Публікації

Зберегти у файл

Показані 161-180 із 30 732 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Тези доповіді на конференціях02022-01-24 16:30:49 Академічна доброчесність як запорука підвищення якості вищої освіти в Запорізькому національному університеті.2021Сьомченко В. В.Сьомченко В. В. Академічна доброчесність як запорука підвищення якості вищої освіти в Запорізькому національному університеті. Економічна освіта в ЗНУ: навчальний процес очима студентів економічного факультету : матеріали науково-методичного семінару, м. Запоріжжя, 29 квітня 2021р. / за ред. А.В. Череп. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. C. 58-62.
Тези доповіді на конференціях0 Актуальні питання відбору для занять спортивною гімнастикою дітей 4–6 років на етапі початкової підготовки2019Кокарев Б. В. Кокарева С. М. http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2019/conf/1/TN_2019_FEU.pdfКокарев Б. В., Кокарева С. М. Актуальні питання відбору для занять спортивною гімнастикою дітей 4–6 років на етапі початкової підготовки. Тиждень науки-2019. Факультет економіки та управління. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані Запоріжжя,: ЗНТУ, 2019. C. 296 - 299. URL: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2019/conf/1/TN_2019_FEU.pdf.
Інша друкована навчально-методична праця0 Актуальні питання оплати праці: 2021Проскуріна Н. М. Гороховець Ю. А.Проскуріна Н. М., Гороховець Ю. А. Актуальні питання оплати праці:. За загальною редакцією Проскуріна Н. М. Запоріжжя: Друкарський салон «Сім Сору», 2021. 158 с.
Навчальний посібник0 Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Правоохоронна діяльність» освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність».2018Узунова О. В. Мельковський О. В.Узунова О. В., Мельковський О. В. Актуальні проблеми оперативно-розшукової діяльності: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Правоохоронна діяльність» освітньо-професійної програми «Правоохоронна діяльність». Запоріжжя: ЗНУ, 2018. 80 с.
Тези доповіді на конференціях0 Аналіз динаміки абонентів мобільного Інтернету в Україні2019Очеретін Д. В. Пісоцька А. І.Очеретін Д. В., Пісоцька А. І. Аналіз динаміки абонентів мобільного Інтернету в Україні. Збірник матеріалів XІІI Міжнародної науково-практичної конференції «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави» / [за ред. А.В. Череп] Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2019. C. 311-312.
Навчальний посібник0 Анатомія людини: нервова система. Навчальний посібник для студентів факультету фізичного виховання2010Голець В. О. Алєксєєнко М. Власенко К. Л.Голець В. О., Алєксєєнко М., Власенко К. Л. Анатомія людини: нервова система. Навчальний посібник для студентів факультету фізичного виховання. Запоріжжя: ЗНУ, 2010. 95 с.
Робоча програма02023-01-17 21:49:41 Англійська мова : робоча програма навчальної дисципліни очної форми здобуття освіти спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (7 семестр). 2021Волкова В. В. Дибчинська Я. С.https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php?file=/102819/mod_resource/content/3/%d0%a0%d0%9f%20%d0%90%d0%bd%d0%b3%d0%bb%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0%20%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%b0%207%20%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%80.pdfВолкова В. В., Дибчинська Я. С. Англійська мова : робоча програма навчальної дисципліни очної форми здобуття освіти спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (7 семестр). Запоріжжя: ЗНУ, 2021.
Робоча програма02023-01-17 21:47:59 Англійська мова : робоча програма навчальної дисципліни очної форми здобуття освіти спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (8 семестр). 2021Волкова В. В. Дибчинська Я. С.https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php?file=/585793/mod_resource/content/3/%d0%a0%d0%9f%20%d0%90%d0%bd%d0%b3%d0%bb%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%b0%20%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%b0%208%20%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%80.pdfВолкова В. В., Дибчинська Я. С. Англійська мова : робоча програма навчальної дисципліни очної форми здобуття освіти спеціальності 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (8 семестр). Запоріжжя: ЗНУ, 2021.
Публікація в періодичному виданні0 Антикризове управління2018Гуржій, Н. . Кулачок Н. .https://management-journal.org.ua/index.php/journal/article/view/74Гуржій, Н. ., Кулачок Н. . Антикризове управління. Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку. 2018. № № 4(06). C. 18-28. URL: https://management-journal.org.ua/index.php/journal/article/view/74.
Тези доповіді на конференціях0 Архетип трикстера в жарті Івана Карпенка-Карого "Паливода ХVІІІ століття"2018Хом’як Т. Сафонова О. М.Хом’як Т., Сафонова О. М. Архетип трикстера в жарті Івана Карпенка-Карого "Паливода ХVІІІ століття". Література й історія : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (11–12 жовтня 2018 р.) Запоріжжя: ЗНУ, 2018. C. 165-167.
Публікація в періодичному виданні0 Асоціативні зв’язки з музичним мистецтвом як специфічний засіб формування естетичної культури дизайнерів2019Гердова Т. С.Гердова Т. С. Асоціативні зв’язки з музичним мистецтвом як специфічний засіб формування естетичної культури дизайнерів. Вісник ЗНУ. Педагогічні науки. 2019. № 1 (32). C. 34-38.
