Публікації

Зберегти у файл

Показані 101-120 із 31 222 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданні02023-01-14 12:14:28Communicating European Values through Ukrainian Popular Culture: Case Study of the Jean Monnet European Values in Literary Arts Module2022Communicating European Values through Ukrainian Popular Culture: Case Study of the Jean Monnet European Values in Literary Arts Module. Identity Studies in the Caucasus and the Black Sea Region. 2022. № 7. C. 163-173.
Інше02023-01-14 12:16:18Torkut, N. (2022). Kochur, Hryhoriy. In: The Palgrave Encyclopedia of Global Shakespeare. Palgrave Macmillan, Cham. The Palgrave Encyclopedia of Global Shakespeare (Living Reference) on SpringerLink all Major2022https://doi.org/10.1007/978-3-319-99378-2_181-1Torkut, N. (2022). Kochur, Hryhoriy. In: The Palgrave Encyclopedia of Global Shakespeare. Palgrave Macmillan, Cham. The Palgrave Encyclopedia of Global Shakespeare (Living Reference) on SpringerLink all Major. Лондон: Palgrave Macmillan , 2022. 5 с.
Тези доповіді на конференціях02023-01-14 12:20:55Стратегії інкорпорації «чужого слова» у сучасній вікторіографії 2021Стратегії інкорпорації «чужого слова» у сучасній вікторіографії. Слово як факт і фактор літератури : матеріали Всеукраїнської Наукової Конференції (ХVІІІ Філологічні читання пам’яті Н. С. Шрейдер) Дніпро: Тріменс ЛТД, 2021. C. 77-79.
Тези доповіді на конференціях02023-01-14 12:22:08Торкут Н. М. Кінематографічні проєкції біографічного наративу в просторі шекспірівського дискурсу:від фальсифікації історії до фікціоналізації образу2022Торкут Н. М. Кінематографічні проєкції біографічного наративу в просторі шекспірівського дискурсу:від фальсифікації історії до фікціоналізації образу. Література й історія : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (17–18 листредкол. : Н. В. Горбач (відп. ред.), В. М. Ніколаєнко (ред.-упоряд.), І. М. Бакаленко (техн. ред.) та ін. Запоріжжя : Запорізький національний університетопада 2022 р.) / редк Запоріжжя: ЗНУ, 2022. C. 295-298.
Навчально-методичний посібник02023-05-10 17:25:53Навчання, підготовка та перепідготовка суддів з гандболу2022Навчання, підготовка та перепідготовка суддів з гандболу. За загальною редакцією Дядечко І., Верцімага А. . Тернопіль : Західноукраїнський національний університет, 2022. 79 с.
Тези доповіді на конференціях02023-04-10 18:46:48Репрезентація концепту VÉRITÉ у французьких пареміях2023Репрезентація концепту VÉRITÉ у французьких пареміях. Мова і міжкультурна комунікація: теорія та практика : зб. матеріалів IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 22 березня 2023 р.). Полтава: ПДАУ, 2023. C. 34-37.
Публікація в періодичному виданні02023-03-31 12:10:38Ponomarenko L., Bessarab A., Mykytiv H., Boiko L., Antonenko I. The role of information technologies in developing future specialists’communicative competence. 2023https://ejournal.khazar.org/index.php/kjhss/article/view/32 Ponomarenko L., Bessarab A., Mykytiv H., Boiko L., Antonenko I. The role of information technologies in developing future specialists’communicative competence. Khazar Journal of Humanities and Social Sciences.. 2023. № №1. C. 92–106. . URL: https://ejournal.khazar.org/index.php/kjhss/article/view/32 .
Тези доповіді на конференціях02024-01-19 10:45:54ПЕРЕКЛАД УКРАЇНОМОВНИХ ТЕРМІНІВ З ЕКОЛОГІЇ НАМЕТАЛУРГІЙНОМУ ВИРОБНИЦТВІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ2023https://langs.udau.edu.ua/ua/novini/v-vseukrainska-internet-konferenciya-problemi-lingvistiki-j-metodiki-vikladannya-mov-u-konteksti-vhodzhennya-ukraini-v-evropejskij-prostir.htmlПЕРЕКЛАД УКРАЇНОМОВНИХ ТЕРМІНІВ З ЕКОЛОГІЇ НАМЕТАЛУРГІЙНОМУ ВИРОБНИЦТВІ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ. Проблеми лінгвістики й методики викладання мов у контексті входження України в Європейський простір: матеріали VВсеукраїнської інтернет-конференції. 6 квітня 2023. Уманський національний університет садовництва Запоріжжя: Видавець«Сочінський М.М.", 2023. C. 38-42. URL: https://langs.udau.edu.ua/ua/novini/v-vseukrainska-internet-konferenciya-problemi-lingvistiki-j-metodiki-vikladannya-mov-u-konteksti-vhodzhennya-ukraini-v-evropejskij-prostir.html.
