Публікації

Зберегти у файл

Показані 141-160 із 30 966 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Тези доповіді на конференціях02024-06-10 08:36:38Використання технології системи збору дощової води в зеленому будівництві2024Мирна А. Д. Манідіна Є. А.Мирна А. Д., Манідіна Є. А. Використання технології системи збору дощової води в зеленому будівництві. Матеріали ІІI Міжнародної науково-практичної конференції «Green Construction» («Зелене будівництво»). Київ: Київський національний університет будівництв, 2024. C. 238-241.
Публікація в періодичному виданні02024-06-10 08:36:56Реконструкція ковальсько-пресового цеху з уста-новкою швидкокувальних гідравлічних пресів з нижнім розташуванням циліндрів зусиллям 12,5 МН2024Проценко В. М. Сарана Д. В.https://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc/2024/tom_1_2024_r__k.pdfПроценко В. М., Сарана Д. В. Реконструкція ковальсько-пресового цеху з уста-новкою швидкокувальних гідравлічних пресів з нижнім розташуванням циліндрів зусиллям 12,5 МН. Збірник наукових праць студентів, здобувачів PhD, докторантів і молодих вчених «МОЛОДА НАУКА-2024». Том V. . 2024. Т. V. C. 47-48. URL: https://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc/2024/tom_1_2024_r__k.pdf.
Тези доповіді на конференціях02024-06-10 09:01:16Впровадження систем побутового використання дощової води2024Мирна А. Д. Манідіна Є. А.https://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2024/feb/33847/zbirnykixmizhnarodnyymolodizhnyykongres28-29032024fin.pdfМирна А. Д., Манідіна Є. А. Впровадження систем побутового використання дощової води. Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування : збірник матеріалів IX Міжнародного молодіжного конгресу, 28-29 березня 2024, Україна, Львів Київ: Яроче́нко Я. В., 2024. C. 186. URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2024/feb/33847/zbirnykixmizhnarodnyymolodizhnyykongres28-29032024fin.pdf.
Тези доповіді на конференціях02024-06-10 09:12:54Об’єднана екологічна оцінка якості поверхневих вод в межах м. Запоріжжя2024Савченко К. О. Павленко А. Ю. Манідіна Є. А.https://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2024/feb/33847/zbirnykixmizhnarodnyymolodizhnyykongres28-29032024fin.pdfСавченко К. О., Павленко А. Ю., Манідіна Є. А. Об’єднана екологічна оцінка якості поверхневих вод в межах м. Запоріжжя. Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування : збірник матеріалів X Міжнародного молодіжного конгресу, 28-29 березня 2024, Україна, Львів Київ: Яроче́нко Я. В., 2024. C. 55. URL: https://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2024/feb/33847/zbirnykixmizhnarodnyymolodizhnyykongres28-29032024fin.pdf.
Конспект лекцій02024-06-10 09:16:54Пожежна безпека2024Манідіна Є. А. Грідяєв В. В.Манідіна Є. А., Грідяєв В. В. Пожежна безпека. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2024. 313 с.
Конспект лекцій02024-06-10 12:34:09Кримінальне право (Загальна частина) : курс лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Право» освітньо-професійної програми «Право» : в 2 ч. 2024Плутицька К. М. Панкратова К.Плутицька К. М., Панкратова К. Кримінальне право (Загальна частина) : курс лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Право» освітньо-професійної програми «Право» : в 2 ч. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2024. 173 с.
Тези доповіді на конференціях02024-06-10 13:16:15ПЕРЕДАЧА ЗАСУДЖЕНОГО ДЛЯ ОБМІНУ ЯК ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНОГО: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ2024Панкратова К.https://www.znu.edu.ua/faculty/law/nauka/2024/_vseukrayins__koyi_naukovo-praktichnoyi_konferents__yi_aktual__n___problemi_pravovoyi_nauki__1_.pdfПанкратова К. ПЕРЕДАЧА ЗАСУДЖЕНОГО ДЛЯ ОБМІНУ ЯК ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНОГО: КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ. Актуальні проблеми правової науки : матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції, м. Запоріжжя, 29 лютого 2024 року Запоріжжя: ЗНУ, 2024. C. 62-66. URL: https://www.znu.edu.ua/faculty/law/nauka/2024/_vseukrayins__koyi_naukovo-praktichnoyi_konferents__yi_aktual__n___problemi_pravovoyi_nauki__1_.pdf.
