Публікації

Зберегти у файл

Показані 181-200 із 31 007 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданні0Функціонування стилістично маркованих прикметників у романі В. Нестайка «Тореадори з Васюківки». 2021Стовбур Л. М.Стовбур Л. М. Функціонування стилістично маркованих прикметників у романі В. Нестайка «Тореадори з Васюківки». Theory and Practice of Modern Science.. 2021. Т. 2. C. 45-50 .
Навчальний посібник0Житлове право : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Право» освітньо-професійної програми «Правознавство». Затверджено вченою радою ЗНУ. Протокол № 7 від 23.02.2021 р. Запоріжжя : Запорізький національ2021Житлове право : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Право» освітньо-професійної програми «Правознавство». Затверджено вченою радою ЗНУ. Протокол № 7 від 23.02.2021 р. Запоріжжя : Запорізький національ. За загальною редакцією Самойленко Г. В. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 199 с.
Методичні рекомендації02023-03-06 23:02:54Актуальні проблеми приватного права : методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Право» освітньо-професійної програми «Правознавство». Затверджено вченою радою ЗНУ. Протоко2021Актуальні проблеми приватного права : методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Право» освітньо-професійної програми «Правознавство». Затверджено вченою радою ЗНУ. Протоко. За загальною редакцією Самойленко Г. В. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 110 с.
Тези доповіді на конференціях0Клінічні випробування як вид медичних дослідів в Україні2020Щипанова О. О. Гутник Є. .Щипанова О. О., Гутник Є. . Клінічні випробування як вид медичних дослідів в Україні. Реформування правової системи України під впливом євроінтеграційних процесів : матеріали V Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (20 березня 2020 року) / Ред. кол.: Н.О.Петренко (відп. ред.) та ін. Херсон: ХДУ, 2020. C. 22-24.
Тези доповіді на конференціях0Право на шлюб – особисте немайнове право фізичної особи2020Щипанова О. О. Васильева К. .Щипанова О. О., Васильева К. . Право на шлюб – особисте немайнове право фізичної особи. Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених. ХІІІ університетська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Молода наука-2020» : у 5 т. / Запорізький національний університет Запоріжжя: ЗНУ, 2020. Т. 1 C. 287-289.
Тези доповіді на конференціях0Електронний правочин в цивільному праві України2020Щипанова О. О. Лиса Н. А.Щипанова О. О., Лиса Н. А. Електронний правочин в цивільному праві України. Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених. ХІІІ університетська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Молода наука-2020» : у 5 т. / Запорізький національний університет. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. Т. 1 C. 306-309.
Тези доповіді на конференціях0Безготівкові гроші як об’єкт цивільних правовідносин2020Щипанова О. О. Михайлова А. .Щипанова О. О., Михайлова А. . Безготівкові гроші як об’єкт цивільних правовідносин. Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених. ХІІІ університетська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Молода наука-2020» : у 5 т. / Запорізький національний університет Запоріжжя: ЗНУ, 2020. Т. 1 C. 310-312.
Тези доповіді на конференціях0Стан законодавства щодо відповідальності батьків за неналежне виконання аліментних зобов’язань2020Щипанова О. О. Драковцева В. В.Щипанова О. О., Драковцева В. В. Стан законодавства щодо відповідальності батьків за неналежне виконання аліментних зобов’язань. Матеріали XХІІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених «Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених», 23-24 квітня 2020 року в Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького Черкаси: ЧНУ, 2020. C. 60-64.
Навчальний посібник0Земельне право України (Загальна частина)2009Земельне право України (Загальна частина). Запоріжжя: ЗНУ, 2009. 61 с.
Навчальний посібник0Земельне право України (Особлива частина)2009Земельне право України (Особлива частина). Запоріжжя: ЗНУ, 2009. 51 с.
Словник0Земельне право України2011Бондар О. Г.Бондар О. Г. Земельне право України. Запоріжжя: ЗНУ, 2011. 49 с.
Навчальний посібник0Земельне право України (Загальна частина)2011Бондар О.Бондар О. Земельне право України (Загальна частина). Запоріжжя: ЗНУ, 2011. 61 с.
Навчальний посібник0Земельне право України (Особлива частина)2011Бондар О. Г.Бондар О. Г. Земельне право України (Особлива частина). Запоріжжя: ЗНУ, 2011. 50 с.
Навчальний посібник0Право інтелектуальної власності у схемах та визначеннях2012Бондар О. Г.Бондар О. Г. Право інтелектуальної власності у схемах та визначеннях. Запоріжжя: ЗНУ, 2012. 448 с.
Навчальний посібник0Адміністративно-правове регулювання публічного адмініструван-ня в Україні2014Бондар О. Г. Коломоєць Т. Лютіков П. С. Пирожкова Ю. В. Шарая А. А.Бондар О. Г., Коломоєць Т., Лютіков П. С., Пирожкова Ю. В., Шарая А. А. Адміністративно-правове регулювання публічного адмініструван-ня в Україні. Запоріжжя: ЗНУ, 2014. 204 с.
Навчальний посібник0Основні засади земельного та екологічного права України.2006Основні засади земельного та екологічного права України. Запоріжжя: ЗНУ, 2006. 384 с.
Навчальний посібник0Основні засади земельного та екологічного права України.2007Бондар О. Г.Бондар О. Г. Основні засади земельного та екологічного права України. Запоріжжя: ЗНУ, 2007. 129 с.
Тези доповіді на конференціях0Формування громадянських компетентностей підлітків у процесі шкільного вивчення сучасної української літератури2021Слижук О.Слижук О. Формування громадянських компетентностей підлітків у процесі шкільного вивчення сучасної української літератури. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Конін – Ужгород – Херсон: Посвіт, 2021. Т. Том Х: Ефекти участі в розвитку науки та освіти на відстані C. 174-177.
Навчальний посібник0Основні засади земельного та екологічного права України. Правознавство у схемах та визначеннях2008Бондар О. Г.Бондар О. Г. Основні засади земельного та екологічного права України. Правознавство у схемах та визначеннях. Запоріжжя: ЗНУ, 2008. 397 с.
Навчальний посібник0 Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ: справи, що виникають із земельних правовідносин2011Бондар О. Г.Бондар О. Г.  Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ: справи, що виникають із земельних правовідносин. Запоріжжя: ЗНУ, 2011. 75 с.