Публікації

Зберегти у файл

Показані 161-180 із 30 738 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Навчальний посібник0Заохочення у службовому праві: навч. посібник / Н. О. Армаш, Ю.А. Берлач, І. В. Болокан [та ін.];2017Заохочення у службовому праві: навч. посібник / Н. О. Армаш, Ю.А. Берлач, І. В. Болокан [та ін.];. За загальною редакцією Коломоєць Т. О., Колпаков В. К. Київ: Ін Юре, 2017. 360 с.
Тези доповіді на конференціях0Пирожкова Ю.В. Контроль та нагляд у сфері державного управління, проблеми та шляхи удосконалення2017Пирожкова Ю.В. Контроль та нагляд у сфері державного управління, проблеми та шляхи удосконалення. Міжнародна науково-практична конференція Душанбе: Душанбе, 2017. C. 229-231.
Тези доповіді на конференціях0Пирожкова Ю.В. Політична функція адміністративного права: зміст та значення2017Пирожкова Ю.В. Політична функція адміністративного права: зміст та значення. Запорізькі правові читання: матеріали Щорічної міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017. C. 23-26.
Тези доповіді на конференціях0Пирожкова Ю.В. Функції адміністративного права: пошук базових напрямків ефективної реалізації. 2017Пирожкова Ю.В. Функції адміністративного права: пошук базових напрямків ефективної реалізації. Правова освіта та правова наука в умовах сучасних трансформаційних процесів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Запоріжжя: ЗНУ, 2017. C. 24-27.
Тези доповіді на конференціях0Пирожкова Ю.В. Использование результатов деятельности частного детектива при расследовании криминальных правонарушений в Украине: реальность, перспективы законодательного урегулирования2021http://kalinovsky-k.narod.ru/b1/abubakirov_2021.pdfПирожкова Ю.В. Использование результатов деятельности частного детектива при расследовании криминальных правонарушений в Украине: реальность, перспективы законодательного урегулирования. Әубәкіров оқулары: халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары (19 ақпан 2021 ж.). Аубакировские чтения: материалы международной научно-практической конференции (19 февраля 2021 г.). Алма- Ата: Есболатов атындағы Алматы академиясының ҒЗжРБ, 2021. C. 44-46. URL: http://kalinovsky-k.narod.ru/b1/abubakirov_2021.pdf.
Тези доповіді на конференціях0Пирожкова Ю.В. Приватні детективні послуги в Україні: основні підходи до законодавчої регламентації2021https://www.znu.edu.ua/faculty/law/nauka/m__zhnarodnoyi_naukovo-praktichnoyi_konferents__yi_napryamki_reformuvannya_publ__chnogo_ta_privatnogo_prava_v_ukrayin___2021.pdfПирожкова Ю.В. Приватні детективні послуги в Україні: основні підходи до законодавчої регламентації. Напрямки реформування публічного та приватного права в Україні: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 26 березня 2021 року Запоріжжя: ЗНУ , 2021. C. 62-64. URL: https://www.znu.edu.ua/faculty/law/nauka/m__zhnarodnoyi_naukovo-praktichnoyi_konferents__yi_napryamki_reformuvannya_publ__chnogo_ta_privatnogo_prava_v_ukrayin___2021.pdf.
Тези доповіді на конференціях0Пирожкова Ю.В. Футбольне хуліганство як феномен: передумови виникнення та інституціоналізації 2021https://www.znu.edu.ua/faculty/law/nauka/_schor__chnoyi_m__zhnarodnoyi_naukovo-praktichnoyi_konferents__yi_zapor__z__k___pravov___chitannya_2021.pdfПирожкова Ю.В. Футбольне хуліганство як феномен: передумови виникнення та інституціоналізації. Запорізькі правові читання: матеріали Щорічної міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 18-19 травня 2021 року Запоріжжя: ЗНУ, 2021. C. 40-43. URL: https://www.znu.edu.ua/faculty/law/nauka/_schor__chnoyi_m__zhnarodnoyi_naukovo-praktichnoyi_konferents__yi_zapor__z__k___pravov___chitannya_2021.pdf.
Тези доповіді на конференціях0Особливості цивільного процесуального права: історичні аспекти2021https://www.znu.edu.ua/faculty/law/nauka/_osv__ta_ta_pravova_nauka_v_umovakh_suchasnikh_transformats__jnikh_protses__v_2021.pdfОсобливості цивільного процесуального права: історичні аспекти. Правова освіта та правова наука в умовах сучасних трансформаційних процесів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 18 листопада 2021 року / за заг. ред. Т.О. Коломоєць. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 94 с. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. C. C. 22–25.. URL: https://www.znu.edu.ua/faculty/law/nauka/_osv__ta_ta_pravova_nauka_v_umovakh_suchasnikh_transformats__jnikh_protses__v_2021.pdf.
