Публікації

Зберегти у файл

Показані 181-200 із 30 740 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 09:16:44Регіональні особливості динаміки адаптивних можливостей системи кровообігу в шкільному віці2001Маліков М. В.Маліков М. В. Регіональні особливості динаміки адаптивних можливостей системи кровообігу в шкільному віці. Вісник Львівського державного університету. Серія: біологічна. 2001. № 28. C. 287-296.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 09:30:23Стандарт вищої освіти зі спеціальності 014 "середня освіта" бакалаврського рівня: що з ним не так? 2024Терно С. О.https://bit.ly/4du1UTxТерно С. О. Стандарт вищої освіти зі спеціальності 014 "середня освіта" бакалаврського рівня: що з ним не так?. Портал громадських екс-пертів - Освітня політи-ка. 2024. C. 2.5. URL: https://bit.ly/4du1UTx.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 09:39:54Особливості функціонального стану організму юнаків та дівчат різних клімато-географічних регіонів СНД2001Маліков М. В. Богдановська Н. В.Маліков М. В., Богдановська Н. В. Особливості функціонального стану організму юнаків та дівчат різних клімато-географічних регіонів СНД. Наукові записки Тернопільського педуніверситету ім.В.Гнатюка. Серія: Біологія. 2001. № 1(12). C. 80-84.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 09:41:24Региональные особенности функционального состояния и адаптивных возможностей сердечно-сосудистой системы детей старшего школьного возраста2001Маликов Н. В.Маликов Н. В. Региональные особенности функционального состояния и адаптивных возможностей сердечно-сосудистой системы детей старшего школьного возраста. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2001. № 17. C. 23-30.
Монографія02024-05-09 09:43:41Адаптация: проблемы, гипотезы, эксперименты 2001Маликов Н. В.Маликов Н. В. Адаптация: проблемы, гипотезы, эксперименты. Запоріжжя: ЗДУ, 2001. 358 с.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 09:45:54Региональные особенности функционального состояния и адаптивных возможностей сердечно-сосудистой системы организма детей среднего школьного возраста2001Маликов Н. В.Маликов Н. В. Региональные особенности функционального состояния и адаптивных возможностей сердечно-сосудистой системы организма детей среднего школьного возраста. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2001. № 16. C. 40-49.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 09:47:16Особенности функционального состояния и адаптивных возможностей системы кровообращения организма детей младшего школьного возраста2001Маликов Н. В.Маликов Н. В. Особенности функционального состояния и адаптивных возможностей системы кровообращения организма детей младшего школьного возраста. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2001. № 15. C. 54-61.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 14:00:10Адаптація обліку і звітності в зарубіжних країнах відповідно до МСФЗ та проблемні аспекти впровадження обліку в Україні2024Удодова Я. Проскуріна Н. М. Гончарова В. Г. Закачуріна А. О.Удодова Я., Проскуріна Н. М., Гончарова В. Г., Закачуріна А. О. Адаптація обліку і звітності в зарубіжних країнах відповідно до МСФЗ та проблемні аспекти впровадження обліку в Україні. Фінансові стратегії інноваційного розвитку економіки . 2024. № 2 (62). C. 56-61.
Тези доповіді на конференціях02024-05-09 14:05:02Відмінності між американською системою GAAP та міжнародними стандартами IFRS2024Удодова Я. Гринь В. П. Графська Д. С.Удодова Я., Гринь В. П., Графська Д. С. Відмінності між американською системою GAAP та міжнародними стандартами IFRS. Modern Scientific Research: Theoretical and Practical Aspects» (May 8-10, 2024) Oslo: International Scientific Unity, 2024. C. 11-13.
Практикум02024-05-09 18:34:03Практика перекладу з першої іноземної мови (англійської) : практикум для формування комунікативних та перекладацьких навичок у здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності 035 «Філологія» освітньо-професійної програми «Переклад (англійський)»2024Практика перекладу з першої іноземної мови (англійської) : практикум для формування комунікативних та перекладацьких навичок у здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності 035 «Філологія» освітньо-професійної програми «Переклад (англійський)». Запоріжжя: ЗНУ, 2024. 105 с.
Публікація в періодичному виданні02024-05-10 07:40:06Психологічна готовність батьків дітей дошкільного віку до інклюзивної освіти2023Клопота Є. Околович О. С.Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. Вип. 68214https://doi.org/10.34142/23129387.2023.68.15 Клопота Є., Околович О. С. Психологічна готовність батьків дітей дошкільного віку до інклюзивної освіти. Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди "Психологія". 2023. № 68. C. 214. URL: Вісник ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Психологія. Вип. 68214https://doi.org/10.34142/23129387.2023.68.15 .
