Публікації

Зберегти у файл

Показані 81-100 із 31 074 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Монографія0Курганные древности Крыма (по материалам раскопок Северо-Крымской экспедиции в 1983-1986 гг. Сакский район Крымской области)2000Колотухин В. А. Тощев Г. Н.https://scholar.google.com/scholar?cluster=6894442777653001481&hl=en&oi=scholarrКолотухин В. А., Тощев Г. Н. Курганные древности Крыма (по материалам раскопок Северо-Крымской экспедиции в 1983-1986 гг. Сакский район Крымской области). Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2000. 246 с.
Публікація в періодичному виданні0Средневековый могильник Мамай-Сурка в Нижнем Поднепровье2000Єльников М. В.Єльников М. В. Средневековый могильник Мамай-Сурка в Нижнем Поднепровье. Археологічний літопис Лівобережної України.. 2000. Т. 1-2. C. 42–53.
Публікація в періодичному виданні0К вопросу о салтовских элементах периода развитого и позднего средневековья в нижнеднепровском регионе2000Єльников М. В.Єльников М. В. К вопросу о салтовских элементах периода развитого и позднего средневековья в нижнеднепровском регионе. Наукові праці історичного факультету ЗДУ. 2000. № IX. C. 229–238.
Публікація в періодичному виданні0Імітація відкриття тріщини при коливаннях циліндричної оболонки з пошкодженнями.2000Шишканова С. Ф. Тітова О. О.Шишканова С. Ф., Тітова О. О. Імітація відкриття тріщини при коливаннях циліндричної оболонки з пошкодженнями. Вісник ЗДУ: Збірник наукових статей. – Запоріжжя: Запорізький державний університет. 2000. № 1. C. 157-159.
Публікація в періодичному виданні0Обоснование аналитических моделей диагностирования “дышащих” трещин в элементах конструкций. 2000Ройтман А. Б. Тітова О. О.Ройтман А. Б., Тітова О. О. Обоснование аналитических моделей диагностирования “дышащих” трещин в элементах конструкций. Техническая диагностика и неразрушающий контроль. . 2000. № 3. C. 27-33.
Публікація в періодичному виданні0Diagnostics of Longitudinal Cracks in Closed Cylinder Shells.2000Roytman A. . Shamrovsky A. . Titova O. .Roytman A. ., Shamrovsky A. ., Titova O. . Diagnostics of Longitudinal Cracks in Closed Cylinder Shells. Proceedings of the International Conference “Mechanika – 2000”, Kaunas: Technologija. 2000. C. 323-328.
Тези доповіді на конференціях0Перспективы производства карбида железа с использованием колошниковых газов ферросплавных печей2001Колесник Н. Ф. Кириченко О. Г.Колесник Н. Ф., Кириченко О. Г. Перспективы производства карбида железа с использованием колошниковых газов ферросплавных печей. “Запорожсталь-2001”: научно-техническая конференция молодежи Запоріжжя: Запоріжсталь, 2001. C. 10.
Монографія0Средневековый могильник Мамай-Сурка (по материалам исследо-ваний 1989-1992 гг.).2001Средневековый могильник Мамай-Сурка (по материалам исследо-ваний 1989-1992 гг.). Запорожье: ЗГУ, 2001. 275 с.
Публікація в періодичному виданні0Памятники периода Золотой Орды Нижнего Поднепровья: история изучения, итоги и перспективы2001Єльников М. В.Єльников М. В. Памятники периода Золотой Орды Нижнего Поднепровья: история изучения, итоги и перспективы. Татарская археология. 2001. № 1-2 (8-9). C. 142–187.
Публікація в періодичному виданні0Матеріали наукових розвідок старих некрополів околиць Одеси: Сапожников И.В. Каменные кресты предместий Одессы (конец XVIII – XIX вв.). – Ильичевск: “Элтон-2” – «Гратек», 1999. – 100 с.2001Єльников М. В.Єльников М. В. Матеріали наукових розвідок старих некрополів околиць Одеси: Сапожников И.В. Каменные кресты предместий Одессы (конец XVIII – XIX вв.). – Ильичевск: “Элтон-2” – «Гратек», 1999. – 100 с. Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету : Південна Україна ХVІІІ-XIX століття. 2001. № 6. C. 305.
