На попередню сторінку

Публікації

Зберегти у файл

Показані 1-20 із 21 045 записів.

 Тип публікаціїНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданніFuzzy modeling in human resource management2020Іванов М. М. Іванов С. М. Терент’єва Н. В. Малтиз В. В. Калюжна Ю. В. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016613010Іванов М. М., Іванов С. М., Терент’єва Н. В., Малтиз В. В., Калюжна Ю. В. Fuzzy modeling in human resource management. The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020), E3S Web of Conferences . 2020. № 166. C. 1-8. URL: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016613010. (SCOPUS).
Робоча програмаПодаткове право та процес в Україні та країнах ЄС: Робоча програма2021Галіцина Н. В. https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=10994Галіцина Н. В. Податкове право та процес в Україні та країнах ЄС: Робоча програма. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2021.
Робоча програмаПраво Європейського Союзу: Робоча програма2020Галіцина Н. В. https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=6929Галіцина Н. В. Право Європейського Союзу: Робоча програма. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2020.
Тези доповіді на конференціяхМолекулярний докінг в аналізі механізмів біологічної дії похідних хіноліну2021Романенко Я. І. Богдан А. М. Бражко О. А. ETAR-1012022021-006-2Романенко Я. І., Богдан А. М., Бражко О. А. Молекулярний докінг в аналізі механізмів біологічної дії похідних хіноліну. Conference Proceedings of the 1st International Conference on Emerging Trends in Academic Research. Dublin, Ireland, 10-12 February 2021. Dublin: 1st International Conference on Emerging Tren, 2021. C. P. 182-184. URL:  ETAR-1012022021-006-2.
Публікація в періодичному виданніХортицький полк 1918 – 1920 рр. (До історії однієї знахідки)2011Хортицький полк 1918 – 1920 рр. (До історії однієї знахідки). Заповідна Хортиця. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Історія запорізького козацтва в пам’ятках та музейній практиці”. 2011. C. С. 97 – 103.
Методичні вказівкиЕкологічна безпека: навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня освіти бакалавр спеціальності «Екологія» освітньо-професійної програми «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»2018Екологічна безпека: навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня освіти бакалавр спеціальності «Екологія» освітньо-професійної програми «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». За загальною редакцією Горбань В., Воронова Н. Запоріжжя: ЗНУ, 2018. 56 с.
Публікація в періодичному виданніКонсалтинговый анализ механизма государственного регулирования занятости населения2013Чкан А. С.Чкан А. С. Консалтинговый анализ механизма государственного регулирования занятости населения. Экономика Крыма: научно-практический журнал. 2013. № № 4(45). C. 147-153. (РИНЦ).
МонографіяСтадніченко О.О. У свічаді слова: література, письменник, час2018Стадніченко. О. О.Стадніченко. О. О. Стадніченко О.О. У свічаді слова: література, письменник, час. Запоріжжя: Дике поле, 2018. 182 с.
Публікація в періодичному виданніКластерно-логістичний підхід в управлінні територіальними громадами2018Горошкова Л. А. Волков В. П. Карбівничий Р. О.Горошкова Л. А., Волков В. П., Карбівничий Р. О. Кластерно-логістичний підхід в управлінні територіальними громадами. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2018. № 17. C. 97-105. (Copernicus).
Тези доповіді на конференціяхСТРАХОВІ БРОКЕРИ ЯК СКЛАДОВА СТРАХОВОГО РИНКУ 2018Рудь Л. Кисільова І. Ю.Рудь Л., Кисільова І. Ю. СТРАХОВІ БРОКЕРИ ЯК СКЛАДОВА СТРАХОВОГО РИНКУ. «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2018. C. 248-250.
