Публікації

Зберегти у файл

Показані 261-280 із 31 240 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданні02022-01-23 08:18:28Системна модель професійної підготовки майбутніх Фахівців із туризмознавства та алгоритм її продуктивного застосування і прогнозованого розвитку у вищих навчальних закладах. 2017Системна модель професійної підготовки майбутніх Фахівців із туризмознавства та алгоритм її продуктивного застосування і прогнозованого розвитку у вищих навчальних закладах. Інформаційні технології в освіті. Херсон: ХДУ,. 2017. № № 30. . C. С. 62–70. .
Публікація в періодичному виданні02022-01-23 08:19:50Реалізація змісту професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах. 2017Реалізація змісту професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах. Вісник Запорізького національного університету: Педагогічні науки. Запоріжжя. 2017. № № 1 (28). . C. С. 90–98..
Публікація в періодичному виданні02022-01-23 08:22:36Система професійної підготовки майбутніх фахівців із туризмознавства у вищих навчальних закладах. 2017https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4979Система професійної підготовки майбутніх фахівців із туризмознавства у вищих навчальних закладах. Народна освіта: електронне наукове фахове видання. м. Біла Церква. . 2017. № Випуск №(33). C. -. URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4979.
Публікація в періодичному виданні02022-01-23 08:26:08Критерії ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах. 2017Критерії ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах. Молодий вчений. . 2017. № № 3 (43). . C. С. 358–362. .
Публікація в періодичному виданні02022-01-23 08:27:24Логістика проектування освітньо-інформаційного середовища професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства. 2017Логістика проектування освітньо-інформаційного середовища професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства. Молодий вчений.. 2017. № № 5 (45).. C. С. 280–284..
Публікація в періодичному виданні02022-01-23 08:31:55Диверсифікація рекреаційних послуг в умовах цифровізації ринку туризму та гостинності. 2021https://msu.edu.ua/educationandscience/uk/2021/12/20/%d0%b2%d0%b8%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-231-2021/Диверсифікація рекреаційних послуг в умовах цифровізації ринку туризму та гостинності. Міжнародний науковий журнал «Освіта і наука». Серія: Економічні науки.. 2021. № Вип. 2(31), . C. С. 149-151.. URL: https://msu.edu.ua/educationandscience/uk/2021/12/20/%d0%b2%d0%b8%d0%bf%d1%83%d1%81%d0%ba-231-2021/.
Навчальний посібник02022-01-23 08:36:40Основи проектування туристичного продукту : навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Туризмознавство (за видами)». 2016Основи проектування туристичного продукту : навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Туризмознавство (за видами)». За загальною редакцією Безкоровайна Л. . Запоріжжя: : ЗНУ, 2016. 100 с. с.
Конспект лекцій02022-01-23 08:39:06Маркетинг туризму : конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Туризм». Запоріжжя : Запорізький національний університет2017Маркетинг туризму : конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Туризм». Запоріжжя : Запорізький національний університет. За загальною редакцією Васильчук В. Запоріжжя: ЗНУ, 2017. 77 с. с.
Тези доповіді на конференціях02022-01-23 08:48:44Вивчення деяких питань теорії і практики професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства. 2017http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/40-desyata-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/133-vivchennya-deyakikh-pitan-teoriji-i-praktiki-profesijnoji-pidgotovki-majbutnikh-fakhivtsiv-z-turizmoznavstva.Вивчення деяких питань теорії і практики професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства. Наукова думка сучасності і майбутнього :мат. X Всеукр. практ.-пізнавальної конф. (Полтава, 3–12 бер. 2017 р.). Полтава: Полтава, 2017. C. 5-8. URL: http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/40-desyata-vseukrajinska-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/133-vivchennya-deyakikh-pitan-teoriji-i-praktiki-profesijnoji-pidgotovki-majbutnikh-fakhivtsiv-z-turizmoznavstva..
Тези доповіді на конференціях02022-01-23 08:54:34Особливості логістики проектування освітньо-інформаційного середовища професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства. 2017URL: http://kompetfahivcja.blogspot.com/p/blog-page_63.html.Особливості логістики проектування освітньо-інформаційного середовища професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства. Неперервна освіта нового сторіччя досягнення та перспективи : мат. ІІІ Міжнар. н-п. конф. Запоріжжя: ЗОІППО, 2017. C. 20-23. URL: URL: http://kompetfahivcja.blogspot.com/p/blog-page_63.html..
