Публікації

Зберегти у файл

Показані 161-180 із 30 640 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданні0Do sustainability reporting conduct and corporate governance attributes relate? Empirical evidence from China: LLC «Consulting Publishing Company “Business Perspectives»2021Гринь В. П. Проскуріна Н. М. Тужук К. . Li Z. . Пасько О. .http://dx.doi.org/10.21511/ppm.19(4).2021.10Гринь В. П., Проскуріна Н. М., Тужук К. ., Li Z. ., Пасько О. . Do sustainability reporting conduct and corporate governance attributes relate? Empirical evidence from China: LLC «Consulting Publishing Company “Business Perspectives». Problems and Perspectives in Management. 2021. № 19(4). C. 110-123. URL: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.19(4).2021.10.
Тези доповіді на конференціях0Особливості проектування залізобетонних мостів2021Фостащенко О. М. Рогожніков Р. .http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2021/tom_5___05_05_poslednij_variant.pdfФостащенко О. М., Рогожніков Р. . Особливості проектування залізобетонних мостів. Збірник наукових праць студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «Молода наука-2021» : у 5 т. / Запорізький національний університет. – Запоріжжя : ЗНУ, 2021. – Т.5. – 312 с. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. Т. 5 C. 75-76. URL: http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2021/tom_5___05_05_poslednij_variant.pdf.
Публікація в періодичному виданні0Теоретичні засади стратегічних облікових комунікацій. Підприємництво і торгівля. 2019Гринь В. П.https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-25-05Гринь В. П. Теоретичні засади стратегічних облікових комунікацій. Підприємництво і торгівля. Підприємництво і торгівля. . 2019. № 25. C. 38-44. URL: https://doi.org/10.36477/2522-1256-2019-25-05.
Монографія0РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І МЕТОДОЛОГІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: КОМУНІКАЦІЙНИЙ АСПЕКТ: МОНОГРАФІЯ2021Гринь В. П.Гринь В. П. РОЗВИТОК ТЕОРІЇ І МЕТОДОЛОГІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ: КОМУНІКАЦІЙНИЙ АСПЕКТ: МОНОГРАФІЯ. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 347 с.
Тези доповіді на конференціях0Вимоги до готелей різних категорій2021Фостащенко О. М. Стебницький В. .http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2021/tom_5___05_05_poslednij_variant.pdfФостащенко О. М., Стебницький В. . Вимоги до готелей різних категорій. Збірник наукових праць студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «Молода наука-2021» : у 5 т. / Запорізький національний університет. – Запоріжжя : ЗНУ, 2021. – Т.5. – 312 с Запоріжжя: ЗНУ, 2021. Т. 5 C. 78-77. URL: http://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2021/tom_5___05_05_poslednij_variant.pdf.
Методичні рекомендації0КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми «Облік і аудит»2021Гринь В. П.Гринь В. П. КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми «Облік і аудит». Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 90 с.
Тези доповіді на конференціях0Організаційні засади oбліку гoтoвoї прoдукції рослинництва.2021Гринь В. П. Сухоносенко І. І.Гринь В. П., Сухоносенко І. І. Організаційні засади oбліку гoтoвoї прoдукції рослинництва. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан економіки, обліку, фінансів і права та їх основні проблеми». Полтава: ЦФЕНД Полтава: ЦФЕНД, 2021. № Ч. 2 C. 112-113.
Тези доповіді на конференціях0Теoретичні oснoви oбліку і аудиту гoтoвoї прoдукції рослинництва2021Гринь В. П. Сухоносенко І. І.Гринь В. П., Сухоносенко І. І. Теoретичні oснoви oбліку і аудиту гoтoвoї прoдукції рослинництва. ІІ Міжнародна студентська наукова конференція «Актуальні питання та перспективи проведення наукових досліджень». Молодіжна наукова ліга. Кременчук: Кременчук, 2021. Т. 1 C. 45-46.
Тези доповіді на конференціях0Шляхи удосконалення обліку готової продукції рослинництва на підприємстві2021Гринь В. П. Сухоносенко І. І.Гринь В. П., Сухоносенко І. І. Шляхи удосконалення обліку готової продукції рослинництва на підприємстві. ХV Всеукраїнська науково-практична конференція «Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної трансформації економіки України» Одеса: Одеса, 2021. C. 18-19.
Тези доповіді на конференціях0Парадигмальна модель розвитку науки Т.С. Куна в бухгалтерському обліку: перспективи застосування.2020Гринь В. П.Гринь В. П. Парадигмальна модель розвитку науки Т.С. Куна в бухгалтерському обліку: перспективи застосування. VІ Міжнародна науково-практична конференція. «Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку». Київ: КНЕУ, 2020. C. 25-27.
Тези доповіді на конференціях0Стратегічне спрямування системи фінансового обліку2020Гринь В. П.https://www.kspu.edu/NewScienceActivity/ChairsScientificSeminars.aspxГринь В. П. Стратегічне спрямування системи фінансового обліку. «Сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аудиту, оподаткування та аналізу в умовах міжнародної інтеграції»: збірник тез доповідей учасників ІХ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. Херсон: ХНТУ, 2020. C. 39-41. URL: https://www.kspu.edu/NewScienceActivity/ChairsScientificSeminars.aspx.
