Публікації

Зберегти у файл

Показані 1-20 із 30 208 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданні0Хортицький полк 1918 – 1920 рр. (До історії однієї знахідки)2011Хортицький полк 1918 – 1920 рр. (До історії однієї знахідки). Заповідна Хортиця. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Історія запорізького козацтва в пам’ятках та музейній практиці”. 2011. C. С. 97 – 103.
Методичні вказівки0Екологічна безпека: навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня освіти бакалавр спеціальності «Екологія» освітньо-професійної програми «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»2018Екологічна безпека: навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня освіти бакалавр спеціальності «Екологія» освітньо-професійної програми «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». За загальною редакцією Горбань В., Воронова Н. Запоріжжя: ЗНУ, 2018. 56 с.
Публікація в періодичному виданні0Консалтинговый анализ механизма государственного регулирования занятости населения2013Чкан А. С.Чкан А. С. Консалтинговый анализ механизма государственного регулирования занятости населения. Экономика Крыма: научно-практический журнал. 2013. № № 4(45). C. 147-153.
Тези доповіді на конференціях0Ефективність застосування волокнистого носія при біотехнологічно інтенсифікованому процесі доочищення промислових стоків від нафтопродуктів.2018Рильський О. Ф. Гвоздяк П. І. Домбровський К. О.http://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2018/aug/14051/abstracts2018.pdfРильський О. Ф., Гвоздяк П. І., Домбровський К. О. Ефективність застосування волокнистого носія при біотехнологічно інтенсифікованому процесі доочищення промислових стоків від нафтопродуктів. Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування : збірник матеріалів 5-го Міжнароднгого конгресу. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. C. 108. URL: http://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2018/aug/14051/abstracts2018.pdf.
Монографія0Стадніченко О.О. У свічаді слова: література, письменник, час2018Стадніченко. О. О.Стадніченко. О. О. Стадніченко О.О. У свічаді слова: література, письменник, час. Запоріжжя: Дике поле, 2018. 182 с.
Публікація в періодичному виданні0Кластерно-логістичний підхід в управлінні територіальними громадами2018Горошкова Л. А. Волков В. П. Карбівничий Р. О.Горошкова Л. А., Волков В. П., Карбівничий Р. О. Кластерно-логістичний підхід в управлінні територіальними громадами. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2018. № 17. C. 97-105.
Тези доповіді на конференціях0СТРАХОВІ БРОКЕРИ ЯК СКЛАДОВА СТРАХОВОГО РИНКУ 2018Рудь Л. Кисільова І. Ю.Рудь Л., Кисільова І. Ю. СТРАХОВІ БРОКЕРИ ЯК СКЛАДОВА СТРАХОВОГО РИНКУ. «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2018. C. 248-250.
Публікація в періодичному виданні02022-02-02 19:25:20Особливості творення нової лексики кінематографічної галузі в англійській мові2018Залужна М. В. Костюкова А. О.Залужна М. В., Костюкова А. О. Особливості творення нової лексики кінематографічної галузі в англійській мові. Нова філологія. Збірник наукових праць. 2018. № 73. C. 41-48.
Публікація в періодичному виданні0Формування економічного механізму інноваційної діяльності промислових підприємств2018Череп О. Г.Череп О. Г. Формування економічного механізму інноваційної діяльності промислових підприємств. Вісник Запорізького національного університету. 2018. № №3 (39) . C. 179-185.
Інше0Слава не поляже,а про себе розкаже :збірник статей2018Павленко І. Я. Козленко Н. В.Павленко І. Я., Козленко Н. В. Слава не поляже,а про себе розкаже :збірник статей. За загальною редакцією Павленко И. . Запоріжжя(Запорізька обл., Запорізька р-н): КУ "ОЗМЦКМ", 2018. 86 с.
Публікація в періодичному виданні02023-05-03 19:17:55ЗМІСТ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВАЖКОАТЛЕТОК 12-13 РОКІВ НА ПОПЕРЕДНЬОМУ БАЗОВОМУ ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ 2018Орлов А.Орлов А. ЗМІСТ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВАЖКОАТЛЕТОК 12-13 РОКІВ НА ПОПЕРЕДНЬОМУ БАЗОВОМУ ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ. Вісник Запорізького національного університету. 2018. C. 252-259.