Тези доповіді на конференціях02024-06-10 13:27:49ПРОБАЦІЙНИЙ НАГЛЯД ЯК ВИД ПОКАРАННЯ: НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА2024Панкратова К.https://www.znu.edu.ua/faculty/law/nauka/2024/_kongresu_chastina_1.pdfПанкратова К. ПРОБАЦІЙНИЙ НАГЛЯД ЯК ВИД ПОКАРАННЯ: НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА. Гуманітарні стандарти правових систем у сучасному світі: виклики, рішення, тенденції : матеріали Міжнародного науково-практичного конгресу у 2 частинах. Частина 1 (м. Запоріжжя, 16 травня 2024 року) Запоріжжя : ЗНУ, 2024. Т. Ч. 1 C. 190-194. URL: https://www.znu.edu.ua/faculty/law/nauka/2024/_kongresu_chastina_1.pdf.
Тези доповіді на конференціях02024-06-10 13:54:07Сидерати – шлях до покращення та відновлення ґрунту2024Бойка О. А.немаєБойка О. А. Сидерати – шлях до покращення та відновлення ґрунту. ЗБІРНИК ТЕЗ ПІДСУМКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ проєкту «Європейські практики в управлінні землями сільсько-господарського призначення» «European Practices of Agricultural Land Management» (м. Запоріжжя, 23-24 травня 2024 року) ЗНУ Запоріжжя: видавець Мокшанов В. В., 2024. C. 42-46. URL: немає.
Тези доповіді на конференціях02024-06-10 15:44:00THE EUROPEAN GREEN DEAL AS A ROAD MAP FOR THE RESTORATION OF ZAPORIZHZHIA2024Boika O. . Poliakova, I. .https://edsd.nuft.edu.ua/Boika O. ., Poliakova, I. . THE EUROPEAN GREEN DEAL AS A ROAD MAP FOR THE RESTORATION OF ZAPORIZHZHIA. Proceedings of the VІ International Conference on European Dimensions of Sustainable Development, May 15 – 17, 2024 Київ: NUFT, 2024. C. 26. URL: https://edsd.nuft.edu.ua/.
Тези доповіді на конференціях02024-06-11 04:49:40СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ КАВИ В УКРАЇНІ2024Терентьева Н. В. Савеленко А. .https://bit.ly/3PsYWTnТерентьева Н. В., Савеленко А. . СУЧАСНИЙ СТАН РИНКУ КАВИ В УКРАЇНІ. «НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА У ФОКУСІ ВИКЛИКІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ЕКОНОМІЦІ» XХ ювілейна Міжнародна наукова Інтернет-конференція 17-18 травня 2024 року Київ: НЗ «Національна академія управління». – Київ:, 2024. C. 8-13. URL: https://bit.ly/3PsYWTn.
Тези доповіді на конференціях02024-06-11 06:38:24Зміни в урбаноніміконі міста Запоріжжя.2024Ільченко І. І.file:///D:/Users/%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0/Desktop/%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%B0/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96%20%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%B0/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C-2024.pІльченко І. І. Зміни в урбаноніміконі міста Запоріжжя. Актуальні проблеми функціонування мови і літератури в сучасному полікультурному суспільстві: Матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя – Мелітополь, 16–17 травня 2024 р.). Запоріжжя: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницьк, 2024. C. 10-12. URL: file:///D:/Users/%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0/Desktop/%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%B0/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96%20%D0%94%D0%B0%D1%88%D0%B0/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C-2024.p.
Тези доповіді на конференціях02024-06-11 06:42:36Власні імена як художній засіб відображення історії. 2024Ільченко І. І. Дирибян А. С.Ільченко І. І., Дирибян А. С. Власні імена як художній засіб відображення історії. Українська література в просторі культури і цивілізації : збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених Запоріжжя: ЗНУ, 2024. C. 35-37.
