Публікації

Зберегти у файл

Показані 1-20 із 30 747 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданні0Features of morpho functional changes in periodontal structures in rats with the presence of a photo of a polymer or cement seal. 2020Кущ О. Г. Варакута О. А.Кущ О. Г., Варакута О. А. Features of morpho functional changes in periodontal structures in rats with the presence of a photo of a polymer or cement seal. Journal of Education, Health and Sport. 2020. Т. 10 (10) . C. 300-313.
Публікація в періодичному виданні0Лінгвокогнітивні аспекти актуалізації англомовного концепту КОСМОС на матеріалі твору С. Гокінга «Джордж і великий вибух». 2018Ніколова О. О.http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/4/part_2/3.pdfНіколова О. О. Лінгвокогнітивні аспекти актуалізації англомовного концепту КОСМОС на матеріалі твору С. Гокінга «Джордж і великий вибух». Закарпатські філологічні студії. 2018. Т. 2. № 4. C. 7-13.. URL: http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/4/part_2/3.pdf.
Монографія0Ніколова О.О. Псевдоморфні персонажі української та російської літератур кінця ХVІІІ - першої половини ХІХ ст. (в контексті європейської традиції. 2017Ніколова О. О.Ніколова О. О. Ніколова О.О. Псевдоморфні персонажі української та російської літератур кінця ХVІІІ - першої половини ХІХ ст. (в контексті європейської традиції. Запоріжжя: ЗНУ, 2017. 450 с.
Методичні рекомендації0. Історія зарубіжної літератури : методичні рекомендації до кваліфікаційного екзамену для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Філологія» освіто-професійних програм «Мова і література (англійська)», «Мова і література (німецька)», «Мов2019Василина К. М. Кравченко Я. П. Ніколова О. О. Тупахіна О. В.Василина К. М., Кравченко Я. П., Ніколова О. О., Тупахіна О. В. . Історія зарубіжної літератури : методичні рекомендації до кваліфікаційного екзамену для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Філологія» освіто-професійних програм «Мова і література (англійська)», «Мова і література (німецька)», «Мов. Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 138 с.
Методичні рекомендації0Вступ до літературознавства: методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Філологія» спеціалізації «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» освітньо-професійної програ2018Ніколова О. О.Ніколова О. О. Вступ до літературознавства: методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Філологія» спеціалізації «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» освітньо-професійної програ. Запоріжжя: ЗНУ, 2018. 63 с.
Публікація в періодичному виданні0Socio-cultural transformation in post-soviet Ukraine2021Skvorets V. . Kudinov I. .http://skhid.kubg.edu.ua/article/view/236142Skvorets V. ., Kudinov I. . Socio-cultural transformation in post-soviet Ukraine. SKHID. 2021. Т. 1 (2). C. 43-51. URL: http://skhid.kubg.edu.ua/article/view/236142.
Публікація в періодичному виданні0The Isolationist Pathology of Sovereignism (Three Historical Cases for Analysis)2021Lepska N. . Lepskyi M. . Kudinov I. . Yatsyna Y. .https://doi.org/10.24234/wisdom.v19i3.487Lepska N. ., Lepskyi M. ., Kudinov I. ., Yatsyna Y. . The Isolationist Pathology of Sovereignism (Three Historical Cases for Analysis). WISDOM. 2021. Т. 19 (3). C. 151-162. URL: https://doi.org/10.24234/wisdom.v19i3.487.
Тези доповіді на конференціях0A study of the European experience of social trauma in the project of Jean Monnet2021Pavlenko I. . Kudinov I. .Pavlenko I. ., Kudinov I. . A study of the European experience of social trauma in the project of Jean Monnet. Management, business, technologies, innovation: trends and challenges Marijampole: Marijampole University of Applied Sciences, 2021. C. 7-12.
Тези доповіді на конференціях0Соціальні травми Словаччини2021Кудінов І. О.http://socforecast.org.ua/wp-content/uploads/socforecast2021.pdfКудінов І. О. Соціальні травми Словаччини. Матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: політика подолання травми в процесі миротворення» (12 березня 2021 року, м. Запоріжжя) Запоріжжя: КСК-Альнс, 2021. C. 18-21. URL: http://socforecast.org.ua/wp-content/uploads/socforecast2021.pdf.
Тези доповіді на конференціях0Модернізація системи гарячого водопостачання міста Запоріжжя2021Клименко А. О. Кудінов І. О.http://socforecast.org.ua/wp-content/uploads/socforecast2021.pdfКлименко А. О., Кудінов І. О. Модернізація системи гарячого водопостачання міста Запоріжжя. Матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: політика подолання травми в процесі миротворення» (12 березня 2021 року, м. Запоріжжя) Запоріжжя: КСК-Альянс, 2021. C. 162-165. URL: http://socforecast.org.ua/wp-content/uploads/socforecast2021.pdf.
