Публікації

Зберегти у файл

Показані 21-40 із 31 056 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Методичні вказівки02024-06-17 12:49:29Теорія держави і права: методичні вказівки до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності "Право" ОПП "Право" : у 2 ч. Ч.2. Загальна теорія права. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2024.86 с.2024Сидоров Я. О. Удовика Л. Г.Сидоров Я. О., Удовика Л. Г. Теорія держави і права: методичні вказівки до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності "Право" ОПП "Право" : у 2 ч. Ч.2. Загальна теорія права. Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2024.86 с. Запоріжжя: ЗНУ, 2024. 86 с.
Тези доповіді на конференціях02024-06-17 08:24:06Роль ігри при навчанні іноземнійй мові як другій іноземній (на матеріалі німецької та іспанської мов).2024Мамедова А. І. Рось С. В.https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2024/06/CURRENT-CHALLENGES-OF-SCIENCE-AND-EDUCATION-3-5.06.24.pdfМамедова А. І., Рось С. В. Роль ігри при навчанні іноземнійй мові як другій іноземній (на матеріалі німецької та іспанської мов). The 10th International scientific and practical conference “Current challenges of science and education” Берлін: MDPC Publishing, 2024. C. С.467-469. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2024/06/CURRENT-CHALLENGES-OF-SCIENCE-AND-EDUCATION-3-5.06.24.pdf.
Методичні рекомендації02024-06-17 06:45:47Нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності та обліку: методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра очної (денної) та заочної (дистанційної) форм здобуття освіти спеціальності 071 «Облік і оподат2024Сейсебаєва Н. Г.https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=13291Сейсебаєва Н. Г. Нормативно-правове забезпечення підприємницької діяльності та обліку: методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра очної (денної) та заочної (дистанційної) форм здобуття освіти спеціальності 071 «Облік і оподат. Запоріжжя: ЗНУ, 2024. 72 с.
Методичні рекомендації02024-06-17 06:47:10Корпоративна соціальна відповідальність : методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми «Облік і аудит»2024Сейсебаєва Н. Г.https://moodle.znu.edu.ua/course/view.php?id=3052Сейсебаєва Н. Г. Корпоративна соціальна відповідальність : методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми «Облік і аудит». Запоріжжя: ЗНУ, 2024. 62 с.
Публікація в періодичному виданні02024-06-17 04:49:49Standardizing the Wastewater Composition in Order to Minimize the Eutrophication Risk for the Reservoir2024Proskurnin О. . Tsapko N. . Ivashchenko Т. . Vasilenko S. . Belokon K. . Zakharchenko N. . Yurchenko A. . Teliura N. .http://www.jeeng.net/Standardizing-the-Wastewater-Composition-in-Order-to-Minimize-the-Eutrophication,186822,0,2.htmlProskurnin О. ., Tsapko N. ., Ivashchenko Т. ., Vasilenko S. ., Belokon K. ., Zakharchenko N. ., Yurchenko A. ., Teliura N. . Standardizing the Wastewater Composition in Order to Minimize the Eutrophication Risk for the Reservoir. Journal of Ecological Engineering. 2024. № 25(6). C. 144-152. URL: http://www.jeeng.net/Standardizing-the-Wastewater-Composition-in-Order-to-Minimize-the-Eutrophication,186822,0,2.html.
Навчально-методичний посібник02024-06-16 21:56:19Основи вивчення другої іноземної мови (іспанської) : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Філологія» освітньо-професійних програм «Мова і література (англійська)», «Переклад (англійський)».2024Шовкопляс Ю. О. Каніболоцька О. А. Рось С. В.Шовкопляс Ю. О., Каніболоцька О. А., Рось С. В. Основи вивчення другої іноземної мови (іспанської) : навчально-методичний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності «Філологія» освітньо-професійних програм «Мова і література (англійська)», «Переклад (англійський)». Запоріжжя: ЗНУ, 2024. 124 с.
