Публікації

Зберегти у файл

Показані 21-40 із 31 056 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданні0Употребление антропонимов в составе компаративных фразеологических единиц.2017Уділова Т. М.Уділова Т. М. Употребление антропонимов в составе компаративных фразеологических единиц. Збірник наукових праць. Філологічні науки.Херсон: .Херсонський держ.ун-т, . – С. 129-132.. 2017. № Вип. LXVIII. C. 129-132.
Публікація в періодичному виданні0Реактивність лімфоїдного компонента пародонта під час використання різних пломбувальних матеріалів на тлі експериментального цукрового діабету2019Кущ О. Г. Варакута О. А.Кущ О. Г., Варакута О. А. Реактивність лімфоїдного компонента пародонта під час використання різних пломбувальних матеріалів на тлі експериментального цукрового діабету. Актуальні питання фармац. і мед. науки та практики. . 2019. Т. 12. № 3 (31). C. 365-371.
Публікація в періодичному виданні0Оцінка якості життя молоді в сучасних умовах навчання 2018Кущ О. Г. Федорченко Р. А.Кущ О. Г., Федорченко Р. А. Оцінка якості життя молоді в сучасних умовах навчання. Економіка і право охорони здоров’я. 2018. № 2(8). C. 140-142.
Тези доповіді на конференціях0Чинники енергетичної ефективності багатоквартирних будинків2021Клименко А. О. Кудінов І. О.Клименко А. О., Кудінов І. О. Чинники енергетичної ефективності багатоквартирних будинків. Збірка матеріалів VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Придніпровські соціологічні читання» (м. Дніпро, 1 жовтня 2021 ро-ку) Дніпро: Видавничо-поліграфічний дім "Формат А+", 2021. C. 50-52.
Тези доповіді на конференціях0Якість послуг ГВП очима мешканців міста Запоріжжя2021Клименко А. О. Кудінов І. О.http://socforecast.org.ua/wp-content/uploads/soctech2021.pdfКлименко А. О., Кудінов І. О. Якість послуг ГВП очима мешканців міста Запоріжжя. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Соціальні технології подолання соціальної травми в процесі миротворення» (16 квітня 2021 року, м. Запоріжжя) Запоріжжжя: КСК-Альянс, 2021. C. 100-102. URL: http://socforecast.org.ua/wp-content/uploads/soctech2021.pdf.
Тези доповіді на конференціях0Модернізація системи гарячого водопостачання міста Запоріжжя2021Клименко А. О. Кудінов І. О.http://socforecast.org.ua/wp-content/uploads/socforecast2021.pdfКлименко А. О., Кудінов І. О. Модернізація системи гарячого водопостачання міста Запоріжжя. Матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: політика подолання травми в процесі миротворення» (12 березня 2021 року, м. Запоріжжя) Запоріжжя: КСК-Альянс, 2021. C. 162-165. URL: http://socforecast.org.ua/wp-content/uploads/socforecast2021.pdf.
Тези доповіді на конференціях0Соціальні травми Словаччини2021Кудінов І. О.http://socforecast.org.ua/wp-content/uploads/socforecast2021.pdfКудінов І. О. Соціальні травми Словаччини. Матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції «Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни: політика подолання травми в процесі миротворення» (12 березня 2021 року, м. Запоріжжя) Запоріжжя: КСК-Альнс, 2021. C. 18-21. URL: http://socforecast.org.ua/wp-content/uploads/socforecast2021.pdf.
Тези доповіді на конференціях0A study of the European experience of social trauma in the project of Jean Monnet2021Pavlenko I. . Kudinov I. .Pavlenko I. ., Kudinov I. . A study of the European experience of social trauma in the project of Jean Monnet. Management, business, technologies, innovation: trends and challenges Marijampole: Marijampole University of Applied Sciences, 2021. C. 7-12.
Публікація в періодичному виданні0The Isolationist Pathology of Sovereignism (Three Historical Cases for Analysis)2021Lepska N. . Lepskyi M. . Kudinov I. . Yatsyna Y. .https://doi.org/10.24234/wisdom.v19i3.487Lepska N. ., Lepskyi M. ., Kudinov I. ., Yatsyna Y. . The Isolationist Pathology of Sovereignism (Three Historical Cases for Analysis). WISDOM. 2021. Т. 19 (3). C. 151-162. URL: https://doi.org/10.24234/wisdom.v19i3.487.
Публікація в періодичному виданні0Socio-cultural transformation in post-soviet Ukraine2021Skvorets V. . Kudinov I. .http://skhid.kubg.edu.ua/article/view/236142Skvorets V. ., Kudinov I. . Socio-cultural transformation in post-soviet Ukraine. SKHID. 2021. Т. 1 (2). C. 43-51. URL: http://skhid.kubg.edu.ua/article/view/236142.
