Публікації

Зберегти у файл

Показані 181-200 із 30 748 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданні0Analitical Approach to Determining Dynamic Characteristics of a Cylinder Shell with Closing Cracks2002Roytman A. . Titova O. .Roytman A. ., Titova O. . Analitical Approach to Determining Dynamic Characteristics of a Cylinder Shell with Closing Cracks. Journal of Sound and Vibration. 2002. № 254(2). C. 379-386.
Публікація в періодичному виданні0Топоніміка Нікопольщини 2002Приймак О. М.Приймак О. М. Топоніміка Нікопольщини. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції „Чортомлицька (Стара) Запорозька Січ в історико-культурній спадщині Нікопольського району. 2002. C. 176-178.
Монографія0Столипінська аграрна реформа на Півдні України (1906-1917). 2002Столипінська аграрна реформа на Півдні України (1906-1917). За загальною редакцією Приймак О. М. Запоріжжя: РА «Тандем-У», 2002. 187 с.
Монографія0Нариси з історії Нікопольського району (від найдавніших часів до початку ХХ століття).2002Приймак О. М.Приймак О. М. Нариси з історії Нікопольського району (від найдавніших часів до початку ХХ століття). Запорожье: Тандем-У, 2002. 399 с.
Публікація в періодичному виданні0Діяльність південноукраїнських відділень селянського поземельного банку в роки Столипінської реформи. 2002Приймак О.Приймак О. Діяльність південноукраїнських відділень селянського поземельного банку в роки Столипінської реформи. Нова парадигма. Альманах наукових праць.. 2002. C. 99-112.
Навчальний посібник0Навчальний посібник “Тестова перевірка знань, вмінь та навиків студентів (рекомендації та вказівки до виконання)”. Частина 2. 2003Шишканова С. Ф. Тітова О. О. Д'яченко Н. М. Сніжко Н. В. Шашков К. В.Шишканова С. Ф., Тітова О. О., Д'яченко Н. М., Сніжко Н. В., Шашков К. В. Навчальний посібник “Тестова перевірка знань, вмінь та навиків студентів (рекомендації та вказівки до виконання)”. Частина 2. Запоріжжя: ЗДУ, 2003. 32 с.
Монографія0Запорізький архів. Студії з історії греків Південної України ХVІІІ-ХХ ст.2003Приймак Ю. О.Приймак Ю. О. Запорізький архів. Студії з історії греків Південної України ХVІІІ-ХХ ст. Запоріжжя: ТОВ «Оріон», 2003. 140 с.
Публікація в періодичному виданні0Ідея політичного лідерства у козацькому літописі 2003Приймак О. М.Приймак О. М. Ідея політичного лідерства у козацькому літописі. Нова парадигма. Альманах наукових праць. 2003. № Вип. 32. . C. 26-32..
Публікація в періодичному виданні0Використання адміністративного ресурсу при проведенні Столипінської аграрної реформи 2003Приймак О. М.Приймак О. М. Використання адміністративного ресурсу при проведенні Столипінської аграрної реформи. Студії з історії Степової України. 2003. № Вип. 1. C. 95-102.
Публікація в періодичному виданні0Математичні моделі поздовжніх коливань оболонки з наскрізним пошкодженням2003Ройтман А. Б. Тітова О. О.Ройтман А. Б., Тітова О. О. Математичні моделі поздовжніх коливань оболонки з наскрізним пошкодженням. Вестник Херсонского государственного технического университета. 2003. № 3(19). C. 364-367.
Публікація в періодичному виданні0Longitudinal vibration of cylinder shell having through-the-thickness cross crack.2003Roytman A. B. Titova O. A.Roytman A. B., Titova O. A. Longitudinal vibration of cylinder shell having through-the-thickness cross crack. Proceedings of the International Conference “Mechanika – 2003” Kaunas: Technologija. 2003. C. 301-307.
Навчальний посібник0Навчальний посібник “Тестова перевірка знань, вмінь та навиків студентів (рекомендації та вказівки до виконання)” 2003Шишканова С. Ф. Тітова О. О. Красікова І. В. Куземко Н. І. Стреляєв Ю. М.Шишканова С. Ф., Тітова О. О., Красікова І. В., Куземко Н. І., Стреляєв Ю. М. Навчальний посібник “Тестова перевірка знань, вмінь та навиків студентів (рекомендації та вказівки до виконання)”. Запоріжжя: ЗДУ, 2003. 38 с.
Навчальний посібник0Навчальний посібник з курсу математичного аналізу (неозначений та означений інтеграл, їх застосування)2003Шишканова С. Ф. Сніжко Н. В. Тітова О. О.Шишканова С. Ф., Сніжко Н. В., Тітова О. О. Навчальний посібник з курсу математичного аналізу (неозначений та означений інтеграл, їх застосування). Запоріжжя: ЗДУ, 2003. 46 с.
Тези доповіді на конференціях0Колебания круглой и кольцеобразной пластины2003Костюшко І. А. Куземко В. А.Костюшко І. А., Куземко В. А. Колебания круглой и кольцеобразной пластины. Тезисы докладов Международной конференции «DSMSI-2003» Київ: Київ, 2003. C. 322.
Тези доповіді на конференціях0Довговiчнicть пластини з трiщиною нормального вiдриву 2003Костюшко І. А. Куземко В. А. Куземко А. М. Куземко Н. І.Костюшко І. А., Куземко В. А., Куземко А. М., Куземко Н. І. Довговiчнicть пластини з трiщиною нормального вiдриву. Тези доповiдей Мiжнародноi науковоi конференцii VI Боголюбiвськi читання Чернiвцi: Чернівці, 2003. C. 113.
Публікація в періодичному виданні0Матриця Гріна задачі про статичне деформування складеної кільцевої пластини2003Левчук С. А.Левчук С. А. Матриця Гріна задачі про статичне деформування складеної кільцевої пластини. Вісник Запорізького державного університету. Фізико-математичні науки. 2003. № 1. C. 55 – 60.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 07:42:41Изучение функциональной подготовленности студентов ВУЗов в динамике учебного года2003Маликов Н. В.Маликов Н. В. Изучение функциональной подготовленности студентов ВУЗов в динамике учебного года. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2003. № 6. C. 64-71.
Навчальний посібник з грифом МОН02024-05-06 07:27:42Фізіологія фізичних вправ2003Маліков М. В.Маліков М. В. Фізіологія фізичних вправ. Запоріжжя: ЗДУ, 2003. 112 с.
Публікація в періодичному виданні02023-11-27 18:24:53Дослідники Другої світової війни про книгу В. Суворова “Криголам”2003Носик М. О.Носик М. О. Дослідники Другої світової війни про книгу В. Суворова “Криголам”. Україна у Великій Вітчизняній війні. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 60-й річниці визволення Запоріжжя від німецько-фашистських загарбників. - Запоріжжя: ЗДУ. 2003. № 1. C. 68-73.
Публікація в періодичному виданні0Нова Дніпровська лінія в науковій літературі XIX – початку XX ст.2003Нова Дніпровська лінія в науковій літературі XIX – початку XX ст. Студії з історії Степової України. . 2003. № 1. C. 60 – 64.