Тези доповіді на конференціях02024-06-16 16:05:26Комунікативна компетентність як інтегруючий соціум чинник2024Білокопитов В. В. Ель Гуессаб К. M. Білокопитова Н. І.https://www.ksau.kherson.ua/files/konferencii/2024/05/mater_31_05_24.pdf Білокопитов В. В., Ель Гуессаб К. M., Білокопитова Н. І. Комунікативна компетентність як інтегруючий соціум чинник. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна освіта: філософські, соціально-економічні, поведінкові аспекти»: збірник матеріалів (18 квітня 2024, м. Херсон-Кропивницький, Україна) Херсон-Кропивницький: ХДАЕУ, 2024. C. 58-61. URL: https://www.ksau.kherson.ua/files/konferencii/2024/05/mater_31_05_24.pdf .
Навчальний посібник02024-06-13 19:21:45Українська мова професійного спрямування : навчальний посібник для здобувачів вищої освіти бакалавра всіх спеціальностей 2024Стасик М. В. Стадніченко О. О. Шульга О. О. Ласкава Ю.Стасик М. В., Стадніченко О. О., Шульга О. О., Ласкава Ю. Українська мова професійного спрямування : навчальний посібник для здобувачів вищої освіти бакалавра всіх спеціальностей. За загальною редакцією Стасик М. В. Запоріжжя: ЗНУ, 2024. 217 с.
Публікація в періодичному виданні02024-06-16 08:17:46Потенціал і проблеми запровадження електронного документообігу в Україні2024Болдуєв М. В. Болдуєва О. В. Лищенко О. Г.https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/3490/3525Болдуєв М. В., Болдуєва О. В., Лищенко О. Г. Потенціал і проблеми запровадження електронного документообігу в Україні. "Ефективна економіка". 2024. C. 1-22. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/3490/3525.
Публікація в періодичному виданні02024-06-15 10:35:07Embracing digital advancements in education: obstacles and future directions2024Pakhomova T. . Demchenko I. . Demchenko V. . Dubovyk V. . Lastovetska L. .https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/140142/papers/A_12.pdfPakhomova T. ., Demchenko I. ., Demchenko V. ., Dubovyk V. ., Lastovetska L. . Embracing digital advancements in education: obstacles and future directions. AD ALTA: Journal of iтterdisciplinary research. 2024. Т. 1. № 1. C. 59-84. URL: https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/140142/papers/A_12.pdf.
Тези доповіді на конференціях02024-06-14 09:13:02Проблемність у використанні фемінітивів2024Шульга О. О.chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://pdatu.edu.ua/images/struktura/nnido/kaf-ukrmova/zmkjune24.pdfШульга О. О. Проблемність у використанні фемінітивів. Актуальні питання сучасної гуманітаристики: комунікативно-культурологічний аспект : збірник матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кам’янець-Подільський, 14 травня 2024 року) Кам'янець-Подільський: ЗВО "ПДУ", 2024. C. 65-67. URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://pdatu.edu.ua/images/struktura/nnido/kaf-ukrmova/zmkjune24.pdf.
Публікація в періодичному виданні02024-06-14 09:07:11SOCIAL PHILOSOPHY OF MASS COMMUNICATION: INTERACTION OF MEDIA, POLITICS AND CULTURE2024Marukhovskа-Kartunova O. . Marukhovskyi O. . Plakhtiy M. . Suliatytska T. . Berezhna M. .https://seer.ucp.br/seer/index.php/synesis/article/view/3049Marukhovskа-Kartunova O. ., Marukhovskyi O. ., Plakhtiy M. ., Suliatytska T. ., Berezhna M. . SOCIAL PHILOSOPHY OF MASS COMMUNICATION: INTERACTION OF MEDIA, POLITICS AND CULTURE. Synesis. 2024. Т. 16. № 2. C. 108-121. URL: https://seer.ucp.br/seer/index.php/synesis/article/view/3049.
Інше02024-06-14 07:46:46Багатокрапка життя...Літературно-художнє видання.2024Муравін О. В.Муравін О. В. Багатокрапка життя...Літературно-художнє видання. м.Запоріжжя: ФОП Мокшанов В.В., 2024. 56 с.
