Публікації

Зберегти у файл

Показані 221-240 із 31 007 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданні12024-03-20 15:40:29 ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ З ІСТОРІЇ: ЧИ МАЄ МІСЦЕ ДІАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ? (НА ПРИКЛАДІ ОДНІЄЇ ТЕМИ). 2023Терно С. О. Турченко Г. Ф. Рубчева А. В.https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2457Терно С. О., Турченко Г. Ф., Рубчева А. В. ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ З ІСТОРІЇ: ЧИ МАЄ МІСЦЕ ДІАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ? (НА ПРИКЛАДІ ОДНІЄЇ ТЕМИ). Zaporizhzhia Historical Review. 2023. № 7(59). C. 173-184. URL: https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2457.
Публікація в періодичному виданні02023-10-08 12:56:32 Зовнішні та внутрішні стимули розвитку фразеології англійської мови в Австралії. 2020Козлова Т. О. Полєжаєв Ю. Салій О.https://doi.org/10.26661/2414-9594-2020-1-1-16Козлова Т. О., Полєжаєв Ю., Салій О. Зовнішні та внутрішні стимули розвитку фразеології англійської мови в Австралії. Мова. Література. Фольклор. 2020. Т. 1. № 1. C. 109-116. URL: https://doi.org/10.26661/2414-9594-2020-1-1-16.
Тези доповіді на конференціях0 Исследование влияния корпоративной культуры предприятий на некоторые аспекты человеческого капитала2018Маказан Є. В.Маказан Є. В. Исследование влияния корпоративной культуры предприятий на некоторые аспекты человеческого капитала. II INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE THE MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF BUSINESS SOCIAL RESPONSIBILITY June 29th, 2018 Proceedings of the Conference Лісабон: NOVA School of Business and Economics, 2018. Т. 1 C. 102-105.
Тези доповіді на конференціях02023-12-24 02:27:14 Кенселінг як інструмент регулювання подієвих комунікацій (на прикладі кейсу щодо нового жесту до Дня Незалежності від Banda Agency). 2023Ковпак В. А.file:///C:/Users/1/Downloads/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97.pdfКовпак В. А. Кенселінг як інструмент регулювання подієвих комунікацій (на прикладі кейсу щодо нового жесту до Дня Незалежності від Banda Agency). Соціокомунікаційна наука в парадигмі смислових трансформацій: суспільні виклики, тренди освіти і професійної діяльності [Електронне видання] : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції (м. Ірпінь, 19 травня 2023р.) / Ірпінь: : Державний податковий університет,, 2023. C. С. 141–144. . URL: file:///C:/Users/1/Downloads/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97.pdf.
Публікація в періодичному виданні0 Класифікаційний розподіл адміністративних процедур 2010Галіцина Н. В.Галіцина Н. В. Класифікаційний розподіл адміністративних процедур. Вісник Запорізького національного університету. Серія: Юридичні науки. 2010. № 3. C. 54-60.
Тези доповіді на конференціях02023-11-25 18:09:22 Кластери цифрової промисловості як нова рушійна сила та ключовий чинник розвитк2023Воронкова В. Г.формуєтьсяВоронкова В. Г. Кластери цифрової промисловості як нова рушійна сила та ключовий чинник розвитк. Проблеми управління економічним потенціалом регіонів: збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції: Запоріжжя: ЗНУ, 2023. C. 10-12. URL: формується.
Тези доповіді на конференціях0 Когнітивні параметри дослідження дискурсу2020Приходько Г.http://foreign-languages.karazin.ua/resources/7987f3303edd686c6a70b4951d0c84f5.pdfПриходько Г. Когнітивні параметри дослідження дискурсу. Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. C. 118-120. URL: http://foreign-languages.karazin.ua/resources/7987f3303edd686c6a70b4951d0c84f5.pdf.
Публікація в періодичному виданні0 Колпаков В. К., Самойленко Г. В. Автомобільний транспорт як об’єкт публічного управління: «корупційні ризики» в нормативному закріпленні засад урегулювання деяких проблемних питань в Україні. . 2020Коломоєць Т. Колпаков В. К. Самойленко Г. В.Коломоєць Т., Колпаков В. К., Самойленко Г. В. Колпаков В. К., Самойленко Г. В. Автомобільний транспорт як об’єкт публічного управління: «корупційні ризики» в нормативному закріпленні засад урегулювання деяких проблемних питань в Україні. . Право і суспільство. 2020. № 4. C. 152-163.
Тези доповіді на конференціях0 Комікс як засіб рецепції художнього твору на заняттях з української літератури2021Орманжи В. Є.-Орманжи В. Є. Комікс як засіб рецепції художнього твору на заняттях з української літератури. Фахова передвища і професійна освіта : теорія, методика, практика : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференці Київ: Науково-методичний центр ВФПО, 2021. C. 344-348. URL: -.
Стаття в книзі0 Коментар до статті Закону. 2019Ларкін М. О.Ларкін М. О. Коментар до статті Закону. В кн.: Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції» / За загальною редакцією Коломоєць Т. О., Колпаков В. К. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика». 2019 C. 588.
