Публікації

Зберегти у файл

Показані 1-20 із 30 747 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Тези доповіді на конференціях02022-02-16 12:19:07Символизация спортивных электронных масс-медиа 16Пирогова К. М.немаєПирогова К. М. Символизация спортивных электронных масс-медиа. Международная журналистика-2016: турбулентность межгосу- дарственных отношений и медиа : материалы V Междунар. науч.- практ. конф., Минск, 18 февр. 2016 г. / сост. Б. Л. Залесский; под общ. ред. Т. Н. Дасаевой. – Мінськ: Изд. центр БГУ, 16. C. 225-231. URL: немає.
Стаття в книзі0Літневський Геннадій Євгенович 201Хом'як Т. В.Хом'як Т. В. Літневський Геннадій Євгенович. В кн.: Література запорізького краю : хрестоматія творів к. 20 - поч. 21 ст. Запоріжжя : Дике поле . 201 C. 188-191.
Тези доповіді на конференціях0Сучасні інформаційні технології в обліковому механізмі бюджетних установ 201Урусова З. П. Безнос Я. .Урусова З. П., Безнос Я. . Сучасні інформаційні технології в обліковому механізмі бюджетних установ. Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави:зб. матеріалів XІІI міжнар. наук.-практ. конф.,м.Запоріжжя,18-19 квітн.2019. Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 2019.С.141-143. Запоріжжя: . Запоріжжя : Видавництво ЗНУ, 201. C. С.141-143..
Тези доповіді на конференціях0Використання фізичної реабілітації розвитку дітей раннього віку з мовленнєвим порушенням17-1Іванська О.Іванська О. Використання фізичної реабілітації розвитку дітей раннього віку з мовленнєвим порушенням. Науково-практична конференція «Сучасні аспекти в комплексному підході до фізичної реабілітації» Львівський медичний форум Львів, 17-19 квітня 2018р. м.Львів: Львів, 17-1. C. 15.
Публікація в періодичному виданні044. Листи та епістолярії солдат Першої світової війни1914Білоножко С. В.Білоножко С. В. 44. Листи та епістолярії солдат Першої світової війни. «Глобальні військово-політичні протистояння у XX ст.: світовий та регіональний вимір (до 100-річчя початку Першої світової війни». 1914. C. 23-26.
Навчальний посібник045. Націоналізм у світові політиці191545. Націоналізм у світові політиці. За загальною редакцією Білоножко С. В. Запоріжжя: ЗНУ, 1915. 49 с.
Навчальний посібник0Нова та новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (ХХ – початок ХХІ ст.)1916Білоножко С. В.Білоножко С. В. Нова та новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (ХХ – початок ХХІ ст.). За загальною редакцією Давлєтов О. Р., Казакова О. М. Запоріжжя: ЗНУ, 1916. 101 с.
Публікація в періодичному виданні0О.М. Мальований–вчений-інтелектуал1916Білоножко С. В.Білоножко С. В. О.М. Мальований–вчений-інтелектуал. Артист за кафедрою: пам’яті професора Олександра Мальованого. 1916. C. 26-29.
Публікація в періодичному виданні046. Співробітництво Україна –НАТО в галузі планування на випадок надзвичайних ситуацій техногенного характеру1916Білоножко С. В.Білоножко С. В. 46. Співробітництво Україна –НАТО в галузі планування на випадок надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Проблеми техногенної безпеки в Україні та світі. . 1916. C. 147-153.
Методичні вказівки02022-01-18 11:45:09Законодавство України. Методичні вказівки до виконання тестових завдань для поточного контролю знань студентів ЗДІА всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання 1917Рекотов П. В.Рекотов П. В. Законодавство України. Методичні вказівки до виконання тестових завдань для поточного контролю знань студентів ЗДІА всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. Запоріжжя: ЗДІА, 1917. 64 с.
