Публікації

Зберегти у файл

Показані 101-120 із 31 222 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Тези доповіді на конференціях0Застосування загадок під час навчальної діяльності на уроках історії в 5-7 класах2014Казаков Г. І.Казаков Г. І. Застосування загадок під час навчальної діяльності на уроках історії в 5-7 класах. Придніпровські соціально-гуманітарні читання. Матеріали ІІІ всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю. (м. Кіровоград, 16 травня 2014 р.): у 3-х частинах Дніпро: Інновація, 2014. Т. 3 C. 78-80.
Тези доповіді на конференціях0DROP SHIPING в Україні та світі: проблеми та перспективи розвитку2020Лось В. О. Бородіна І.Лось В. О., Бородіна І. DROP SHIPING в Україні та світі: проблеми та перспективи розвитку. Економіка, фінанси, облік та право в умовах глобалізації: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 28 травня 2020 р.): у 6 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. C. 64-66.
Публікація в періодичному виданні0Висвітлення лісабонського царевбивства 1908 р. на сторінках періодичних видань Російської імперії2014Казаков Г. І.Казаков Г. І. Висвітлення лісабонського царевбивства 1908 р. на сторінках періодичних видань Російської імперії. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2014. № 39. C. 174-177.
Тези доповіді на конференціях0Дослідження показників енергоефективного розвитку2020Лось В. О. Кириченко Я.Лось В. О., Кириченко Я. Дослідження показників енергоефективного розвитку. Збірник матеріалів XV Міжнародна науково-практична конференція «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» / [за загальною ред. А.В. Череп]. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. C. 158-161.
Тези доповіді на конференціях0Цифрова трансформація логістичних операцій торгового підприємства2020Лось В. О. Бородіна І.Лось В. О., Бородіна І. Цифрова трансформація логістичних операцій торгового підприємства. Збірник матеріалів XV Міжнародна науково-практична конференція «Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях» / [за загальною ред. А.В. Череп]. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. C. 176-180.
Тези доповіді на конференціях0Становлення американської політики "ізоляціонізму" та її практичне втілення на початку Першої світової війни:1914-1915 рр. (за матеріалами Presidential Documents Archive)2014Казаков Г. І.Казаков Г. І. Становлення американської політики "ізоляціонізму" та її практичне втілення на початку Першої світової війни:1914-1915 рр. (за матеріалами Presidential Documents Archive). Перша світова війна в долях народів Європи та світу: зб. наук. статей Ніжик: НДУ ім. М. Гоголя, 2014. C. 145-151.
Практикум0Математичний аналіз: практикум для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Середня освіта» предметних спеціальностей : 014.04 – середня освіта (математика), 014.08 – середня освіта (фізика), 014.09 – середня освіта (інформатика) освітньо-2020Тітова О. О. Гребенюк С. М.Тітова О. О., Гребенюк С. М. Математичний аналіз: практикум для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Середня освіта» предметних спеціальностей : 014.04 – середня освіта (математика), 014.08 – середня освіта (фізика), 014.09 – середня освіта (інформатика) освітньо-. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. 97 с.
Тези доповіді на конференціях0Характерні особливості житлової та продовольчої сфер на окупованих територіях Північного Приазов’я 1941-1943 рр. (на матеріалах усної історії) 2014Казаков Г. І.Казаков Г. І. Характерні особливості житлової та продовольчої сфер на окупованих територіях Північного Приазов’я 1941-1943 рр. (на матеріалах усної історії). Історичні етюди: [зб. наук. пр.] Дніпро: Літограф, 2014. C. 90-92.
Публікація в періодичному виданні0Дослідження генерації нерівномірних структурованих дискретних моделей двовимірних геометричних2020Халанчук Л. В. Чопоров С. В.Халанчук Л. В., Чопоров С. В. Дослідження генерації нерівномірних структурованих дискретних моделей двовимірних геометричних. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Фізико-математичні науки.. 2020. № 1. C. 106-112.
