Публікації

Зберегти у файл

Показані 141-160 із 31 007 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданні02023-06-08 10:29:59Стилистические характеристики устойчивых компаративных единиц в английском языке2017Стилистические характеристики устойчивых компаративных единиц в английском языке. . East European Scientific Journal. Warsaw. 2017. Т. 2. № 9(25). C. 55-59.
Публікація в періодичному виданні02023-06-08 10:36:54. Семантические особенности устойчивых компаративных единиц в английском языке2017. Семантические особенности устойчивых компаративных единиц в английском языке. European Journal of Humanities and Social Sciences. 2017. № 1. C. 39-42.
Публікація в періодичному виданні02023-06-08 10:43:18Структурно-семантичні угруповання стійких компаративних одиниць англійської мови2017Структурно-семантичні угруповання стійких компаративних одиниць англійської мови. Південний архів. Філологічні науки . 2017. № 66. C. 153-157.
Публікація в періодичному виданні02023-06-08 10:48:54Лінгвокультурологічні особливості стійких компаративних одиниць з компонентом-фітонімом в англійській мові2017Лінгвокультурологічні особливості стійких компаративних одиниць з компонентом-фітонімом в англійській мові. Нова філологія. 2017. № 70. C. 164-169.
Словник02023-06-08 16:49:05Навчальний російсько-українсько-англійський словник термінолексики кримінального та кримінального процесуального права з мовнокомунікативними завданнями2019Навчальний російсько-українсько-англійський словник термінолексики кримінального та кримінального процесуального права з мовнокомунікативними завданнями. За загальною редакцією Онуфрієнко Г. С. Запоріжжя: Національний університет "Запорізька політехн, 2019. 144 с.
Робоча програма02023-06-08 16:57:14ПРАКТИЧНИЙ КУРС ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКОЇ)2019ПРАКТИЧНИЙ КУРС ПЕРШОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКОЇ). Запоріжжя: Запорізький національний уніерситет, 2019.
Публікація в періодичному виданні02023-06-09 09:00:40Зарубіжний досвід розвитку міжкультурної професійної компетентності майбутніх магістрів педагогіки вищої школи в зарубіжних дослідженнях2019Зарубіжний досвід розвитку міжкультурної професійної компетентності майбутніх магістрів педагогіки вищої школи в зарубіжних дослідженнях. Педагогіка формування творчої особливості у вищих і загальноосвітніх закладах. 2019. C. 236-442.
Робоча програма02023-06-09 09:44:18Освітньо-професійна програма "Мова і література (китайська)"2022Освітньо-професійна програма "Мова і література (китайська)". Запоріжжя : Осітньо-професійна програма , 2022.
Робоча програма02023-06-09 09:47:29освітньо-професійна програма "мова і література (китайська)2022освітньо-професійна програма "мова і література (китайська). Запоріжжя : ОПП , 2022.
Робоча програма02023-06-09 09:49:10Освітньо-професійна програма2020Освітньо-професійна програма. Запоріжжя : ОПП, 2020.
Інше02023-06-09 09:54:27Питання сходознавства в Україні2023wwwПитання сходознавства в Україні. Харків : КНУ ім.В.Н.Каразіна, 2023. 4 с.
Конспект лекцій02022-05-06 04:40:01Формування конкурентоспроможності підприємств в контексті країн-членів ЄС2021Формування конкурентоспроможності підприємств в контексті країн-членів ЄС. За загальною редакцією Гамова О. В. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 200 с.
Підручник02022-01-11 17:17:48Адміністративне право України. Повний курс 2018https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/19688/1/Галунько-АДМІНІСТРАТИВНЕ-ПРАВО-УКРА8-ilovepdf-compressed-1%20%281%29.pdfАдміністративне право України. Повний курс. За загальною редакцією Галунько В. ., Діхтієвський П. . Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с.
Підручник02022-01-11 17:39:56Патронатна служба 2018Патронатна служба. За загальною редакцією Коломоєць Т. О., Колпаков В. К. Київ: Ін Юре, 2018. 180 с.
Публікація в періодичному виданні02022-01-11 18:55:39Дослідження проблеми взаємодії мов на лінгвостилістичному ґрунті в мовознавчих працях Віктора Чабаненка2019Дослідження проблеми взаємодії мов на лінгвостилістичному ґрунті в мовознавчих працях Віктора Чабаненка. Вісник Запорізького національного університету. 2019. № 1. C. 49-52.
Монографії, видані у співавторстві0Інтеграція освіти, науки і бізнесу : монографія. Том 10 / за ред. А. В. Череп. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2021. 99 с.2021формуєтьсяІнтеграція освіти, науки і бізнесу : монографія. Том 10 / за ред. А. В. Череп. Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2021. 99 с. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2021. 99 с.. 2021 URL: формується.
Навчальний посібник0Фізіологія дихальної системи2018Фізіологія дихальної системи. За загальною редакцією 8. Задорожня В. Ю. Запоріжжя: ЗНУ, 2018. 132 с.
Навчальний посібник0Фізіологія серцево-судинної системи2018Фізіологія серцево-судинної системи. За загальною редакцією Задорожня В. Ю. Запоріжжя: ЗНУ, 2018. 132 с.
Тези доповіді на конференціях0Деякі питання оперативно-розшукової профілактики протиправних діянь учасників фанатських угрупувань під час футбольних матчів2021-Деякі питання оперативно-розшукової профілактики протиправних діянь учасників фанатських угрупувань під час футбольних матчів. Правова освіта та правова наука в умовах сучасних трансформаційних процесів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції Запоріжжя: -, 2021. Т. 1 C. 20-22. URL: -.
Словник0Службове право України: словник термінів2017https://oldiplus.ua/downloads/288.pdfСлужбове право України: словник термінів. За загальною редакцією Коломоєць Т. О., Колпаков В. К. Запоріжжя: Видавничий дім "Гельветика", 2017. 340 с.