVYI, Б,