Тези доповіді на конференціях02023-12-25 00:45:27 Аудит основних засобів2023Меліхова Т. О. Дашкевич Т. .Меліхова Т. О., Дашкевич Т. . Аудит основних засобів. Перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграції : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції. Одеса : ОНЕУ, 2023. C. 195-197.
Публікація в періодичному виданні02022-12-22 20:46:05 Біфуркації стаціонарних станів моделі двовісного екіпажа 2019Вербицький В. Г. Безверхий А. І. Сенчішак В. М. Цідило І. В І. В.Вербицький В. Г., Безверхий А. І., Сенчішак В. М., Цідило І. В І. В. Біфуркації стаціонарних станів моделі двовісного екіпажа. Прикарпатський вісник наукового товариства ім. Шевченка, серія «Число». 2019. Т. 53. № 1. C. 59-71.
Тези доповіді на конференціях0 Банківське кредитування суб’єктів господарювання в Україні на сучасному етапі 2019Фатюха В. В.Фатюха В. В. Банківське кредитування суб’єктів господарювання в Україні на сучасному етапі. Матеріали ХІІІ Міжнародної науково- практичної конференції «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави» Запоріжжя: ЗНУ, 2019. C. 378-379.
Публікація в періодичному виданні0 Биоадаптивная аппаратная самопомощь в условиях психотравмирующих ситуаций (нормализация эмоционального состояния) [Электронный ресурс]: электрон. данные. - Минск: Белорусская цифровая библиотека LIBRARY.BY, 2020Чаусовський Г. О.https://library.by/portalus/modules/medecine/readme.php?subaction=showfull&id=1596126524&archive=&start_from=&ucat=&Чаусовський Г. О. Биоадаптивная аппаратная самопомощь в условиях психотравмирующих ситуаций (нормализация эмоционального состояния) [Электронный ресурс]: электрон. данные. - Минск: Белорусская цифровая библиотека LIBRARY.BY,. Белорусская цифровая библиотека LIBRARY.BY, . 2020. C. 1. URL: https://library.by/portalus/modules/medecine/readme.php?subaction=showfull&id=1596126524&archive=&start_from=&ucat=&.
Навчальний посібник0 Ботаніка: Покритонасінні : навч.-метод. посіб. для здоб. ст. вищ. осв. бакалавра спец. "Лісове госп-во" освітньо-проф. пр. "Фітотехнології та фітодизайн", "Мисливське госп-во"; спец. "Біологія" освітньо-проф. пр. "Біологія", "Генетика"2019Приступа І. В. Самарська О. В.http://ebooks.znu.edu.ua/index.php?action=url/view&url_id=35717Приступа І. В., Самарська О. В. Ботаніка: Покритонасінні : навч.-метод. посіб. для здоб. ст. вищ. осв. бакалавра спец. "Лісове госп-во" освітньо-проф. пр. "Фітотехнології та фітодизайн", "Мисливське госп-во"; спец. "Біологія" освітньо-проф. пр. "Біологія", "Генетика". Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 93 с.
Публікація в періодичному виданні02022-11-26 13:51:38 ВІТЧИЗНЯНЕ ІНТЕРНЕТ-РАДІО: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ.2019Костюк В. В. Костюк Ю. В.Костюк В. В., Костюк Ю. В. ВІТЧИЗНЯНЕ ІНТЕРНЕТ-РАДІО: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. 2019. № 3. C. 44-51.
Публікація в періодичному виданні02023-04-20 19:57:52 ВБИВСТВО ГОЛОДОМ: ТЕМА ГОЛОДОМОРУ 1932–1933 РР. В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ2022Ніколаєнко В. М.Ніколаєнко В. М. ВБИВСТВО ГОЛОДОМ: ТЕМА ГОЛОДОМОРУ 1932–1933 РР. В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ. Мова. Література. Фольклор. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика». 2022. № 2. C. 102-110.
Тези доповіді на конференціях0 Взаємозв’язок соціалізації та почуття самотності у підлітків2020Железнякова Ю. В.Железнякова Ю. В. Взаємозв’язок соціалізації та почуття самотності у підлітків. ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції ІНТЕРГРАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РОЗВИТКУ Запоріжжя: ЗНУ, 2020. C. 42-44.
Публікація в періодичному виданні0 Визуальное исследование венецианской «машины триумфа» как технологии власти (на примере визита графов Северных в январе 1782 года) 2020Лепський М. А. Мальцев О.https://expedition-journal.de/wp-content/uploads/2020/12/ekspedicziya-%E2%84%964-sajt-1.pdfЛепський М. А., Мальцев О. Визуальное исследование венецианской «машины триумфа» как технологии власти (на примере визита графов Северных в январе 1782 года). Научный журнал «Экспедиция». / Гл.ред Д. Каруна. Германия.. 2020. № 4. C. С.106-117 . URL: https://expedition-journal.de/wp-content/uploads/2020/12/ekspedicziya-%E2%84%964-sajt-1.pdf.