Публікації

Зберегти у файл

Показані 21-40 із 30 776 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Тези доповіді на конференціях02024-05-23 21:27:39АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТІСНОГО РЕСУРСУ2024Міхайлуца О. М. Пожуєв А. В.Міхайлуца О. М., Пожуєв А. В. АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТІСНОГО РЕСУРСУ. Особистість, суспільство, війна : тези доп. учасників міжнар. психолог. форуму (м. Харків, Україна, 26 квіт. 2024 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. правових наук України. Харків: ХНУВС, 2024. C. 217-220.
Публікація в періодичному виданні02024-05-24 10:39:47Відшкодування шкоди завданної кримінальним правопорушенням як умова реалізації кримінального процесу2023Єна І. В. Алімов К. О.http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/281573/275786Єна І. В., Алімов К. О. Відшкодування шкоди завданної кримінальним правопорушенням як умова реалізації кримінального процесу. Науковий вісник Ужгородського національного університету.. 2023. № 76. C. 156 - 160. URL: http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/article/view/281573/275786.
Публікація в періодичному виданні02024-05-24 11:21:19Провадження у справах про застосування громадських робіт як виду адміністративного стягнення2020Алімов К. О.https://www.law.journalsofznu.zp.ua/archive/visnik-1-2020/visnik-1-2020.pdfАлімов К. О. Провадження у справах про застосування громадських робіт як виду адміністративного стягнення. Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Юридичні науки. 2020. № 1. C. 103 - 107. URL: https://www.law.journalsofznu.zp.ua/archive/visnik-1-2020/visnik-1-2020.pdf.
Публікація в періодичному виданні02024-05-24 11:28:16Правове регулювання участі дитини у сімейних спорах : національний та зарубіжний аспект2021Алімов К. О.http://lsej.org.ua/11_2021/31.pdfАлімов К. О. Правове регулювання участі дитини у сімейних спорах : національний та зарубіжний аспект. Юридичний науковий електронний журнал. 2021. C. 129 - 132. URL: http://lsej.org.ua/11_2021/31.pdf.
Публікація в періодичному виданні02024-05-26 11:55:42Розвиток інноваційних технологій в будівництві та цивільній інженерії в умовах цифровізації економіки України2024Арутюнян І. А. Ажажа О. В. Кузнецов В. Арутюнян Є. Е.http://bttrp.diit.edu.ua/issue/view/17975Арутюнян І. А., Ажажа О. В., Кузнецов В., Арутюнян Є. Е. Розвиток інноваційних технологій в будівництві та цивільній інженерії в умовах цифровізації економіки України. Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. 2024. № 25. C. 5-12. URL: http://bttrp.diit.edu.ua/issue/view/17975.
Публікація в періодичному виданні02024-05-26 11:50:19ОПТИМІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ЦИВІЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВІ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛОГІСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ2024Арутюнян І. А. Коваленко О.http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/303286Арутюнян І. А., Коваленко О. ОПТИМІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ЦИВІЛЬНОМУ БУДІВНИЦТВІ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛОГІСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ. Мости та тунелі: теорія, дослідження практика. 2024. № 25. C. 13-19. URL: http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/303286.
Монографії, видані у співавторстві02024-05-26 14:46:51Адаптація підприємницької діяльності в Україні до економічних викликів2024Хацер М. В.https://files.znu.edu.ua/files/ZNU_Monographs/0058718.pdfХацер М. В. Адаптація підприємницької діяльності в Україні до економічних викликів. В кн.: Підприємництво та комерційна логістика в умовах військової та поствійськової трансформації України та конвергенції з ЄС / За загальною редакцією Павлюк Т. Запоріжжя: Запорізький національний університет. 2024 C. 278-308. URL: https://files.znu.edu.ua/files/ZNU_Monographs/0058718.pdf.
Тези доповіді на конференціях02024-05-26 14:57:48Determining the influence of technological parameters on the pelletization of charge materials2024Hrechanyi O. . Vasilchenko T. . Vlasov A. .https://ukrtsa.org.ua/portfolio-item/прикладні-науково-технічні-дослідже/Hrechanyi O. ., Vasilchenko T. ., Vlasov A. . Determining the influence of technological parameters on the pelletization of charge materials. Прикладні науково-технічні дослідження : матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції Івано-Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2024. C. 140-142. URL: https://ukrtsa.org.ua/portfolio-item/прикладні-науково-технічні-дослідже/.
