Публікації

Зберегти у файл

Показані 121-140 із 31 222 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Монографія0Політика і пам'ять. Дніпро – Запоріжжя – Одеса – Харків. Від 1990-х до сьогодні 2018Турченко Ф. Г. Терно С. О. Гайдай О. . Кавун М. .Турченко Ф. Г., Терно С. О., Гайдай О. ., Кавун М. . Політика і пам'ять. Дніпро – Запоріжжя – Одеса – Харків. Від 1990-х до сьогодні. За загальною редакцією Касьянов Г. . Львів: ФОП Шумилович, 2018. 240 с.
Монографія0Нариси з історії українського словотворення (іменникові конфікси)2010Білоусенко П. І. Іншакова І. Качайло . А. Меркулова О. В. Стовбур Л. М.http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0004251Білоусенко П. І., Іншакова І., Качайло . А., Меркулова О. В., Стовбур Л. М. Нариси з історії українського словотворення (іменникові конфікси). Запоріжжя: ЛІПС, 2010. 480 с.
Монографія0Вспучивание пористого кремнеземистого материала 2013Павленко А. М. Чейлитко А. О.Павленко А. М., Чейлитко А. О. Вспучивание пористого кремнеземистого материала. Saarbrucken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. 130 с.
Монографія0Особенности влияния пористости на теплопроводность глиноземистых материалов 2015Чейлитко А. О.Чейлитко А. О. Особенности влияния пористости на теплопроводность глиноземистых материалов. Дніпро: ПП «Середняк Т.К.», 2015. 76 с.
Монографія0Формування теплофізичних властивостей елементів конструкцій теплового захисту шляхом створення прогнозованих пористих структур2017Чейлитко А. О.Чейлитко А. О. Формування теплофізичних властивостей елементів конструкцій теплового захисту шляхом створення прогнозованих пористих структур. Запоріжжя: ЗДІА, 2017. 318 с.
Монографія0Теоретичні основи формування теплофізичних властивостей теплоізоляційних матеріалів шляхом управління процесами тепломасообміну в пористих структурах2018Павленко А. М. Чейлитко А. О.Павленко А. М., Чейлитко А. О. Теоретичні основи формування теплофізичних властивостей теплоізоляційних матеріалів шляхом управління процесами тепломасообміну в пористих структурах. Запоріжжя: ЗДІА, 2018. 296 с.
Монографія0Формування пористих структур інтерметалідних каталізаторів 2018Чейлитко А. О. Бєлоконь К. В. Жеребцов О. А. Носов М. А.Чейлитко А. О., Бєлоконь К. В., Жеребцов О. А., Носов М. А. Формування пористих структур інтерметалідних каталізаторів. Запоріжжя: ЗДІА, 2018. 208 с.
Монографія0Формування пористої структури та властивостей теплоізоляції з вуглецевих композиційних матеріалів для електровакуумного обладнання2019Чейлитко А. О. Карпенко Г. В. Ільїн С. В. Шараєва О. І.Чейлитко А. О., Карпенко Г. В., Ільїн С. В., Шараєва О. І. Формування пористої структури та властивостей теплоізоляції з вуглецевих композиційних матеріалів для електровакуумного обладнання. Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 170 с.
Монографія0Особенности гидродинамики дисперсного потока в вихревых камерах2010Чейлитко А. О.Чейлитко А. О. Особенности гидродинамики дисперсного потока в вихревых камерах. Днепродзержинск: ДГТУ, 2010. 160 с.
Монографія0Сутність управління фінансовими потоками підприємств АПК2019Сутність управління фінансовими потоками підприємств АПК. За загальною редакцією Фоменко Р.О. O. . Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 6 с.
Монографія0Функціонування та привабливість банківської системи України2019Функціонування та привабливість банківської системи України. За загальною редакцією Пліш А.А. O. . Запорожье: ЗНУ, 2019. 6 с.
Монографія0Банківська стратегія кредитування малого та середнього бізнесу2019Банківська стратегія кредитування малого та середнього бізнесу. За загальною редакцією ЗДАНОВСЬКА К.О. O. . Запорожье: ЗНУ, 2019. 6 с.