Публікація в періодичному виданні02022-01-23 12:59:22Домен RAUM в немецкоязычной картине мира (на материале немецких пословиц и поговорок) 2019..................Домен RAUM в немецкоязычной картине мира (на материале немецких пословиц и поговорок). Людино- й культурознавчі пріоритети сучасного мовознавства: напрями, тенденції та міждисциплінарна методологія : колективна монографія. 2019. C. с. 152-158. . URL: ...................
Публікація в періодичному виданні02022-01-23 13:11:58Концепт Zauberei в сказках В. Гауфа. 2019----------Концепт Zauberei в сказках В. Гауфа. Нова філологія. Збірник наукових праць.. 2019. № 75. C. c. 44-48. URL: ----------.
Публікація в періодичному виданні02022-01-23 13:16:03Темпоральна сітка німецьких епіграм. 2019Темпоральна сітка німецьких епіграм. Нова філологія. Збірник наукових праць.. 2019. № 76. C. c. 75-79.
Навчальний посібник02022-01-23 13:31:09Публічні комунікації в інформаційному просторі : навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Інформаційно-комунікаційна справа2021Публічні комунікації в інформаційному просторі : навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Інформаційно-комунікаційна справа. За загальною редакцією Бондаренко І. . Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2021. 178 с.
Публікація в періодичному виданні02022-01-23 13:31:24Сучасні німецькі слогани і сентенції та їх синтаксична організація.2021...................Сучасні німецькі слогани і сентенції та їх синтаксична організація. Проблеми гуманітариних наук : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Філологія» . 2021. № 45. C. c. 252-260. URL: ....................
Навчальний посібник02022-01-23 13:34:16Журналістська етика: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Журналістика» освітньо-професійних програм «Журналістика», «Реклама і зв’язки з громадськістю», «Редакторсько-видавнича діяльність і медіамоделювання»2021Журналістська етика: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Журналістика» освітньо-професійних програм «Журналістика», «Реклама і зв’язки з громадськістю», «Редакторсько-видавнича діяльність і медіамоделювання». За загальною редакцією Бондаренко І. . Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2021. 178 с.
Публікація в періодичному виданні02022-01-23 13:40:01Політичний карнавал в історичних вимірах соціального інжинірингу2021DOI https://doi.org/10.32838/2710-4656/2021.1-3/41Політичний карнавал в історичних вимірах соціального інжинірингу. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації. . 2021. Т. Том 32 (71). № № 1. C. 253-258. URL: DOI https://doi.org/10.32838/2710-4656/2021.1-3/41.
Публікація в періодичному виданні02022-01-23 13:49:40Свято як комунікаційна технологія конструювання ідеологічного простору радянського суспільства: соціоінженерний підхід2021http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7480/1/7201_IR.pdfСвято як комунікаційна технологія конструювання ідеологічного простору радянського суспільства: соціоінженерний підхід. Держава і регіони Серія: Соціальні комунікації.. 2021. № № 1 (45). C. 75-80. URL: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7480/1/7201_IR.pdf.
Публікація в періодичному виданні02022-01-23 13:53:29Соціальнокомунікаційні технології радянських практик соціального інжинірингу: регіознавчі студії2021https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39183/1/A_Dosenko_DRSC_2(46)_IS.pdfСоціальнокомунікаційні технології радянських практик соціального інжинірингу: регіознавчі студії. Держава і регіони Серія: Соціальні комунікації.. 2021. № № 2 (46). C. 90-96. URL: https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/39183/1/A_Dosenko_DRSC_2(46)_IS.pdf.
Тези доповіді на конференціях02022-01-23 13:57:30Фукіанська концепція біополітики у схематиці соціальної інженерії2021http://journ.univ.kiev.ua/nauka1/archives/2639.Фукіанська концепція біополітики у схематиці соціальної інженерії. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми медіапростору», 8 квітня 2021. Київ: КНУ імені Т. Шевченка, Інститут журналістики, 2021. C. 70-75. URL: http://journ.univ.kiev.ua/nauka1/archives/2639..