Публікації

Зберегти у файл

Показані 161-180 із 30 674 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Тези доповіді на конференціях0Singularities of a interplay kinetics from CO-gases with iron catalysts2002Колесник Н. Ф. Беренда В. В. Кириченко О. Г.Колесник Н. Ф., Беренда В. В., Кириченко О. Г. Singularities of a interplay kinetics from CO-gases with iron catalysts. Science for materials in the frontier of centuries: advantages and challenges Київ: КПИ, 2002. C. 119-120.
Тези доповіді на конференціях0Історія Дніпровської укріпленої лінії у науковому доробку В.О. Пірка2002Історія Дніпровської укріпленої лінії у науковому доробку В.О. Пірка. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Чортомлицька (Стара) Запорозька Січ в історико-культурній спадщині Нікопольського району”. Запоріжжя: РА “Тандем-У”, 2002. C. 183 – 186. .
Тези доповіді на конференціях0Історія Дніпровської лінії укріплень в науковій спадщині Я.П. Новицького2002Історія Дніпровської лінії укріплень в науковій спадщині Я.П. Новицького. Матеріали Перших новицьких читань. Запоріжжя: РА “Тандем-У”, 2002. C. 80 – 82..
Тези доповіді на конференціях02022-12-29 23:30:40Філософія менеджменту інклюзивного розвитку в умовах цифровізації.2002Андрюкайтене Р. . Воронкова В. .https://er.dduvs.in.ua/?_gl=1*1js4gkw*_ga*NzIxMTQ4NzEzLjE2NTUxMTgwMjM.*_ga_YPJQN7C212*MTY3MjEzNjMxMy41MC4xLjE2NzIxMzYzMTMuMC4wLjAАндрюкайтене Р. ., Воронкова В. . Філософія менеджменту інклюзивного розвитку в умовах цифровізації. Соціально-гуманітарні виміри правової держави: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 27 жовтня 2022 р.). Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ,, 2002. C. 17-22. URL: https://er.dduvs.in.ua/?_gl=1*1js4gkw*_ga*NzIxMTQ4NzEzLjE2NTUxMTgwMjM.*_ga_YPJQN7C212*MTY3MjEzNjMxMy41MC4xLjE2NzIxMzYzMTMuMC4wLjA.
Тези доповіді на конференціях02023-03-08 10:45:27Актуальність розробки паперового щоденника у світі цифрових технологій2002Федорук І. В. Содомора Х. М.https://drive.google.com/file/d/1ssOyf9HO3dfEe4KiJIo_3-cWUKv7LZo4/viewФедорук І. В., Содомора Х. М. Актуальність розробки паперового щоденника у світі цифрових технологій. ДИЗАЙН, ВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО ТА ТВОРЧІСТЬ: сучасні тенденції та технології Запоріжжя: Запоріжжя: ЗНУ Запоріжжя: ЗНУ, 2002. Т. 2 C. 99-100. URL: https://drive.google.com/file/d/1ssOyf9HO3dfEe4KiJIo_3-cWUKv7LZo4/view.
Тези доповіді на конференціях02022-01-15 21:02:09До питання про міграції за часів Золотої Орди на Нижньому Дніпрі2002Єльников М.Єльников М. До питання про міграції за часів Золотої Орди на Нижньому Дніпрі. Сучасні проблеми археології Київ: Академперіодика, 2002. C. 72-73.
Публікація в періодичному виданні02022-01-15 21:04:38Охоронні дослідження 2001 р. на могильнику Мамай-Сурка2002Єльников М. Дровосєкова О. В.Єльников М., Дровосєкова О. В. Охоронні дослідження 2001 р. на могильнику Мамай-Сурка. Археологічні відкриття в Україні 2000-2001 рр.. 2002. C. 114-115.
Публікація в періодичному виданні0Аналіз розвитку соціально-економічної сфери України на базі порівняння бюджетних показників України та Японії 2002Кудінов І. О.Кудінов І. О. Аналіз розвитку соціально-економічної сфери України на базі порівняння бюджетних показників України та Японії. Нова парадигма: Альманах наукових праць. 2002. № 21. C. 118-124.
