Публікації

Зберегти у файл

Показані 261-280 із 31 222 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 07:06:04Особенности оценки функциональной подготовленности борцов на этапе начальной подготовки2004Маликов Н. В.Маликов Н. В. Особенности оценки функциональной подготовленности борцов на этапе начальной подготовки. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2004. № 16. C. 68-72.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 07:08:28Використання нових методичних підходів до оцінки рівня функціональної підготовленості спортсменів2004Маліков М. В. Сущенко Л. П. Сватьєв А. В. Богдановська Н. В. Кузнєцов А. А.Маліков М. В., Сущенко Л. П., Сватьєв А. В., Богдановська Н. В., Кузнєцов А. А. Використання нових методичних підходів до оцінки рівня функціональної підготовленості спортсменів. Теорія і практика фізичного виховання. 2004. № 3. C. 217-221.
Публікація в періодичному виданні02024-06-17 04:49:49Standardizing the Wastewater Composition in Order to Minimize the Eutrophication Risk for the Reservoir2024Proskurnin О. . Tsapko N. . Ivashchenko Т. . Vasilenko S. . Belokon K. . Zakharchenko N. . Yurchenko A. . Teliura N. .http://www.jeeng.net/Standardizing-the-Wastewater-Composition-in-Order-to-Minimize-the-Eutrophication,186822,0,2.htmlProskurnin О. ., Tsapko N. ., Ivashchenko Т. ., Vasilenko S. ., Belokon K. ., Zakharchenko N. ., Yurchenko A. ., Teliura N. . Standardizing the Wastewater Composition in Order to Minimize the Eutrophication Risk for the Reservoir. Journal of Ecological Engineering. 2024. № 25(6). C. 144-152. URL: http://www.jeeng.net/Standardizing-the-Wastewater-Composition-in-Order-to-Minimize-the-Eutrophication,186822,0,2.html.
Методичні рекомендації02024-07-07 07:31:26Корпоративна соціальна відповідальність : методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми «Облік і аудит»2024Сейсебаєва Н. Г.http://files.znu.edu.ua/files/metodychky/2024/06/0058981.pdfСейсебаєва Н. Г. Корпоративна соціальна відповідальність : методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми «Облік і аудит». Запоріжжя: ЗНУ, 2024. 62 с.
Методичні рекомендації02024-07-07 07:29:39Нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності та обліку: методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра очної (денної) та заочної (дистанційної) форм здобуття освіти спеціальності 071 «Облік і оподат2024Сейсебаєва Н. Г.http://files.znu.edu.ua/files/metodychky/2024/07/0058986.pdfСейсебаєва Н. Г. Нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності та обліку: методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра очної (денної) та заочної (дистанційної) форм здобуття освіти спеціальності 071 «Облік і оподат. Запоріжжя: ЗНУ, 2024. 72 с.
Тези доповіді на конференціях02024-06-17 08:24:06Роль ігри при навчанні іноземнійй мові як другій іноземній (на матеріалі німецької та іспанської мов).2024Мамедова А. І. Рось С. В.https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2024/06/CURRENT-CHALLENGES-OF-SCIENCE-AND-EDUCATION-3-5.06.24.pdfМамедова А. І., Рось С. В. Роль ігри при навчанні іноземнійй мові як другій іноземній (на матеріалі німецької та іспанської мов). The 10th International scientific and practical conference “Current challenges of science and education” Берлін: MDPC Publishing, 2024. C. С.467-469. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2024/06/CURRENT-CHALLENGES-OF-SCIENCE-AND-EDUCATION-3-5.06.24.pdf.
Методичні вказівки02024-06-17 12:49:29Теорія держави і права: методичні вказівки до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності "Право" ОПП "Право" : у 2 ч. Ч.2. Загальна теорія права. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2024.86 с.2024Сидоров Я. О. Удовика Л. Г.Сидоров Я. О., Удовика Л. Г. Теорія держави і права: методичні вказівки до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності "Право" ОПП "Право" : у 2 ч. Ч.2. Загальна теорія права. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2024.86 с. Запоріжжя: ЗНУ, 2024. 86 с.
