Публікації

Зберегти у файл

Показані 61-80 із 30 740 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданні0Основні характеристики освіти людей похилого віку.2011Мацкевіч Ю. Р.Мацкевіч Ю. Р. Основні характеристики освіти людей похилого віку. Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки.. 2011. Т. 2. № 203. C. 47-51.
Монографія0 Невидимый ангел или что фотографировать. 2020Мальцев О. В. Лепський М. А. Самсонов А. В.Мальцев О. В., Лепський М. А., Самсонов А. В. Невидимый ангел или что фотографировать. Одесса: ЧП «Издательский дом «Патриот», 2020. 274 с. с.
Навчально-методичний посібник0Мисливське та природоохоронне законодавство: Навчально-методичний посібник2021Бондар О. Г. Лебедєва Н. І.Бондар О. Г., Лебедєва Н. І. Мисливське та природоохоронне законодавство: Навчально-методичний посібник. Запорожье: ЗНУ, 2021. 81 с.
Монографії, видані у співавторстві0Peculiarities of Functioning and Stylistic Role of Diminutives in Ukrainian Folk Songs.2020Stovbur . .Stovbur . . Peculiarities of Functioning and Stylistic Role of Diminutives in Ukrainian Folk Songs. В кн.: Integration of traditional and innovation processes of development of modern science. Riga : Publishing House “Baltija Publishing". 2020 C. 1 - 20 .
Навчальний посібник0Фактори забруднення навколишнього середовища : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Екологія» освітньої програми «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». 2021Дударєва Г. Ф.Дударєва Г. Ф. Фактори забруднення навколишнього середовища : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Екологія» освітньої програми «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2021. 96 с.
Навчальний посібник0Моніторинг агроландшафтів : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Екологія» освітньо-професійної програми «Екологія та охорона навколишнього середовища»2020Дударєва Г. Ф. Дударєв Д. В.Дударєва Г. Ф., Дударєв Д. В. Моніторинг агроландшафтів : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Екологія» освітньо-професійної програми «Екологія та охорона навколишнього середовища». Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2020. 97 с.
Тези доповіді на конференціях0Продуктивність озимої пшениці при використанні біогумусу. 2020Дударєва Г. Ф. Журавель В. В.Дударєва Г. Ф., Журавель В. В. Продуктивність озимої пшениці при використанні біогумусу. Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми біології, екології та хімії» Запоріжжя: Поліграфічний центр «CopyArt», 2020. C. 116-117.
Тези доповіді на конференціях0Екологічне обгрунтування розповсюдження амброзії полинолистої. 2020Дударєва Г. Ф. Ілюшенко Д.Дударєва Г. Ф., Ілюшенко Д. Екологічне обгрунтування розповсюдження амброзії полинолистої. Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми біології, екології та хімії» Запоріжжя: Поліграфічний центр «CopyArt», 2020., 2020. C. 114-115.
Тези доповіді на конференціях0Заробітна плата: характеристика, структура та функції2021Дашко І. М. Гальченко Л. М.Дашко І. М., Гальченко Л. М. Заробітна плата: характеристика, структура та функції. Ефективні рішення в економіці, фінансах та управлінні Одеса: Східноєвропейський центр наукових досліджень, 2021. C. 23-26.
Стаття в книзі0Медіація2020Верлос Н. В.Верлос Н. В. Медіація. В кн.: Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Т.5 : Адміністративне право / ред. кол.: Ю.П. Бітяк, С.В. Ківалов, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, Д.В. Лученкота ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т дер-жави і права ім. В.М. Корецького НАН Україн Харків: Право. 2020 C. 478-481.
Стаття в книзі0Децентралізація2020Верлос Н. В.Верлос Н. В. Децентралізація. В кн.: Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Т.5 : Адміністративне право / ред. кол.: Ю.П. Бітяк, С.В. Ківалов, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, Д.В. Лученко та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т дер-жави і права ім. В.М. Корецького НАН Украї Харків: Право. 2020 C. 292-295.
Тези доповіді на конференціях0Социальное поведение лани европейской на юго-востоке Украины2017Домніч В. І. Матвієнко А. А.Домніч В. І., Матвієнко А. А. Социальное поведение лани европейской на юго-востоке Украины. Сучастні проблеми біології, екології та хімії Запоріжжя: Запоріжжя, ЗНУ, 2017. C. 86-87.
Тези доповіді на конференціях0Психологічна війна: Теорія та практика2020Кіндратець О. М.Кіндратець О. М. Психологічна війна: Теорія та практика. VII Методологічні читання – Сучасна політична наука: нові виклики та контексти (пам’яті професора Валерія Миколайовича Денисенка): Матеріали сьомої Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 11 грудня 2020 р.) / За наук. ред. д. політ. н., Г Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2020. C. 22-24.
Тези доповіді на конференціях0Особливості проявів аріїзму у світогляді козацтва 2016Хлистун О. П.Хлистун О. П. Особливості проявів аріїзму у світогляді козацтва. Рівень ефективності та необхідність впливу суспільних наук на розвиток сучасної цивілізації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 26-27 лютого 2016 року) Львів: Львівська фундація суспільних наук, 2016. C. 30-33.
Публікація в періодичному виданні0Трансформація реклами в контексті розвитку діджитал-технологій.2020Березенко В. В.Березенко В. В. Трансформація реклами в контексті розвитку діджитал-технологій. Держава і регіони. Серія: Соціальні комунікації. . 2020. № № 4 (44). C. 72-78..
Тези доповіді на конференціях0Соціальна взаємодія у ситуаціях, що загрожують життю2020Проценко О. С.Проценко О. С. Соціальна взаємодія у ситуаціях, що загрожують життю. International scientific and practical conference "ACTUAL PROBLEMS OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES" Арад: RIK-U, 2020. C. 12-14.
Тези доповіді на конференціях02022-12-12 16:21:21Проблемні питання формування та діяльності суду присяжних в Україні та шляхи їх вирішення2020Єна І. . Гутнік Є. .Єна І. ., Гутнік Є. . Проблемні питання формування та діяльності суду присяжних в Україні та шляхи їх вирішення. Актуальні дослідження правової та історичної науки: МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ Тернопіль: Юридична лінія, 2020. № 27 C. 26-30.
Тези доповіді на конференціях0На грані двох світів: проблема державної самостійності України у діяльності ОУН на Запоріжжі2020Щур Ю.Щур Ю. На грані двох світів: проблема державної самостійності України у діяльності ОУН на Запоріжжі. Крути: проблеми державотворення від доби Української революції (1917–1921 рр.) до сьогодення. Вип. ІІІ. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (Крути, 29 січня 2020 р.). Київ-Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2020. № ІІІ C. 338-349.
Навчальний посібник0Організація і методика економічного аналізу2018Організація і методика економічного аналізу. За загальною редакцією Череп А. В., Гамова О. В. Запоріжжя: Кондор, 2018. 350 с.
Навчальний посібник0Облік інвестиційної діяльності2018Облік інвестиційної діяльності. За загальною редакцією Гамова О. В., Троян О. В. Запоріжжя: ЗДІА, 2018. 200 с.