Публікації

Зберегти у файл

Показані 241-260 із 31 007 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданні02024-02-27 05:06:38 Критичне мислення у контексті постмодерністського дискурсу Жана Бодріяра.2023Воронкова В. Г. Кивлюк О. П. Нікітенко В.https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/43330/Voronkova_Kyvliuk_Nikitenko.pdf?sequence=1&isAllowed=yВоронкова В. Г., Кивлюк О. П., Нікітенко В. Критичне мислення у контексті постмодерністського дискурсу Жана Бодріяра. "Освітній дискурс". 2023. № Випуск 45 (7-9). C. 29-39. URL: https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/43330/Voronkova_Kyvliuk_Nikitenko.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Тези доповіді на конференціях02023-02-24 18:48:40 Культурне різноманіття як тренд толерантнсоті в європейському філософському дискурсі. 2022Череп А. В. Воронкова В. .http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/book/172Череп А. В., Воронкова В. . Культурне різноманіття як тренд толерантнсоті в європейському філософському дискурсі. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2022 року / Ред.-упорядник: д.філософ.н., проф., В. Г. Воронкова Львів: Liga-Pres, 2022.692 с.: Олді+, 2022. C. 548-555. URL: http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/book/172.
Публікація в періодичному виданні0 Курган 5 (96) могильника «Солоха» 2019Тощев Г. М. Андрух Світлана Іванівна С. І.Тощев Г. М., Андрух Світлана Іванівна С. І. Курган 5 (96) могильника «Солоха». Revista Arheologica. Serie noua. 2019. Т. vol.VX. № nr. 1.. C. 77-84.
Навчально-методичний посібник0 Логістика2018Кирилова Л. І.Кирилова Л. І. Логістика. За загальною редакцією Яришко О. В., Ткаченко Є. Ю. Запоріжжя: ЗДІА, 2018. 182 с.
Інше02022-09-25 15:04:36 Любов Геньба. Літературний портрет2020 Любов Геньба. Літературний портрет. За загальною редакцією Кравченко В. О. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 50 с.
Тези доповіді на конференціях0 Людський капітал в системі розвитку підприємства2019Тимошик В. Ю.Тимошик В. Ю. Людський капітал в системі розвитку підприємства. зовнішні та внутрішні фактори впливу на формування та розвиток економічної системи Київ: Київський економічний науковий центр, 2019. C. 49-52.
Тези доповіді на конференціях02022-01-31 17:26:01 Між Сціллою ідолізації і Харібдою знетронення: літературні баталії навколо Шекспіра 2018Торкут Н. М.Торкут Н. М. Між Сціллою ідолізації і Харібдою знетронення: літературні баталії навколо Шекспіра. Всеукраїнська конференція «Літературні баталії: поразки та перемоги» XVI Філологічні читання пам’яті Н.С.Шрейдер Дніпро: ДНУ, 2018. C. 47-48.
Навчально-методичний посібник0 Міжкультурна комунікація : навчально-методичний посібник для здобувачів освітнього ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Філологія» освітньої програми «Українська мова і література» 2018Горбач Н. В.Горбач Н. В. Міжкультурна комунікація : навчально-методичний посібник для здобувачів освітнього ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Філологія» освітньої програми «Українська мова і література». Запоріжжя: ЗНУ, 2018. 72 с.
Методичні рекомендації02023-01-23 17:06:52 Міжнародна економіка : Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Економіка» освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка».2022Корінний С. О.Корінний С. О. Міжнародна економіка : Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Економіка» освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка». За загальною редакцією Бабміндра Д. І., Гамова О. В. Запоріжжя: ЗНУ, 2022. 52 с.
Тези доповіді на конференціях02023-01-09 16:51:29 Міжнародний вебінар "Академічна доброчесність в країнах Європейського Союзу та Україні (м. Люблін, Польща, 22-29 листопада 2021 р.); 2021Страколист Г. М.file:///C:/Users/Home/Downloads/_%D0%9C%D0%9F%D0%9A%2022%2029%2011%202021.pdfСтраколист Г. М. Міжнародний вебінар "Академічна доброчесність в країнах Європейського Союзу та Україні (м. Люблін, Польща, 22-29 листопада 2021 р.);. Академічна доброчесність в країнах Європейського Союзу та Україні Люблін: Вінсента Поля, 2021. № . C. 1. URL: file:///C:/Users/Home/Downloads/_%D0%9C%D0%9F%D0%9A%2022%2029%2011%202021.pdf.
Тези доповіді на конференціях02023-12-16 14:16:11 Міжнародний досвід податкових систем світу: податкова система у Сінгапурі.2023Воронкова В. Г. Бурашнікова О. С. https://www.znu.edu.ua/ii_znu/nauka/conf6/zbirnyk_23.pdfВоронкова В. Г., Бурашнікова О. С. Міжнародний досвід податкових систем світу: податкова система у Сінгапурі. Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції за участю молодих науковців «Актуальні питання сталого науково-технічного та соціально-економічного розвитку регіонів України» 17-20 жовтня 2023 року Запоріжжя: ЗНУ, 2023. C. 528-529. URL: https://www.znu.edu.ua/ii_znu/nauka/conf6/zbirnyk_23.pdf.