Тези доповіді на конференціях0Якість послуг ГВП очима мешканців міста Запоріжжя2021Клименко А. О. Кудінов І. О.http://socforecast.org.ua/wp-content/uploads/soctech2021.pdfКлименко А. О., Кудінов І. О. Якість послуг ГВП очима мешканців міста Запоріжжя. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Соціальні технології подолання соціальної травми в процесі миротворення» (16 квітня 2021 року, м. Запоріжжя) Запоріжжжя: КСК-Альянс, 2021. C. 100-102. URL: http://socforecast.org.ua/wp-content/uploads/soctech2021.pdf.
Тези доповіді на конференціях0Чинники енергетичної ефективності багатоквартирних будинків2021Клименко А. О. Кудінов І. О.Клименко А. О., Кудінов І. О. Чинники енергетичної ефективності багатоквартирних будинків. Збірка матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Придніпровські соціологічні читання» (м. Дніпро, 1 жовтня 2021 ро-ку) Дніпро: Видавничо-поліграфічний дім "Формат А+", 2021. C. 50-52.
Публікація в періодичному виданні0Оцінка якості життя молоді в сучасних умовах навчання 2018Кущ О. Г. Федорченко Р. А.Кущ О. Г., Федорченко Р. А. Оцінка якості життя молоді в сучасних умовах навчання. Економіка і право охорони здоров’я. 2018. № 2(8). C. 140-142.
Публікація в періодичному виданні0Реактивність лімфоїдного компонента пародонта під час використання різних пломбувальних матеріалів на тлі експериментального цукрового діабету2019Кущ О. Г. Варакута О. А.Кущ О. Г., Варакута О. А. Реактивність лімфоїдного компонента пародонта під час використання різних пломбувальних матеріалів на тлі експериментального цукрового діабету. Актуальні питання фармац. і мед. науки та практики. . 2019. Т. 12. № 3 (31). C. 365-371.
Публікація в періодичному виданні0Употребление антропонимов в составе компаративных фразеологических единиц.2017Уділова Т. М.Уділова Т. М. Употребление антропонимов в составе компаративных фразеологических единиц. Збірник наукових праць. Філологічні науки.Херсон: .Херсонський держ.ун-т, . – С. 129-132.. 2017. № Вип. LXVIII. C. 129-132.
Публікація в періодичному виданні0Дистанційне навчання в системі медичної освіти (перший досвід кафедри нормальної фізіології здму)2017Кущ О. Г. Омельянчик В. М. Бессараб Г. І. Жернова Н. Степанова Н. В. Тихоновська М. А. Морозова О. В. Сухомлінова І. Е.Кущ О. Г., Омельянчик В. М., Бессараб Г. І., Жернова Н., Степанова Н. В., Тихоновська М. А., Морозова О. В., Сухомлінова І. Е. Дистанційне навчання в системі медичної освіти (перший досвід кафедри нормальної фізіології здму). Медична освіта. 2017. № 4 (85). C. 85-89.
Публікація в періодичному виданні0Динаміка експресії та кількості СК5+-імунопозитивних епітеліоцитів субкапсулярної зони тимуса у щурів раннього постнатального періоду після пренатального введення стафілококового анатоксину2018Кущ О. Г. Волошин М. А. аравіцький Є. О.ISSN 1997-9665 Кущ О. Г., Волошин М. А., аравіцький Є. О. Динаміка експресії та кількості СК5+-імунопозитивних епітеліоцитів субкапсулярної зони тимуса у щурів раннього постнатального періоду після пренатального введення стафілококового анатоксину. Морфологія.. 2018. Т. 12. № 4. C. 24-30. URL: ISSN 1997-9665 .
Тези доповіді на конференціях0ДЕЯКІ ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА2021Гердова Т.Гердова Т. ДЕЯКІ ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА. «МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ АКТОРІВ І ДИЗАЙНЕРІВ» Запоріжжя: ЗНУ, 2021. C. 11-14.
Робоча програма0Кримінальний процес2021Єна І. В.https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php?file=/770289/mod_resource/content/1/%d0%a0%d0%be%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b0.%20%d0%9a%d1%80%d0%b8%d0%bc.%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d1%81%20%d1%82%d0%b8%d1%82.%20%d0%bb..pdfЄна І. В. Кримінальний процес. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2021.
Монографії, видані у співавторстві0Репрезентація транснаціональних рекламних холдингів в Україні2016Санакоєва Н. Д.Санакоєва Н. Д. Репрезентація транснаціональних рекламних холдингів в Україні. В кн.: Прикладні соціально-комунікаційні технології: теорія та практика : монографія. / За загальною редакцією Манакін В. М., Березенко В. В. Запоріжжя: ЗНУ. 2016 C. 158-165.