Публікації

Зберегти у файл

Показані 301-320 із 31 222 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Тези доповіді на конференціях0Плоская динамическая задача теории упругости для круговой и кольцевой области» 2005Костюшко І. А. Агафонов С. О.Костюшко І. А., Агафонов С. О. Плоская динамическая задача теории упругости для круговой и кольцевой области». Необратимые процессы в природе и технике Москва: Москва, МГТУ ім. Баумана, 2005. C. 163-164.
Тези доповіді на конференціях0Дослідження плоскої деформації термопружної багатошарової основи2005Ткаченко І. Г.Ткаченко І. Г. Дослідження плоскої деформації термопружної багатошарової основи. Конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики ім. академіка Я.С. Підстригача: Тези доповідей, 24-27 травня. Львів: Інститут прикладних проблем механіки і матема, 2005. C. 48.
Публікація в періодичному виданні0Осесимметричная контактная задача термоупругости для многослойного основания2005Величко И. Г. Ткаченко И. Г.Величко И. Г., Ткаченко И. Г. Осесимметричная контактная задача термоупругости для многослойного основания. Теоретическая и прикладная механика.. 2005. № 41. C. 70-74.
Публікація в періодичному виданні0Двовимірна задача про контакт нагрітого штампа та багатошарової основи2005Ткаченко І. Г.Ткаченко І. Г. Двовимірна задача про контакт нагрітого штампа та багатошарової основи. Вісник Дніпропетровського ун-ту. Механіка.. 2005. Т. 1. № 9. C. 136-146.
Публікація в періодичному виданні0Двовимірна мішана задача термопружності для багатошарової основи2005Ткаченко І. Г.Ткаченко І. Г. Двовимірна мішана задача термопружності для багатошарової основи. Прикладні проблеми механіки і математики.. 2005. № 3. C. 70-78.
Публікація в періодичному виданні0Дослідження доцільності застосування тихоновського стабілізатора до розв’язання інтегрального рівняння Фредгольма першого роду в задачі про розрахунок статичного деформування пологих оболонок з отворами2005Левчук С. А.Левчук С. А. Дослідження доцільності застосування тихоновського стабілізатора до розв’язання інтегрального рівняння Фредгольма першого роду в задачі про розрахунок статичного деформування пологих оболонок з отворами. Вісник Запорізького державного університету. Фізико-математичні науки. 2005. № 1. C. 29 – 33.
Публікація в періодичному виданні0Моделювання напружено-деформованого стану складних техніч-них об’єктів за допомогою методів теорії потенціалу2005Левчук С. А.Левчук С. А. Моделювання напружено-деформованого стану складних техніч-них об’єктів за допомогою методів теорії потенціалу. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. 2005. № 2. C. 87 – 91.
Підручник0Численные методы решения дифференциальных и интегральных уравнений (Рекомендовано министерством образования и науки Украины в качестве учебного пособия (письмо № 14/18.2 – 1629 от 12.07.04))2005Киричевский В. В. Левчук С. А. Киричевский Р. В.Киричевский В. В., Левчук С. А., Киричевский Р. В. Численные методы решения дифференциальных и интегральных уравнений (Рекомендовано министерством образования и науки Украины в качестве учебного пособия (письмо № 14/18.2 – 1629 от 12.07.04)). Киев: Наукова думка, 2005. 316 с.
Інше0Методи обчислень: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 7.080101 – «Математика»2005Киричевський В. В. Сисоєв Ю. О. Левчук С. А.Киричевський В. В., Сисоєв Ю. О., Левчук С. А. Методи обчислень: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 7.080101 – «Математика». Запоріжжя: ЗНУ, 2005. 58 с.
Тези доповіді на конференціях0Дослідження застосування тихоновського стабілізатора до розв’язання інтегрального рівняння Фредгольма першого роду2005Губатенко О. О. Левчук С. А.Губатенко О. О., Левчук С. А. Дослідження застосування тихоновського стабілізатора до розв’язання інтегрального рівняння Фредгольма першого роду. Збірник тез доповідей третьої регіональної наукової конференції молодих дослідників “Актуальні проблеми математики та інформатики” Запоріжжя: ЗНУ, 2005. C. 23 – 24.
Публікація в періодичному виданні0Немецкая народная загадка как мультидисциплинарный феномен2005Мамедова А.Мамедова А. Немецкая народная загадка как мультидисциплинарный феномен. Нова філологія: зб. наук. праць. . 2005. № 1 (21). C. 82-88.
Інше0Структурно-функциональная типология немецкой народной загадки2005Структурно-функциональная типология немецкой народной загадки. За загальною редакцією Мамедова А. Симферополь: МЦ "Крым", 2005. 116-118 с.
Інше0Функционально-грамматические особенности немецкой народной загадки 2005Функционально-грамматические особенности немецкой народной загадки. За загальною редакцією Мамедова А. Київ: ВД Дмитра Бураго, 2005. 169-170 с.
Публікація в періодичному виданні0Позикова політика селянського банку на Півдні України2005Приймак О. М.Приймак О. М. Позикова політика селянського банку на Півдні України. Наукові праці історичного факультету ЗДУ. 2005. № Вип. ХІХ. C. 108-112.
Публікація в періодичному виданні0Соціальна структура південноукраїнського селянства на початку ХХ століття 2005Приймак О. М.Приймак О. М. Соціальна структура південноукраїнського селянства на початку ХХ століття. Нова парадигма. Альманах наукових праць. 2005. № Вип. 48. C. 154-162.
Публікація в періодичному виданні0Соціальний експеремент Дмитра Столипіна 2005Приймак О. М.Приймак О. М. Соціальний експеремент Дмитра Столипіна. Соціальні технології. Міжвузівський Збірник наукових праць.. 2005. № Вип. 31. C. 109-115.
Навчальний посібник0Методичні вказівки з підготовки та проведення семінарських і практичних занять із навчальної дисципліни «Теорія управління соціальними процесами» для студентів спеціальності «Соціальна робота» спеціалізації «Управління соціальними процесами» 2005Методичні вказівки з підготовки та проведення семінарських і практичних занять із навчальної дисципліни «Теорія управління соціальними процесами» для студентів спеціальності «Соціальна робота» спеціалізації «Управління соціальними процесами». За загальною редакцією , Приймак О. М. Запоріжжя: ЗНУ, 2005. 36 с.
Навчальний посібник0Методичні вказівки з підготовки та проведення семінарських і практичних занять із навчальної дисципліни «Стиль управління» для студентів спеціальності «Соціальна робота» спеціалізації «Управління соціальними процесами»2005Приймак О. М.Приймак О. М. Методичні вказівки з підготовки та проведення семінарських і практичних занять із навчальної дисципліни «Стиль управління» для студентів спеціальності «Соціальна робота» спеціалізації «Управління соціальними процесами». Запоріжжя: ЗНУ, 2005. 19 с.
Тези доповіді на конференціях0Аналитическое моделирование вибраций детали и движения инструмента при фрезеровании2005Внуков Ю. Н. Вотинов А. Г. Титова О. А.Внуков Ю. Н., Вотинов А. Г., Титова О. А. Аналитическое моделирование вибраций детали и движения инструмента при фрезеровании. Тезисы докладов конференции DSMSI Киев: Киев, 2005. C. 258.
Навчально-методичний посібник0Неозначений та означений інтеграл, їх застосування: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 7.080202 „Прикладна математика”2005Киричевський В. В. Тітова О. О.Киричевський В. В., Тітова О. О. Неозначений та означений інтеграл, їх застосування: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 7.080202 „Прикладна математика”. Запоріжжя: ЗНУ, 2005. 49 с.