Публікації

Зберегти у файл

Показані 181-200 із 30 732 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Тези доповіді на конференціях0 Виклики цифрової епохи та напрями розвитку історичної освіти 2021Винарчук Т. В..Винарчук Т. В. Виклики цифрової епохи та напрями розвитку історичної освіти. Цифрові гуманітарні дослідження та цифрові трансформації у сфері культури. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (24 червня 2021, Київ) Київ: ., 2021. C. 7-10. URL: ..
Тези доповіді на конференціях0 Використання методу персоніфікації у фаховй підготовці майбутнього актора. 2018Стадніченко Н.www.wsb-nlu.edu.plСтадніченко Н. Використання методу персоніфікації у фаховй підготовці майбутнього актора. Proceedings of the III International scientific and practical conference “Scientific research priorities: theoretical and practical value”, Nowy Sącz, : Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis Univer, 2018. № 3 C. 167-169.. URL: www.wsb-nlu.edu.pl.
Тези доповіді на конференціях0 Влияние осевого усилия на общую неустойчивость составных подкрепленных оболочечных конструкций положительной гауссовой кривизны при внешнем давлении2020Грищак В. З. Д'яченко Н. М.https://drive.google.com/file/d/1CkV8qqxt1p9o99Jxfiu9MeXqcM33-Fmz/viewГрищак В. З., Д'яченко Н. М. Влияние осевого усилия на общую неустойчивость составных подкрепленных оболочечных конструкций положительной гауссовой кривизны при внешнем давлении. VIII Міжнародна наук.-техн. конф. "Актуальні проблеми механіки та міцності конструкцій" Запоріжжя (Запорізька): ЗНУ, 2020. C. 4. URL: https://drive.google.com/file/d/1CkV8qqxt1p9o99Jxfiu9MeXqcM33-Fmz/view.
Тези доповіді на конференціях0 Внутрішній контроль на підприємстві як складова аналітичної роботи.2021Проскуріна Н. М. Смурова Г. С.Проскуріна Н. М., Смурова Г. С. Внутрішній контроль на підприємстві як складова аналітичної роботи. Збірник матеріалів XVI Міжнародна науково-практична конференція «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях». Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2021. C. 187-189.
Публікація в періодичному виданні02024-02-27 05:15:23 Вплив глобальних трендів діджиталізації на сучасний економічний розвиток: нові можливості та виклики2023Череп А. . Воронкова В. . Череп А. .http://humstudies.com.ua/article/view/298045Череп А. ., Воронкова В. ., Череп А. . Вплив глобальних трендів діджиталізації на сучасний економічний розвиток: нові можливості та виклики. "Humanities studies" . 2023. № 17(94). C. 200-208. . URL: http://humstudies.com.ua/article/view/298045.
Публікація в періодичному виданні0 Вплив деяких факторів на ставлення студентів до занять в секціях спортивного напряму 2020Ванюк Д. В.http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/8/44.pdfВанюк Д. В. Вплив деяких факторів на ставлення студентів до занять в секціях спортивного напряму. Молодий Вчений. 2020. № 8. C. 219-223. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/8/44.pdf.
Публікація в періодичному виданні02023-03-23 08:28:18 Вплив світового ринку готельно-ресторанних послуг на міжнародний туристичний бізнес2023Чуєва І. О.https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2219Чуєва І. О. Вплив світового ринку готельно-ресторанних послуг на міжнародний туристичний бізнес. Економіка та суспільство. 2023. № 48. C. 48-58. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2219.
Тези доповіді на конференціях02024-02-23 09:28:44 Вплив технологічного мастила на якість металу при прокатуванні штаб на неперервних станах2023Бондаренко Ю. В. Клименко Д. Є.https://www.znu.edu.ua/ii_znu/nauka/conf6/zbirnyk_23.pdfБондаренко Ю. В., Клименко Д. Є. Вплив технологічного мастила на якість металу при прокатуванні штаб на неперервних станах. III Всеукраїнська науково-практична конференція за участью молодих науковців «Актуальні питання сталого науково-технічного та соціально-економічного розвитку регіонів України» Запоріжжя: ЗНУ, 2023. C. 625. URL: https://www.znu.edu.ua/ii_znu/nauka/conf6/zbirnyk_23.pdf.
Тези доповіді на конференціях02023-03-04 15:25:23 Впровадження сучасних інноваційних технологій при викладанні обліково-аналітичних дисциплін під час дистанційної освіти2022Проскуріна Н. М. Пушкарь І. В.Проскуріна Н. М., Пушкарь І. В. Впровадження сучасних інноваційних технологій при викладанні обліково-аналітичних дисциплін під час дистанційної освіти. Економічна освіта в ЗНУ: навчальний процес очима студентів економічного факультету Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2022. C. 47-51.
