Публікації

Зберегти у файл

Показані 181-200 із 30 739 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Робоча програма02024-02-04 21:37:51Бойко Л. П. Сучасна українська мова (морфологія: дієслово, прислівник, службові частини мови)2023https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=10631Бойко Л. П. Сучасна українська мова (морфологія: дієслово, прислівник, службові частини мови). Запоріжжя: ЗНУ, 2023.
Посібник для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання0Службове право України 2017Службове право України. За загальною редакцією Коломоєць Т. О., Колпаков В. . Запоріжжя: Гельветика, 2017. 340 с.
Публікація в періодичному виданні0Альтернативна енергетика України: потенціал, сучасний стан, механізми стимулювання розвитку2017Альтернативна енергетика України: потенціал, сучасний стан, механізми стимулювання розвитку. Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. Серія «Економіка». 2017. Т. ХVІІІ. № 303. C. 95–103.
Публікація в періодичному виданні0Сутність державного регулювання відновлювальної енергетики2017Сутність державного регулювання відновлювальної енергетики. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка.. 2017. Т. 22. № 1. C. 194–197.
Монографія0Теоретико-методологічні засади формування організаційно-економічного забезпечення розвитку відновлювальної енергетики2017Теоретико-методологічні засади формування організаційно-економічного забезпечення розвитку відновлювальної енергетики. Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2017. 364 с.
Монографії, видані у співавторстві0Перспективи розвитку промислового інтернету речей 2021Перспективи розвитку промислового інтернету речей. В кн.: Європейський вектор модернізації економіки в умовах сталого розвитку промислового регіону / За загальною редакцією Метеленко Н. Київ: Інтерсервіс. 2021 C. 169-183.
Монографії, видані у співавторстві0Зарубіжний досвід та методика оцінки ефективності державного регулювання розвитку відновлюваної енергетики України2021Зарубіжний досвід та методика оцінки ефективності державного регулювання розвитку відновлюваної енергетики України. В кн.: Стратегії сталого розвитку територій в умовах посткризового відновлення / За загальною редакцією Храпкіна В. В. Київ: Інтерсервіс. 2021 C. 303-328.
Електронний курс на освітніх платформах ліцензіатів1100Електронний курс в системі Moodle ЗНУ. Інформаційні технології в управлінні економічними системами2021https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=10969Електронний курс в системі Moodle ЗНУ. Інформаційні технології в управлінні економічними системами. 2021.
Електронний курс на освітніх платформах ліцензіатів0Електронний курс в системі Moodle ЗНУ. Методи та моделі штучного інтелекту в економіц2021https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=8200Електронний курс в системі Moodle ЗНУ. Методи та моделі штучного інтелекту в економіц. 2021.
Електронний курс на освітніх платформах ліцензіатів0Електронний курс в системі Moodle ЗНУ. Інформаційна безпека та захист інформації 2021https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=8192Електронний курс в системі Moodle ЗНУ. Інформаційна безпека та захист інформації. 2021.
Тези доповіді на конференціях0Роль BIG DATA в цифровій економіці2021Роль BIG DATA в цифровій економіці. Інноваційні рішення в економіці, бізнесі, суспільних комунікаціях та міжнародних відносинах: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2021. C. 400-402.
Методичні рекомендації02022-01-30 18:32:48Методичні рекомендації щодо оформлення освітньо-наукової програми підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти (ступеня доктора філософії) Запорізького національного університету2021Методичні рекомендації щодо оформлення освітньо-наукової програми підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти (ступеня доктора філософії) Запорізького національного університету. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 35 с.
Методичні рекомендації03. Вимоги до оформлення, презентації й оцінювання дослідницької пропозиції та наукових досягнень вступників до аспірантури Запорізького національного університету20213. Вимоги до оформлення, презентації й оцінювання дослідницької пропозиції та наукових досягнень вступників до аспірантури Запорізького національного університету. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 10 с.
Монографія0Інтеграція освіти, науки і бізнесу2021Інтеграція освіти, науки і бізнесу. За загальною редакцією Череп А. В. Запоріжжя: ФОП Мокшанов , 2021. 378 с.
Монографія0Пирожкова Ю.В. Функції адміністративного права: генеза, теоретичний, нормативний та праксеологічний аспекти: монографія 2016Пирожкова Ю.В. Функції адміністративного права: генеза, теоретичний, нормативний та праксеологічний аспекти: монографія. Запоріжжя: Видавчничий дім "Гельветика", 2016. 548 с. с.
Робоча програма0Пирожкова Ю.В. Робоча програма навчальної дисципліни Фінансове паво підготвки першого бакалаврського рівня вищої освіти очної (денної) та заочної (дистанційної) форми здобуття освіти спеціальності 081 Право2021https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php?file=/223972/mod_resource/content/3/%d0%a4%d1%96%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%202021.pdfПирожкова Ю.В. Робоча програма навчальної дисципліни Фінансове паво підготвки першого бакалаврського рівня вищої освіти очної (денної) та заочної (дистанційної) форми здобуття освіти спеціальності 081 Право. Запоріжжя: ЗНУ, 2021.
Робоча програма0Пирожкова Ю.В. Робоча програма навчальної дисципліни Адвокатура України підготовки першого бакалаврського рівня вищої освіти очної (денної) та заочної (дистанційної) форм здобуття вищої освіти спеціальності 081 Право2021https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php?file=/270072/mod_resource/content/2/%d0%90%d0%b4%d0%b2%d0%be%d0%ba%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d0%b0%20%202021.pdfПирожкова Ю.В. Робоча програма навчальної дисципліни Адвокатура України підготовки першого бакалаврського рівня вищої освіти очної (денної) та заочної (дистанційної) форм здобуття вищої освіти спеціальності 081 Право. Запоріжжя: ЗНУ, 2021.
Навчальний посібник02022-01-16 14:40:54Критичне мислення та філософське усвідомлення світу2021https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php?file=/656359/mod_resource/content/1/%d0%9c%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4.%d0%bf%d0%be%d1%81%d1%96%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%9a%d0%9c-%d0%be%d1%81%d1%82.pdfКритичне мислення та філософське усвідомлення світу. За загальною редакцією Терно С. О. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2021. 107 с.
Публікація в періодичному виданні02022-01-17 12:13:19Сабліна С.В. Суфікс -тв(а): походження й функції 2021http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/index.php/2021Сабліна С.В. Суфікс -тв(а): походження й функції. Закарпатські філологічні студії. . 2021. Т. 19. C. ?-?. URL: http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/index.php/2021.
Методичні рекомендації02022-01-17 12:17:12С. В. Сабліна. Історія української літературної мови. Методичні рекомендації до практичних занять та виконання індивідуальних завдань для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра професійного спрямування «Українська мова і література»2017немаєС. В. Сабліна. Історія української літературної мови. Методичні рекомендації до практичних занять та виконання індивідуальних завдань для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра професійного спрямування «Українська мова і література». Запоріжжя: ЗНУ, 2017. 72 с.