Навчальний посібник02024-06-14 04:36:59Дидактика початкової освіти: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 013 Початкова освіта освітньо-професійної програми «Початкова освіта»2024Зубцова Ю. Є.Зубцова Ю. Є. Дидактика початкової освіти: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності 013 Початкова освіта освітньо-професійної програми «Початкова освіта». Запоріжжя: ЗНУ, 2024. 142 с.
Методичні рекомендації02024-06-13 12:13:27методичні вказівки до самостійної роботи «Особливості спортивних травм ділянки плечового суглоба» з дисципліни «Фізичне виховання» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для всіх спеціальностей всіх освітніх програм 2024Макаренко Є. . Бессарабова О. . Макаренко О. .Макаренко Є. ., Бессарабова О. ., Макаренко О. . методичні вказівки до самостійної роботи «Особливості спортивних травм ділянки плечового суглоба» з дисципліни «Фізичне виховання» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для всіх спеціальностей всіх освітніх програм. Дніпро: ПДАБА, 2024. 30 с.
Публікація в періодичному виданні02024-06-13 09:34:40Етапи на преселване на българи в Руската империя2023Думиника И. . Милчев В. .https://drive.google.com/file/d/1tkvPlaksineZ6I6fuK6sz9IKRTSw-fev/viewДуминика И. ., Милчев В. . Етапи на преселване на българи в Руската империя. Българите в Северното Причерноморие. Изследования и материали.. 2023. Т. 14. C. 28-74. URL: https://drive.google.com/file/d/1tkvPlaksineZ6I6fuK6sz9IKRTSw-fev/view.
Тези доповіді на конференціях02024-06-13 10:59:15Роль ігри при навчанні іноземній мові як другій іноземній (на матеріалі німецької та іспанської мов)2024Рось С. В.------------------Рось С. В. Роль ігри при навчанні іноземній мові як другій іноземній (на матеріалі німецької та іспанської мов). The 10th International scientific and practical conference “Current challenges of science and education” (June 3-5, 2024) MDPC Publishing, Berlin, Germany. Берлін: MDPC Publishing, Berlin, Germany, 2024. C. 467-469. URL: ------------------.
Навчальний посібник02024-06-13 12:04:31Основи травматології та ортопедії (за професійним спрямуванням2024Бессарабова О. В. Богдановська Н. В. Кальонова І. Страколист Г. М.https://dspace.znu.edu.ua/jspui/handle/12345/19187Бессарабова О. В., Богдановська Н. В., Кальонова І., Страколист Г. М. Основи травматології та ортопедії (за професійним спрямуванням. За загальною редакцією Бессарабова О. . Запоріжжя: ЗНУ, 2024. 140 с.
Публікація в періодичному виданні02024-06-16 08:18:21Особливості податкової політики Європейського Союзу в сфері стимулювання вільної економічної конкуренції2024Болдуєв М. В. Болдуєва О. В. Лищенко О. Г.https://www.nayka.com.ua/index.php/investplan/article/view/3408/3444Болдуєв М. В., Болдуєва О. В., Лищенко О. Г. Особливості податкової політики Європейського Союзу в сфері стимулювання вільної економічної конкуренції. Інвестиції: практика та досвід. 2024. C. 28-34. URL: https://www.nayka.com.ua/index.php/investplan/article/view/3408/3444.
Методичні рекомендації02024-06-13 12:12:34методичні вказівки до самостійної роботи «Травми кульшового та колінного суглоба» з дисципліни «Фізичне виховання» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для всіх спеціальностей всіх освітніх програм2024Макаренко О. . Бессарабова О. В.Макаренко О. ., Бессарабова О. В. методичні вказівки до самостійної роботи «Травми кульшового та колінного суглоба» з дисципліни «Фізичне виховання» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для всіх спеціальностей всіх освітніх програм. Дніпро: ПДАБА, 2024. 35 с.