Публікації

Зберегти у файл

Показані 161-180 із 31 007 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Інше0Патент 135975 Україна. МПК F21S 4/00, F21S 10/00. Світильник на світлодіодах, заявл. 25.02.2019, опубл. 25.07.2019, Бюл. № 142019Коваль Л. М.Коваль Л. М. Патент 135975 Україна. МПК F21S 4/00, F21S 10/00. Світильник на світлодіодах, заявл. 25.02.2019, опубл. 25.07.2019, Бюл. № 14. Київ: Укрпатент, 2019. 8 с.
Публікація в періодичному виданні0Вітраж зі штучним освітленням як засіб світлового дизайну2019Коваль Л. М.Коваль Л. М. Вітраж зі штучним освітленням як засіб світлового дизайну. East European Scientific Journal. Warsaw: EESJ. 2019. Т. 4. № 10 (50). C. 6-11.
Публікація в періодичному виданні0Основні етапи і тенденції світлового дизайну у контексті розвитку джерел світла2019Коваль Л. М.Коваль Л. М. Основні етапи і тенденції світлового дизайну у контексті розвитку джерел світла. East European Scientific Journal. Warsaw: EESJ. 2019. Т. 4. № 11 (51). C. 4-10.
Публікація в періодичному виданні0Методика викладання курсу «Освітлення інтер’єру» для студентів спеціальності 022 Дизайн2017Коваль Л. М.Коваль Л. М. Методика викладання курсу «Освітлення інтер’єру» для студентів спеціальності 022 Дизайн. Технічна естетика і дизайн. Київ: КНУБА. 2017. № 13. C. 162-166.
Тези доповіді на конференціях0GROCERY RETAIL IN THE STRUCTURE OF RETAIL TRADE OF UKRAINE2021Чкан А. С. Чкан І. О. Трусова Н.Чкан А. С., Чкан І. О., Трусова Н. GROCERY RETAIL IN THE STRUCTURE OF RETAIL TRADE OF UKRAINE. Modern transformations in economics and management:V International scientific-practical conference (March 26-27, 2021. Klaipeda, Lithuania). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2021. 184 pages Клайпеда: Baltija Publishing, 2021. C. 71-74.
Тези доповіді на конференціях0Соборність в теорії та практиці українського націоналізму на Запоріжжі у першій половині ХХ ст. 2020Щур Ю.Щур Ю. Соборність в теорії та практиці українського націоналізму на Запоріжжі у першій половині ХХ ст. Соборність як фундаментальна складова ідеології українського націоналізму. Матеріали ІХ всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. Івано-Франківськ, 16-17 квітня 2021т Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2020. C. 248-256.
Тези доповіді на конференціях0Застосування мультимедійних технологій при підготовці майбутніх дизайнерів.2017Виноградова А. С.Виноградова А. С. Застосування мультимедійних технологій при підготовці майбутніх дизайнерів. Збірник матеріалів другого науково-методичного семінару «Методологічні та практичні проблеми професійної підготовки акторів і дизайнерів» Запоріжжя: ЗНУ, 2017. C. 94–97.
Монографія0Формування стратегії антикризового управління операційною діяльністю промислових підприємств: монографія2020Формування стратегії антикризового управління операційною діяльністю промислових підприємств: монографія. За загальною редакцією Швець Ю. О. Запоріжжя: видавець ФОП Мокшанов В.В., 2020. 591 с.
Навчальний посібник0ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ Навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Комп’ютерні науки» освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки»2020ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ Навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Комп’ютерні науки» освітньо-професійної програми «Комп’ютерні науки». За загальною редакцією Борю С. Ю., Лісняк А. О. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 94 с.
Публікація в періодичному виданні0О математической корреляции парапроцессных явлений в парамагнитном аустените сталей с накоплением упругой энергии при их деформации сжатием.2016Ольшанецький В. Ю. Сніжной Г. В. Сніжной В. Л.Ольшанецький В. Ю., Сніжной Г. В., Сніжной В. Л. О математической корреляции парапроцессных явлений в парамагнитном аустените сталей с накоплением упругой энергии при их деформации сжатием. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.. 2016. № 2. C. 131-133.