Методичні рекомендації0Вступ до літературознавства: методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Філологія» спеціалізації «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» освітньо-професійної програ2018Ніколова О. О.Ніколова О. О. Вступ до літературознавства: методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Філологія» спеціалізації «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська» освітньо-професійної програ. Запоріжжя: ЗНУ, 2018. 63 с.
Методичні рекомендації0. Історія зарубіжної літератури : методичні рекомендації до кваліфікаційного екзамену для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Філологія» освіто-професійних програм «Мова і література (англійська)», «Мова і література (німецька)», «Мов2019Василина К. М. Кравченко Я. П. Ніколова О. О. Тупахіна О. В.Василина К. М., Кравченко Я. П., Ніколова О. О., Тупахіна О. В. . Історія зарубіжної літератури : методичні рекомендації до кваліфікаційного екзамену для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Філологія» освіто-професійних програм «Мова і література (англійська)», «Мова і література (німецька)», «Мов. Запоріжжя: ЗНУ, 2019. 138 с.
Монографія0Ніколова О.О. Псевдоморфні персонажі української та російської літератур кінця ХVІІІ - першої половини ХІХ ст. (в контексті європейської традиції. 2017Ніколова О. О.Ніколова О. О. Ніколова О.О. Псевдоморфні персонажі української та російської літератур кінця ХVІІІ - першої половини ХІХ ст. (в контексті європейської традиції. Запоріжжя: ЗНУ, 2017. 450 с.
Публікація в періодичному виданні0Лінгвокогнітивні аспекти актуалізації англомовного концепту КОСМОС на матеріалі твору С. Гокінга «Джордж і великий вибух». 2018Ніколова О. О.http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/4/part_2/3.pdfНіколова О. О. Лінгвокогнітивні аспекти актуалізації англомовного концепту КОСМОС на матеріалі твору С. Гокінга «Джордж і великий вибух». Закарпатські філологічні студії. 2018. Т. 2. № 4. C. 7-13.. URL: http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/4/part_2/3.pdf.
Електронний курс на освітніх платформах ліцензіатів0Електронний курс в системі Moodle ЗНУ "Правові засади охоронно-детективної діяльності" 2021Пирожкова Ю. В.https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=6338Пирожкова Ю. В. Електронний курс в системі Moodle ЗНУ "Правові засади охоронно-детективної діяльності". 2021.
Електронний курс на освітніх платформах ліцензіатів1100Електронний курс в системі Moodle ЗНУ "Забезпечення прав людини в діяльності правоохоронних органів" 2021Пирожкова Ю. В.https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=6337Пирожкова Ю. В. Електронний курс в системі Moodle ЗНУ "Забезпечення прав людини в діяльності правоохоронних органів". 2021.
Навчально-методичний посібник0Технологія та організація будівництва2018Полтавець М. О.Полтавець М. О. Технологія та організація будівництва. Запоріжжя: ЗДІА, 2018. 164 с.
Електронний курс на освітніх платформах ліцензіатів1100Електронний курс в системі Moodle ЗНУ " Податкове право" (за вибором)2021Пирожкова Ю. В.https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=7661Пирожкова Ю. В. Електронний курс в системі Moodle ЗНУ " Податкове право" (за вибором). 2021.
Робоча програма0Теорія політичних систем. Робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів заочної (дистанційної) форми здобуття освіти спеціальності 061 Журналістика ОПП Журналістика, Реклама і зв’язки з громадськістю, Видавнича справа та редагування2021Вагіна О. М.https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php?file=/633990/mod_resource/content/4/%d0%a2%d0%9f%d0%a1%20%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb.%d0%b7%d0%b0%d0%be%d1%87%d0%bd..pdfВагіна О. М. Теорія політичних систем. Робоча програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів заочної (дистанційної) форми здобуття освіти спеціальності 061 Журналістика ОПП Журналістика, Реклама і зв’язки з громадськістю, Видавнича справа та редагування. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2021.
Тези доповіді на конференціях0Динаміка психоемоційних станів українців під час пандемії COVID-19: можливості та обмеження онлайн досліджень2021Ткалич М. Г.Ткалич М. Г. Динаміка психоемоційних станів українців під час пандемії COVID-19: можливості та обмеження онлайн досліджень. Психоаналіз і Віртуальне: етика, метапсихологія і клінічний досвід позакабінетної практики : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 12–13 червня 2021 року, Київ. Київ: -, 2021. C. 211-215.