Навчальний посібник02024-06-17 13:00:48Права та обов'язки людини і громадянина в Україні: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності "Право" ОПП "Право"/ В.В. Городовенко, Л.Г. Удовика, О.Л. Макаренков, І.В. Пелех, Н.В. Галіцина, Я.О. Сидоров2024Сидоров Я. О. Городовенко В. В.Сидоров Я. О., Городовенко В. В. Права та обов'язки людини і громадянина в Україні: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності "Право" ОПП "Право"/ В.В. Городовенко, Л.Г. Удовика, О.Л. Макаренков, І.В. Пелех, Н.В. Галіцина, Я.О. Сидоров. За загальною редакцією Удовика Л. Г. Запоріжжя: ЗНУ, 2024. 150 с.
Тези доповіді на конференціях02024-06-17 14:36:29Професійна компетентність учителя початкових класів у контексті реалізації діяльнісного підходу2024Зубцова Ю. Є.https://drive.google.com/file/d/1nDrzYkadJ-reL4Vmu0fK7wgEdzNdd8dt/view?usp=drive_linkЗубцова Ю. Є. Професійна компетентність учителя початкових класів у контексті реалізації діяльнісного підходу. Освіта та наука крізь виклики сьогодення: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 15-17 травня 2024 р.) Запоріжжя: Електронний збірник наукових праць ЗОІППО, 2024. № №1(56) C. 1-6. URL: https://drive.google.com/file/d/1nDrzYkadJ-reL4Vmu0fK7wgEdzNdd8dt/view?usp=drive_link.
Навчально-методичний посібник02024-06-17 15:52:31Національна та регіональна економіка : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Інформаційна економіка» 2024Метеленко Н. Г. Оглобліна В. О. Коваленко В. Л. Попова А. О. Голомб В. В.УДКМетеленко Н. Г., Оглобліна В. О., Коваленко В. Л., Попова А. О., Голомб В. В. Національна та регіональна економіка : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Інформаційна економіка». м.Запоріжжя: ЗНУ, 2024. 150 с.
Тези доповіді на конференціях02024-06-17 18:36:24Аcademic integrity in the educational and scientific space of Ukraine: present challenges and perspectives2024Sushchenko L. .https://drive.google.com/file/d/1ntc5_P9XEUU6unATrksxmKh0yBOK699M/viewSushchenko L. . Аcademic integrity in the educational and scientific space of Ukraine: present challenges and perspectives. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта та наука крізь виклики сьогодення» (15-17 травня 2024 р.) Запоріжжя: -, 2024. № Вип. 2 (57) C. -. URL: https://drive.google.com/file/d/1ntc5_P9XEUU6unATrksxmKh0yBOK699M/view.
Тези доповіді на конференціях02024-06-17 19:49:29Особливості викладання гімнастики в закладах середньої освіти в умовах пандемії та військового стану 2024Пономарьов В. О. Царенко К. В.http://www.economics.in.uaПономарьов В. О., Царенко К. В. Особливості викладання гімнастики в закладах середньої освіти в умовах пандемії та військового стану. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ НАУКИ, ОСВІТИ ТА СУСПІЛЬСТВА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА Рівне: ЦФЕНД, 2024. C. 21-22. URL: http://www.economics.in.ua.
Тези доповіді на конференціях02024-06-18 06:09:15Інтеграція Big Data в стратегічне управління: виклики та можливості для сучасних підприємств2024Болдуєва О. В.https://isg-konf.com/technologies-of-scientists-and-implementation-of-modern-methods/Болдуєва О. В. Інтеграція Big Data в стратегічне управління: виклики та можливості для сучасних підприємств. Proceedings of the XXIV International Scientific and Practical Conference Denmark: International Science Group, 2024. C. 65-66. URL: https://isg-konf.com/technologies-of-scientists-and-implementation-of-modern-methods/.
Тези доповіді на конференціях02024-06-18 06:11:54Критеріальні ознаки міжнародних фінансових організацій2024Болдуєва О. В.Болдуєва О. В. Критеріальні ознаки міжнародних фінансових організацій. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «ВІДНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ТРЕНДІВ: УПРАВЛІННЯ, АДМІНІСТРУВАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» 23-24 травня 2024 р. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2024. C. 331-333 .
Публікація в періодичному виданні02024-06-18 10:23:31ПІДВИЩЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ФУТБОЛІСТІВ ІННОВАЦІЙНИМИ ЗАСОБАМИ2024Захарчук С. . Тищенко В. О. Синиця А. Конох А. А.http://www.journalsofznu.zp.ua/index.php/sport/article/view/4169Захарчук С. ., Тищенко В. О., Синиця А., Конох А. А. ПІДВИЩЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ФУТБОЛІСТІВ ІННОВАЦІЙНИМИ ЗАСОБАМИ. Фізичне виховання та спорт. 2024. № 1. C. 55-60. URL: http://www.journalsofznu.zp.ua/index.php/sport/article/view/4169.