Публікація в періодичному виданні0Теоретичні аспекти формування стратегії розвитку відновлювальної енергетики.2017Теоретичні аспекти формування стратегії розвитку відновлювальної енергетики. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. . 2017. № 13.Ч. 2. C. 142–148.
Публікація в періодичному виданні0Геоінформаційні системи в розвитку відновлювальної енергетики2017Геоінформаційні системи в розвитку відновлювальної енергетики. Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. Серія «Економіка». 2017. Т. ХVІІІ. № 304. C. 107–115.
Навчально-методичний посібник0Економічна освіта в ЗНУ: навчальний процес очима студентів економічного факультету2021Економічна освіта в ЗНУ: навчальний процес очима студентів економічного факультету. За загальною редакцією Череп А. В. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 68 с.
Тези доповіді на конференціях0Телеологічна рефлексема у семантичній структурі слова 2021УДК 80:001.891:141.7:316(063)Телеологічна рефлексема у семантичній структурі слова. Тези доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Синергетика у філологічних дослідженнях» Запоріжжя, ЗНУ: Запорізький національний університет, 2021. C. 85 - 88. URL: УДК 80:001.891:141.7:316(063).
Методичні рекомендації0Пирожкова Ю.В., Ларкін М.О., Войтович Є.М. Адвокатура України: методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр спеціальності "Право" освітньо-професійної програми "Правознавство""2020Пирожкова Ю.В., Ларкін М.О., Войтович Є.М. Адвокатура України: методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр спеціальності "Право" освітньо-професійної програми "Правознавство"". Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 68 с.
Робоча програма02022-01-10 12:09:24Убейволк О. О. Іноземна мова професійно-комунікативної спрямованості : робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра денної та заочної форм здобуття освіти спеціальності 242 «Туризм» освітньо-професійна програма "Туризм"2021https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=11016Убейволк О. О. Іноземна мова професійно-комунікативної спрямованості : робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра денної та заочної форм здобуття освіти спеціальності 242 «Туризм» освітньо-професійна програма "Туризм". Запоріжжя: ЗНУ, 2021.
Робоча програма02022-01-10 12:07:50Убейволк О. О. Іноземна мова професійно-комунікативної спрямованості : робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра денної та заочної форм здобуття освіти спеціальності 242 «Туризм» освітньо-професійна програма «Туризм».2021https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=4398Убейволк О. О. Іноземна мова професійно-комунікативної спрямованості : робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра денної та заочної форм здобуття освіти спеціальності 242 «Туризм» освітньо-професійна програма «Туризм». Запоріжжя: ЗНУ, 2021.
Робоча програма02022-01-10 12:10:35Убейволк О. О. Іноземна мова професійно-комунікативної спрямованості : робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра денної та заочної форм здобуття освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторання справа" освітньо-професійна програма "ГРС".2021https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=10051Убейволк О. О. Іноземна мова професійно-комунікативної спрямованості : робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра денної та заочної форм здобуття освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторання справа" освітньо-професійна програма "ГРС". Запоріжжя: ЗНУ, 2021.
Робоча програма02022-01-10 12:03:53Убейволк О. О. Іноземна мова: робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра денної та заочної форм здобуття освіти спеціальності 242 «Туризм» освітньо-професійна програма "Туризм". 2021https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=988Убейволк О. О. Іноземна мова: робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра денної та заочної форм здобуття освіти спеціальності 242 «Туризм» освітньо-професійна програма "Туризм". Звпоріжжя: ЗНУ, 2021.
Практикум02022-01-10 12:18:34Компанієць Л. Г., Убейволк О. О., Шмелькова Г. М. Іноземна мова професійно-комунікативної спрямованості: практикум для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Економіка» освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка». 2019немаєКомпанієць Л. Г., Убейволк О. О., Шмелькова Г. М. Іноземна мова професійно-комунікативної спрямованості: практикум для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Економіка» освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка». Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 71 с.
Робоча програма02022-01-10 12:15:50Іноземна мова професійно-комунікативної спрямованості : робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра денної та заочної форм здобуття освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторання справа" освітньо-професійна програма "ГРС".2021https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=11123Іноземна мова професійно-комунікативної спрямованості : робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра денної та заочної форм здобуття освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторання справа" освітньо-професійна програма "ГРС". Запоріжжя: ЗНУ, 2021.
Навчальний посібник02022-01-10 12:52:56Професійно-орієнтований практикум іноземною мовою2021https://mail.google.com/mail/u/1/?pli=1#inbox?projector=1Професійно-орієнтований практикум іноземною мовою. За загальною редакцією Шмелькова Г. М., Убейволк О. О. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 99 с.