Публікації

Зберегти у файл

Показані 161-180 із 31 222 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданні02024-05-07 08:33:49Повышение физической подготовленности дзюдоистов 13-17 лет на этапах специализированной базовой подготовки и подготовки к высшим спортивным достижениям средствами кардиотренировки 2014Маликов Н. . Веритов . .Маликов Н. ., Веритов . . Повышение физической подготовленности дзюдоистов 13-17 лет на этапах специализированной базовой подготовки и подготовки к высшим спортивным достижениям средствами кардиотренировки. Вісник Запорізького національного університету: Фізичне виховання і спорт. 2014. № №2. C. 63-70.
Конспект лекцій02024-05-07 08:34:04Порівняльна лексикологія: курс лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Філологія» освітньо-професійної програми «Слов'янський переклад та міжкультурні комунікації». 2024Мацегора І. Л. Доброскок С. О.Мацегора І. Л., Доброскок С. О. Порівняльна лексикологія: курс лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Філологія» освітньо-професійної програми «Слов'янський переклад та міжкультурні комунікації». Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2024. 89 с.
Публікація в періодичному виданні02024-05-07 08:35:09Эффективность использования средств кардиотренировки в повышении физической подготовленности дзюдоистов 7-12 лет на этапах начальной и предварительной базовой подготовки2014Маликов Н. . Веритов А. .Маликов Н. ., Веритов А. . Эффективность использования средств кардиотренировки в повышении физической подготовленности дзюдоистов 7-12 лет на этапах начальной и предварительной базовой подготовки. Вісник Запорізького національного університету: Фізичне виховання і спорт. 2014. № №1. C. 180-187.
Публікація в періодичному виданні02024-05-07 08:37:02Научно-методическое обеспечение систематических занятий физической культурой во внешкольной работе (на примере академической гребли)2013Маликов Н. В. Римар Ю. И.Маликов Н. В., Римар Ю. И. Научно-методическое обеспечение систематических занятий физической культурой во внешкольной работе (на примере академической гребли). Вісник Запорізького національного університету. Серія: Фізичне виховання і спорт. 2013. № №4. C. 122-128.
Публікація в періодичному виданні02024-05-07 08:37:49Синтаксемна організація українських перекладів поетичних творів Адама Міцкевича2024Мацегора І. Л. Тарасенко К.http://perspectives.pp.ua/index.php/vno/indexМацегора І. Л., Тарасенко К. Синтаксемна організація українських перекладів поетичних творів Адама Міцкевича. «Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка»..) категорія Б . 2024. Т. 22 . № 4. C. 311-324 . URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/vno/index.
Публікація в періодичному виданні02024-05-07 08:39:35Изменение показателей физической подготовленности юношей 18-19 лет под влиянием занятий спортивно-оздоровительным туризмом 2013Маликов Н. . Денисенко И. .Маликов Н. ., Денисенко И. . Изменение показателей физической подготовленности юношей 18-19 лет под влиянием занятий спортивно-оздоровительным туризмом. Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт. 2013. № №1. C. 20-24.
Публікація в періодичному виданні02024-05-07 08:41:36Ефективність нових підходів щодо планування фізичних навантажень для волейболісток високої кваліфікації у змагальному періоді 2013Маліков М. В. Богдановська Н. В. Ванюк Д.Маліков М. В., Богдановська Н. В., Ванюк Д. Ефективність нових підходів щодо планування фізичних навантажень для волейболісток високої кваліфікації у змагальному періоді. Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура і спорт . 2013. № 17. C. 196-201.
Публікація в періодичному виданні02024-05-07 08:43:34Організація навчально–тренувального процесу груп ВСМ у спортивній аеробіці2013Маліков М. В. Кокарев Б. В. Черненко О. Є.Маліков М. В., Кокарев Б. В., Черненко О. Є. Організація навчально–тренувального процесу груп ВСМ у спортивній аеробіці. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. 2013. Т. Т. 1.. № 107. C. 178-181.
Публікація в періодичному виданні02024-05-07 08:47:09Оценка функциональной подготовленности волейболисток высокой квалификации с использованием современных компьютерных технологий 2012Маликов Н. . Ванюк Д. . Ванюк А. . Богдановская Н. .Маликов Н. ., Ванюк Д. ., Ванюк А. ., Богдановская Н. . Оценка функциональной подготовленности волейболисток высокой квалификации с использованием современных компьютерных технологий. Вісник Запорізького національного університету. Серія : Фізичне виховання і спорт. 2012. № №1. C. 201-205.