Методичні рекомендації02023-04-10 15:39:08Формування конкурентоспроможності підприємств в контексті країн- членів ЄС2022Формування конкурентоспроможності підприємств в контексті країн- членів ЄС. За загальною редакцією Гамова О. В. Запоріжжя: ЗНУ, 2022. 54 с.
Навчально-методичний посібник02023-04-17 11:53:32В. навчально-методичний посібник для формування іншомовної комунікативної компетенції здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра освітньо-професійних програм Англійська мова професійного спрямування Special English For Economists2019В. навчально-методичний посібник для формування іншомовної комунікативної компетенції здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра освітньо-професійних програм Англійська мова професійного спрямування Special English For Economists. За загальною редакцією Александрова О., Александров В. М. Запоріжжя : ЗНУ, 2019. 75 с.
Методичні рекомендації02023-03-09 17:32:40Основи національної безпеки: Методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності "Менеджмент" освітньо-професійної програми "Управління фінансово-економічною безпекою"2022Основи національної безпеки: Методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності "Менеджмент" освітньо-професійної програми "Управління фінансово-економічною безпекою". За загальною редакцією Лепьохін О. В. м. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2022. 84 с.
Методичні рекомендації02023-03-09 17:39:54Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки підприємства. Методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності "Менеджмент" освітньо-професійної програми "Управління фінансово-економіч2020Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки підприємства. Методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності "Менеджмент" освітньо-професійної програми "Управління фінансово-економіч. За загальною редакцією Лепьохін О., Іващенко О. В. м. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2020. 84 с.
Конспект лекцій02023-03-09 17:45:52Корпоративні конфлікти та методи їх подолання. Конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності "Менеджмент" освітньо-професійної програми "Управління фінансово-економічною безпекою"2019Корпоративні конфлікти та методи їх подолання. Конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності "Менеджмент" освітньо-професійної програми "Управління фінансово-економічною безпекою". За загальною редакцією Лепьохін О. м. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2019. 70 с.
Конспект лекцій12023-03-09 17:58:03Управління захистом комерційної таємниці на підприємстві. Конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціаотності "Менеджмент" освітньо-професійної програми "Управління фінансово-економічною безпекою"2023Управління захистом комерційної таємниці на підприємстві. Конспект лекцій для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціаотності "Менеджмент" освітньо-професійної програми "Управління фінансово-економічною безпекою". За загальною редакцією Лепьохін О. В. м. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2023. 72 с.
Тези доповіді на конференціях02023-03-12 20:13:35Німецькі народні загадки та їх логічна структура. 2023========Німецькі народні загадки та їх логічна структура. Актуальні проблеми науки, освіти і суспільства: досвід та перспективи: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції Дрогобич: Дрогобич: ЦФЕНД, 2023. C. С.22-25. URL: ========.
Інша друкована навчально-методична праця02023-05-15 12:53:20Пріоритетні етапи проведення діагностики якості освіти в сучасних умовах розвитку України. Матеріали регіональної науково- практичної конференції ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Запоріжжя та Запорізької області «Система забезпечення якості освіти».26 квітня 22018Пріоритетні етапи проведення діагностики якості освіти в сучасних умовах розвитку України. Матеріали регіональної науково- практичної конференції ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Запоріжжя та Запорізької області «Система забезпечення якості освіти».26 квітня 2. За загальною редакцією Птіцина Л. . Запоріжжя: ЗНУ, 2018. 2 с.
Інша друкована навчально-методична праця02023-05-15 12:52:52Використання електронних освітніх ресурсів, як метод підвищення якості освіти. Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука – 2019» : у 5 т. 2019Використання електронних освітніх ресурсів, як метод підвищення якості освіти. Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука – 2019» : у 5 т. За загальною редакцією Птіцина Л. . Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 2 с.
Електронний курс на освітніх платформах ліцензіатів1952023-05-15 18:21:58Електронний курс: Аудит ІІ2023https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=10871Електронний курс: Аудит ІІ. 2023.
Електронний курс на освітніх платформах ліцензіатів1962023-05-15 18:20:51Електронний курс Аудит 2023https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=8143Електронний курс Аудит. 2023.
Електронний курс на освітніх платформах ліцензіатів1932023-05-15 18:24:16Електронний курс Документування в аудиті2023https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=15510Електронний курс Документування в аудиті. 2023.