Концептуальна модель розвитку енергоспоживаючих систем металургійного підприємства

Назва статтіКонцептуальна модель розвитку енергоспоживаючих систем металургійного підприємства
ПосиланняМержинський Є. К., Костенко Д. П. Концептуальна модель розвитку енергоспоживаючих систем металургійного підприємства. ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК ЗАПОРІЗЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ. 2017. № 3. C. 165-169. URL: www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/evzdia_2017_3_35.pdf.
Електронне посиланняwww.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/evzdia_2017_3_35.pdf
Автори
  • Мержинський Євгеній Костянтинович; Merzhynskyi Yevhenii ;
  • Костенко Дмитро Павлович; ;
Назва журналу (збірника)ЕКОНОМІЧНИЙ ВІСНИК ЗАПОРІЗЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ІНЖЕНЕРНОЇ АКАДЕМІЇ
Статус журнала (збірника)Вітчизняний фаховий
Рік видання2017
Том
Номер (випуск)3
Номери сторінок165-169
Кількість друкованих аркушів0.20
Галузь наукиСоціогуманітарні
Мова виданняУкраїнська
Категорія
Публікація в періодичному виданні
Категорія ---,