Публікації

Зберегти у файл

Показані 1-20 із 30 208 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Тези доповіді на конференціях02024-01-12 16:30:44Формування навичок професійного спілкування у здобувачів вищої освіти на етапі роботи над творчим проєктом2023Соколовська Н. П. Стадніченко Н. В. http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/31074Соколовська Н. П., Стадніченко Н. В. Формування навичок професійного спілкування у здобувачів вищої освіти на етапі роботи над творчим проєктом. II Міжнародна науково-практична конференція Мистецтво у нелінійному просторі Тернопіль: Тернопільський національний університет, 2023. Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2023. C. 249-252. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/31074.
Публікація в періодичному виданні02024-02-27 17:24:37Проблема трансформації людини у концепції трансгуманізму: методологія цифрової антропології.2023Воронкова В. . Нікітенко В. . http://humstudies.com.ua/article/view/288975Воронкова В. ., Нікітенко В. . Проблема трансформації людини у концепції трансгуманізму: методологія цифрової антропології. "Humanities studies". 2023. № 16 (93).. C. 9-17. URL: http://humstudies.com.ua/article/view/288975.
Публікація в періодичному виданні0Fuzzy modeling in human resource management2020Іванов М. М. Іванов С. М. Терент’єва Н. В. Малтиз В. В. Калюжна Ю. В. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016613010Іванов М. М., Іванов С. М., Терент’єва Н. В., Малтиз В. В., Калюжна Ю. В. Fuzzy modeling in human resource management. The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF 2020), E3S Web of Conferences . 2020. № 166. C. 1-8. URL: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016613010.
Робоча програма02022-01-10 12:25:28Податкове право та процес в Україні та країнах ЄС: Робоча програма2021Галіцина Н. В. https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=10994Галіцина Н. В. Податкове право та процес в Україні та країнах ЄС: Робоча програма. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2021.
Робоча програма0Право Європейського Союзу: Робоча програма2020Галіцина Н. В. https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=6929Галіцина Н. В. Право Європейського Союзу: Робоча програма. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2020.
Тези доповіді на конференціях0Молекулярний докінг в аналізі механізмів біологічної дії похідних хіноліну2021Романенко Я. І. Богдан А. М. Бражко О. А. ETAR-1012022021-006-2Романенко Я. І., Богдан А. М., Бражко О. А. Молекулярний докінг в аналізі механізмів біологічної дії похідних хіноліну. Conference Proceedings of the 1st International Conference on Emerging Trends in Academic Research. Dublin, Ireland, 10-12 February 2021. Dublin: 1st International Conference on Emerging Tren, 2021. C. P. 182-184. URL:  ETAR-1012022021-006-2.
Публікація в періодичному виданні0Хортицький полк 1918 – 1920 рр. (До історії однієї знахідки)2011Хортицький полк 1918 – 1920 рр. (До історії однієї знахідки). Заповідна Хортиця. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Історія запорізького козацтва в пам’ятках та музейній практиці”. 2011. C. С. 97 – 103.
Методичні вказівки0Екологічна безпека: навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня освіти бакалавр спеціальності «Екологія» освітньо-професійної програми «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»2018Екологічна безпека: навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня освіти бакалавр спеціальності «Екологія» освітньо-професійної програми «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». За загальною редакцією Горбань В., Воронова Н. Запоріжжя: ЗНУ, 2018. 56 с.
Публікація в періодичному виданні0Консалтинговый анализ механизма государственного регулирования занятости населения2013Чкан А. С.Чкан А. С. Консалтинговый анализ механизма государственного регулирования занятости населения. Экономика Крыма: научно-практический журнал. 2013. № № 4(45). C. 147-153.
Монографія0Стадніченко О.О. У свічаді слова: література, письменник, час2018Стадніченко. О. О.Стадніченко. О. О. Стадніченко О.О. У свічаді слова: література, письменник, час. Запоріжжя: Дике поле, 2018. 182 с.
