Публікації

Зберегти у файл

Показані 121-140 із 30 732 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Тези доповіді на конференціях02023-02-23 13:37:01 VISUAL MEANS OF DESIGN «TIME» MAGAZINE. 2022Плеханова Т.Плеханова Т. VISUAL MEANS OF DESIGN «TIME» MAGAZINE. Development of modern science in the conditions of the latest paradigm of functioning of society and the state. Collection of theses of scientific and methodical reports of international scientific-practical conference. Вроцлав: Wloclawek : lzdevnieciba "Baltija Publishing, 2022. C. 29 - 38..
Публікація в періодичному виданні02023-03-09 19:03:34 «STRATEGY FOR ENSURING FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES: DEVELOPMENT, SELECTION AND IMPLEMENTATION2022Куценко О. Лепьохін О.Куценко О., Лепьохін О. «STRATEGY FOR ENSURING FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES: DEVELOPMENT, SELECTION AND IMPLEMENTATION. Збірник наукових праць «Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки». Випуск 4 (56)), . 2022. № Випуск 4 (56). C. 112 - 128.
Тези доповіді на конференціях0 «Акторська майстерність видатної української акторки М. Заньковецької».2019Стадніченко Н. В. Жеронкіна В. О.Стадніченко Н. В., Жеронкіна В. О. «Акторська майстерність видатної української акторки М. Заньковецької». Методологічні та практичні проблеми професійної підготовки акторів та дизайнерів: матеріали IV наукового-методичного семінару/ головний редактор Локарєва Г.В.Запоріжжя; Запорізький національний університет 2019 р. 135 с.yferjdj-vtnjlbxyjuj матерали Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2019. C. С.33-35 .
Тези доповіді на конференціях02022-02-09 17:28:38 «Зелена економіка»: можливості для України. 2021Чеверда С. С. Балюта А. .Чеверда С. С., Балюта А. . «Зелена економіка»: можливості для України. Міжнародної науково-практичної конференції «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави» Запорожье: ЗНУ, 2021. C. 120-123.
Робоча програма02024-04-06 09:05:16 «ЛАТИНСЬКА МОВА» РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ підготовки бакалаврів спеціальності 035 «Філологія» спеціалізація: 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша-німецька; освітньо-професійна програма:2023Ярцева . І.Moodle 3323Ярцева . І. «ЛАТИНСЬКА МОВА» РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ підготовки бакалаврів спеціальності 035 «Філологія» спеціалізація: 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша-німецька; освітньо-професійна програма:. 3апоріжжя : Запорізький національний університет , 2023.
Робоча програма02024-04-06 09:02:40 «ЛАТИНСЬКА МОВА» РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ підготовки бакалаврів спеціальності 035 «Філологія» спеціалізація: 035.051 Романські мови та літератури (переклад включно), перша-французька; освітньо-професійна програма2023Ярцева Л. .Moodle 3323Ярцева Л. . «ЛАТИНСЬКА МОВА» РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ підготовки бакалаврів спеціальності 035 «Філологія» спеціалізація: 035.051 Романські мови та літератури (переклад включно), перша-французька; освітньо-професійна програма. Запоріжжя : Запорізький національний університет , 2023.
Тези доповіді на конференціях0 «Місця пам’яті» в сучасній українській літературі про Голокост // Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Література й історія» - Запоріжжя, 2018. – с. 125 – 127.2018Павленко І. Я.Павленко І. Я. «Місця пам’яті» в сучасній українській літературі про Голокост // Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Література й історія» - Запоріжжя, 2018. – с. 125 – 127. Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Література й історія» Запоріжжя(Запорізька обл., Запорізька р-н): ЗНУ, 2018. C. 125-126.
Методичні рекомендації02022-01-19 17:54:58 «Основи наукових досліджень та інформаційна культура студентів:методичні рекомендації та плани практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Філологія». ». – Запоріжжя, ЗНУ, - 2017. – 56 с.2017Стадніченко О. О. Мацегора І.Стадніченко О. О., Мацегора І. «Основи наукових досліджень та інформаційна культура студентів:методичні рекомендації та плани практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Філологія». ». – Запоріжжя, ЗНУ, - 2017. – 56 с. Запоріжжя: ЗНУ, 2017. 56 с.
Тези доповіді на конференціях0 «Режисерське новаторство Леся Курбаса». С. 35-382019Стадніченко Н. В. Петруня К.Стадніченко Н. В., Петруня К. «Режисерське новаторство Леся Курбаса». С. 35-38. Методологічні та практичні проблеми професійної підготовки акторів та дизайнерів/Головний редактор локарєва Г.В. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2019. C. 35-38.
Робоча програма0 «Соціологія маркетингових комунікацій» 2021Пилипенко Я. С.https://moodle.znu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=54322Пилипенко Я. С. «Соціологія маркетингових комунікацій». Запорожье: ЗНУ, 2021.
