Публікації

Зберегти у файл

Показані 41-60 із 30 748 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Навчальний посібник02024-05-21 05:45:03Економічна статистика: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми «Облік і аудит»2024Сьомченко В. В.https://dspace.znu.edu.ua/xmlui/handle/12345/18921Сьомченко В. В. Економічна статистика: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми «Облік і аудит». Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2024. 110 с.
Практикум02024-05-21 05:47:16Економічна статистика : практикум для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми «Облік і аудит»2024Сьомченко В. В. Саєнко О. Р.https://dspace.znu.edu.ua/xmlui/handle/12345/18920Сьомченко В. В., Саєнко О. Р. Економічна статистика : практикум для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми «Облік і аудит». Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2024. 70 с.
Тези доповіді на конференціях02024-05-21 10:17:35Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні2024Скорнякова Ю. Б. Гальченко Д. М.Скорнякова Ю. Б., Гальченко Д. М. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні. Збірник матеріалів XVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави» / [за ред. А.В. Череп]. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2024. C. 110-111.
Тези доповіді на конференціях02024-05-21 10:16:13Інституціональні засади розвитку професії бухгалтера2024Скорнякова Ю. Б. Красовський В. В.Скорнякова Ю. Б., Красовський В. В. Інституціональні засади розвитку професії бухгалтера. Збірник матеріалів XVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави» / [за ред. А.В. Череп]. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2024. C. 119-120.
Робоча програма02024-05-21 10:21:01Екстремальні види фізичної культури і туризму2023Товстоп'ятко Ф. Ф.https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php/1164946/mod_resource/content/3/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0.pdfТовстоп'ятко Ф. Ф. Екстремальні види фізичної культури і туризму. Запоріжжя: ЗНУ, 2023.
Робоча програма02024-05-21 10:23:23Туризм з методикою викладання2023Товстоп'ятко Ф. Ф.https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php/1163904/mod_resource/content/1/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0.pdfТовстоп'ятко Ф. Ф. Туризм з методикою викладання. Запоріжжя: ЗНУ, 2023.
Робоча програма02024-05-21 10:28:10Методика розробки спортивних туристичних маршрутів2022Товстоп'ятко Ф. Ф.https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=9599Товстоп'ятко Ф. Ф. Методика розробки спортивних туристичних маршрутів. Запоріжжя: ЗНУ, 2022.
Робоча програма02024-05-21 10:46:42Оздоровчі засоби фізичної культури і туризму2020Товстоп'ятко Ф. Ф. Омельяненко Г.https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=4328Товстоп'ятко Ф. Ф., Омельяненко Г. Оздоровчі засоби фізичної культури і туризму. Запоріжжя: ЗНУ, 2020.
Тези доповіді на конференціях02024-05-21 10:55:43Забезпечення дотримання принципу обачності в системі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку2024Скорнякова Ю. Б. Пітіляко С. М.Скорнякова Ю. Б., Пітіляко С. М. Забезпечення дотримання принципу обачності в системі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Ефективне управління економікою на світовому, державному та регіональному рівнях» (м. Київ, 19-20 квітня 2024 р.). Львів-Торунь: Liha-Pres, 2024. C. 102-105.
Тези доповіді на конференціях02024-05-21 10:59:25Електронний документообіг як важлива складова сучасного бухгалтерського обліку2024Скорнякова Ю. Б. Рева Д. М.Скорнякова Ю. Б., Рева Д. М. Електронний документообіг як важлива складова сучасного бухгалтерського обліку. Матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 87)» (м. Тернопіль, Україна, м. Ополе, Польща, 11-12 квітня 2024 р.). Тернопіль: ФОП Шпак В.Б., 2024. C. 81-83.
Тези доповіді на конференціях02024-05-21 11:02:56Вибір форми організації бухгалтерського обліку для підприємств малого бізнесу в Україні2024Скорнякова Ю. Б. Крючков О. О.Скорнякова Ю. Б., Крючков О. О. Вибір форми організації бухгалтерського обліку для підприємств малого бізнесу в Україні. The XV International Scientific and Practical Conference «Innovative technologies in the field of human services» (April 15-17, 2024. Stockholm, Sweden). Stockholm: The European Conference, 2024. C. 62-66.
Тези доповіді на конференціях02024-05-21 11:06:27Вплив облікової політики на формування фінансових результатів діяльності мікропідприємства2024Скорнякова Ю. Б. Мордвинов К. О.Скорнякова Ю. Б., Мордвинов К. О. Вплив облікової політики на формування фінансових результатів діяльності мікропідприємства. The XX International Scientific and Practical Conference «Problems of solving global problems of humanity» (May 20-22, 2024. Athens, Greece). Athens: The European Conference, 2024. C. 111-116.