Публікація в періодичному виданні0Кластерно-логістичний підхід в управлінні територіальними громадами2018Горошкова Л. А. Волков В. П. Карбівничий Р. О.Горошкова Л. А., Волков В. П., Карбівничий Р. О. Кластерно-логістичний підхід в управлінні територіальними громадами. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2018. № 17. C. 97-105.
Тези доповіді на конференціях0СТРАХОВІ БРОКЕРИ ЯК СКЛАДОВА СТРАХОВОГО РИНКУ 2018Рудь Л. Кисільова І. Ю.Рудь Л., Кисільова І. Ю. СТРАХОВІ БРОКЕРИ ЯК СКЛАДОВА СТРАХОВОГО РИНКУ. «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2018. C. 248-250.
Публікація в періодичному виданні02022-02-02 19:25:20Особливості творення нової лексики кінематографічної галузі в англійській мові2018Залужна М. В. Костюкова А. О.Залужна М. В., Костюкова А. О. Особливості творення нової лексики кінематографічної галузі в англійській мові. Нова філологія. Збірник наукових праць. 2018. № 73. C. 41-48.
Публікація в періодичному виданні0Формування економічного механізму інноваційної діяльності промислових підприємств2018Череп О. Г.Череп О. Г. Формування економічного механізму інноваційної діяльності промислових підприємств. Вісник Запорізького національного університету. 2018. № №3 (39) . C. 179-185.
Інше0Слава не поляже,а про себе розкаже :збірник статей2018Павленко І. Я. Козленко Н. В.Павленко І. Я., Козленко Н. В. Слава не поляже,а про себе розкаже :збірник статей. За загальною редакцією Павленко И. . Запоріжжя(Запорізька обл., Запорізька р-н): КУ "ОЗМЦКМ", 2018. 86 с.
Публікація в періодичному виданні02023-05-03 19:17:55ЗМІСТ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВАЖКОАТЛЕТОК 12-13 РОКІВ НА ПОПЕРЕДНЬОМУ БАЗОВОМУ ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ 2018Орлов А.Орлов А. ЗМІСТ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВАЖКОАТЛЕТОК 12-13 РОКІВ НА ПОПЕРЕДНЬОМУ БАЗОВОМУ ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ. Вісник Запорізького національного університету. 2018. C. 252-259.
Підручник0Цивільне право України: підручник. 2-е вид., перероб. і доп. У 2 частинах / За заг. ред. проф. Р.Б. Шишки (кер. авт. кол.), ч. 2. Особлива.2018Ткалич М. О.Ткалич М. О. Цивільне право України: підручник. 2-е вид., перероб. і доп. У 2 частинах / За заг. ред. проф. Р.Б. Шишки (кер. авт. кол.), ч. 2. Особлива. Київ: Ліра-К, 2018. 996 с.
Публікація в періодичному виданні0" ... тобі болить те, що нація залишила тобі у спадок ...": минуле і сучасне у романі Лариси Денисенко "Відлуння: від загиблого діда до померлого"2019Павленко І. Я.Павленко І. Я. " ... тобі болить те, що нація залишила тобі у спадок ...": минуле і сучасне у романі Лариси Денисенко "Відлуння: від загиблого діда до померлого". Запорожские еврейские чтения: Сборник статей и материалов (19 - 20 апреля 2018 г.). 2019. C. 73 - 90.
Навчальний посібник0Іміджологія/ навч.-метод. посібник для студентів ЗДІА спеціальності 073 "Менеджмент" галузі знань "Управління та адміністрування" ден. та заоч. форм навчання.2017Бабич О. Б.Бабич О. Б. Іміджологія/ навч.-метод. посібник для студентів ЗДІА спеціальності 073 "Менеджмент" галузі знань "Управління та адміністрування" ден. та заоч. форм навчання. Запоріжжя: ЗДІА, 2017. 148 с.
Публікація в періодичному виданні0Адміністративна відповідальність за отримання, використання та розголошення комерційної таємниці за ч. 3 ст. 164-4 КУпАП. 2019Капітаненко Н.Капітаненко Н. Адміністративна відповідальність за отримання, використання та розголошення комерційної таємниці за ч. 3 ст. 164-4 КУпАП. Підприємництво, господарство і право. 2019. № №5 . C. 147-150.