Методичні вказівки02022-01-19 18:34:46 «Українська мова професійного спрямування: методичні вказівки, завдання до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра напрямів підготовки : «Біологія», «Лісове і садово-паркове господарство2016Стадніченко О. О. Ласкава Ю.Стадніченко О. О., Ласкава Ю. «Українська мова професійного спрямування: методичні вказівки, завдання до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра напрямів підготовки : «Біологія», «Лісове і садово-паркове господарство. Запоріжжя: ЗНУ, 2016. 70 с.
Електронний курс на освітніх платформах ліцензіатів1722022-01-12 19:09:37 Європейські інтеграційні процеси в економіці, фінансах та менеджменті2021Метеленко Н.https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=10354Метеленко Н. Європейські інтеграційні процеси в економіці, фінансах та менеджменті. 2021.
Тези доповіді на конференціях02024-05-17 13:44:14 Європейські практики діджиталізації як інструмент забезпечення соціально-економічної безпеки. 2024Череп А. В. Воронкова В. Г.https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/44749/1/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%A2%D0%9E%D0%9C_1.pdfЧереп А. В., Воронкова В. Г. Європейські практики діджиталізації як інструмент забезпечення соціально-економічної безпеки. Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку бізнесу : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 17-19 квітня 2024 р. Електронне видання у 2 т. / відп. ред. та упоряд. В. В. Храпкіна, К. В. Пічик Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», , 2024. Т. Т.2. C. 396-400. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/44749/1/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%A2%D0%9E%D0%9C_1.pdf.
Публікація в періодичному виданні02024-04-17 17:02:15 Європейські практики цифрового гуманізму у контексті глобальних викликів. 2024Нікітенко В. . Тупахіна О. . Воронкова В. . Сорокіна О. .http://humstudies.com.ua/article/view/299852/292360 DOI https://doi.org/10.32782/hst-2024-18-95-06Нікітенко В. ., Тупахіна О. ., Воронкова В. ., Сорокіна О. . Європейські практики цифрового гуманізму у контексті глобальних викликів. Humanities Studies. 2024. № 8 (95). C. 52-64. URL: http://humstudies.com.ua/article/view/299852/292360 DOI https://doi.org/10.32782/hst-2024-18-95-06.
Публікація в періодичному виданні02024-04-17 17:02:16 Європейські практики цифрового гуманізму у контексті глобальних викликів. 2024Нікітенко В. . Тупахіна О. . Воронкова В. . Сорокіна О. .http://humstudies.com.ua/article/view/299852/292360 DOI https://doi.org/10.32782/hst-2024-18-95-06Нікітенко В. ., Тупахіна О. ., Воронкова В. ., Сорокіна О. . Європейські практики цифрового гуманізму у контексті глобальних викликів. Humanities Studies. 2024. № 8 (95). C. 52-64. URL: http://humstudies.com.ua/article/view/299852/292360 DOI https://doi.org/10.32782/hst-2024-18-95-06.
Монографія0 Іванов М.М., Корінєв В.Л., Терентєва Н.В., Малтиз В.В., Іванов С.М. Сучасні технології маркетингового менеджменту монографія / за ред. д-ра. екон. наук, проф. М.М. Іванова.2020Терент’єва Н. В. Малтиз В. В. Іванов С. М.Терент’єва Н. В., Малтиз В. В., Іванов С. М. Іванов М.М., Корінєв В.Л., Терентєва Н.В., Малтиз В.В., Іванов С.М. Сучасні технології маркетингового менеджменту монографія / за ред. д-ра. екон. наук, проф. М.М. Іванова. За загальною редакцією Іванов М. М., Корінєв В. Л. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 184 с.
Тези доповіді на конференціях0 Із спостережень над німецькою ювенільною журналістикою.2020Козачок О. Ю. Тернова А. І.http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2019/tom_3.pdfКозачок О. Ю., Тернова А. І. Із спостережень над німецькою ювенільною журналістикою. Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2020» : у 5 т. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2020. Т. 3 C. С. 110-112 . URL: http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2019/tom_3.pdf.
Тези доповіді на конференціях0 Із спостережень над ювенільною журналістикою Запоріжжя2020Козачок О. Ю. Тернова А. І.http://sites.znu.edu.ua/znu_news//2020/l/mater__ali_konferents__yi_v__dredagovano.pdfКозачок О. Ю., Тернова А. І. Із спостережень над ювенільною журналістикою Запоріжжя. Соціальні комунікації: стратегічні взаємодія та взаємовплив : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2020. C. с. 97-104. URL: http://sites.znu.edu.ua/znu_news//2020/l/mater__ali_konferents__yi_v__dredagovano.pdf.
Публікація в періодичному виданні02023-01-06 12:46:24 Іконічність жестової комунікації2018Козлова Т. О.Козлова Т. О. Іконічність жестової комунікації. Наукові записки (Філологічні науки). 2018. № 164. C. 317-322.
Публікація в періодичному виданні0 Ільченко І.І. Українсько-болгарські взаємозв’язки в антропонімії Надвеликолужжя2019 Ільченко І.І. Українсько-болгарські взаємозв’язки в антропонімії Надвеликолужжя. Мова. Свідомість. Концепт. Збірник наукових праць. 2019. № Вип. 9. . C. 52-55..