Публікації

Зберегти у файл

Показані 121-140 із 31 222 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Тези доповіді на конференціях02023-06-05 15:26:57Цифрові технології як мегатренди розвитку туристичного бізнесу.2023Череп А. В. Воронкова В. Г. Череп О. Г.формуєтьсяЧереп А. В., Воронкова В. Г., Череп О. Г. Цифрові технології як мегатренди розвитку туристичного бізнесу. Теоретико-прикладні аспекти розвитку туризму та гостинності в умовах міжнародної економічної інтеграції : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпро, 16 трав. 2023 р.) Дніпро: ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет»,, 2023. C. 120-124. URL: формується.
Тези доповіді на конференціях02023-06-07 18:32:09СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ І ГОСТИННОСТІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЇ2023Нікітенко В. Воронкова В. Г. Метеленко Н. Г.формуєтьсяНікітенко В., Воронкова В. Г., Метеленко Н. Г. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ І ГОСТИННОСТІ В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА ЦИФРОВІЗАЦІЇ. Теоретико-прикладні аспекти розвитку туризму та гостинності в умовах міжнародної економічної інтеграції : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (Дніпро, 16 трав. 2023 р.) Дніпро: ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет», 2023. C. 63-67. URL: формується.
Публікація в періодичному виданні02023-03-09 13:15:38SMART-ОСВІТА ЯК ЧИННИК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА2022Нікітенко В. Воронкова В. Г. Каганов Ю. О.формуєтьсяНікітенко В., Воронкова В. Г., Каганов Ю. О. SMART-ОСВІТА ЯК ЧИННИК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. Вісник Львівського університету. Серія філос.-політолог. студії. 2022. № Випуск 44. C. 56-65. URL: формується.
Монографії, видані у співавторстві0Інноваційно-інформаційний потенціал промислового підприємства яке чинники креативного розвитку в умовах цифровізації. 2020Нікітенко В.формуєтьсяНікітенко В. Інноваційно-інформаційний потенціал промислового підприємства яке чинники креативного розвитку в умовах цифровізації. В кн.: Промисловий менеджмент: теорія і практика: колективна монографія / за ред. д. філос. н., проф. В. Г. Воронкової, д. е. н., проф. Н. Г. Метеленко. Запоріжжя: ЗНУ. 2020 C. 139-151. URL: формується.
Публікація в періодичному виданні0ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЯК ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ У КОНТЕКСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ2020Воронкова В. Г. Олексенко Р. І.формуєтьсяВоронкова В. Г., Олексенко Р. І. ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЯК ДИНАМІЧНОЇ СИСТЕМИ У КОНТЕКСТІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ. Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. 2020. № 2 (13). C. 255-272. URL: формується.
Публікація в періодичному виданні0Формування моделі класифікації соціальних процесів у публічному управлінні та адмініструванні: понятійно-категорійний апарат 2020Олексенко . . Воронкова В. Г.формуєтьсяОлексенко . ., Воронкова В. Г. Формування моделі класифікації соціальних процесів у публічному управлінні та адмініструванні: понятійно-категорійний апарат. Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, . 2020. № Вип. 3 (70). . C. 82-90. URL: формується.
Тези доповіді на конференціях0Формування концепції освіти сталого розвитку та пошуки нового атрактора виходу з кризової ситуації у посткоронавірусну еру2020Воронкова В. Г. Меліхова Т. О. Нікітенко В.формуєтьсяВоронкова В. Г., Меліхова Т. О., Нікітенко В. Формування концепції освіти сталого розвитку та пошуки нового атрактора виходу з кризової ситуації у посткоронавірусну еру. Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві : збірник матеріалів конференції / за заг. ред. проф. В. П. Сергієнка, В. М. Слабка. Киъв: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, , 2020. C. 160-162. URL: формується.
Монографії, видані у співавторстві0Публічне управління та адміністрування як напрям розвитку теорії складних систем у контексті викликів цифрового суспільства2020Воронкова В. Г. Андрюкайтене Р. . Нікітенко В.формуєтьсяВоронкова В. Г., Андрюкайтене Р. ., Нікітенко В. Публічне управління та адміністрування як напрям розвитку теорії складних систем у контексті викликів цифрового суспільства. В кн.: Публічне управління та адміністрування у цифровому суспільстві: монографія / За загальною редакцією . Ортіна Г. В. Мелітополь: Мелітополь: ФОП Однорог Т.В., . 2020 C. 6-22. URL: формується.
Тези доповіді на конференціях0Нова парадигма інноваційно-цифрового потенціалу промислового підприємства в умовах глобалізації 4.0 2020Воронкова В. Г.формуєтьсяВоронкова В. Г. Нова парадигма інноваційно-цифрового потенціалу промислового підприємства в умовах глобалізації 4.0. Стратегія інноваційного оновлення економіки України в сучасних умовах : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (Маріуполь, 26 березня 2020 р.) Запоріжжя: ДВНЗ «ПДТУ» , 2020. C. 46-49. URL: формується.
Публікація в періодичному виданні02022-02-16 18:28:07GLOBALIZATION AND GLOBAL GOVERNANCE IN THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION (INDUSTRY 4.0) 2020Voronkova . . PUNCHENKO . . AZHAZHA M. .формуєтьсяVoronkova . ., PUNCHENKO . ., AZHAZHA M. . GLOBALIZATION AND GLOBAL GOVERNANCE IN THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION (INDUSTRY 4.0). Humanities studies : зб. наук. пр.. 2020. № №4.. C. 182-200. URL: формується.