Публікація в періодичному виданні02024-05-26 15:07:11Новий напрямок виробництва заготовок для металургії і машинобудування2023Ogins'kyy J. . Vlasov A. . Grydin O. . Hrechanyi O. . Vasilchenko T. .https://doi.org/10.26661/2071-3789-2023-2-14Ogins'kyy J. ., Vlasov A. ., Grydin O. ., Hrechanyi O. ., Vasilchenko T. . Новий напрямок виробництва заготовок для металургії і машинобудування. Металургія. 2023. № 2. C. 119-131. URL: https://doi.org/10.26661/2071-3789-2023-2-14.
Тези доповіді на конференціях02024-05-27 05:23:23КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ІТ-ПОСЛУГ2024Терент'єва Н. В. Безменова Д.https://eu-conf.com/en/events/theoretical-methods-of-research-of-the-latest-problems/?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=EU-CONF-Sbornik_materialov_konferencii_opublikovan&utm_content=2538402913Терент'єва Н. В., Безменова Д. КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ УКРАЇНИ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ІТ-ПОСЛУГ. The XXI International Scientific and Practical Conference «Theoretical methods of research of the latest problems», May 27-29, 2024, Prague, Czech Republic. Prague: Prague, Czech Republic. 635 p., 2024. C. 273-276. URL: https://eu-conf.com/en/events/theoretical-methods-of-research-of-the-latest-problems/?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=EU-CONF-Sbornik_materialov_konferencii_opublikovan&utm_content=2538402913.
Публікація в періодичному виданні02024-05-27 18:44:00INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR SELECTING CANDIDATES IN ORGANIZATIONS 2024Terentieva N. V. Lysenko V. A.https://journalsofznu.zp.ua/index.php/economics/issue/view/200Terentieva N. V., Lysenko V. A. INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR SELECTING CANDIDATES IN ORGANIZATIONS. Financial Strategies of Innovative Economic Development. 2024. № 1(61). C. 64-67. URL: https://journalsofznu.zp.ua/index.php/economics/issue/view/200.
Публікація в періодичному виданні02024-05-27 20:18:51ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПІЇ2024Железнякова Ю. В. Залановська Л. І.https://journalsofznu.zp.ua/index.php/psych/issue/view/198Железнякова Ю. В., Залановська Л. І. ФЕНОМЕНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПІЇ. ЖУРНАЛ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ. 2024. Т. 1/32. № 1/32, 2024. C. 70-78. URL: https://journalsofznu.zp.ua/index.php/psych/issue/view/198.
Тези доповіді на конференціях02024-05-28 05:36:30особливості здійснення цивільного судочинства в умовах воєнного стану2024Алімов К. О. Коровіна К. О.https://www.znu.edu.ua/ukr/university/departments/law/5260/12725Алімов К. О., Коровіна К. О. особливості здійснення цивільного судочинства в умовах воєнного стану. Гуманітарні стандарти правових систем у сучасному світі: виклики, рішення, тенденції : матеріали Міжнародного науково-практичного конгресу у 2 частинах. Частина 2 (м. Запоріжжя, 16 травня 2024 року) / за заг. ред. Т.О. Коломоєць. Запоріжжя : ЗНУ, 2024. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2024. C. 92 - 94. URL: https://www.znu.edu.ua/ukr/university/departments/law/5260/12725.
Тези доповіді на конференціях02024-05-28 18:45:10Особливості викладання навчальної дисципліни «спортивно-педагогічне вдосконалення» в умовах воєнного стану2024Пономарьов В. О. Царенко К. В. Булах С. М.ISBN 978 - 966 - 397 - 3 83 - 8Пономарьов В. О., Царенко К. В., Булах С. М. Особливості викладання навчальної дисципліни «спортивно-педагогічне вдосконалення» в умовах воєнного стану. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, СПОРТУ, ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ТА ТУРИЗМУ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ЖИТТЯ м. Запоріжжя: Liha - Pres, 2024. C. 218-220. URL: ISBN 978 - 966 - 397 - 3 83 - 8.