Підручник0Цивільне право України: підручник. 2-е вид., перероб. і доп. У 2 частинах / За заг. ред. проф. Р.Б. Шишки (кер. авт. кол.), ч. 2. Особлива.2018Ткалич М. О.Ткалич М. О. Цивільне право України: підручник. 2-е вид., перероб. і доп. У 2 частинах / За заг. ред. проф. Р.Б. Шишки (кер. авт. кол.), ч. 2. Особлива. Київ: Ліра-К, 2018. 996 с.
Публікація в періодичному виданні0" ... тобі болить те, що нація залишила тобі у спадок ...": минуле і сучасне у романі Лариси Денисенко "Відлуння: від загиблого діда до померлого"2019Павленко І. Я.Павленко І. Я. " ... тобі болить те, що нація залишила тобі у спадок ...": минуле і сучасне у романі Лариси Денисенко "Відлуння: від загиблого діда до померлого". Запорожские еврейские чтения: Сборник статей и материалов (19 - 20 апреля 2018 г.). 2019. C. 73 - 90.
Публікація в періодичному виданні02022-02-01 11:26:45MODEL OF INTEGRATED TEACHING MANAGEMENT CORE COURSES IN A FOREIGN LANGUAGE USING ICT2019Yudina O. V. Дибчинська Я. С.http://www.management-journal.org.uaYudina O. V., Дибчинська Я. С. MODEL OF INTEGRATED TEACHING MANAGEMENT CORE COURSES IN A FOREIGN LANGUAGE USING ICT. Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку. 2019. № . Issue 2(08). . C. 68-76. URL: http://www.management-journal.org.ua.
Публікація в періодичному виданні0Особливості обліку та удосконалення контролю нарахування заробітної плати в бюджетній організації2019Гамова О. В. Козачок І. А. Нікітюк А. В.Ефективна економіка. 2019. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6880 (дата звернення: 25.10.2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.30Гамова О. В., Козачок І. А., Нікітюк А. В. Особливості обліку та удосконалення контролю нарахування заробітної плати в бюджетній організації. Ефективна економіка . 2019. Т. лютий № 2. № 2019. C. [Електронний ресурс]. URL: Ефективна економіка. 2019. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6880 (дата звернення: 25.10.2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.30.
Навчальний посібник0Іміджологія/ навч.-метод. посібник для студентів ЗДІА спеціальності 073 "Менеджмент" галузі знань "Управління та адміністрування" ден. та заоч. форм навчання.2017Бабич О. Б.Бабич О. Б. Іміджологія/ навч.-метод. посібник для студентів ЗДІА спеціальності 073 "Менеджмент" галузі знань "Управління та адміністрування" ден. та заоч. форм навчання. Запоріжжя: ЗДІА, 2017. 148 с.
Публікація в періодичному виданні0Адміністративна відповідальність за отримання, використання та розголошення комерційної таємниці за ч. 3 ст. 164-4 КУпАП. 2019Капітаненко Н.Капітаненко Н. Адміністративна відповідальність за отримання, використання та розголошення комерційної таємниці за ч. 3 ст. 164-4 КУпАП. Підприємництво, господарство і право. 2019. № №5 . C. 147-150.
Тези доповіді на конференціях0Удосконалення обліку реалізації готової продукції2019Пушкарь І. В. Джур О.Пушкарь І. В., Джур О. Удосконалення обліку реалізації готової продукції. Збірник матеріалів XІІI Міжнародної науково-практичної конференції «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави» Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2019. C. 117-118.
Тези доповіді на конференціях0Дослідження впливу інновацій на розвиток підприємства2019Онищенко О. А. Козюк О. В.Онищенко О. А., Козюк О. В. Дослідження впливу інновацій на розвиток підприємства. Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 29–30 жовтня 2019 р. / Національний університет «Запорізька політехніка». Запоріжжя: ФОП Мокшанов В. В., 2019. C. 194-195.
Тези доповіді на конференціях0Іваницький О. І. Проблема розвитку емоційного інтелекту майбутніх вчителів природничих предметів2019http://bdpu.org/materialy-vii-mizhnarodnoyi-naukovo-praktychnoyi-konferentsiyi/Іваницький О. І. Проблема розвитку емоційного інтелекту майбутніх вчителів природничих предметів. Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, психологічній і комп’ютерній галузях: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 вересня 2019 р., м. Бердянськ). Бердянськ: БДПУ, 2019. C. 111-112. URL: http://bdpu.org/materialy-vii-mizhnarodnoyi-naukovo-praktychnoyi-konferentsiyi/.