Публікації

Зберегти у файл

Показані 141-160 із 30 741 запису.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 08:33:13Особливості вікових змін адаптаційного потенціалу систему кровообігу і показників варіаційної пульсометрії учениць України і Західного Сибіру 2002Маліков М. В.Маліков М. В. Особливості вікових змін адаптаційного потенціалу систему кровообігу і показників варіаційної пульсометрії учениць України і Західного Сибіру. Наукові записки Тернопільського педуніверситету ім. В.Гнатюка. Серія: Біологія. 2002. № 2(17). C. 97-101.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 08:12:14Экспериментальное обоснование новых методических подходов к оценке функционального состояния спортсменов высокой квалификации2002Маликов Н. В. Сватьев А. В. Конох А. П.Маликов Н. В., Сватьев А. В., Конох А. П. Экспериментальное обоснование новых методических подходов к оценке функционального состояния спортсменов высокой квалификации. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2002. № 2. C. 89-94.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 08:10:08Влияние экологических факторов на уровень адаптивных возможностей сердечно-сосудистой системы различных групп населения крупного промышленного региона2002Маликов Н. В.Маликов Н. В. Влияние экологических факторов на уровень адаптивных возможностей сердечно-сосудистой системы различных групп населения крупного промышленного региона. Питання біоіндикації та екології. 2002. Т. 7. № 1. C. 108-114.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 08:06:26Експериментальна оцінка методики розрахунку адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи осіб, зайнятих у промисловому виробництві2002Маліков М. В.Маліков М. В. Експериментальна оцінка методики розрахунку адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи осіб, зайнятих у промисловому виробництві. Вісник Львівського державного університету. Серія: біологічна. 2002. № 29. C. 187-192.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 08:04:44Региональные особенности адаптивных возможностей сердечно-сосудистой системы работников промышленного производства с различным стажем работы на предприятии2002Маликов Н. В.Маликов Н. В. Региональные особенности адаптивных возможностей сердечно-сосудистой системы работников промышленного производства с различным стажем работы на предприятии. Таврический медико-биологический вестник. 2002. Т. 5. № 2. C. 110-113.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 08:02:49Сравнительный анализ адаптивных возможностей сердечно-сосудистой системы детей младшего школьного возраста, проживающих в различных климатогеографических условиях2002Маликов Н. В.Маликов Н. В. Сравнительный анализ адаптивных возможностей сердечно-сосудистой системы детей младшего школьного возраста, проживающих в различных климатогеографических условиях. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2002. № 5. C. 94-99.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 08:01:14Сравнительный анализ адаптивных возможностей сердечно-сосудистой системы детей среднего школьного возраста, проживающих в различных климатогеографических условиях2002Маликов Н. В.Маликов Н. В. Сравнительный анализ адаптивных возможностей сердечно-сосудистой системы детей среднего школьного возраста, проживающих в различных климатогеографических условиях. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2002. № 6. C. 80-85.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 07:55:46Сравнительный анализ адаптивных возможностей сердечно-сосудистой системы юношей и девушек старшего школьного возраста, проживающих в различных климатогеографических условиях2002Маликов Н. В.Маликов Н. В. Сравнительный анализ адаптивных возможностей сердечно-сосудистой системы юношей и девушек старшего школьного возраста, проживающих в различных климатогеографических условиях. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2002. № 7. C. 69-74.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 07:53:58Актуальные проблемы общей теории адаптации в современных условиях развития общества2002Маликов Н. В.Маликов Н. В. Актуальные проблемы общей теории адаптации в современных условиях развития общества. Вісник Запорізького державного університету. Біологічні науки. 2002. № 1. C. 165-173.