Тези доповіді на конференціях02024-05-29 12:55:44ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ»В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ2024Сватьєв А. В. Воронкова Т. В. Петров В. О.http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/272/8239/18604-1Сватьєв А. В., Воронкова Т. В., Петров В. О. ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ»В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту, фізичної реабілітації та туризму усучасних умовах життя:Матеріали VIміж-народної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя,18–19квітня2024р Львів –Торунь: Liha-Pres, 2024. C. 450-452. URL: http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/272/8239/18604-1.
Тези доповіді на конференціях02024-05-29 17:16:28Використання чат-ботів в індивідуальній роботі з французької мови як другої іноземної2024Павлюк О. О. Салтикова Т. О.Павлюк О. О., Салтикова Т. О. Використання чат-ботів в індивідуальній роботі з французької мови як другої іноземної. матеріалів IX міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті доктора педагогічних наук, професора В.Л. Скалкіна (12 квітня 2024 року) Одеса: Олді+, 2024. C. 123-126.
Тези доповіді на конференціях02024-05-29 16:16:37ПРОЯВ ЗНЕБОЛЮЮЧОГО ЕФЕКТУ МЕДИЧНИХ П'ЯВОК ПРИ ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ2024Амінов Р.-Амінов Р. ПРОЯВ ЗНЕБОЛЮЮЧОГО ЕФЕКТУ МЕДИЧНИХ П'ЯВОК ПРИ ХРОНІЧНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ. Збірник тез доповідей 84 Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів з міжнародною участю «Актуальні питання сучасної медицини і фармації – 2024» Запоріжжя : ЗДМФУ, 2024. C. 116-117. URL: -.
Тези доповіді на конференціях02024-05-29 16:05:58Ігрові технології навчання як засіб формування професійно-педагогічгих умінь майбутніх учителів іноземної мови2024Рось С. В.https://sci-conf.com.ua/iv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-perspectives-of-contemporary-science-theory-and-practice-26-28-05-2024-lviv-ukrayina-arhiv/Рось С. В. Ігрові технології навчання як засіб формування професійно-педагогічгих умінь майбутніх учителів іноземної мови. The 4th International scientific and practical conference “Perspectives of contemporary science: theory and practice” (May 26-28, 2024) Львів: SPC “Sciconf.com.ua”, 2024. C. 786-792. URL: https://sci-conf.com.ua/iv-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-perspectives-of-contemporary-science-theory-and-practice-26-28-05-2024-lviv-ukrayina-arhiv/.
Публікація в періодичному виданні02024-05-29 15:57:32Професійна фрустрованість вчителів початкової школи та умови її подолання: психологічний аспект2024Шевченко Н. Ф.https://journals.spu.sumy.ua/index.php/psy/article/view/337/314Шевченко Н. Ф. Професійна фрустрованість вчителів початкової школи та умови її подолання: психологічний аспект. Слобожанський науковий вісник. Серія: Психологія. 2024. № 1. C. 190-194. URL: https://journals.spu.sumy.ua/index.php/psy/article/view/337/314.
Тези доповіді на конференціях02024-05-29 12:12:08СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ТРЕНУВАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ СПОРТСМЕНОК У ВЕСЛУВАННІ АКАДЕМІЧНОМУ В ОЛІМПІЙСЬКОМУ ЦИКЛІ ПІДГОТОВКИ2024Міфтахутдінова Д. А. Козій Р. В. Сватьєв А. В.http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/272/8239/18604-1Міфтахутдінова Д. А., Козій Р. В., Сватьєв А. В. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ТРЕНУВАЛЬНИМ ПРОЦЕСОМ СПОРТСМЕНОК У ВЕСЛУВАННІ АКАДЕМІЧНОМУ В ОЛІМПІЙСЬКОМУ ЦИКЛІ ПІДГОТОВКИ. Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту, фізичної реабілітації та туризму усучасних умовах життя:Матеріали VIміж-народної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя,18–19квітня2024р. Львів –Торунь: Liha-Pres, 2024. C. 342-346. URL: http://catalog.liha-pres.eu/index.php/liha-pres/catalog/view/272/8239/18604-1.