Тези доповіді на конференціях0ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ.2021Варламова А. О.Варламова А. О. ДОСЛІДЖЕННЯ ВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ. INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATIONS IN HUMAN LIFE Manchester: Cognum Publishing House, 2021. C. 753-755.
Тези доповіді на конференціях0Аналіз можливостей збільшення енергоефективності процесів подрібнення матеріалів2021Шевченко І. А. Купрін Д. В. Ткачов М. Є.Шевченко І. А., Купрін Д. В., Ткачов М. Є. Аналіз можливостей збільшення енергоефективності процесів подрібнення матеріалів. Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти, аспірантів та молодих вчених «Актуальні питання сталого науково-технічного та соціально-економічного розвитку регіонів України». Запоріжжя: ЗНУ, 2021. C. 10-12.
Тези доповіді на конференціях0Проблеми дроблення матеріалів в різних галузях2021Шевченко І. А. Пугач О. В.Шевченко І. А., Пугач О. В. Проблеми дроблення матеріалів в різних галузях. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток сучасної економіки: нові підходи та актуальні дослідження» Запоріжжя: ЗНУ, 2021. C. 263-265.
Тези доповіді на конференціях0Прогнозування часу робото здатності робочого інструменту молоткових дробарок2021Шевченко І. А. Ткачов М. Є.Шевченко І. А., Ткачов М. Є. Прогнозування часу робото здатності робочого інструменту молоткових дробарок. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції інженерного навчально-наукового інституту ім.. Ю.В.Потебні Запорізького національного університету «Теоретичні та практичні засади розвитку економіки, обліку, фінансів, менеджменту та права» Запоріжжя: ЗНУ, 2021. C. 158-160.
Публікація в періодичному виданні0Оцінка фінансового потенціалу підприємства та підвищення ефективності його використання2021Кущик А. Кузнецова А. В.Кущик А., Кузнецова А. В. Оцінка фінансового потенціалу підприємства та підвищення ефективності його використання. Зб. наук. праць молодих вчених і студ. "Нова економіка". 2021. № № 2 (10). C. С. 43-47.
Тези доповіді на конференціях0Особливості цінової політики торговельного підприємства2021Кущик А. П. Джуракулова В. О.Кущик А. П., Джуракулова В. О. Особливості цінової політики торговельного підприємства. Зб. матеріалів ХVI Міжнар. наук.-практ. конф "Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, держ, та регіон. рівнях Запоріжжя: ЗНУ, 2021. C. С. 76.
Тези доповіді на конференціях0Візуально блочна модель трифазного інвертора напруги2021Коротич Г. І.Коротич Г. І. Візуально блочна модель трифазного інвертора напруги. І Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти, аспірантів та молодих вчених «Актуальні питання сталого науковотехнічного та соціально-економічного розвитку регіонів України» Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2021. C. 250-252.
Тези доповіді на конференціях0МОДУЛЬ ТЕЛЕМЕТРИЧНОГО КАНАЛУ ДАНИХ ДЛЯ ЕКГ– ТЕЛЕМЕТРІЇ2021Перловський О. М. Небеснюк О. Ю. Ніконова З. А.https://sci-conf.com.ua/i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-topical-issues-of-modern-science-society-and-education-8-10-avgusta-2021-goda-harkov-ukraina-arhiv/Перловський О. М., Небеснюк О. Ю., Ніконова З. А. МОДУЛЬ ТЕЛЕМЕТРИЧНОГО КАНАЛУ ДАНИХ ДЛЯ ЕКГ– ТЕЛЕМЕТРІЇ. I Международная научно-практическая конференция «TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION» Харків: SPC ―Sci-conf.com.ua, 2021. C. 277-283. URL: https://sci-conf.com.ua/i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-topical-issues-of-modern-science-society-and-education-8-10-avgusta-2021-goda-harkov-ukraina-arhiv/.
Тези доповіді на конференціях0ПРИЛАД ДЛЯ ТЕРАПІЇ ДЕРМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ2021Кириченко О. М. Небеснюк О. Ю. Ніконова З. А.https://sci-conf.com.ua/i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-topical-issues-of-modern-science-society-and-education-8-10-avgusta-2021-goda-harkov-ukraina-arhiv/Кириченко О. М., Небеснюк О. Ю., Ніконова З. А. ПРИЛАД ДЛЯ ТЕРАПІЇ ДЕРМАТОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ. I Международная научно-практическая конференция «TOPICAL ISSUES OF MODERN SCIENCE, SOCIETY AND EDUCATION» Харків: SPC ―Sci-conf.com.ua, 2021. C. 283-287. URL: https://sci-conf.com.ua/i-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-topical-issues-of-modern-science-society-and-education-8-10-avgusta-2021-goda-harkov-ukraina-arhiv/.