Публікація в періодичному виданніОсобливості творення нової лексики кінематографічної галузі в англійській мові2018Залужна М. В. Костюкова А. О.Залужна М. В., Костюкова А. О. Особливості творення нової лексики кінематографічної галузі в англійській мові. Нова філологія. Збірник наукових праць. 2018. № 73. C. 41-48.
Публікація в періодичному виданніФормування економічного механізму інноваційної діяльності промислових підприємств2018Череп О. Г.Череп О. Г. Формування економічного механізму інноваційної діяльності промислових підприємств. Вісник Запорізького національного університету. 2018. № №3 (39) . C. 179-185. (Index Copernicus).
ІншеСлава не поляже,а про себе розкаже :збірник статей2018Павленко І. Я. Козленко Н. В.Павленко І. Я., Козленко Н. В. Слава не поляже,а про себе розкаже :збірник статей. За загальною редакцією Павленко И. . Запоріжжя(Запорізька обл., Запорізька р-н): КУ "ОЗМЦКМ", 2018. 86 с.
Публікація в періодичному виданніЗМІСТ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВАЖКОАТЛЕТОК 12-13 РОКІВ НА ПОПЕРЕДНЬОМУ БАЗОВОМУ ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ 2018Орлов А.Орлов А. ЗМІСТ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВАЖКОАТЛЕТОК 12-13 РОКІВ НА ПОПЕРЕДНЬОМУ БАЗОВОМУ ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ. Вісник Запорізького національного університету. 2018. C. 252-259. (Index Copernicus).
ПідручникЦивільне право України: підручник. 2-е вид., перероб. і доп. У 2 частинах / За заг. ред. проф. Р.Б. Шишки (кер. авт. кол.), ч. 2. Особлива.2018Ткалич М. О.Ткалич М. О. Цивільне право України: підручник. 2-е вид., перероб. і доп. У 2 частинах / За заг. ред. проф. Р.Б. Шишки (кер. авт. кол.), ч. 2. Особлива. Київ: Ліра-К, 2018. 996 с.
Публікація в періодичному виданні" ... тобі болить те, що нація залишила тобі у спадок ...": минуле і сучасне у романі Лариси Денисенко "Відлуння: від загиблого діда до померлого"2019Павленко І. Я.Павленко І. Я. " ... тобі болить те, що нація залишила тобі у спадок ...": минуле і сучасне у романі Лариси Денисенко "Відлуння: від загиблого діда до померлого". Запорожские еврейские чтения: Сборник статей и материалов (19 - 20 апреля 2018 г.). 2019. C. 73 - 90.
Навчальний посібникІміджологія/ навч.-метод. посібник для студентів ЗДІА спеціальності 073 "Менеджмент" галузі знань "Управління та адміністрування" ден. та заоч. форм навчання.2017Бабич О. Б.Бабич О. Б. Іміджологія/ навч.-метод. посібник для студентів ЗДІА спеціальності 073 "Менеджмент" галузі знань "Управління та адміністрування" ден. та заоч. форм навчання. Запоріжжя: ЗДІА, 2017. 148 с.
Публікація в періодичному виданніАдміністративна відповідальність за отримання, використання та розголошення комерційної таємниці за ч. 3 ст. 164-4 КУпАП. 2019Капітаненко Н.Капітаненко Н. Адміністративна відповідальність за отримання, використання та розголошення комерційної таємниці за ч. 3 ст. 164-4 КУпАП. Підприємництво, господарство і право. 2019. № №5 . C. 147-150.
Тези доповіді на конференціяхУдосконалення обліку реалізації готової продукції2019Пушкарь І. В. Джур О.Пушкарь І. В., Джур О. Удосконалення обліку реалізації готової продукції. Збірник матеріалів XІІI Міжнародної науково-практичної конференції «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави» Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2019. C. 117-118.
Тези доповіді на конференціяхДослідження впливу інновацій на розвиток підприємства2019Онищенко О. А. Козюк О. В.Онищенко О. А., Козюк О. В. Дослідження впливу інновацій на розвиток підприємства. Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 29–30 жовтня 2019 р. / Національний університет «Запорізька політехніка». Запоріжжя: ФОП Мокшанов В. В., 2019. C. 194-195.