Публікація в періодичному виданні02024-06-18 10:24:56ДО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ І СПОРТІ»2024Тищенко В. О. Соколова О.http://www.journalsofznu.zp.ua/index.php/sport/article/view/4178Тищенко В. О., Соколова О. ДО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «МЕТОДОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ І СПОРТІ». Фізичне виховання та спорт. 2024. Т. 1. C. 113-119.. URL: http://www.journalsofznu.zp.ua/index.php/sport/article/view/4178.
Публікація в періодичному виданні02024-06-18 10:26:27ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ: АНАЛІЗ, СТРАТЕГІЇ ТА АДАПТАЦІЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ГАНДБОЛІСТОК ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ2024Андронов В. М. Тищенко В. О.http://www.journalsofznu.zp.ua/index.php/sport/article/view/4187Андронов В. М., Тищенко В. О. ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ: АНАЛІЗ, СТРАТЕГІЇ ТА АДАПТАЦІЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ГАНДБОЛІСТОК ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ. Фізичне виховання та спорт. 2024. Т. 1. C. 169-175. . URL: http://www.journalsofznu.zp.ua/index.php/sport/article/view/4187.
Тези доповіді на конференціях02024-06-18 10:32:12Фактори успіху онлайн-освіт2024Терно С. О. Турченко Г. Ф.https://drive.google.com/file/d/1UKyoxjDdfMWVdCZxJQlotJ6r0-sdzwKh/viewТерно С. О., Турченко Г. Ф. Фактори успіху онлайн-освіт. Електронний збірник наукових праць запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Вип. 2 (57) : Матеріали ІІ Міжнар. науково-практ. конф. «ОСВІТА ТА НАУКА КРІЗЬ ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ», м. Запоріжжя, 15 черв. – 17 трав. 2024 р. Запоріжжя: ЗОІППО, 2024. Т. 2 № 57 C. 6. URL: https://drive.google.com/file/d/1UKyoxjDdfMWVdCZxJQlotJ6r0-sdzwKh/view.
Тези доповіді на конференціях02024-06-18 10:34:42Ігрові методики навчання на уроках історії України у 7 класі за темою «Русь-Україна» у закладах загальної середньої освіти.2024Терно С. О. Золотарьова К. .https://drive.google.com/file/d/18hJUrgeUnnzmjSEBnWkx3yJM1EE_-oin/viewТерно С. О., Золотарьова К. . Ігрові методики навчання на уроках історії України у 7 класі за темою «Русь-Україна» у закладах загальної середньої освіти. Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти : Матеріали ІІ Міжнар. науково-практ. конф. «ОСВІТА ТА НАУКА КРІЗЬ ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ», м. Запоріжжя, 15 квіт. – 17 черв. 2024 р. Запоріжжя, 2024. Запоріжжя: ЗОІППО, 2024. Т. 2 № 57 C. 6. URL: https://drive.google.com/file/d/18hJUrgeUnnzmjSEBnWkx3yJM1EE_-oin/view.
Тези доповіді на конференціях02024-06-18 10:37:11Відповідність завдань НМТ шкільному курсу з історії України (на прикладі теми «Українські землі в 20 – 90 рр. XVIII ст.»).2024Турченко Г. Ф. Терно С. О. Іванцова М. .https://drive.google.com/file/d/1ei08erd0AgzDpgj6Z4iCyYCxmaC214MS/viewТурченко Г. Ф., Терно С. О., Іванцова М. . Відповідність завдань НМТ шкільному курсу з історії України (на прикладі теми «Українські землі в 20 – 90 рр. XVIII ст.»). Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти : Матеріали ІІ Міжнар. науково-практ. конф. «ОСВІТА ТА НАУКА КРІЗЬ ВИКЛИКИ СЬОГОДЕННЯ», м. Запоріжжя, 15 трав. – 17 черв. 2024 р. Запоріжжя: ЗОІППО, 2024. Т. 2 № 57 C. 5. URL: https://drive.google.com/file/d/1ei08erd0AgzDpgj6Z4iCyYCxmaC214MS/view.