Публікації

Зберегти у файл

Показані 221-240 із 31 222 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданні02022-01-31 13:18:03Шляхи удосконалення обліку втрат від внутрішнього браку на швейних підприємствах2020Гудима О. В. Протопопова Н.-Гудима О. В., Протопопова Н. Шляхи удосконалення обліку втрат від внутрішнього браку на швейних підприємствах. збірник наукових праць та матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції „Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування субєктів господарської діяльності; теоретичні, практичні та освітянські аспекти”. 2020. C. 57-63. URL: -.
Публікація в періодичному виданні0Шляхи удосконалення обліку витрат на промислових підприємствах2019Рибалко О. М.nauka.onlineРибалко О. М. Шляхи удосконалення обліку витрат на промислових підприємствах. Міжнародний електронний науковий журнал «Наука-онлайн». 2019. Т. №11. № №11. C. 11. URL: nauka.online.
Тези доповіді на конференціях0Шляхи удосконалення обліку витрат2020Пушкарь І. В.Пушкарь І. В. Шляхи удосконалення обліку витрат. Тези доповідей XXІX Міжнародної наукової конференції студентів і молодих учених "Наука і вища освіта" 11 листопада 2020 р. м. Запоріжжя: КПУ, 2020. C. 28-29.
Публікація в періодичному виданні0Шляхи удосконалення механізму формування фінансових ресурсів підприємства2020Кущик А. П. Шайдулліна А. А.Кущик А. П., Шайдулліна А. А. Шляхи удосконалення механізму формування фінансових ресурсів підприємства. Нова економіка. Зб. Наукових праць молодих вчених. 2020. № 9. C. 31-42.
Тези доповіді на конференціях0Шляхи удосконалення економічної безпеки підприємства2018Бехтер Л. А. Собченко М. А.Бехтер Л. А., Собченко М. А. Шляхи удосконалення економічної безпеки підприємства. Збірник матеріалів XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» Запоріжжя: ЗНУ, 2018. C. 462-464.
Публікація в періодичному виданні02022-10-25 08:34:19Шляхи трансформації управління конкурентоспроможністю на підприємствах України в умовах російської військової агресії2022Хацер М. В. Булгакова К. В. https://doi.org/10.26661/2522-1566/2022-3/21-05Хацер М. В., Булгакова К. В. Шляхи трансформації управління конкурентоспроможністю на підприємствах України в умовах російської військової агресії. Електронне наукове видання «Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку». 2022. Т. 3. № 21. C. 45-52. URL: https://doi.org/10.26661/2522-1566/2022-3/21-05.
Публікація в періодичному виданні0Шляхи та напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств машинобудування в контексті стратегічного розвитку. 2020Гамова О. В.Гамова О. В. Шляхи та напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств машинобудування в контексті стратегічного розвитку. Вісник Хмельницького національного університету: науковий журнал. Економічні науки. 2020. № №3 (282). C. 11-15.
Стаття в книзі0Шляхи та напрями підвищення конкурентоспроможності2019Худолєй Л. В. Дабіжа А. Ю.Худолєй Л. В., Дабіжа А. Ю. Шляхи та напрями підвищення конкурентоспроможності. В кн.: Інтеграція освіти, науки і бізнесу / За загальною редакцією Череп А. В. Запоріжжя: ЗНУ. 2019 C. 39-48.
Тези доповіді на конференціях02023-12-23 13:25:34ШЛЯХИ ТА МОДЕЛІ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ2023Арутюнян І. А. Красильников М. В.https://www.znu.edu.ua/ii_znu/nauka/conf6/zbirnyk_23.pdfАрутюнян І. А., Красильников М. В. ШЛЯХИ ТА МОДЕЛІ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТАЛОГО НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ Запоріжжя: ЗНУ, 2023. C. 291-293. URL: https://www.znu.edu.ua/ii_znu/nauka/conf6/zbirnyk_23.pdf.
Тези доповіді на конференціях0Шляхи створення комунікативно-мотиваційних передумов успішного вивчення іноземної мови у вищій школі2018Каніболоцька О.Каніболоцька О. Шляхи створення комунікативно-мотиваційних передумов успішного вивчення іноземної мови у вищій школі. Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти Київ: Політехніка, 2018. C. 111 - 113.
Тези доповіді на конференціях0Шляхи створення комунікативно-мотиваційних передумов успішного вивчення іноземної мови студентами нефілологічних спеціальностей2017Каніболоцька О.Каніболоцька О. Шляхи створення комунікативно-мотиваційних передумов успішного вивчення іноземної мови студентами нефілологічних спеціальностей. Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей закладів вищої освіти у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення викладання та оцінювання мов Одеса: Бондаренко М.О., 2017. C. 229 - 235.