Навчально-методичний посібник02024-02-08 06:14:14 ВСТУП ДО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. навчально-методичний посібник: Запоріжжя: ЗНУ ІННІ ім. Потебні Ю.М.2023Архіпова К. К. Полікарпова Л. В.chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php/1173378/mod_resource/content/1/%D0%9D%D0%9C%D0%9F%20%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%20%D0%B2%20%D0%B0%D1%80%D1%85.%D0%B1%D1%83%D0%B4.%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8CАрхіпова К. К., Полікарпова Л. В. ВСТУП ДО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. навчально-методичний посібник: Запоріжжя: ЗНУ ІННІ ім. Потебні Ю.М. Запоріжжя: ЗНУ ІННІ ім. Потебні Ю.М., 2023. 90 с.
Тези доповіді на конференціях0 Втілення театральної образності в фортепіанній сюїті В.Птушкіна "Театральний калейдокоп"2019Гердова Т. С. Мітлицька В. А.-----Гердова Т. С., Мітлицька В. А. Втілення театральної образності в фортепіанній сюїті В.Птушкіна "Театральний калейдокоп". Monografia Pokonferencyjna "Sciense, Research, Development" Лондон: ----, 2019. Т. -- № 1 C. 36-40. URL: -----.
Монографія0 Галіцина Н. В. Теорія та практика реалізації концепції соціальної держави в Україні: адміністративно-правове дослідження : монографія. Х.: ФОП Панов, 2016. 578 с.2016 Галіцина Н. В. Теорія та практика реалізації концепції соціальної держави в Україні: адміністративно-правове дослідження : монографія. Х.: ФОП Панов, 2016. 578 с. За загальною редакцією Галіцина Н. В. Харків: ФОП Панов, 2016. 578 с.
Тези доповіді на конференціях02023-11-24 07:18:47 Геостратегічні трансформації як чинник національної безпеки2023Воронкова В. Г.https://www.znu.edu.ua/ii_znu/nauka/conf7/zbirnyk_23.pdfВоронкова В. Г. Геостратегічні трансформації як чинник національної безпеки. Геостратегічні трансформації та траєкторія національної безпеки в контексті відбудови і сталого розвитку України : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (25–26 травня 2023 року, м. Запоріжжя) / наук. ред. Н. Г. Метеленко ; Запоріжжя: Одеса : Олді+, , 2023. C. 270-274. URL: https://www.znu.edu.ua/ii_znu/nauka/conf7/zbirnyk_23.pdf.
Тези доповіді на конференціях02023-06-05 15:43:58 Глобальна цифрова освіта на роздоріжжі викликів, можливостей та змін. 2023Воронкова В. Г. Олексенко Р. І. Нікітенко В.https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/fcc98461-9264-4b92-9a68-fe9751fc60d9/contentВоронкова В. Г., Олексенко Р. І., Нікітенко В. Глобальна цифрова освіта на роздоріжжі викликів, можливостей та змін. Матеріали Міжнародного науково-методичного семінару «Людина / світ на роздоріжжі: технології, ресурси, соціальні інституції». Практичні студії 4‒6 травня 2023 р. Харків: НТУ «ХПІ», 2023. C. 12-15. URL: https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/fcc98461-9264-4b92-9a68-fe9751fc60d9/content.
Тези доповіді на конференціях0 Гомогенізація різномодульних трансверсально-ізотропних волокнистих композитів 2020Смолянкова Т. М. Клименко М. І.Смолянкова Т. М., Клименко М. І. Гомогенізація різномодульних трансверсально-ізотропних волокнистих композитів. Збірка тез доповідей Одинадцятої Всеукраїнської, вісімнадцятої регіональної наукової конференції молодих дослідників «Актуальні проблеми математики та інформатики», 26-27 квітня 2020р., – с. 132-133. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. C. 132-133.
Робоча програма02022-01-29 06:57:03 ГРОШІ І КРЕДИТ РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 2021 ГРОШІ І КРЕДИТ РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. Запоріжжя: ЗНУ, 2021.
Публікація в періодичному виданні02022-01-28 14:03:21 Діяльність політичної поліції царизму стосовно членів українських політичних партій напередодні та під час святкування 200-річчя Полтавської битви. 2017Сарнацький О. П.Сарнацький О. П. Діяльність політичної поліції царизму стосовно членів українських політичних партій напередодні та під час святкування 200-річчя Полтавської битви. Проблеми політичної історії України . 2017. № Вип. 12. . C. с. 54-62.
Публікація в періодичному виданні0 Деякі аспекти людського капіталу як соціально-економічної одиниці2018Маказан Є. В.Маказан Є. В. Деякі аспекти людського капіталу як соціально-економічної одиниці. Вісник Черкаського університету. 2018. № 1. C. 100-105.
Публікація в періодичному виданні0 Динаміка адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної держави2015Галіцина Н. В.Галіцина Н. В. Динаміка адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної держави. Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. . 2015. Т. 1. № 4. C. 118-124.
Тези доповіді на конференціях0 Динаміка дієслів на позначення страху й задоволення в українській мові.2019Сабліна С.http://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2019/12/priority-directions-of-science-development-28-29.12.19.pdfСабліна С. Динаміка дієслів на позначення страху й задоволення в українській мові. Priority directions of science development. Abstracts of the 3rd International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Lviv, Ukraine. Львів: SPC “Sci-conf.com.ua”, 2019. C. 652-656. URL: http://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2019/12/priority-directions-of-science-development-28-29.12.19.pdf.