Публікація в періодичному виданні0ЦИВИЛИЗАЦИЯ КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ «КВАНТ» УНИКАЛЬНОГО БЫТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА Выпуск 7 2020 С. 80-942020Пунченко О. Воронкова В. Г.формируетсяПунченко О., Воронкова В. Г. ЦИВИЛИЗАЦИЯ КАК ГЛОБАЛЬНЫЙ «КВАНТ» УНИКАЛЬНОГО БЫТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА Выпуск 7 2020 С. 80-94. ФИЛОСОФСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Сборник научных трудов. 2020. № Вып.7. C. 80-94. URL: формируется.
Тези доповіді на конференціях0Здравоохранение как глобальная проблема современности 2021Пунченко О. Воронкова В. . Водопьянов П.формируетсяПунченко О., Воронкова В. ., Водопьянов П. Здравоохранение как глобальная проблема современности. International Scientific-Practical Conference Management, Business, Technologies, Innovation: Trends fnd Challenges Conference article collection 20st -21nd of May, 2021 Marijampole. Мариямполь: Мариямполь, 2021. C. 153-161. URL: формируется.
Тези доповіді на конференціях0Развитие цифровых креативных технологий в сфере туризма в условиях пандемии COVID-192021Венгерская Н. Бескоровайная Л. . Воронкова В. . Череп А. Череп А. .формируетсяВенгерская Н., Бескоровайная Л. ., Воронкова В. ., Череп А., Череп А. . Развитие цифровых креативных технологий в сфере туризма в условиях пандемии COVID-19. International Scientific-Practical Conference Management, Business, Technologies, Innovation: Trends fnd Challenges Conference article collection 20st -21nd of May, 2021. Marijampole Мариямполь: Мариямполь, 2021. C. 19-27. URL: формируется.
Тези доповіді на конференціях0Развитие концепции административного менеджмента в условиях адаптации к изменениям2021 Воронкова В. . Андрюкайтене Р. . Никитенко В. . Венгер О. .формируется Воронкова В. ., Андрюкайтене Р. ., Никитенко В. ., Венгер О. . Развитие концепции административного менеджмента в условиях адаптации к изменениям. International Scientific-Practical Conference Management, Business, Technologies, Innovation: Trends fnd Challenges Conference article collection 20st -21nd of May, 2021. Marijampole Мариямполь: Мариямполь, 2021. C. 28-36. URL: формируется.
Монографії, видані у співавторстві02023-12-28 09:26:56Розділ 3.2.1 Вплив креативних технологій на розвиток сільського туризму та проблеми диверсифікації сільського туризму в Україні.2023Воронкова В. Г.фолрмуєтьсяВоронкова В. Г. Розділ 3.2.1 Вплив креативних технологій на розвиток сільського туризму та проблеми диверсифікації сільського туризму в Україні. В кн.: Implementation of the European experience of sustainable rural tourism and creative industries complementary development : monograph / / За загальною редакцією Череп А. В., Венгерська Н. С. Запоріжжя: Publishing house «Helvetica». 2023 C. 151-158. URL: фолрмується.
Тези доповіді на конференціях02022-12-28 20:37:41РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОГО МІСТА В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ2022Грамчук М. О. Нікітенко В.уточнюєтьсяГрамчук М. О., Нікітенко В. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОГО МІСТА В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ. Цифрова трансформація соціо-економічних, управлінських та освітянських систем сучасного суспільства. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23-24 листопада 2022року/Ред.-упорядник: д.філософ.н.,проф., В.Г.Воронкова. Запоріжжя: ЗНУ, 2022.494с Запоріжжя: ЗНУ, 2022. C. 342-346. URL: уточнюється.
Тези доповіді на конференціях0КОНЦЕПЦІЯ КРЕАТИВНИХ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ2020Череп А. В. Воронкова В. Г.уточнюєтьсяЧереп А. В., Воронкова В. Г. КОНЦЕПЦІЯ КРЕАТИВНИХ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ. Виклики європейської регіональної політики в умовах пандемії COVID-19: Збірник матеріалів міжнародного круглого столу Тернопіль: ЗУНУ, 2020. C. 54-58. URL: уточнюється.
Тези доповіді на конференціях0Глобалізм і глобальне управління цифрової ери2020 Воронкова В. .уточнюється Воронкова В. . Глобалізм і глобальне управління цифрової ери. Глобальні тенденції в економіці, фінансах та управлінні : матеріали Міжнародної науково- практичної конференції (Одеса, 2 жовтня 2020 р). Одеса: Східноєвропейський центр наукових досліджень,, 2020. C. 73-75. URL: уточнюється.
Навчальний посібник0КАДРОВА ПОЛІТИКА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ2020уточнюєтьсяКАДРОВА ПОЛІТИКА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. За загальною редакцією Воронкова В. Г. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 156 с.
Тези доповіді на конференціях0SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE TOURISM BUSINESS: THE CASE OF ACCOMMODATION SERVICES2020 Andriukaitiene R. . Voronkova V. G. Nikitenko V. A.уточнюється Andriukaitiene R. ., Voronkova V. G., Nikitenko V. A. SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE TOURISM BUSINESS: THE CASE OF ACCOMMODATION SERVICES. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 26-27 листопада 2020 року / Ред.-упорядник: д.філсоф..н., проф., В. Г. Воронкова. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. C. 23-26. URL: уточнюється.