Публікації

Зберегти у файл

Показані 81-100 із 31 222 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Тези доповіді на конференціях0ЯК ВПЛИНЕ ПРИЙНЯТТЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ2020Кушнір С. О. Стешенко А. .Кушнір С. О., Стешенко А. . ЯК ВПЛИНЕ ПРИЙНЯТТЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ НА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ. PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF SCIENCE INTO PRACTICE Abstracts of XIII International Scientific and Practical Conference , 20-21 April 2020 Oslo: Published on bookwire by Bowker, 2020. C. 404-405.
Тези доповіді на конференціях0Як пандемія COVID-19 впливає на всесвітню економіку а економіку України вцілому 2020Синьоока Д. .Синьоока Д. . Як пандемія COVID-19 впливає на всесвітню економіку а економіку України вцілому. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент, аудит та фінанси: Стан ,проблеми та науково-економічний розвиток». Дніпро: Центр фінансово-економічних наукових досліджень: 20 травня 2020р. Дніпро: Центр фінансово-економічних наукових дослідже, 2020. C. 115-116.
Тези доповіді на конференціях02024-01-05 12:09:28Ядерний іран: минуле, сьогодення та невизначене майбутнє2022Дмитрієв Р. В. Вагіна О. М.https://socforecast.org.ua/wp-content/uploads/soctech2022.pdfДмитрієв Р. В., Вагіна О. М. Ядерний іран: минуле, сьогодення та невизначене майбутнє. Технології миротворення та медіації у змінах глобальної безпеки : матеріали VIІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 25 лист. 2022 р. Запоріжжя: ЦНСД, 2022. C. 49-53. URL: https://socforecast.org.ua/wp-content/uploads/soctech2022.pdf.
Публікація в періодичному виданні02023-02-19 17:19:37Явище насильства в структурі селянських усних наративів Північного Приазовʼя2017Іріоглу Ю. О.http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Skhodoz_2017_79_6Іріоглу Ю. О. Явище насильства в структурі селянських усних наративів Північного Приазовʼя. Сходознавство. 2017. № 79. C. 91-127. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Skhodoz_2017_79_6.
Публікація в періодичному виданні0Явище евфемії в англомовній психологічній термінології 2018http://www.philologyjournal.lviv.ua/Явище евфемії в англомовній психологічній термінології. Львівський філологічний часопис. 2018. № 3. C. 175-177. URL: http://www.philologyjournal.lviv.ua/.
Публікація в періодичному виданні0Я / ми / вони у історичних піснях Нижньої Наддніпрянщини2017Павленко І. Я. Козленко Н. В.Павленко І. Я., Козленко Н. В. Я / ми / вони у історичних піснях Нижньої Наддніпрянщини. Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових праць. Філологічні науки. Запоріжжя: Запорізький національний університет. 2017. № 1. C. 21-28.
Публікація в періодичному виданні0Я / МИ / ВОНИ В ІСТОРИЧНИХ ПІСНЯХ НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ // – 2017. - № 1. – Запоріжжя: ЗНУ, 2018. – у співавторстві з Козленко Н.В.)2018Павленко І. Я.http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2017/2017-fil-1.pdfПавленко І. Я. Я / МИ / ВОНИ В ІСТОРИЧНИХ ПІСНЯХ НИЖНЬОЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ // – 2017. - № 1. – Запоріжжя: ЗНУ, 2018. – у співавторстві з Козленко Н.В.). Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки.. 2018. № 1. C. С. 21 – 28. . URL: http://web.znu.edu.ua/herald/issues/2017/2017-fil-1.pdf.
Публікація в періодичному виданні0Юридичне забезпечення антисемітської політики НСДАП на початку існування Третього рейху (1933-1935 рр.): штрихи до портрету доби уніфікації німецького суспільства./2015Давлєтов О. Р.Давлєтов О. Р. Юридичне забезпечення антисемітської політики НСДАП на початку існування Третього рейху (1933-1935 рр.): штрихи до портрету доби уніфікації німецького суспільства./. Запорожские еврейские чтения - 2014. - Дніпропетровськ:Інсьтитут "Ткума". 2015. C. с.13-21.
Навчальний посібник0Юридичне документознавство2017Юридичне документознавство. Дніпро: ДДУВС, 2017. 172 с.
Тези доповіді на конференціях02022-01-18 11:40:32Юридична термінологія у професійному мовленні юриста2017Гогунська Р. . Рекотов П. В.Гогунська Р. ., Рекотов П. В. Юридична термінологія у професійному мовленні юриста. Матеріали XXII науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА. Металургія як основа сучасної промисловості. Том I / ЗДІА Запоріжжя: ЗДІА, 2017. Т. 1 C. 100-101.