Публікація в періодичному виданні0“Дике поле” і проблема складу населення Нижнього Дніпра за часів Золотої Орди2001Єльников М. В.Єльников М. В. “Дике поле” і проблема складу населення Нижнього Дніпра за часів Золотої Орди. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. 2001. № X. C. 20–29.
Підручник02022-01-15 23:03:11Історія рідного краю (з найдавніших часів до XV ст.): Підручник для 7 класу середньої загальноосвітньої школи2001Єльников М. Тощєв Г. Андрух С. І. Дровосєкова О. В.Єльников М., Тощєв Г., Андрух С. І., Дровосєкова О. В. Історія рідного краю (з найдавніших часів до XV ст.): Підручник для 7 класу середньої загальноосвітньої школи. Запоріжжя: Прем’єр, 2001. 128 с.
Публікація в періодичному виданні02022-01-15 20:54:14Дослідження кам’яної монументальної скульптури Північного Причорномор’я: Сапожников И.В. Каменные кресты бассейна Хаджибейского лимана. – Киев-Луганск-Ильичевск: «Элтон-2» – «Гратек», 2001. – 112 с.2001Єльников М.Єльников М. Дослідження кам’яної монументальної скульптури Північного Причорномор’я: Сапожников И.В. Каменные кресты бассейна Хаджибейского лимана. – Киев-Луганск-Ильичевск: «Элтон-2» – «Гратек», 2001. – 112 с. Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету : Південна Україна ХVІІІ-XIX століття. 2001. № Вип. 6. C. 309.
Тези доповіді на конференціях02022-01-15 20:51:42Прикраси у вигляді голови дракона/змія з поховань золотоординського часу2001Єльников М.Єльников М. Прикраси у вигляді голови дракона/змія з поховань золотоординського часу. V сходознавчі читання А. Кримського Київ: НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримсь, 2001. C. 86-87.
Тези доповіді на конференціях02022-01-15 20:46:43К вопросу об этническом составе населения Нижнего Поднепровья в золотоордынский период2001К вопросу об этническом составе населения Нижнего Поднепровья в золотоордынский период. Проблемы истории и археологии Украины Харків: ХНУ, 2001. C. 121.
Публікація в періодичному виданні02022-01-15 20:44:38Раскопки на могильнике Мамай-Гора2001Єльников М. Андрух С. І. Тощєв Г.Єльников М., Андрух С. І., Тощєв Г. Раскопки на могильнике Мамай-Гора. Археологічні відкриття в Україні 1999-2000 рр.. 2001. C. 68-69.
Публікація в періодичному виданні02022-01-15 20:42:29Охранные работы на могильнике Мамай-Сурка2001Єльников М.Єльников М. Охранные работы на могильнике Мамай-Сурка. Археологічні відкриття в Україні 1999-2000 рр.. 2001. C. 19-20.
Тези доповіді на конференціях02022-01-18 15:28:04Запорізький відгомін справи “Української військової організації”2001Щур Ю.https://nuou.org.ua/assets/documents/zbirnyk-ukr-viysko-2021.pdfЩур Ю. Запорізький відгомін справи “Української військової організації”. Українське військо: основні етапи боротьби за державну незалежність України : Збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 26 листопада 2021 р. Київ: НУОУ, 2001. C. 179. URL: https://nuou.org.ua/assets/documents/zbirnyk-ukr-viysko-2021.pdf.
Навчально-методичний посібник02024-05-09 05:22:46Методи оцінки функці¬она-льного стану і фізич¬ної пра-цездатності орга¬нізму2001Маліков М. В.Маліков М. В. Методи оцінки функці¬она-льного стану і фізич¬ної пра-цездатності орга¬нізму. Запоріжжя: ЗДУ, 2001. 85 с.
Навчально-методичний посібник02024-05-09 05:24:00Теоретические и при¬клад-ные аспекты адап¬тации2001Маликов Н. В.Маликов Н. В. Теоретические и при¬клад-ные аспекты адап¬тации. Запоріжжя: ЗДУ, 2001. 74 с.