Публікації

Зберегти у файл

Показані 121-140 із 31 007 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданні0The Homogenization of Multi-Modular Composites at their Longitudinal Deformation2020Grebenyuk S. M. Smolyankova T. A. Klymenko M. I. Kudin O. V.Grebenyuk S. M., Smolyankova T. A., Klymenko M. I., Kudin O. V. The Homogenization of Multi-Modular Composites at their Longitudinal Deformation. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Т. 3. № 7-105. C. 13-19.
Публікація в періодичному виданні0Разработка критерия и метода оценки эффективности применения ударовиброзащитных систем2020Лисица Н. И. Гребенюк С. Н. Твердохлеб Т. Е. Заболотная Е. Ю. Лисица Н. Н.Лисица Н. И., Гребенюк С. Н., Твердохлеб Т. Е., Заболотная Е. Ю., Лисица Н. Н. Разработка критерия и метода оценки эффективности применения ударовиброзащитных систем. Геотехнічна механіка. 2020. № 151. C. 180-189.
Публікація в періодичному виданні0Розрахунок напружено-деформованого стану металевих паль2020Богуславська А. М. Гребенюк С. М. Морозов Д. М. Гнєздовський О. В.Богуславська А. М., Гребенюк С. М., Морозов Д. М., Гнєздовський О. В. Розрахунок напружено-деформованого стану металевих паль. Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки. 2020. № 1. C. 14-19.
Інше0Комп’ютерна програма «Шаблонно об’єктно-орієнтована бібліотека класів, що реалізують побудову локальних матриць жорсткості, маси та демпфування скінченного елементу ‘FE’» («FE»): Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 1006892020Лісняк А. О. Гребенюк С. М. Спиця О. Г. Кудін О. В. Олійник О. М.Лісняк А. О., Гребенюк С. М., Спиця О. Г., Кудін О. В., Олійник О. М. Комп’ютерна програма «Шаблонно об’єктно-орієнтована бібліотека класів, що реалізують побудову локальних матриць жорсткості, маси та демпфування скінченного елементу ‘FE’» («FE»): Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 100689. Київ: Український ін-т інтелектуальної власност, 2020. 1 с.
Публікація в періодичному виданні0Практика прогнозування показників діяльності підприємства щодо забезпечення конкурентноспроможності2020Дашко І. М.Дашко І. М. Практика прогнозування показників діяльності підприємства щодо забезпечення конкурентноспроможності. Економічний простір. 2020. № 153. C. 46-51.
Тези доповіді на конференціях0АНАЛИЗ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ2021Шишкін В. О.Шишкін В. О. АНАЛИЗ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент» Запоріжжя: ЗНУ, 2021. C. 139-143.
Тези доповіді на конференціях0Социальное поведение лани европейской на юго-востоке Украины2017Домніч В. І. Матвієнко А. А.Домніч В. І., Матвієнко А. А. Социальное поведение лани европейской на юго-востоке Украины. Сучастні проблеми біології, екології та хімії Запоріжжя: Запоріжжя, ЗНУ, 2017. C. 86-87.
Стаття в книзі0Децентралізація2020Верлос Н. В.Верлос Н. В. Децентралізація. В кн.: Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Т.5 : Адміністративне право / ред. кол.: Ю.П. Бітяк, С.В. Ківалов, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, Д.В. Лученко та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т дер-жави і права ім. В.М. Корецького НАН Украї Харків: Право. 2020 C. 292-295.
Стаття в книзі0Медіація2020Верлос Н. В.Верлос Н. В. Медіація. В кн.: Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Т.5 : Адміністративне право / ред. кол.: Ю.П. Бітяк, С.В. Ківалов, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, Д.В. Лученкота ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т дер-жави і права ім. В.М. Корецького НАН Україн Харків: Право. 2020 C. 478-481.