Публікація в періодичному виданні0Шляхи створення комунікативно-мотиваційних передумов успішного вивчення іноземної мови студентами мовних спеціальностей2018Каніболоцька О.Каніболоцька О. Шляхи створення комунікативно-мотиваційних передумов успішного вивчення іноземної мови студентами мовних спеціальностей. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2018. Т. 2. № 61. C. 64-69.
Публікація в періодичному виданні0Шляхи створення інформаційно-комунікаційних передумов успішного вивчення іноземної мови студентами філологічних спеціальностей2021Каніболоцька О.Каніболоцька О. Шляхи створення інформаційно-комунікаційних передумов успішного вивчення іноземної мови студентами філологічних спеціальностей. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2021. № 78. C. 92-95.
Тези доповіді на конференціях0ШЛЯХИ СПІВПРАЦІ І СПІВДРУЖНОСТІ ДЕРЖАВИ І РИНКУ2018Терент’єва Н. В. Медвідь Т. В.не маєТерент’єва Н. В., Медвідь Т. В. ШЛЯХИ СПІВПРАЦІ І СПІВДРУЖНОСТІ ДЕРЖАВИ І РИНКУ. 4. Підсумки розвитку наукової думки: 2018:зб. наук. праць «ΛΌГOΣ»з матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., м. Івано-Франківськ, 5грудня, 2018 р Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», , 2018. Т. 8 C. 71. URL: не має.
Тези доповіді на конференціях0Шляхи розв’язання проблем агропромислового комплексу України. 2020Онищенко О. А. Харченко А. В.Онищенко О. А., Харченко А. В. Шляхи розв’язання проблем агропромислового комплексу України. Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 лютого 2020 р.): у 2 ч. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. Т. 1 C. 261-264.
Тези доповіді на конференціях0Шляхи розвитку ефективного агробізнесу в Україні2021Онищенко О. А. Берестенко А. С.https://drive.google.com/file/d/1I3a15Q3aT8VPRXHJ9XZ97hdmi_ShDnE3/viewОнищенко О. А., Берестенко А. С. Шляхи розвитку ефективного агробізнесу в Україні. Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (09-11 лютого 2021 р.) Запоріжжя: ЗНУ, 2021. C. 34-36. URL: https://drive.google.com/file/d/1I3a15Q3aT8VPRXHJ9XZ97hdmi_ShDnE3/view.
Тези доповіді на конференціях0ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ПРАКТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ У ВИКЛАДАННІ КУРСУ «ПРИРОДНИЧІ НАУКИ»2020Перетятько В. В. Аушева Т. О.Перетятько В. В., Аушева Т. О. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ПРАКТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ У ВИКЛАДАННІ КУРСУ «ПРИРОДНИЧІ НАУКИ». Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми біології, екології та хімії" Запоріжжя: ЗНУ, 2020. C. 192-193.
Тези доповіді на конференціях0Шляхи покриття потреби у кадрах на сучасних підприємствах2019Малтиз В. В. Лавренчук І.Малтиз В. В., Лавренчук І. Шляхи покриття потреби у кадрах на сучасних підприємствах. Збірник матеріалів XІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави» / [за ред. А.В. Череп]. Запоріжжя: ЗНУ, 2019. C. -.
Тези доповіді на конференціях0Шляхи покращення управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування в умовах сьогодення.2020Гамова О. В. Палінчак М. М. Приходько В. П.Гамова О. В., Палінчак М. М., Приходько В. П. Шляхи покращення управління конкурентоспроможністю підприємств машинобудування в умовах сьогодення. Сучасні можливості забезпечення розвитку міжнародних відносин та економіко-політичного процесу: Міжнародна науково-практична конференція. Ужгород: Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2020. № 21 Березень 2020 C. 56-58.
Тези доповіді на конференціях0ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ НОРМАТИВНИХ ПРОЦЕДУР ПРИ УПРАВЛІННІ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ2019Сіліна І. В. Фабріцій М. В.http://web.znu.edu.ua/NIS//2019/mater--ali_18-12-2019.pdfСіліна І. В., Фабріцій М. В. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ НОРМАТИВНИХ ПРОЦЕДУР ПРИ УПРАВЛІННІ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ. Вплив цифрової освіти на розвиток людського капіталу : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (20-21 листопада 2019 р.) Запоріжжя: ЗНУ, 2019. C. 181-184. URL: http://web.znu.edu.ua/NIS//2019/mater--ali_18-12-2019.pdf.