Публікація в періодичному виданні02024-05-07 08:48:58Вплив нових положень правил суддівства змагань зі спортивної аеробіки (версія FIG) на організаційно–методичні засади підготовки спортсменів 2011Маліков М. В. Кокарев Б. В. Кокарева С. М.Маліков М. В., Кокарев Б. В., Кокарева С. М. Вплив нових положень правил суддівства змагань зі спортивної аеробіки (версія FIG) на організаційно–методичні засади підготовки спортсменів. Вісник Запорізького національного університету. Серія: Фізичне виховання і спорт. 2011. № №2. C. 142-147.
Публікація в періодичному виданні02024-05-07 08:52:03Утворення оксиду азоту на різних етапах змагань у високо тренованих спортсменів2011Маліков М. В. Богдановська Н. В.Маліков М. В., Богдановська Н. В. Утворення оксиду азоту на різних етапах змагань у високо тренованих спортсменів. Фізіологічний журнал. 2011. Т. т.57. № №4. C. 82-89.
Публікація в періодичному виданні02024-05-07 08:53:36Особливості обміну аргініну й синтезу оксиду азоту в юнаків при адаптації до фізичних навантажень у тренувальному та змагальному періоду 2011Маліков М. В. Богдановська Н. В.Маліков М. В., Богдановська Н. В. Особливості обміну аргініну й синтезу оксиду азоту в юнаків при адаптації до фізичних навантажень у тренувальному та змагальному періоду. Фізіологічний журнал. 2011. Т. 57. № 1. C. 45-55.
Публікація в періодичному виданні02024-05-07 08:55:40Изменение психофизиологического состояния работниц промышленного производства 26-40 лет в процес се использования комплексной программы физической реабилитации2011Маликов Н. . Маликова А. . Кузнецов А. .Маликов Н. ., Маликова А. ., Кузнецов А. . Изменение психофизиологического состояния работниц промышленного производства 26-40 лет в процес се использования комплексной программы физической реабилитации. Слобожанський вісник. 2011. № №2. C. 75-79.
Публікація в періодичному виданні02024-05-07 08:57:26Особливості зміни функціонального стану системи кровообігу робітниць промислового підприємства 26-40 років під впливом комплексної програми реабілітаційних заходів2011Маліков М. В. Малікова А. М. Кузнєцов А. А.Маліков М. В., Малікова А. М., Кузнєцов А. А. Особливості зміни функціонального стану системи кровообігу робітниць промислового підприємства 26-40 років під впливом комплексної програми реабілітаційних заходів. Фізична культура, спорт та здоров’я нації . 2011. Т. 3. № 12. C. 78-82.
Публікація в періодичному виданні02024-05-07 08:58:59Влияние занятий фитбол-аэробикой на уровень физической подготовленности студенток2011Маликов Н. . Черненко Е. .Маликов Н. ., Черненко Е. . Влияние занятий фитбол-аэробикой на уровень физической подготовленности студенток. Физическое воспитание студентов. 2011. № №2. C. 112-114.
Електронний курс на освітніх платформах ліцензіатів02024-05-07 09:57:59Бази даних2019Безверхий А. І.https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=8597Безверхий А. І. Бази даних. 2019.
Електронний курс на освітніх платформах ліцензіатів02024-05-07 10:02:05Системи штучного інтелекту2020Безверхий А. Ш.https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=8630Безверхий А. Ш. Системи штучного інтелекту. 2020.
Електронний курс на освітніх платформах ліцензіатів02024-05-07 10:07:12Архітектура та проєктування програмного забезпечення 2020Безверхий А. І.https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=8596Безверхий А. І. Архітектура та проєктування програмного забезпечення. 2020.
Електронний курс на освітніх платформах ліцензіатів02024-05-07 10:10:12Методи та алгоритми прийняття рішень2021Безверхий А. І.https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=8615Безверхий А. І. Методи та алгоритми прийняття рішень. 2021.
Робоча програма02024-05-07 10:13:08Професійно-орієнтований практикум іноземною мовою спеціальності 051 Економіка освітньо-професійної програми "Міжнародна економіка"2023Кусакова Ю.https://moodle.znu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=131278Кусакова Ю. Професійно-орієнтований практикум іноземною мовою спеціальності 051 Економіка освітньо-професійної програми "Міжнародна економіка". Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2023.