Конспект лекцій02024-05-10 09:28:19Економіка і ціноутворення в галузі туризму : конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності "Туризм" освітньо-професійної програми "Туризм"2018Кусакова Ю.Кусакова Ю. Економіка і ціноутворення в галузі туризму : конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності "Туризм" освітньо-професійної програми "Туризм". За загальною редакцією . Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2018. 82 с.
Методичні рекомендації02024-05-10 09:37:31Міжнародні компанії в умовах глобалізації : методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра напряму підготовки "Міжнародна економіка"2016Венгерська Н. С. Шевченко Ю. О. .Венгерська Н. С., Шевченко Ю. О., . Міжнародні компанії в умовах глобалізації : методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра напряму підготовки "Міжнародна економіка". Запоріжжя: ЗНУ, 2016. 65 с.
Практикум02024-05-10 09:42:03Міжнародні компанії в умовах глобалізації : практикум для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра напряму підготовки "Міжнародна економіка"2016Шевченко Ю. О.Шевченко Ю. О. Міжнародні компанії в умовах глобалізації : практикум для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра напряму підготовки "Міжнародна економіка". Запоріжжя: ЗНУ, 2016. 85 с.
Публікація в періодичному виданні02024-05-10 10:49:00Динаміка чисельності болгарської етнічної меншини Північного Приазов’я у 1921 – 1991 рр. 2023Мільчев В. І. Пачева М. С.https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/23165Мільчев В. І., Пачева М. С. Динаміка чисельності болгарської етнічної меншини Північного Приазов’я у 1921 – 1991 рр. Дриновски сборник. 2023. № 16. C. 102-123. URL: https://periodicals.karazin.ua/drinov/article/view/23165.
Тези доповіді на конференціях02024-05-10 14:13:09Вплив глобалізації на облік та звітність міжнародних корпорацій2024Удодова Я. Проскуріна Н. М. Йожикова І. .Удодова Я., Проскуріна Н. М., Йожикова І. . Вплив глобалізації на облік та звітність міжнародних корпорацій. Modern Scientific Research: Theoretical and Practical Aspects » (May 8-10, 2024) Oslo: International Scientific Unity, 2024. C. 13-16.
Стаття в книзі02024-05-10 19:50:57Духом козацьким гартований2024Павленко І. . Дмитренко М. .Павленко І. ., Дмитренко М. . Духом козацьким гартований. В кн.: Сага про справжніх / За загальною редакцією Стадніченко О. Запоріжжя: ЗНУ. 2024 C. 55-71.
Тези доповіді на конференціях02024-05-10 20:05:38ТРАДИЦІЙНЕ ТА НОВЕ В УКРАЇНСЬКИХ ОБРЯДОВИХ ПІСНЯХ (ЗИМА 2022 – 2023 Р.)2024Павленко І. .http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/book/256Павленко І. . ТРАДИЦІЙНЕ ТА НОВЕ В УКРАЇНСЬКИХ ОБРЯДОВИХ ПІСНЯХ (ЗИМА 2022 – 2023 Р.). ЗАПОРІЗЬКІ ФІЛОЛОГІЧНІ ЧИТАННЯ. ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ(16–17листопада 2023року) Львів-Торунь: Liha-Pres, 2024. C. 95 - 97. URL: http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/book/256.
Стаття в книзі02024-05-10 20:17:06Новый мир2021Павленко І.https://esu.com.ua/pdf/file/73146.pdfПавленко І. Новый мир. В кн.: Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / За загальною редакцією Дзюба І. ., Жуковський А. . Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН Украї. 2021 C. 305-307. URL: https://esu.com.ua/pdf/file/73146.pdf.
Стаття в книзі02024-05-10 20:22:15Христіанінова Раїса Олександрівна 2023Павленко І. .https://esu.com.ua/pdf/file/881137.pdfПавленко І. . Христіанінова Раїса Олександрівна. В кн.: Енциклопедія Сучасної України [Електронний ресурс] / За загальною редакцією Дзюба І. ., Жуковський А. . Київ: : Інститут енциклопедичних досліджень НАН Укр. 2023 C. 28. URL: https://esu.com.ua/pdf/file/881137.pdf.