Публікації

Зберегти у файл

Показані 41-60 із 31 222 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Тези доповіді на конференціях0Застосування паралельних обчислювальних систем зі спільною пам’яттю для візуалізації R-функцій2020Ігнатченко М. С. Кудін О. В.Ігнатченко М. С., Кудін О. В. Застосування паралельних обчислювальних систем зі спільною пам’яттю для візуалізації R-функцій. Актуальні проблеми математики та інформатики: Збірка тез доповідей Одинадцятої Всеукраїнської, вісімнадцятої регіональної наукової конференції молодих дослідників Херсон: Гельветика, 2020. C. 26.
Тези доповіді на конференціях0Роль фінансового менеджментув діяльності промисловихпідприємств2020Роль фінансового менеджментув діяльності промисловихпідприємств. МІЖНАРОДНОЇНАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇКОНФЕРЕНЦІЇ«БІОЕКОНОМІКА ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА ТА ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО РЕГІОНУ» Запоріжжя : ЗНУ , 2020. C. 293-296.
Тези доповіді на конференціях0Цифровізація економіки: можливості та загрози для ефективного функціонування підприємств. Біоекономіка як ключовий фактор розвитку виробництва та екологізації промислового регіону : 2020Ажажа М. А. Кононенко М. .Ажажа М. А., Кононенко М. . Цифровізація економіки: можливості та загрози для ефективного функціонування підприємств. Біоекономіка як ключовий фактор розвитку виробництва та екологізації промислового регіону :. матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 листопада 2020 року, м. Запоріжжя). – Запоріжжя : Наук. ред. Н.Г. Метеленко. ЗНУ Інженерний навчально-науковий інститут, 2020. – 415 с. Запоріжжя: ЗНУ Інженерний навчально-науковий інститут, 2020. C. 126-130.
Тези доповіді на конференціях0Механізми управління виробничим процесом і інформаційним забезпеченням промислового підприємства на основі збалансованої системи показників. Біоекономіка як ключовий фактор розвитку виробництва та екологізації промислового регіону : 2020Ажажа М. А. Кононенкко Є. .Ажажа М. А., Кононенкко Є. . Механізми управління виробничим процесом і інформаційним забезпеченням промислового підприємства на основі збалансованої системи показників. Біоекономіка як ключовий фактор розвитку виробництва та екологізації промислового регіону :. матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 листопада 2020 року, м. Запоріжжя). – Запоріжжя : Наук. ред. Н.Г. Метеленко. ЗНУ Інженерний навчально-науковий інститут, 2020. – 415 с. Запоріжжжя : ЗНУ Інженерний навчально-науковий інститут, 2020. C. 132-135.
Тези доповіді на конференціях0Сутність сучасних геоінформаційних систем у територіальному управлінні. Біоекономіка як ключовий фактор розвитку виробництва та екологізації промислового регіону : 2020Ажажа М. А.Ажажа М. А. Сутність сучасних геоінформаційних систем у територіальному управлінні. Біоекономіка як ключовий фактор розвитку виробництва та екологізації промислового регіону :. матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 листопада 2020 року, м. Запоріжжя). – Запоріжжя : Наук. ред. Н.Г. Метеленко. ЗНУ Інженерний навчально-науковий інститут, 2020. – 415 с. Запоріжжя: ЗНУ Інженерний навчально-науковий інститут, 2020. C. 296-299.
Монографія0Комплексна система психологічного супроводу інтеграції в суспільство людей з особливими потребами. Колективна монографія: Zdrowie-edukacja-społeczeństwo. Perspektywa międzynarodowa. 2020Комплексна система психологічного супроводу інтеграції в суспільство людей з особливими потребами. Колективна монографія: Zdrowie-edukacja-społeczeństwo. Perspektywa międzynarodowa. За загальною редакцією Клопота Є. А. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane WSG, 2020. 357-368 с.
Публікація в періодичному виданні0ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МІО-ФАСЦІАЛЬНОГО РЕЛІЗУ НА ЗАНЯТТЯХ ЗІ СПОРТИВНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ2020Кокарев Б. В.Кокарев Б. В. ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МІО-ФАСЦІАЛЬНОГО РЕЛІЗУ НА ЗАНЯТТЯХ ЗІ СПОРТИВНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Scientific and pedagogic internship «Modernization course in the system of training of the staff teaching physical culture». 2020. C. 41-47.
Навчальний посібник0Дискретна математика: навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра освітньо-професійних програм "Середня освіта (математика)", "Середня освіта (інформатика)", "Математика", "Комп'ютерна математика", "Комп'ютерне моделювання", "ІСТ"2021Стєганцева П. Г. Гречнєва М. Манько Н. І. Спиця О. Г. Стєганцев Є. В.Стєганцева П. Г., Гречнєва М., Манько Н. І., Спиця О. Г., Стєганцев Є. В. Дискретна математика: навчальний посібник для здобувачів ступеня бакалавра освітньо-професійних програм "Середня освіта (математика)", "Середня освіта (інформатика)", "Математика", "Комп'ютерна математика", "Комп'ютерне моделювання", "ІСТ". Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 178 с.