Тези доповіді на конференціях02024-06-11 06:59:22Структурно-семантичні особливості фірмонімів Запоріжжя2024Ільченко І. І. Дирибян А. С.https://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2009/tom_2_2024.pdfІльченко І. І., Дирибян А. С. Структурно-семантичні особливості фірмонімів Запоріжжя. Збірник наукових праць студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених. Запоріжжя: ЗНУ, 2024. Т. 2 C. 158-160 . URL: https://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2009/tom_2_2024.pdf.
Тези доповіді на конференціях02024-06-11 07:04:47Онімний простір роману Р. Федоріва «Єрусалим на горах». 2024Ільченко І. І. Гулая С.https://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2009/tom_2_2024.pdfІльченко І. І., Гулая С. Онімний простір роману Р. Федоріва «Єрусалим на горах». Збірник наукових праць студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Запоріжжя: ЗНУ, 2024. Т. 2 C. 155-158. URL: https://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2009/tom_2_2024.pdf.
Тези доповіді на конференціях02024-06-11 07:07:18Рідкісні жіночі імена в антропоніміконі міста Запоріжжя2024Ільченко І. І. Каратанова В. .https://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2009/tom_2_2024.pdfІльченко І. І., Каратанова В. . Рідкісні жіночі імена в антропоніміконі міста Запоріжжя. Збірник наукових праць студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Запоріжжя: ЗНУ, 2024. Т. 2 C. 167-170. URL: https://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2009/tom_2_2024.pdf.
Навчально-методичний посібник02024-06-11 08:42:31Інтерактивні технології викладання історії Голокосту в школі: навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності 014 «Середня освіта» освітньо-професійної програми «Середня освіта (Історія та громадянська освіта)»2024Савчук Т. Г.Савчук Т. Г. Інтерактивні технології викладання історії Голокосту в школі: навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності 014 «Середня освіта» освітньо-професійної програми «Середня освіта (Історія та громадянська освіта)». Запоріжжя: ЗНУ, 2024. 75 с.
Тези доповіді на конференціях02024-06-11 10:00:10Підвищення ефективності бухгалтерського відділу шляхом впровадження інформаційних технологій2024Вітценко Л. Р. Меліхов Є. В.Вітценко Л. Р., Меліхов Є. В. Підвищення ефективності бухгалтерського відділу шляхом впровадження інформаційних технологій. VІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «ОБЛІК, АУДИТ, ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЗВІТНІСТЬ У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ» Дніпро: Дніпро : факультет обліку і фінансів, 2024. C. 123-125.
Публікація в періодичному виданні02024-06-11 10:06:42МІКРОСЕРВІСНА АРХІТЕКТУРА СИСТЕМ СКІНЧЕННО-ЕЛЕМЕНТНОГО АНАЛІЗУ2024Кривий Я. В. Лісняк А. О.https://journalsofznu.zp.ua/index.php/comp-science/article/view/4153Кривий Я. В., Лісняк А. О. МІКРОСЕРВІСНА АРХІТЕКТУРА СИСТЕМ СКІНЧЕННО-ЕЛЕМЕНТНОГО АНАЛІЗУ. Computer Science and Applied Mathematics (Вісник Запорізького національного університету. (фізико-математичні науки)). 2024. № 1. C. 75-83. URL: https://journalsofznu.zp.ua/index.php/comp-science/article/view/4153.
Публікація в періодичному виданні02024-06-11 10:56:59Упровадження навчально-ігрових технологій у закладах вищої освіти як вектор розвитку інноваційного потенціалу особистості2024Сущенко Л. О.https://journals.udu.kyiv.ua/index.php/vou/article/view/238/196Сущенко Л. О. Упровадження навчально-ігрових технологій у закладах вищої освіти як вектор розвитку інноваційного потенціалу особистості. Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". 2024. № № 1 (92). C. 168–177. URL: https://journals.udu.kyiv.ua/index.php/vou/article/view/238/196.