Публікації

Зберегти у файл

Показані 141-160 із 30 674 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданні0 Інститут адміністративної відповідальності у соціальній сфері2020Галіцина Н. В.Галіцина Н. В. Інститут адміністративної відповідальності у соціальній сфері. Юридичний вісник. 2020. № 5. C. 30-32.
Тези доповіді на конференціях02023-12-24 02:28:29 Інструменти наративного регулювання націоідентифікаційних інстаграм-проєктів на прикладі блогу @krapka.krapka та мікромедіа @yaktytam2023Ковпак В. А. Луценко А. .https://dspace.znu.edu.ua/xmlui/handle/12345/1124Ковпак В. А., Луценко А. . Інструменти наративного регулювання націоідентифікаційних інстаграм-проєктів на прикладі блогу @krapka.krapka та мікромедіа @yaktytam. Європейські цінності і медійні стандарти: контекст російсько-української війни : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 19-20 жовтня 2023 року) / за ред. К.Сіріньок-Долгарьової. Запоріжжя : : ЗНУ,, 2023. C. С. 16 –21.. URL: https://dspace.znu.edu.ua/xmlui/handle/12345/1124.
Монографії, видані у співавторстві02023-07-12 18:23:34 Інтеграція віртуальної реальності та освіти в контексті креативності та сучасних тенденції цифрового розвитку.2023Кивлюк О. П. Воронкова В. Г. Нікітенко В.https://www.eo.kiev.ua/resources/arhivMonographs/mono_2023_13/mono_2023_13.pdf Архів монографій https://www.eo.kiev.ua/ua/content/148/Кивлюк О. П., Воронкова В. Г., Нікітенко В. Інтеграція віртуальної реальності та освіти в контексті креативності та сучасних тенденції цифрового розвитку. В кн.: Science and society: trends of interaction : collective monograph / За загальною редакцією S. Tabachnikov. S. . California: GS Publishing Services. 2023 C. 47-63. . URL: https://www.eo.kiev.ua/resources/arhivMonographs/mono_2023_13/mono_2023_13.pdf Архів монографій https://www.eo.kiev.ua/ua/content/148/.
Публікація в періодичному виданні02024-02-27 05:11:12 Інтелект як визначальний тренд розвитку людини та історичні етапи його раціональної реконструкції. 2023Пунченко О. Воронкова В. . Андрюкайтене Р. .http://humstudies.com.ua/article/view/298026/290833Пунченко О., Воронкова В. ., Андрюкайтене Р. . Інтелект як визначальний тренд розвитку людини та історичні етапи його раціональної реконструкції. "Humanities studies". 2023. № 17 (94). C. 72-81. URL: http://humstudies.com.ua/article/view/298026/290833.
Тези доповіді на конференціях02022-10-04 08:30:32 ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ ВІДЕОМЕЙКІНГУ2021Санакоєва Н. Д. Трубчаніна К. .https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2021/conf/2.3/Zbirka.pdfСанакоєва Н. Д., Трубчаніна К. . ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЗАЦІЯ СУСПІЛЬСТВА В КОНТЕКСТІ ВІДЕОМЕЙКІНГУ. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2021. C. 75-78. URL: https://zp.edu.ua/uploads/dept_s&r/2021/conf/2.3/Zbirka.pdf.
Публікація в періодичному виданні02023-03-06 08:31:53 Інформаційно-комунікаційні виміри вітчизняної моделі електронного урядування2022Санакоєва Н. Д. Бондаренко І. С.http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2022/1_2022/part_3/1-3_2022.pdfСанакоєва Н. Д., Бондаренко І. С. Інформаційно-комунікаційні виміри вітчизняної моделі електронного урядування. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика.. 2022. Т. 1. № 1. C. 122-140. URL: http://www.philol.vernadskyjournals.in.ua/journals/2022/1_2022/part_3/1-3_2022.pdf.
Електронний курс на освітніх платформах ліцензіатів1142022-10-05 10:34:08 Інформаційно-комунікаційні технології в публічному управлінні та адмініструванні2022https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=7875 Інформаційно-комунікаційні технології в публічному управлінні та адмініструванні. 2022.
Тези доповіді на конференціях02023-06-14 17:58:36 Іншомовна спроможність майбутніх правоохоронців - невід’ємна умова їх професійної кар’єри : освітній аспект.2023Коломоєць Т. О.Коломоєць Т. О. Іншомовна спроможність майбутніх правоохоронців - невід’ємна умова їх професійної кар’єри : освітній аспект. Актуальні питання вдосконалення судово-експертної та правоохоронної діяльності : збірник матеріалів засідання № 5 постійно діючої Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 24 березня 2023 р.). Кропивницький: ТОВ «Центрально-Українське видавництво», 2023. C. 484 – 485.