Тези доповіді на конференціях0Юридична природа результату судового контролю2020Войтович Є. М.https://www.znu.edu.ua/faculty/law/nauka/mater__ali_schor__chnoyi_m__zhnarodnoyi_naukovo-praktichnoyi_konferents__yi_zapor__z__k___pravov___chitannya_2020_.pdfВойтович Є. М. Юридична природа результату судового контролю. Запорізькі правові читання: матеріали Щорічної міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 19–20 травня 2020 року / за заг. ред. Т.О. Коломоєць Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2020. C. 37-39. URL: https://www.znu.edu.ua/faculty/law/nauka/mater__ali_schor__chnoyi_m__zhnarodnoyi_naukovo-praktichnoyi_konferents__yi_zapor__z__k___pravov___chitannya_2020_.pdf.
Тези доповіді на конференціях0Юридична глобалістика як міждисциплінарний науковий напрям : проблеми й перспективи розвитку2019Удовика Л. Г. Гулєвська Г.Удовика Л. Г., Гулєвська Г. Юридична глобалістика як міждисциплінарний науковий напрям : проблеми й перспективи розвитку. Закарпатські правові читання. Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (11-13 квітня 2019 р., м. Ужгород) / Ужгородський національний університет; За заг. ред. О.Я. Рогача, Я.В. Лазура, М.В. Савчина. Ужгород: РІК-у2019. 372 с. Ужгород: РІК-У, 2019. C. 192-199.
Тези доповіді на конференціях0Юридична відповідальність судового експерта в умовах судової реформи в Україні.2020Капітаненко Н.Капітаненко Н. Юридична відповідальність судового експерта в умовах судової реформи в Україні. Матеріали Круглого столу «Актуальні проблеми проведення економічних, товарознавчих, будівельних експертиз та правові шляхи їх вирішення». Запоріжжя: ЗНУ, 2020. C. 138-141.
Монографія0Юридична відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері та основи інформаційної деліктології : монографія. Колпаков. Інформаційний проступок2019Юридична відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері та основи інформаційної деліктології : монографія. Колпаков. Інформаційний проступок. За загальною редакцією Коломоєць Т. О., Колпаков В. К. Запоріжжя: КВІЦ,, 2019. 344 с.
Монографія0Юридичні факти в конституційному праві України: монографія2018Верлос Н. В.Верлос Н. В. Юридичні факти в конституційному праві України: монографія. Beau Bassin: Lambert Academic Publishing, 2018. 145 с.
Публікація в періодичному виданні0Юридичні засади адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної держави: сутність та зміст2015Галіцина Н. В.Галіцина Н. В. Юридичні засади адміністративно-правового механізму реалізації концепції соціальної держави: сутність та зміст. Право і суспільство. 2015. № 6. C. 125-133.
Публікація в періодичному виданні0Юліус Штрейхер – «антисеміт №1» Третього рейху: штрихи до політичного портрету «паладіна фюрера» / О.Р.Давлєтова, І.В.Саламаха. 2019Давлєтов О. Р. Саламаха І.Давлєтов О. Р., Саламаха І. Юліус Штрейхер – «антисеміт №1» Третього рейху: штрихи до політичного портрету «паладіна фюрера» / О.Р.Давлєтова, І.В.Саламаха. ЗАПОРОЖСКИЕ ЕВРЕЙСКИЕ ЧТЕНИЯ: Сборник статей и материалов (30-31 марта 2018 г.). Днипро: Институт «Ткума», 2019.. 2019. C. С. 18-30..
Публікація в періодичному виданні0Юліус Штрейхер – «антисеміт №1» Третього рейху: штрихи до політичного портрету «паладіна фюрера» 2019Давлєтов О. Р. Саламаха І.Давлєтов О. Р., Саламаха І. Юліус Штрейхер – «антисеміт №1» Третього рейху: штрихи до політичного портрету «паладіна фюрера». ЗАПОРОЖСКИЕ ЕВРЕЙСКИЕ ЧТЕНИЯ: Сборник статей и материалов (30-31 марта 2018 г.). Днипро: Институт «Ткума», 2019. С. 18-30.. 2019. C. C.18-30.
Публікація в періодичному виданні02023-01-06 14:01:30Юдейське духовенство Полтави в умовах сталінського терору2022Савчук Т. Г.Савчук Т. Г. Юдейське духовенство Полтави в умовах сталінського терору. Держава і Церква в історії України : зб. наук. статей. 2022. № VІІІ. C. 167-175.
Публікація в періодичному виданні0Юбилей професора Ольги Федоровны Андрийко2020Коломоец Т. А.Коломоец Т. А. Юбилей професора Ольги Федоровны Андрийко. Административное право и процесс. . 2020. № 1. C. 6.