Тези доповіді на конференціях0Заробітна плата: характеристика, структура та функції2021Дашко І. М. Гальченко Л. М.Дашко І. М., Гальченко Л. М. Заробітна плата: характеристика, структура та функції. Ефективні рішення в економіці, фінансах та управлінні Одеса: Східноєвропейський центр наукових досліджень, 2021. C. 23-26.
Тези доповіді на конференціях0Екологічне обгрунтування розповсюдження амброзії полинолистої. 2020Дударєва Г. Ф. Ілюшенко Д.Дударєва Г. Ф., Ілюшенко Д. Екологічне обгрунтування розповсюдження амброзії полинолистої. Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми біології, екології та хімії» Запоріжжя: Поліграфічний центр «CopyArt», 2020., 2020. C. 114-115.
Тези доповіді на конференціях0Продуктивність озимої пшениці при використанні біогумусу. 2020Дударєва Г. Ф. Журавель В. В.Дударєва Г. Ф., Журавель В. В. Продуктивність озимої пшениці при використанні біогумусу. Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми біології, екології та хімії» Запоріжжя: Поліграфічний центр «CopyArt», 2020. C. 116-117.
Навчальний посібник0Моніторинг агроландшафтів : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Екологія» освітньо-професійної програми «Екологія та охорона навколишнього середовища»2020Дударєва Г. Ф. Дударєв Д. В.Дударєва Г. Ф., Дударєв Д. В. Моніторинг агроландшафтів : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Екологія» освітньо-професійної програми «Екологія та охорона навколишнього середовища». Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2020. 97 с.
Навчальний посібник0Фактори забруднення навколишнього середовища : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Екологія» освітньої програми «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». 2021Дударєва Г. Ф.Дударєва Г. Ф. Фактори забруднення навколишнього середовища : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Екологія» освітньої програми «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2021. 96 с.
Монографії, видані у співавторстві0Peculiarities of Functioning and Stylistic Role of Diminutives in Ukrainian Folk Songs.2020Stovbur . .Stovbur . . Peculiarities of Functioning and Stylistic Role of Diminutives in Ukrainian Folk Songs. В кн.: Integration of traditional and innovation processes of development of modern science. Riga : Publishing House “Baltija Publishing". 2020 C. 1 - 20 .
Навчально-методичний посібник0Мисливське та природоохоронне законодавство: Навчально-методичний посібник2021Бондар О. Г. Лебедєва Н. І.Бондар О. Г., Лебедєва Н. І. Мисливське та природоохоронне законодавство: Навчально-методичний посібник. Запорожье: ЗНУ, 2021. 81 с.
Монографія0 Невидимый ангел или что фотографировать. 2020Мальцев О. В. Лепський М. А. Самсонов А. В.Мальцев О. В., Лепський М. А., Самсонов А. В. Невидимый ангел или что фотографировать. Одесса: ЧП «Издательский дом «Патриот», 2020. 274 с. с.
Публікація в періодичному виданні0Основні характеристики освіти людей похилого віку.2011Мацкевіч Ю. Р.Мацкевіч Ю. Р. Основні характеристики освіти людей похилого віку. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки.. 2011. Т. 2. № 203. C. 47-51.
Тези доповіді на конференціях0Біотопічне розташування та сліди життєдіяльності ратичних на о. Хортиця при високій щільності2020Домніч В. І. Поляков Д. С.Домніч В. І., Поляков Д. С. Біотопічне розташування та сліди життєдіяльності ратичних на о. Хортиця при високій щільності. VI Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми біології, екології та хімії". Запоріжжя: Україна, м. Запоріжжя, 2020. C. 79.
Тези доповіді на конференціях0Розподіл та поведінка оленя шляхетного в період гону при високій щільності популяції2020Домніч В. І. Минько Ю. Крамор В.Домніч В. І., Минько Ю., Крамор В. Розподіл та поведінка оленя шляхетного в період гону при високій щільності популяції. VI Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми біології, екології та хімії" Запоріжжя: Запоріжжя: Поліграфічний центр «CopyArt», 20, 2020. C. 80.