Публікації

Зберегти у файл

Показані 61-80 із 31 007 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданні0Амплитудо-частотные характеристики и диагностика цилиндрической оболочки с круговой “дышащей” трещиной. 1999Ройтман А. Б. Тітова О. О.Ройтман А. Б., Тітова О. О. Амплитудо-частотные характеристики и диагностика цилиндрической оболочки с круговой “дышащей” трещиной. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій.  Дніпропетровськ: Навчальна книга. 1999. Т. 5. C. 168-182.
Публікація в періодичному виданні0Колебания цилиндрической оболочки с круговой поперечной трещиной.1999Ройтман А. Б. Тітова О. О.Ройтман А. Б., Тітова О. О. Колебания цилиндрической оболочки с круговой поперечной трещиной. Механика оболочек и пластин: Сборник докладов ХIX Международной конференции по теории оболочек и пластин. – Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского государственного университета. . 1999. C. 164-168.
Публікація в періодичному виданні0Про предмети з християнською символікою в похованнях могильника Мамай-Сурка1999Єльников М. В.Єльников М. В. Про предмети з християнською символікою в похованнях могильника Мамай-Сурка. Археологічний літопис Лівобережної України. 1999. Т. ч.2. C. 49–51.
Публікація в періодичному виданні0Матриця типу Гріна круглої пластини дискретно-змінної товщини1999Левчук С. А.Левчук С. А. Матриця типу Гріна круглої пластини дискретно-змінної товщини. Вісник Запорізького державного університету. Фізико-математичні науки. 1999. № 2. C. 66 – 69.
Публікація в періодичному виданні0Дослідження деформування багатосекційних оболонкових конструкцій1999Левчук С. А. Куземко В. А.Левчук С. А., Куземко В. А. Дослідження деформування багатосекційних оболонкових конструкцій. Вопросы механики деформирования и разрушения твёрдых тел. 1999. C. 130 – 134.
Публікація в періодичному виданні0Особливості топонімії Півдня України. Південна Україна XVIII-XIX століття1999Приймак О. М.Приймак О. М. Особливості топонімії Півдня України. Південна Україна XVIII-XIX століття. Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. Південна Україна XVIII-XIX століття.. 1999. № Вип. 4 (5). C. 228-230.
Публікація в періодичному виданні0Общинне та приватне селянське землеволодіння на Півдні України під час Столипінської аграрної реформи 1999Приймак О. М.Приймак О. М. Общинне та приватне селянське землеволодіння на Півдні України під час Столипінської аграрної реформи. Наукові записки. Зб. наук. пр. Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. 1999. Т. Том 5. C. 234-245.
Публікація в періодичному виданні0Діяльність комітетів «Особливої наради про потреби сільськогосподарської промисловості» на Півдні України (1902-1903)1999Приймак О. М.Приймак О. М. Діяльність комітетів «Особливої наради про потреби сільськогосподарської промисловості» на Півдні України (1902-1903). Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. 1999. № VI. C. 210-222.
Публікація в періодичному виданні02022-01-21 09:34:03Дослідження функціональних складових економічної безпеки підприємства20Меліхова Т. О.Меліхова Т. О. Дослідження функціональних складових економічної безпеки підприємства. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління». . 20. Т. 29 (68). № 1. C. 49-52.
Електронний курс на освітніх платформах ліцензіатів0Історія літературознавчих вчень20-2Темна О. В.https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=11234Темна О. В. Історія літературознавчих вчень. 20-2.
Навчальний посібник з грифом МОН02022-01-11 11:29:24Педагогічне спілкування2000 Почерніна О. О. Локарєва Г. В. Міщик Л. І. Почерніна О. О., Локарєва Г. В., Міщик Л. І. Педагогічне спілкування. Запоріжжя: ЗДУ, 2000. 154 с.
Навчально-методичний посібник02023-05-11 16:58:24Українське бойове мистецтво Спас2000Притула О. Л.Притула О. Л. Українське бойове мистецтво Спас. Запоріжжя: Вид. центр "Запорозький Спас", 2000. 60 с.
Публікація в періодичному виданні0Організаційно-педагогічні умови формування фахової компетентності майбутніх фахівців фізичної культури у сфері екологічного туризму2000Конох А. П.Конох А. П. Організаційно-педагогічні умови формування фахової компетентності майбутніх фахівців фізичної культури у сфері екологічного туризму. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка [редактори-упорядники М.Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. 2000. № 31. C. 238-243.
Інше01. Методична розробка з домашнього читання (з німецької мови як другої іноземної для студентів 2-4 курсів факультету іноземної філології) 2000Курохтіна А. М. Коломієць К. М. Фунтова Ю. С.Курохтіна А. М., Коломієць К. М., Фунтова Ю. С. 1. Методична розробка з домашнього читання (з німецької мови як другої іноземної для студентів 2-4 курсів факультету іноземної філології). Запоріжжя: ЗДУ, 2000. 91 с.
Публікація в періодичному виданні0Створення хуторських та відрубних господарств на Півдні України, під час Столипінської аграрної реформи Південна Україна XVIII-XIX століть 2000Приймак О. М.Приймак О. М. Створення хуторських та відрубних господарств на Півдні України, під час Столипінської аграрної реформи Південна Україна XVIII-XIX століть. Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ: Південна Україна XVIII-ХІХ століття. 2000. C. 178-190.
Тези доповіді на конференціях0Диагностика трещин в цилиндрической оболочке.2000Титова О. А.Титова О. А. Диагностика трещин в цилиндрической оболочке. ІІ Всеукраїнська молодіжна науково-практична конференція з міжнародною участю “Людина і космос”: Збірник тез. Дніпропетровськ: НЦАОМУ, 2000. C. 97.
Публікація в періодичному виданні0Simulation of Oscillations of the Cylinder Shell with a Transversal Crack.2000Roytman A. B. Titova O. A.Roytman A. B., Titova O. A. Simulation of Oscillations of the Cylinder Shell with a Transversal Crack. Математическое моделирование в образовании, науке и промышленности. Сб. науч. трудов.. 2000. C. 160-164.
Інше0Численные методы: Методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов специальности 7.080202 – «Прикладная математика»2000Киричевский В. В. Левчук С. А.Киричевский В. В., Левчук С. А. Численные методы: Методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов специальности 7.080202 – «Прикладная математика». Запорожье: ЗГУ, 2000. 92 с.
Інше0Категория «Пространства» в произведении «Слово о полку Игореве»2000Мамедова А.Мамедова А. Категория «Пространства» в произведении «Слово о полку Игореве». Запоріжжя: ЗДУ, 2000. 106-108 с.
Публікація в періодичному виданні0До історії становлення винної відкупної торгівлі на півдні України останньої третини XVIII століття2000Білівненко С. М.Білівненко С. М. До історії становлення винної відкупної торгівлі на півдні України останньої третини XVIII століття. Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. 2000. Т. 5. C. 151-157.