Публікація в періодичному виданні0Об одной модели зарождения, развития и исчезновения мартенсита при пластической деформации аустенитных Fe-Cr-Ni сталей.2017Сніжной Г. В. Сніжной В. Л.Сніжной Г. В., Сніжной В. Л. Об одной модели зарождения, развития и исчезновения мартенсита при пластической деформации аустенитных Fe-Cr-Ni сталей. Авиационно-космическая техника и технология.. 2017. № 8(143). C. 68-74.
Публікація в періодичному виданні0Идентификация коррозионной стойкости разных плавок, но одной марки аустенитных Fe-Cr-Ni сплавов.2016Сніжной Г. В. Сніжной В. Л.Сніжной Г. В., Сніжной В. Л. Идентификация коррозионной стойкости разных плавок, но одной марки аустенитных Fe-Cr-Ni сплавов. Сб.научных трудов «Стародубовские чтения 2016». Серия «Строительство, материаловедение, машиностроение".. 2016. № 89. C. 167-171.
Публікація в періодичному виданні0Про формування двофазних мартенситних сумішей (мартенситів) в аустенітних сталях систем Fe-Cr-Ni та Fe-Mn при холодній деформації стиснення.2017Ольшанецький В. Ю. Сніжной Г. В. Сніжной В. Л.Ольшанецький В. Ю., Сніжной Г. В., Сніжной В. Л. Про формування двофазних мартенситних сумішей (мартенситів) в аустенітних сталях систем Fe-Cr-Ni та Fe-Mn при холодній деформації стиснення. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.. 2017. № 1. C. 112-113.
Публікація в періодичному виданні0Об особенностях образования и трансформации -мартенсита при пластической деформации аустенитных хромоникелевых сталей.2016Сніжной Г. В. Сніжной В. Л. Ольшанецький В. Ю.Сніжной Г. В., Сніжной В. Л., Ольшанецький В. Ю. Об особенностях образования и трансформации -мартенсита при пластической деформации аустенитных хромоникелевых сталей. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.. 2016. № 2. C. 43-49.
Стаття в книзі0Пропозиція2020Болокан І. В.Болокан І. В. Пропозиція. В кн.: Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Харків : Право, 2016- . Т. 5 : Адміністративне право. 2020. 960 с. Харків: Право. 2020 C. 750-753.
Публікація в періодичному виданні0Об определении деформационной мартенситной точки при силовом воздействии на аустенит Fe-Mn и Fe-Cr-Ni сталей в изменяемом и постоянном магнитных полях.2016Ольшанецький В. Ю. Сніжной Г. В. Сніжной В. Л.Ольшанецький В. Ю., Сніжной Г. В., Сніжной В. Л. Об определении деформационной мартенситной точки при силовом воздействии на аустенит Fe-Mn и Fe-Cr-Ni сталей в изменяемом и постоянном магнитных полях. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. . 2016. № 1. C. 7-10.
Публікація в періодичному виданні0Special features of formation of martensitic phases in the austenite of chromium-nickel steels under plastic deformation2018Ольшанецький В. Ю. Сніжной Г. В. Сніжной В. Л.Ольшанецький В. Ю., Сніжной Г. В., Сніжной В. Л. Special features of formation of martensitic phases in the austenite of chromium-nickel steels under plastic deformation. Metal science and heat treatment. 2018. Т. 60. № 3-4. C. 165-171.
Публікація в періодичному виданні0Словотвірні та граматичні особливості топонімів-тюркізмів Запорізької області2021Ільченко І. І.Ільченко І. І. Словотвірні та граматичні особливості топонімів-тюркізмів Запорізької області. Лексико-граматичні інновації в сучасних слов’янських мовах . 2021. № 10. C. 67-69.
Тези доповіді на конференціях0Суб’єкти та учасники глобальних конфліктів: взаємовідношення та взаємозалежність. 2016Пилипенко Я. С.Пилипенко Я. С. Суб’єкти та учасники глобальних конфліктів: взаємовідношення та взаємозалежність. Історичні, соціологічні, політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (23–24 вересня 2016 року, м. Херсон). Херсон: Гельветика, 2016. C. 77-78.
Тези доповіді на конференціях0Соціально-темпоральний вимір глобального конфлікту.2018Пилипенко Я. С.Пилипенко Я. С. Соціально-темпоральний вимір глобального конфлікту. Придніпровські соціологічні читання: матеріали ІІІ Регіон. наук.-практ. конф. (19 жовтня 2018 року, м. Кам’янське). Дніпро: Формат А+, 2018. C. 81-83.