Тези доповіді на конференціях0Стратегія життя особистості студента як фактор його професійного росту 2002Кудінов І. О.Кудінов І. О. Стратегія життя особистості студента як фактор його професійного росту. // Современное студенчество Украины: опыт, проблемы, перспективы. Материалы научной конференции преподавателей и студентов 11-12 апреля 2002 г Запоріжжя: ЗГУ, 2002. C. 107.
Публікація в періодичному виданні0Щодо визначення поняття “стратегія життя” 2002Кудінов І. О.Кудінов І. О. Щодо визначення поняття “стратегія життя”. Нова парадигма: Альманах наукових праць. 2002. № 28. C. 45 - 50.
Навчальний посібник0Пособие по общей морфологии: Научно-методическое пособие для преподавателей и студентов факультетов физического воспитания высших учебных заведений.2002Голець В. О.Голець В. О. Пособие по общей морфологии: Научно-методическое пособие для преподавателей и студентов факультетов физического воспитания высших учебных заведений. Запоріжжя: ЗНУ, 2002. 100 с.
Навчальний посібник з грифом МОН02022-01-11 11:42:59 Завдання та методичні матеріали для проведення педагогічної практики студентів університету2002 Почерніна О. О. Локарєва Г. В. Міщик Л. І. Почерніна О. О., Локарєва Г. В., Міщик Л. І. Завдання та методичні матеріали для проведення педагогічної практики студентів університету. Запоріжжя: ЗДУ, 2002. 122 с.
Публікація в періодичному виданні0Традиции Ф. Достоевского в творчестве М. Волошина2002Темна О. В.https://lib-gw.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1455287Темна О. В. Традиции Ф. Достоевского в творчестве М. Волошина. Вісник Запорізького державного університету: Зб. наук. статей. Філологічні науки. . 2002. № 4. C. 170-177. URL: https://lib-gw.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=1455287.
Тези доповіді на конференціях0Решение динамической задачи о колебаниях тонкой кольцевой пластины2002Костюшко І. А.Костюшко І. А. Решение динамической задачи о колебаниях тонкой кольцевой пластины. Тезисы докладов Шестой Крымской международной математической школы «Метод функции Ляпунова и его приложения» Запорожье: Крым, Алушта, 2002. C. 81.
Публікація в періодичному виданні0Stretching of an Elastoplastic Plate with an Arbitrarily Oriented Crack2002Костюшко І. А.https://link.springer.com/article/10.1023/A:1014390016844Костюшко І. А. Stretching of an Elastoplastic Plate with an Arbitrarily Oriented Crack. Journal of Mathematical Sciences. 2002. Т. 109. C. 1732 - 1739. URL: https://link.springer.com/article/10.1023/A:1014390016844.
Публікація в періодичному виданні0Граничное равновесие упругопластической пластины с трещиной 2002Костюшко І. А.Костюшко І. А. Граничное равновесие упругопластической пластины с трещиной. Теоретическая и прикладная механика Донецк. 2002. № 35. C. 112-117.
Публікація в періодичному виданні0Американський варіант як джерело лексико-семантичних інновацій англійської мови2002Мурко І. І.Мурко І. І. Американський варіант як джерело лексико-семантичних інновацій англійської мови. Вісник Запорізького державного університету: Збірник наукових статей. Філологічні науки. 2002. № 1. C. 99-104.
Публікація в періодичному виданні0Условия распадения уравнений теории упругости для ортотропного слоя2002Величко И. Г. Ткаченко И. Г.Величко И. Г., Ткаченко И. Г. Условия распадения уравнений теории упругости для ортотропного слоя. Задачи механики многослойных сред и их численная реализация. Сборник научных статей. 2002. C. 38-43.
Інше0Численные методы: Методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов специальности 7.080202 – «Прикладная математика». Издание второе, исправленное и дополненное2002Киричевский В. В. Левчук С. А.Киричевский В. В., Левчук С. А. Численные методы: Методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов специальности 7.080202 – «Прикладная математика». Издание второе, исправленное и дополненное. Запорожье: ЗГУ, 2002. 97 с.
Публікація в періодичному виданні0Методы идентификации нелинейности, обусловленной наличием трещины в круговой цилиндрической оболочке2002Шишканова С. Ф. Титова О. А.Шишканова С. Ф., Титова О. А. Методы идентификации нелинейности, обусловленной наличием трещины в круговой цилиндрической оболочке. Теоретическая и прикладная механика. 2002. № 36. C. 154-158.