Публікації

Зберегти у файл

Показані 101-120 із 30 966 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Монографія02024-05-09 09:43:41Адаптация: проблемы, гипотезы, эксперименты 2001Маликов Н. В.Маликов Н. В. Адаптация: проблемы, гипотезы, эксперименты. Запоріжжя: ЗДУ, 2001. 358 с.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 09:41:24Региональные особенности функционального состояния и адаптивных возможностей сердечно-сосудистой системы детей старшего школьного возраста2001Маликов Н. В.Маликов Н. В. Региональные особенности функционального состояния и адаптивных возможностей сердечно-сосудистой системы детей старшего школьного возраста. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2001. № 17. C. 23-30.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 09:39:54Особливості функціонального стану організму юнаків та дівчат різних клімато-географічних регіонів СНД2001Маліков М. В. Богдановська Н. В.Маліков М. В., Богдановська Н. В. Особливості функціонального стану організму юнаків та дівчат різних клімато-географічних регіонів СНД. Наукові записки Тернопільського педуніверситету ім.В.Гнатюка. Серія: Біологія. 2001. № 1(12). C. 80-84.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 09:16:44Регіональні особливості динаміки адаптивних можливостей системи кровообігу в шкільному віці2001Маліков М. В.Маліков М. В. Регіональні особливості динаміки адаптивних можливостей системи кровообігу в шкільному віці. Вісник Львівського державного університету. Серія: біологічна. 2001. № 28. C. 287-296.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 09:15:00Изучение особенностей функционального состояния сердечно-сосудистой системы рабочих и работниц промышленного производства различного возраста, проживающих в климатогеографических условиях Западной Сибири2001Маликов Н. В.Маликов Н. В. Изучение особенностей функционального состояния сердечно-сосудистой системы рабочих и работниц промышленного производства различного возраста, проживающих в климатогеографических условиях Западной Сибири. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2001. № 24. C. 51-57.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 09:13:12Сравнительный анализ функционального состояния сердечно-сосудистой системы организма мужчин и женщин Западной Сибири с различным стажем работы на промышленном пред-приятии2001Маликов Н. В.Маликов Н. В. Сравнительный анализ функционального состояния сердечно-сосудистой системы организма мужчин и женщин Западной Сибири с различным стажем работы на промышленном пред-приятии. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2001. № 25. C. 39-44.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 08:57:26О некоторых методических подходах к оценке адаптивных возможностей сердечно-сосудистой системы организма2001Маликов Н. В.Маликов Н. В. О некоторых методических подходах к оценке адаптивных возможностей сердечно-сосудистой системы организма. Вісник Запорізького державного університету. Біологічні науки. 2001. № 1. C. 187-191.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 08:55:51Сравнительный анализ функционального состояния системы кровообращения трудящихся промышленного производства различного возраста, проживающих в климатогеографических условиях Украины2001Маликов Н. В.Маликов Н. В. Сравнительный анализ функционального состояния системы кровообращения трудящихся промышленного производства различного возраста, проживающих в климатогеографических условиях Украины. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2001. № 6. C. 25-32.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 08:52:04Влияние производственного стажа на функциональное состояние трудящихся промышленного производства, проживающих в климатогео-графических условиях Украины.2001Маликов Н. В.Маликов Н. В. Влияние производственного стажа на функциональное состояние трудящихся промышленного производства, проживающих в климатогео-графических условиях Украины. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2001. № 27. C. 74-78.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 08:49:30Адаптивные возможности системы кровообращения как биоиндикатор условий экологического окружения2001Маликов Н. В.Маликов Н. В. Адаптивные возможности системы кровообращения как биоиндикатор условий экологического окружения. Питання біоіндікації та екології. 2001. № 3(6). C. 109-115.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 08:47:37Особенности функциональных взаимоотношений между некоторыми психофизиологическими параметрами и показателями функциональной подготовленности спортсменов высокой квалификации на различных этапах учебно-тренировочного процесса2001Маликов Н. В. Цыганок В. И. Цыганок А. В.Маликов Н. В., Цыганок В. И., Цыганок А. В. Особенности функциональных взаимоотношений между некоторыми психофизиологическими параметрами и показателями функциональной подготовленности спортсменов высокой квалификации на различных этапах учебно-тренировочного процесса. Вісник Запорізького державного університету. Біологічні науки. 2001. № 2. C. 147-152.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 08:44:33Сравнительный анализ функционального состояния сердечно-сосудистой системы рабочих-мужчин Украины и Западной Сибири2001Маликов Н. В.Маликов Н. В. Сравнительный анализ функционального состояния сердечно-сосудистой системы рабочих-мужчин Украины и Западной Сибири. Вісник Запорізького державного університету. Біологічні науки. 2001. № 2. C. 140-147.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 08:39:32Региональные особенности адаптивных возможностей сердечно-сосудистой системы у работников промышленного производства2001Маликов Н. В.Маликов Н. В. Региональные особенности адаптивных возможностей сердечно-сосудистой системы у работников промышленного производства. Вісник Донецького національного університету. Серія А: Природничі науки. 2001. № 2. C. 302-307.
Навчально-методичний посібник02024-05-09 05:24:00Теоретические и при¬клад-ные аспекты адап¬тации2001Маликов Н. В.Маликов Н. В. Теоретические и при¬клад-ные аспекты адап¬тации. Запоріжжя: ЗДУ, 2001. 74 с.
Навчально-методичний посібник02024-05-09 05:22:46Методи оцінки функці¬она-льного стану і фізич¬ної пра-цездатності орга¬нізму2001Маліков М. В.Маліков М. В. Методи оцінки функці¬она-льного стану і фізич¬ної пра-цездатності орга¬нізму. Запоріжжя: ЗДУ, 2001. 85 с.
Монографія02022-01-11 11:15:36 Художньо-естетична інформація як педагогічна проблема2001Локарєва Г. В.Локарєва Г. В. Художньо-естетична інформація як педагогічна проблема. Запоріжжя: ЗДУ, 2001. 254 с.
Навчальний посібник0Правовий статус господарських товариств в Україні2001Галіцина Н. В.Галіцина Н. В. Правовий статус господарських товариств в Україні. Бердянськ: АРІУ при ЗДУ, 2001. 136 с.
Навчальний посібник0Біржове право України2001Галіцина Н. В.Галіцина Н. В. Біржове право України. Бердянськ: АРІУ при ЗДУ, 2001. 110 с.
Публікація в періодичному виданні0Зміни в повсякденному житті носіїв американського та британського національних варіантів і поповнення словникового складу сучасної англійської мови2001Мурко І. І.Мурко І. І. Зміни в повсякденному житті носіїв американського та британського національних варіантів і поповнення словникового складу сучасної англійської мови. Вісник Сумського державного університету. Збірник наукових праць. Серія Філологічні науки. 2001. № №4(37). C. 139-143.
Публікація в періодичному виданні0Основні розходження між національними варіантами англійської мови на лексико-семантичному рівні та переклад2001Мурко І. І.Мурко І. І. Основні розходження між національними варіантами англійської мови на лексико-семантичному рівні та переклад. Вісник Сумського державного університету. Збірник наукових праць. Серія Філологічні науки. 2001. № №5(26). C. 125-130.