Публікації

Зберегти у файл

Показані 41-60 із 30 748 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданні0Stationary waves in a two-layered cylindrical shell with elastic junction of the layers1995Mikhailutsa O. . Pozhuev V. .Mikhailutsa O. ., Pozhuev V. . Stationary waves in a two-layered cylindrical shell with elastic junction of the layers. Mechanics of Solids . 1995. Т. 30. № 4. C. 161-167.
Публікація в періодичному виданні0Деформирование гофрированных оболочек1995Левчук С. А.Левчук С. А. Деформирование гофрированных оболочек. Сборник научных трудов посвященных 10-летию университета. Математика, физика. 1995. C. 50 – 54.
Тези доповіді на конференціях0Экспериментально корректируемый расчет деформирования подрессоренной диафрагмы вулканизационного оборудования1995Левчук С. А.Левчук С. А. Экспериментально корректируемый расчет деформирования подрессоренной диафрагмы вулканизационного оборудования. Тезисы докладов научной конференции преподавателей и студентов университета Запорожье: ЗГУ, 1995. Т. Ч. 1 C. 38.
Публікація в періодичному виданні0Важность обращения к категории «пространства» при изучении иностранного языка (Михалова)1996Важность обращения к категории «пространства» при изучении иностранного языка (Михалова). Нові підходи до філології у вищій школі: Матеріали Третьої всеукраїнської наукової конференції 16-21 вересня 1996 року. 1996. C. С. 194-195. .
Тези доповіді на конференціях0Філософське осмислення категорії «простору» // Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ століття1996Філософське осмислення категорії «простору» // Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ століття. Тези Всеукраїнської наукової конференції (Львів, 26-27 листопада 1996 р.) За ред.. Ф.С. Бацевіча Львів: Львів: ЛДУ, 1996. C. С. 168-169. .
Тези доповіді на конференціях02022-01-15 20:30:26Тамгоподібні знаки на вістрях стріл скіфського часу1996Тамгоподібні знаки на вістрях стріл скіфського часу. IV Міжнародна археологічна конференція студентів і молодих вчених Київ: Соборна Україна, 1996. C. 150-151.
Навчальний посібник з грифом МОН0Символика в художественном тексте. Символика пространства (на материале «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя и их английских переводов)1996Новикова М. А. Шама И. Н.Новикова М. А., Шама И. Н. Символика в художественном тексте. Символика пространства (на материале «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Н. В. Гоголя и их английских переводов). Запорожье: СП "Верже", 1996. 172 с.
Публікація в періодичному виданні0Категория «пространства» в произведении Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» (Михайлова А.И.)1997Категория «пространства» в произведении Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» (Михайлова А.И.). Література та культура Полісся. Творча спадщина письменників Полісся та особливості мови їх творів. 1997. № 9. C. 35-37.
Публікація в періодичному виданні0Исследование деформирования сочленённых конических оболочек1997Левчук С. А.Левчук С. А. Исследование деформирования сочленённых конических оболочек. Придніпровський науковий вісник. Природничі та технічні науки. 1997. № 21 (32). C. 35 – 38.
Інше0Расчет напряженно-деформированного состояния элементов сложных технических конструкций1997Левчук С. А.Левчук С. А. Расчет напряженно-деформированного состояния элементов сложных технических конструкций. Киев: Деп. в УкрИНТЭИ , 1997. 24 с.
Тези доповіді на конференціях0Про розв’язання однієї крайової задачі для полігармонічного рівняння шостого порядку1997Шишканова С. Ф. Квашніна Н. . Тітова О. О.Шишканова С. Ф., Квашніна Н. ., Тітова О. О. Про розв’язання однієї крайової задачі для полігармонічного рівняння шостого порядку. Матеріали 6 Міжнародної конференції ім. ак. М.Кравчука Київ: Київ, 1997. C. 192.
Публікація в періодичному виданні02022-01-15 20:38:33Работы на Мамай-Горе в 1993 г.1997Єльников М. Тощєв Г. Андрух С. И.Єльников М., Тощєв Г., Андрух С. И. Работы на Мамай-Горе в 1993 г. Археологічні відкриття в Україні 1993 року. 1997. C. 138.
Публікація в періодичному виданні02022-01-15 20:36:00Золотоордынские монеты из могильника Мамай-Сурка1997Єльников М.Єльников М. Золотоордынские монеты из могильника Мамай-Сурка. Нова парадигма. 1997. № Вип. 5. C. 63-70.
Тези доповіді на конференціях02022-01-15 20:33:11Грунтовый могильник Мамай-Сурка в Нижнем Поднепровье1997Єльников М.Єльников М. Грунтовый могильник Мамай-Сурка в Нижнем Поднепровье. Запорозьке козацтво в пам’ятках історії та культури Запоріжжя: ЗНУ, 1997. C. 17-22.
Публікація в періодичному виданні02023-05-11 12:21:34До питання про витоки бойової культури українського народу1997Притула О.Притула О. До питання про витоки бойової культури українського народу. Актуальні проблеми розвитку суспільної думки і практики управління : зб. наук. праць . 1997. № Випуск 3. C. 280-282.
Публікація в періодичному виданні0Дослідження статичного деформування складеної конструкції з двох пластин1998Левчук С. А.Левчук С. А. Дослідження статичного деформування складеної конструкції з двох пластин. Вісник Запорізького державного університету. Фізико-математичні науки. 1998. № 2. C. 79 - 81.
Публікація в періодичному виданні0Використання експериментальних даних під час дослідження контактування пружних пластин1998Левчук С. А.Левчук С. А. Використання експериментальних даних під час дослідження контактування пружних пластин. Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. 1998. № 354. C. 20 – 22.
Публікація в періодичному виданні02022-01-15 20:40:21Исследования могильника Мамай-Сурка в 1997–1998 гг.1998Єльников М.Єльников М. Исследования могильника Мамай-Сурка в 1997–1998 гг. Археологічні відкриття в Україні 1997-1998 рр.. 1998. C. 76.
Публікація в періодичному виданні0 Some details of hydrogen interaction with Si and Ge surfaces1998Gorban A. N. Yanovsky A. S. Kolomoets S. V.Gorban A. N., Yanovsky A. S., Kolomoets S. V. Some details of hydrogen interaction with Si and Ge surfaces. Physics of Low-Dimensional Structures. 1998. Т. 9-10. C. 65-76.
Публікація в періодичному виданні0 Hydrogen interaction with Si and Ge surface clusters1999Yanovsky A. S. Kolomoets S. V.http://apps.webofknowledge.com/InboundService.do;jsessionid=E5B28B923BD5EBDE4ED855B4B9020156?customersID=RID&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&product=WOS&Init=Yes&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&action=retrieve&SrcApp=RID&SrcAuth=Yanovsky A. S., Kolomoets S. V. Hydrogen interaction with Si and Ge surface clusters. Vacuum. 1999. Т. 54. № 1-4. C. 47-51. URL: http://apps.webofknowledge.com/InboundService.do;jsessionid=E5B28B923BD5EBDE4ED855B4B9020156?customersID=RID&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&product=WOS&Init=Yes&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&action=retrieve&SrcApp=RID&SrcAuth=.