Публікація в періодичному виданні12024-04-20 21:09:43 Міжпредметні зв’язки на уроках історії та зарубіжної літератури 10-11 класів на прикладі теми депортації кримськотатарського народу. Таїр Халілов «До останнього подиху». 2023Турченко Г. Ф. Тоцька С. І. Тоцька Ю. .https://drive.google.com/file/d/1FMxiKa3cJSyK_BI1vXB3t0naYNKx57qs/viewТурченко Г. Ф., Тоцька С. І., Тоцька Ю. . Міжпредметні зв’язки на уроках історії та зарубіжної літератури 10-11 класів на прикладі теми депортації кримськотатарського народу. Таїр Халілов «До останнього подиху». Електронний збірник наукових праць ЗОІППО. 2023. Т. 2 (54). C. 2-10. URL: https://drive.google.com/file/d/1FMxiKa3cJSyK_BI1vXB3t0naYNKx57qs/view.
Тези доповіді на конференціях02024-01-11 13:48:46 Міський текст роману М. Гримич «Фріда» 2023Горбач Н. В.https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/bitstream/123456789/4519/1/збірник_тез_наукових_доповідей_частина_3-46-49.pdfГорбач Н. В. Міський текст роману М. Гримич «Фріда». Інноваційні дослідження та перспективи розвитку науки і техніки у ХХІ столітті : зб. тез доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф. до 30-річчя Приват. вищ. навч. закл. «Міжнар. економ.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем’янчука» (м. Рівне, 19 жовт. 2023 Рівне: ВПНЗ "МЕГУ", 2023. Т. 3 C. 45-48. URL: https://dspace.megu.edu.ua:8443/jspui/bitstream/123456789/4519/1/збірник_тез_наукових_доповідей_частина_3-46-49.pdf.
Публікація в періодичному виданні02023-05-17 10:48:38 Маловідомі сторінки творчої біографії2020Пастухова С. В. Жаданова К. Ф.Пастухова С. В., Жаданова К. Ф. Маловідомі сторінки творчої біографії. Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. 2020. № 23. C. 61-68.
Тези доповіді на конференціях0 Математична модель гомогенізації в’язкопружного композиційного матеріалу на основі енергетичних умов узгодження 2019Герасимова Д. Клименко М. І.Герасимова Д., Клименко М. І. Математична модель гомогенізації в’язкопружного композиційного матеріалу на основі енергетичних умов узгодження. Збірка тез доповідей Десятої Всеукраїнської наукової конференції молодих дослідників «Актуальні проблеми математики і інформатики»/ Запоріжжя: ЗНУ. – 2019. – С. 93 – 94. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2019. C. 93-94.
Тези доповіді на конференціях02023-11-22 12:32:39 Математичне моделювання фізичних властивостей анізотропних матеріалів в програмному комплексі Mathcad Prime 7.2022Проценко В. М. Сагулякін О. Є.https://web.znu.edu.ua/NIS//2022/tom_5.pdfПроценко В. М., Сагулякін О. Є. Математичне моделювання фізичних властивостей анізотропних матеріалів в програмному комплексі Mathcad Prime 7. МОЛОДА НАУКА-2022 Запоріжжя: ЗНУ, 2022. Т. 5 C. 113-115. URL: https://web.znu.edu.ua/NIS//2022/tom_5.pdf.
Методичні рекомендації0 Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності "Інженерія програмного забезпечення" освітньої програми "Інженерія програмного заб2019Козлова О. С. Кривохата А. Г. Кудін О. В.http://ebooks.znu.edu.ua/files/metodychky/2019/05/0043569.pdfКозлова О. С., Кривохата А. Г., Кудін О. В. Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності "Інженерія програмного забезпечення" освітньої програми "Інженерія програмного заб. Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 97 с.
Публікація в періодичному виданні0 Методичні аспекти розвитку психолого-педагогічних компетентностей викладачів спеціальних дисциплін технічного коледжу. 2018Садовенко С. Г.Садовенко С. Г. Методичні аспекти розвитку психолого-педагогічних компетентностей викладачів спеціальних дисциплін технічного коледжу. Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць.. 2018. № 2. C. 140-155..
Методичні вказівки0 Методичні вказівки до написання курсових і кваліфікаційних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра та магістра математичного факультету2017Гоменюк С. І. Гребенюк С. М. Зіновєєв І. В. Манько Н. І. Спиця О. Г. Ткаченко І. Г.https://ebooks.znu.edu.ua/files/metodychky/2017/06/0040841.pdfГоменюк С. І., Гребенюк С. М., Зіновєєв І. В., Манько Н. І., Спиця О. Г., Ткаченко І. Г. Методичні вказівки до написання курсових і кваліфікаційних робіт для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра та магістра математичного факультету. Запоріжжя: ЗНУ, 2017. 68 с.
Методичні рекомендації12024-01-10 17:29:48 Методичні рекомендації до написання курсових робіт для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності "Середня освіта" предметної спеціальності "Середня освіта (Українська мова і література.)" освітньо-професійної програми "Середня освіта (Украї2023Горбач Н. В. Проценко О.Горбач Н. В., Проценко О. Методичні рекомендації до написання курсових робіт для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності "Середня освіта" предметної спеціальності "Середня освіта (Українська мова і література.)" освітньо-професійної програми "Середня освіта (Украї. За загальною редакцією Горбач Н. . Запоріжжя: ЗНУ, 2023. 46 с.