Методичні рекомендації02024-05-21 11:10:23Основи сценічного бою та фехтування. Методичні рекомендації для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напряму підготовки "Театральне мистецтво"2013Основи сценічного бою та фехтування. Методичні рекомендації для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" напряму підготовки "Театральне мистецтво". Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2013. 46 с.
Тези доповіді на конференціях02024-05-21 11:13:01Забезпечення деталізації інформації рахунків бухгалтерського обліку2024Скорнякова Ю. Б. Щерба В. О.Скорнякова Ю. Б., Щерба В. О. Забезпечення деталізації інформації рахунків бухгалтерського обліку. Матеріали CXLІ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток науки в період воєнного стану» (м. Івано-Франківськ, 19 квітня 2024 р.). Івано-Франківськ: International Internet Conference, 2024. C. 41-45.
Тези доповіді на конференціях02024-05-21 11:18:08Проблема формування сценічного руху майбутніх акторів2015Проблема формування сценічного руху майбутніх акторів. Стратегія розвитку професійної підготовки та естетичного виховання майбутніх акторів у третьому тисячолітті : матер. всеукр. наук.-практ. конф. до 15-річ. каф. актор. майстер., 26-27 листопада 2015 року Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2015. C. 130.
Робоча програма02024-05-21 11:22:36РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ СЦЕНІЧНОГО РУХУ, БОЮ ТА ФЕХТУВАННЯ»2017https://fileview.ukr.net/?url=https://mail.ukr.net/api/public/file_view/list%3Ftoken%3Dg6unpDdZUVYpZiK7dzywr-W0Lio0ZG9Px3-hwyGG-ikwiqrecby6zHxZYdiGf_74RGvJ_E1cz9-J6A2mOKz11k2nneAJOFacrYs:7pnz1LnW1k-0FS1f%26r%3D1716290344176&default_mode=view&lang=uk#startРОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ СЦЕНІЧНОГО РУХУ, БОЮ ТА ФЕХТУВАННЯ». Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017.
Тези доповіді на конференціях02024-05-21 11:27:05РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ2023Сейсебаєва Н. Г. Щерба В. .https://nuft.edu.ua/naukova-diyalnist/naukovi-konferencii/?active=arkxiv-materialiv-naukovyx-konferenciiСейсебаєва Н. Г., Щерба В. . РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16-17 листопада 2023 рції Київ: НУХТ, 2023. C. 47-49. URL: https://nuft.edu.ua/naukova-diyalnist/naukovi-konferencii/?active=arkxiv-materialiv-naukovyx-konferencii.
Тези доповіді на конференціях02024-05-21 11:47:43УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, ЯК УМОВА СТАЛОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ2024Сейсебаєва Н. Г. Вітер М. .https://lnup.edu.ua/uk/naukdij/naukorgzahСейсебаєва Н. Г., Вітер М. . УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ, ЯК УМОВА СТАЛОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 27-28 березня 2024 р. Львів: ЛНУП, 2024. C. 313-315. URL: https://lnup.edu.ua/uk/naukdij/naukorgzah.
Тези доповіді на конференціях02024-05-21 12:02:20Огляд стандарту ISO 9000, 9001 – міжнародний стандарт, присвячений побудові в організаціях системи управління якістю внутрішніх процесів2024Сейсебаєва Н. Г. Денщик Т. О.-Сейсебаєва Н. Г., Денщик Т. О. Огляд стандарту ISO 9000, 9001 – міжнародний стандарт, присвячений побудові в організаціях системи управління якістю внутрішніх процесів. Цифрова економіка і сталий розвиток: новітні тенденції у фінансах, обліку, менеджменті та соціально-поведінкових науках: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Берегове, 26-27 березня 2024 р.). Берегове: ЗУІ ім. РАКОЦІ ii, 2024. C. 369-371. URL: -.
Тези доповіді на конференціях02024-05-21 12:07:03Сучасні фінансові інструменти підтримки інновацій : можливості та перспективи2024Сейсебаєва Н. Г. Ящук Б.-Сейсебаєва Н. Г., Ящук Б. Сучасні фінансові інструменти підтримки інновацій : можливості та перспективи. Цифрова економіка і сталий розвиток: новітні тенденції у фінансах, обліку, менеджменті та соціально-поведінкових науках: збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Берегове, 26-27 березня 2024 р.) Берегове: ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ, 2024. C. 371-373. URL: -.