Публікація в періодичному виданні02024-03-25 15:43:37 Комплексний аналіз адаптивних механізмів і управління навантаженнями в академічному веслуванні: від біорегенерації до оптимізації аеробних та анаеробних процесів2024Тищенко Д. Г. Тищенко В. О.https://olympicus.pdpu.edu.ua/index.php/olympicus/article/view/73/69Тищенко Д. Г., Тищенко В. О. Комплексний аналіз адаптивних механізмів і управління навантаженнями в академічному веслуванні: від біорегенерації до оптимізації аеробних та анаеробних процесів. Olympicus. 2024. № 1. C. 153-159. URL: https://olympicus.pdpu.edu.ua/index.php/olympicus/article/view/73/69.
Тези доповіді на конференціях0 КОНСОРТИВНІ ЗВ’ЯЗКИ ПРЕІМАГІНАЛЬНИХ ФАЗ РОЗВИТКУ AEDES VEXANS У СТЕПОВОМУ ПРИДНІПРОВ’Ї2020Воронова Н. Сагайдак Л. В.Воронова Н., Сагайдак Л. В. КОНСОРТИВНІ ЗВ’ЯЗКИ ПРЕІМАГІНАЛЬНИХ ФАЗ РОЗВИТКУ AEDES VEXANS У СТЕПОВОМУ ПРИДНІПРОВ’Ї. VІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ БІОЛОГІЇ, ЕКОЛОГІЇ ТА ХІМІЇ» Запоріжжя: ЗНУ, 2020. C. 92-95.
Тези доповіді на конференціях0 Конструктивные и эксплуатационные особенности бандажированных прокатных валков2018Огінський Й. К. Таратута К. В. Востоцький С. М.Огінський Й. К., Таратута К. В., Востоцький С. М. Конструктивные и эксплуатационные особенности бандажированных прокатных валков. Матеріали Х міжнародної науково- технічної конференції «Ресурсозбереження та енергоефективність процесів та обладнання обробки тиском в машинобудуванні та металургії» Харків: НТУ "Харківський політехнічний інститут", 2018. C. 52-53.
Публікація в періодичному виданні0 Концепт Zauberei в сказках В. Гауфа.2019Мамедова А. І.Мамедова А. І. Концепт Zauberei в сказках В. Гауфа. Нова філологія. Збірник наукових праць.. 2019. № 75. C. 44-48.
Електронний курс на освітніх платформах ліцензіатів1832022-01-21 20:29:12 Концепт-арт (Вибіркова дисципліна 4 курс 8 семестр)2021Чемерис Г. Ю.https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=11633Чемерис Г. Ю. Концепт-арт (Вибіркова дисципліна 4 курс 8 семестр). 2021.
Тези доповіді на конференціях02022-12-27 17:47:08 Концепція удосконалення механізмів антикризового управління в умовах нестабільності та невизначеності. 2022Нікітенко В. Козакова Ю. .формуєтьсяНікітенко В., Козакова Ю. . Концепція удосконалення механізмів антикризового управління в умовах нестабільності та невизначеності. Цифрова трансформація соціо-економічних, управлінських та освітянських систем сучасного суспільства. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2022 року Запоріжжя: ЗНУ, 2022. C. 179-181. URL: формується.
Тези доповіді на конференціях02023-12-21 19:19:34 Кон’юнктура та типологія штучного інтелекту2023Шапуров О. .https://isu-conference.com/wp-content/uploads/2023/12/Collective-Thinking-Unifying-Scientific-Approaches-in-Multifaceted-Research-Nov-29-Dec-01-2023-Amsterdam-Netherlands.pdfШапуров О. . Кон’юнктура та типологія штучного інтелекту. ІІI International scientific and practical conference «Collective Thinking: Unifying Scientific Approaches in Multifaceted Research» (November 29 – December 01, 2023) Amsterdam: International Science Unity, 2023. C. 120-123. URL: https://isu-conference.com/wp-content/uploads/2023/12/Collective-Thinking-Unifying-Scientific-Approaches-in-Multifaceted-Research-Nov-29-Dec-01-2023-Amsterdam-Netherlands.pdf.
Тези доповіді на конференціях0 Кооперація аграріїв як інструмент підвищення ефективності їхньої діяльності 2020Яценко В. . Гуржій Н. М.drive.google.com/file/d/1avIq15Fy-aHoMtTUXmgpi6Qvmk3br6_7/view Яценко В. ., Гуржій Н. М. Кооперація аграріїв як інструмент підвищення ефективності їхньої діяльності. Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 лютого 2020 р. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. Т. 1 C. 287 -290. URL: drive.google.com/file/d/1avIq15Fy-aHoMtTUXmgpi6Qvmk3br6_7/view .
Навчально-методичний посібник02022-11-26 21:09:18 Кравченко В. О., Курилова Ю. Р., Ніколаєнко В. М., Проценко О. Українська література та методика її викладання: навчально-методичний посібник до атестаційного екзамену для здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти додаткової предметної сп2022 Кравченко В. О., Курилова Ю. Р., Ніколаєнко В. М., Проценко О. Українська література та методика її викладання: навчально-методичний посібник до атестаційного екзамену для здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти додаткової предметної сп. Запоріжжя: ЗНУ, 2022. 144 с.
Тези доповіді на конференціях0 КРЕАТИВНІ ПРАКТИКИ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 2020Лепський М. А.Лепський М. А. КРЕАТИВНІ ПРАКТИКИ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. Формування концепції цифровізації як чинник розвитку креативності особистості та її вплив на розвиток людського й соціального капіталу». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 26-27 листопада 2020 року / Ред.-упорядник: д.філсоф..н., проф., Запоріжжя: ЗНУ, 2020. C. 149-151.