Монографія0Perspectives and Accents of Training of the Future Masters in Psychology for Professional Activities in the Conditions of Nonformal Education2019Пономаренко О.Пономаренко О. Perspectives and Accents of Training of the Future Masters in Psychology for Professional Activities in the Conditions of Nonformal Education. Lviv-Torun: Liha-Pres, 2019. 19 с.
Монографія02024-01-15 15:14:05Голокост: художні виміри української прози : монографія / Н. В. Горбач, Н. В. Козленко, В. М. Ніколаєнко, І. Я. Павленко, О. А. Проценко, Т. В. Хом’як. За заг. ред. І.Я. Павленко. Дніпро : Український інститут вивчення Голокосту «Ткума», 2019. 160 с.2019 Козленко Н. В. Ніколаєнко В. М. Павленко І. Я. Проценко О. Хом'як Т. В.http://www.tkuma.dp.ua/ua/publikacy-tkuma/nauchnie-izdaniya/619-holokost-khudozhni-vymiry-ukrainskoi-prozy?hitcount=0, Козленко Н. В., Ніколаєнко В. М., Павленко І. Я., Проценко О., Хом'як Т. В. Голокост: художні виміри української прози : монографія / Н. В. Горбач, Н. В. Козленко, В. М. Ніколаєнко, І. Я. Павленко, О. А. Проценко, Т. В. Хом’як. За заг. ред. І.Я. Павленко. Дніпро : Український інститут вивчення Голокосту «Ткума», 2019. 160 с. За загальною редакцією Павленко І. Я. Дніпро: Український інститут вивчення Голокосту «Ткум, 2019. 160 с.
Монографія0Эволюционные модели в дискретной оптимизации2019Козін І. В.Козін І. В. Эволюционные модели в дискретной оптимизации. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2019. 204 с.
Монографія0Управління фінансово-економічною безпекою підприємств на засадах інноваційного розвитку2019Череп О. Г. Бехтер Л. А.Череп О. Г., Бехтер Л. А. Управління фінансово-економічною безпекою підприємств на засадах інноваційного розвитку. Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 180 с.
Монографія0УСНА ІСТОРІЯ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ (2014-2018 РОКИ). ВИПУСК 42018Білівненко С. М. Штейнле О. Ф. Павленко М. І. Мороко В. М.http://www.memory.gov.ua/sites/default/files/war-2014-2018.pdfБілівненко С. М., Штейнле О. Ф., Павленко М. І., Мороко В. М. УСНА ІСТОРІЯ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ (2014-2018 РОКИ). ВИПУСК 4. За загальною редакцією Мороко В. В. Київ: К.І.С., 2018. 384 с.
Монографія0Усна історія російсько-української війни (2014-2015 роки)2015Білівненко С. М. Штейнле О. Ф. Молдавський Р. Л. Павленко М. І. Лініков В. .http://www.memory.gov.ua/sites/default/files/usna_istoriya_viyni.pdfБілівненко С. М., Штейнле О. Ф., Молдавський Р. Л., Павленко М. І., Лініков В. . Усна історія російсько-української війни (2014-2015 роки). За загальною редакцією Мороко В. В. Київ: К.І.С., 2015. 176 с.
Монографія0Наближені аналітичні та чисельні методи аналізу міцності тришарових тонкостінних конструкцій2019Кудін О. В. Сторожук Є. А. Чопоров С. В.Кудін О. В., Сторожук Є. А., Чопоров С. В. Наближені аналітичні та чисельні методи аналізу міцності тришарових тонкостінних конструкцій. Херсон: Гельветика, 2019. 160 с.
Монографія0Підготовка «покоління вовків»: вишкіл майбутніх виконавців Голокосту: нариси молодіжної політики НСДАП у 1922-1939 рр./О.Р.Давлєтов.2 – ге вид.,доповнене. Дніпро Институт «Ткума», 2019. 316 с.2019Давлєтов О. Р.Давлєтов О. Р. Підготовка «покоління вовків»: вишкіл майбутніх виконавців Голокосту: нариси молодіжної політики НСДАП у 1922-1939 рр./О.Р.Давлєтов.2 – ге вид.,доповнене. Дніпро Институт «Ткума», 2019. 316 с. Дніпро: Український інститут вивчення Голокосту "ткум, 2019. 316 с.