Публікація в періодичному виданні0Antioxidant activity of alkoxy derivatives of (quinoline- 4-ylthio)-carboxylic acids2015Клімова (Бражко) О. О. Завгородній М. П. Омельянчик Л. О.Клімова (Бражко) О. О., Завгородній М. П., Омельянчик Л. О. Antioxidant activity of alkoxy derivatives of (quinoline- 4-ylthio)-carboxylic acids. ukrainian biochemical jornal. 2015. Т. 87. № 2. C. 97-102.
Тези доповіді на конференціях0ПРИВАТНОПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ СПОРТУ2020Ткалич М. О.Ткалич М. О. ПРИВАТНОПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ СПОРТУ. Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних та сімейних прав : матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті проф. Чингізхана Нуфатовича Азімова (Харків, 16 грудня 2020 Харків: НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Я, 2020. C. 114-117.
Монографія0 Невидимый ангел или что фотографировать. 2020Мальцев О. В. Лепський М. А. Самсонов А. В.Мальцев О. В., Лепський М. А., Самсонов А. В. Невидимый ангел или что фотографировать. Одесса: ЧП «Издательский дом «Патриот», 2020. 274 с. с.
Тези доповіді на конференціях0Социальное поведение лани европейской на юго-востоке Украины2017Домніч В. І. Матвієнко А. А.Домніч В. І., Матвієнко А. А. Социальное поведение лани европейской на юго-востоке Украины. Сучастні проблеми біології, екології та хімії Запоріжжя: Запоріжжя, ЗНУ, 2017. C. 86-87.
Стаття в книзі0Децентралізація2020Верлос Н. В.Верлос Н. В. Децентралізація. В кн.: Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Т.5 : Адміністративне право / ред. кол.: Ю.П. Бітяк, С.В. Ківалов, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, Д.В. Лученко та ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т дер-жави і права ім. В.М. Корецького НАН Украї Харків: Право. 2020 C. 292-295.
Стаття в книзі0Медіація2020Верлос Н. В.Верлос Н. В. Медіація. В кн.: Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. / Т.5 : Адміністративне право / ред. кол.: Ю.П. Бітяк, С.В. Ківалов, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, Д.В. Лученкота ін. ; Нац. акад. прав. наук України ; Ін-т дер-жави і права ім. В.М. Корецького НАН Україн Харків: Право. 2020 C. 478-481.
Тези доповіді на конференціях0Заробітна плата: характеристика, структура та функції2021Дашко І. М. Гальченко Л. М.Дашко І. М., Гальченко Л. М. Заробітна плата: характеристика, структура та функції. Ефективні рішення в економіці, фінансах та управлінні Одеса: Східноєвропейський центр наукових досліджень, 2021. C. 23-26.
Тези доповіді на конференціях0Екологічне обгрунтування розповсюдження амброзії полинолистої. 2020Дударєва Г. Ф. Ілюшенко Д.Дударєва Г. Ф., Ілюшенко Д. Екологічне обгрунтування розповсюдження амброзії полинолистої. Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми біології, екології та хімії» Запоріжжя: Поліграфічний центр «CopyArt», 2020., 2020. C. 114-115.
Тези доповіді на конференціях0Продуктивність озимої пшениці при використанні біогумусу. 2020Дударєва Г. Ф. Журавель В. В.Дударєва Г. Ф., Журавель В. В. Продуктивність озимої пшениці при використанні біогумусу. Збірник матеріалів VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми біології, екології та хімії» Запоріжжя: Поліграфічний центр «CopyArt», 2020. C. 116-117.
Навчальний посібник0Моніторинг агроландшафтів : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Екологія» освітньо-професійної програми «Екологія та охорона навколишнього середовища»2020Дударєва Г. Ф. Дударєв Д. В.Дударєва Г. Ф., Дударєв Д. В. Моніторинг агроландшафтів : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Екологія» освітньо-професійної програми «Екологія та охорона навколишнього середовища». Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2020. 97 с.
Навчальний посібник0Фактори забруднення навколишнього середовища : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Екологія» освітньої програми «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». 2021Дударєва Г. Ф.Дударєва Г. Ф. Фактори забруднення навколишнього середовища : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Екологія» освітньої програми «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2021. 96 с.
Монографії, видані у співавторстві0Peculiarities of Functioning and Stylistic Role of Diminutives in Ukrainian Folk Songs.2020Stovbur . .Stovbur . . Peculiarities of Functioning and Stylistic Role of Diminutives in Ukrainian Folk Songs. В кн.: Integration of traditional and innovation processes of development of modern science. Riga : Publishing House “Baltija Publishing". 2020 C. 1 - 20 .