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 07:52:29Сравнительный анализ адаптивных возможностей сердечно-сосудистой системы работников промышленного производства различного пола и возраста, проживающих в разных климатогеографических условиях2002Маликов Н. В.Маликов Н. В. Сравнительный анализ адаптивных возможностей сердечно-сосудистой системы работников промышленного производства различного пола и возраста, проживающих в разных климатогеографических условиях. Вісник Запорізького державного університету. Біологічні науки. 2002. № 2. C. 129-133.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 07:50:45Експериментальна оцінка методики розрахунку адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи осіб, зайнятих у промисловому виробництві2002Маліков М. В.Маліков М. В. Експериментальна оцінка методики розрахунку адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи осіб, зайнятих у промисловому виробництві. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі. 2002. C. 130-132.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 07:49:09Порівняльний аналіз адаптивних можливостей серцево-судинної системи працівників промислового виробництва з різним стажем роботи на підприємстві, які проживають у різних кліматогеографичних умовах2002Маліков М. В.Маліков М. В. Порівняльний аналіз адаптивних можливостей серцево-судинної системи працівників промислового виробництва з різним стажем роботи на підприємстві, які проживають у різних кліматогеографичних умовах. Вісник Львівського університету. Серія: Біологічна. 2002. № 30. C. 198-202.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 07:47:24Порівняльний аналіз інформативності деяких підходів до оцінки адаптивних можливостей осіб з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи 2002Маліков М. В.Маліков М. В. Порівняльний аналіз інформативності деяких підходів до оцінки адаптивних можливостей осіб з хронічними захворюваннями серцево-судинної системи. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Біологія. 2002. № 12. C. 109-112.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 07:45:44Порівняльний аналіз функціонального стану серцево-судинної системи жінок України і Західного Сибіру, зайнятих у промисловому виробництві 2002Маліков М. В.Маліков М. В. Порівняльний аналіз функціонального стану серцево-судинної системи жінок України і Західного Сибіру, зайнятих у промисловому виробництві. Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. В.Гнатюка. Серія: біологія. 2002. № 4(19). C. 69-74.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 07:44:04Влияние климато-географических условий на функциональное состояние и адаптивные возможности взрослого контингента населения 2002Маликов Н. В.Маликов Н. В. Влияние климато-географических условий на функциональное состояние и адаптивные возможности взрослого контингента населения. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2002. № 18. C. 70-77.
Публікація в періодичному виданні0К вопросу о локализации «Екатеринославского клада» периода Золотой Орды2002Єльников М. В.Єльников М. В. К вопросу о локализации «Екатеринославского клада» периода Золотой Орды. Музейний вісник. 2002. № 2. C. 66-69.
Публікація в періодичному виданні0Браслети «булгарського типу» з могильника Мамай-Сурка2002Єльников М. В.Єльников М. В. Браслети «булгарського типу» з могильника Мамай-Сурка. Старожитності степового Причорномор’я і Криму. 2002. Т. X. C. 252–258.
Публікація в періодичному виданні0Законодавчі акти з історії відкупної торгівлі вином Півдня України останньої чверті XVIII століття 2002Білівненко С. М.Білівненко С. М. Законодавчі акти з історії відкупної торгівлі вином Півдня України останньої чверті XVIII століття. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Чортомлицька (Стара) Запорозька Січ в історико-культурній спадщині Нікопольського району”. . 2002. C. 142-153.
Тези доповіді на конференціях0Singularities of a interplay kinetics from CO-gases with iron catalysts2002Колесник Н. Ф. Беренда В. В. Кириченко О. Г.Колесник Н. Ф., Беренда В. В., Кириченко О. Г. Singularities of a interplay kinetics from CO-gases with iron catalysts. Science for materials in the frontier of centuries: advantages and challenges Київ: КПИ, 2002. C. 119-120.
Публікація в періодичному виданні0Перспективы использования карбида железа в электрометаллургии2002Колесник Н. Ф. Кириченко О. Г.Колесник Н. Ф., Кириченко О. Г. Перспективы использования карбида железа в электрометаллургии. Теория и практика металлургии. 2002. № 1. C. 36-40.