Тези доповіді на конференціях02022-01-18 11:42:02Австро-угорське кримінальне законодавство на західноукраїнських землях (друга половина XVIII-XIX ст.)1917Рекотов П. В.Рекотов П. В. Австро-угорське кримінальне законодавство на західноукраїнських землях (друга половина XVIII-XIX ст.). ХХІI науково-технічна конференція студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА. Запріжжя: ЗДІА, 1917. Т. 5 C. 125.
Тези доповіді на конференціях02022-01-18 11:42:35Запорізька область: адміністративно-територіальний поділ у передвоєнний час та період окупації (1941 -1943рр.).1917Рекотов П. В.Рекотов П. В. Запорізька область: адміністративно-територіальний поділ у передвоєнний час та період окупації (1941 -1943рр.). Еволюційні і революційні процеси в історії права, держави і юридичної думки: до 100-річчя Української революції 1917–1921 рр : матеріали XXХVІ Міжнародної історико-правової конференції 1–4 червня 2017 р., м. Дніпро / ред. колегія : І. Б. Усенко (голова), Київ-Херсон: ФОП Грінь Д. С., 1917. C. 382-385.
Монографія02024-02-11 10:18:52Система слідкування фото-перетворювальних пристро-їв за рухом сонця1918Верьовкін Л. Л.Верьовкін Л. Л. Система слідкування фото-перетворювальних пристро-їв за рухом сонця. За загальною редакцією Левінзон Д. І. Запоріххя: ЗДІА, 1918. 23 с.
Публікація в періодичному виданні0The stability analysis of two-wheeled vehicle model1918 Gerlici J. . Sakhno V. . Yefymenko A. . Verbitskii V. . Kravchenko A. . Kravchenko K. . https://doi.org/10.1051/matecconf/201815701007 Gerlici J. ., Sakhno V. ., Yefymenko A. ., Verbitskii V. ., Kravchenko A. ., Kravchenko K. . The stability analysis of two-wheeled vehicle model. MATEC Web of Conferences. 1918. Т. 157. C. 01007. URL: https://doi.org/10.1051/matecconf/201815701007.
Стаття в книзі0Колега, наставник, друг1919Білоножко С. В.Білоножко С. В. Колега, наставник, друг. В кн.: Білоножко С. В. Штурман історичного факультету. Збірник памяті доцента Іллі Бірюльова Запоріжжя: "Інтер-М". 1919 C. 30-34.
Публікація в періодичному виданні0Розроблення альтернативних технологічних способів розчищення міських водойм1919Афанасьєва Ю. О. Мальований І. В. Афанасьєва Ю. О.Афанасьєва Ю. О., Мальований І. В., Афанасьєва Ю. О. Розроблення альтернативних технологічних способів розчищення міських водойм. Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П.. 1919. № 40. C. 209-215.
Публікація в періодичному виданні0Розроблення альтернативних технологічних способів розчищення міських водойм1919Афанасьєва Ю. О. Мальований І. В. Афанасьєв В. В.Афанасьєва Ю. О., Мальований І. В., Афанасьєв В. В. Розроблення альтернативних технологічних способів розчищення міських водойм. Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П.. 1919. № 40. C. 209-215.
Публікація в періодичному виданні0Effect of a magnetic field on phase transformations in austenitic stainless steels1968Effect of a magnetic field on phase transformations in austenitic stainless steels. Journal of Engineering Physics . 1968. Т. 14. C. 331-334.
Публікація в періодичному виданні0Mechanical properties of steel Kh15N5D2T after heat treatment Metal1969Сніжной В. Л.http://orcid.org/0000-0001-6901-9920Сніжной В. Л. Mechanical properties of steel Kh15N5D2T after heat treatment Metal. Science and Heat Treatment. . 1969. № 5. C. 42. URL: http://orcid.org/0000-0001-6901-9920.
Публікація в періодичному виданні0On the physical nature of the martensitic transformation point. 1971On the physical nature of the martensitic transformation point. Physics of Metals and Metallography. 1971. Т. 31. № 1. C. 158-161.