Навчально-методичний посібник0 Історія зарубіжної літератури (ХVІІ, ХVІІІ – І половини ХІХ ст.) : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Філологія» освітньо-професійних програм «Переклад (англійський)», «Переклад (німецький)», «Перек2019Ніколова О.https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=6543Ніколова О. Історія зарубіжної літератури (ХVІІ, ХVІІІ – І половини ХІХ ст.) : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Філологія» освітньо-професійних програм «Переклад (англійський)», «Переклад (німецький)», «Перек. Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 115 с.
Робоча програма02023-01-18 16:10:40 ІСТОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ2022Зацний Ю. А.https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=12924Зацний Ю. А. ІСТОРІЯ ПЕРЕКЛАДУ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2022.
Стаття в книзі0 Історичний політ 2019Лепський М. А.Лепський М. А. Історичний політ. В кн.: Історичний політ // Штурман історичного факультету. Збірник пам'яті Іллі Бірюльова Запоріжжя: Інтер-М. 2019 C. 26-30.
Публікація в періодичному виданні02023-02-24 16:51:35 Аgile-філософія як чинник форсайту цифрової економіки. 2022Воронкова В. Г. Нікітенко В. Васильчук Г. М. // http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/issue/view/5 http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/121Воронкова В. Г., Нікітенко В., Васильчук Г. М. Аgile-філософія як чинник форсайту цифрової економіки. Цифрова економіка та економічна безпека.Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій. Одеса. . 2022. № № 4(04). C. 109-117. URL: // http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/issue/view/5 http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/121.
Публікація в періодичному виданні0 Адміністративні правовідносини в соціальній сфері2020Галіцина Н. В.http://apdp.in.ua/v86/4.pdfГаліцина Н. В. Адміністративні правовідносини в соціальній сфері. Актуальні проблеми держави і права. 2020. № 86. C. 27-37. URL: http://apdp.in.ua/v86/4.pdf.
Публікація в періодичному виданні0 Адміністративна процедура як інститут адміністративного процесу 2010Галіцина Н. В.http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10gnviap.pdfГаліцина Н. В. Адміністративна процедура як інститут адміністративного процесу. Форум права. 2010. № 4. C. 163-177. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10gnviap.pdf.
Словник0 Адміністративне право України: словник термінів / за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. К. : Ін Юре, 2014. 520 с.2014Галіцина Н. В.Галіцина Н. В. Адміністративне право України: словник термінів / за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова. К. : Ін Юре, 2014. 520 с. За загальною редакцією Коломоєць Т. О., Колпаков В. К. Київ: Ін Юре, 2014. 520 с.
Публікація в періодичному виданні0 Адміністративне судочинство за участю товариств з обмеженою відповідальністю в Україні2010Галіцина Н. В.Галіцина Н. В. Адміністративне судочинство за участю товариств з обмеженою відповідальністю в Україні. Право і суспільство. 2010. № 4. C. 138-142.
Публікація в періодичному виданні0 Адміністративне судочинство як процесуальний засіб вирішення соціальних спорів2020Галіцина Н. В.Галіцина Н. В. Адміністративне судочинство як процесуальний засіб вирішення соціальних спорів. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 9. C. 119-126.
Методичні рекомендації02022-12-13 11:41:34 Адміністративний менеджмент : методичні рекомендації до підготовки та оформлення курсової роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра 2022Полусмяк Ю. І.https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/8707Полусмяк Ю. І. Адміністративний менеджмент : методичні рекомендації до підготовки та оформлення курсової роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра. Запоріжжя: ЗНУ, 2022. 53 с.
Публікація в періодичному виданні0 Адміністративно-правові аспекти державної реєстрації змін до установчих документів товариств з обмеженою відповідальністю2010Галіцина Н. В.Галіцина Н. В. Адміністративно-правові аспекти державної реєстрації змін до установчих документів товариств з обмеженою відповідальністю. Держава та регіони. Серія: Право. 2010. № 2. C. 146-150.
Тези доповіді на конференціях0 Аеропорт як фактор розвитку міст 2020Лепський М. А. Гончарова В. С.Лепський М. А., Гончарова В. С. Аеропорт як фактор розвитку міст. Збірка матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку» (м. Дніпро, 25 вересня 2020 р.) / відп. за випуск, професор В.В. Кривошеїн. Д.: Видавничо-поліграфічний дім « Дніпро: Видавничо-поліграфічний дім «Формат А+», 2020. C. 13-14.