Публікація в періодичному виданні0Використання рівняння Пуассона для побудови нерівномірних структурованих сіток2020Халанчук Л. В. Чопоров С. В.Халанчук Л. В., Чопоров С. В. Використання рівняння Пуассона для побудови нерівномірних структурованих сіток. Прикладні питання математичного моделювання. 2020. Т. 3. № 2.2. C. 274-282.
Публікація в періодичному виданні0Кодування даних в алгоритмах заперечуваного шифрування2020Гальченко А. В. Чопоров С. В.Гальченко А. В., Чопоров С. В. Кодування даних в алгоритмах заперечуваного шифрування. Прикладні питання математичного моделювання. 2020. Т. 3. № 2.1. C. 72-79.
Публікація в періодичному виданні0Організація дитячого дозвілля на території Північного Приазов’я в 1941-1943 рр. (на матеріалах усної історії) 2013Казаков Г. І.Казаков Г. І. Організація дитячого дозвілля на території Північного Приазов’я в 1941-1943 рр. (на матеріалах усної історії). Наукові записки: збірник праць молодих вчених та аспірантів. 2013. Т. 27. C. 481-486.
Публікація в періодичному виданні0Повсякденні практики у сфері шкільництва на окупованих територіях Північного Приазов’я (1941-1943 рр.)2014Казаков Г. І.Казаков Г. І. Повсякденні практики у сфері шкільництва на окупованих територіях Північного Приазов’я (1941-1943 рр.). Гуржіївські історичні читання: збірник наукових праць. 2014. № 8-9. C. 106-109.
Тези доповіді на конференціях0. Мемуарна література, як джерело із вивчення «німецької політики» США у роки Першої світової війни (1914-1918 рр.)2015Казаков Г. І.Казаков Г. І. . Мемуарна література, як джерело із вивчення «німецької політики» США у роки Першої світової війни (1914-1918 рр.). Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 68-ї міжнародної наукової конференції (24 квітня 2015 р.) Харків: ХНУ ім. В. Каразіна, 2015. C. 30-31.
Тези доповіді на конференціях0Німецька політика США в контексті затоплення «Лузітанії» 2015Казаков Г. І.Казаков Г. І. Німецька політика США в контексті затоплення «Лузітанії». Збірник наукових праць до 40-річчя історичного факультету Миколаїв: МНУ iм. В.О.Сухомлинського, 2015. C. 99-102.
Публікація в періодичному виданні0Зовнішня політика В. Вільсона (1914-1918 рр.): спроба історіографічного аналізу2015Казаков Г. І.Казаков Г. І. Зовнішня політика В. Вільсона (1914-1918 рр.): спроба історіографічного аналізу. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2015. № 43. C. 278-282.
Тези доповіді на конференціях0Німецький експорт до США в умовах Першої світової війни (1914-1918 рр.) 2015Казаков Г. І.Казаков Г. І. Німецький експорт до США в умовах Першої світової війни (1914-1918 рр.). Історія торгівлі податків та мита: тези доповідей Київ: Інститут історії України, 2015. C. 97-99.
Публікація в періодичному виданні0Реалізація заперечуваного шифрування на базі розподілених обчислень2020Гальченко А. В. Чопоров С. В.Гальченко А. В., Чопоров С. В. Реалізація заперечуваного шифрування на базі розподілених обчислень. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Фізико-математичні науки. 2020. № 1. C. 128-137.
Тези доповіді на конференціях0ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ СТВОРЕННІ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА. 2020Плеханова Т.Плеханова Т. ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ СТВОРЕННІ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДРУЧНИКА. Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 9–10 квітня 2020 р.). Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. Запоріжжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. C. 277 – 282.
Тези доповіді на конференціях0Візуальні засоби оформлення англомовного журналу «Тime». 2020Плеханова Т.Плеханова Т. Візуальні засоби оформлення англомовного журналу «Тime». Соціальні комунікації: стратегічні взаємодія та взаємовплив : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Запоріжжя : ЗНУ Запоріжжя: ЗНУ, 2020. C. 142 - 148.