Публікації

Зберегти у файл

Показані 281-300 із 31 222 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Методичні рекомендації02022-01-11 20:42:00 Методичні рекомендації до курсу ”Культура спілкування соціального педагога”2004Локарєва Г. В.Локарєва Г. В. Методичні рекомендації до курсу ”Культура спілкування соціального педагога”. Запоріжжя: ЗНУ, 2004. 48 с.
Навчальний посібник з грифом МОН02022-01-11 12:15:44 Збірник контрольних робіт з педагогики2004 Почерніна О. О. Локарєва Г. В. Почерніна О. О., Локарєва Г. В. Збірник контрольних робіт з педагогики. Запоріжжя: ЗДУ, 2004. 127 с.
Тези доповіді на конференціях0Методологічні аспекти дослідження проблеми майбутнього в ідеології2004Цапліна І. С.Цапліна І. С. Методологічні аспекти дослідження проблеми майбутнього в ідеології. Збірник матеріалів наукової конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. 13-16 квітня 2004 р. Запоріжжя: ЗДУ, 2004. C. 130-134.
Публікація в періодичному виданні0Образ майбутнього в загальнонаціональній ідеології і питання інтеграційної моделі для України2004Цапліна І. С.Цапліна І. С. Образ майбутнього в загальнонаціональній ідеології і питання інтеграційної моделі для України. Молода нація. Альманах . 2004. Т. Інтеграційна модель для України. № 4 (29). C. 51-53.
Публікація в періодичному виданні0«Святое око дня...»: Солярная символика в творчестве М. Волошина2004Темна О. В.Темна О. В. «Святое око дня...»: Солярная символика в творчестве М. Волошина. Вісник Запорізького державного університету: Зб. наук. статей. Філологічні науки. . 2004. № 4. C. 144-148.
Публікація в періодичному виданні0Земля как «первоэлемент» символической картины мира М. Волошина 2005Темна О. В.Темна О. В. Земля как «первоэлемент» символической картины мира М. Волошина. Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. – К.: Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. 2005. Т. Вип.7. C. 147-151.
Публікація в періодичному виданні0М. Волошин и французский символизм2005Темна О. В.Темна О. В. М. Волошин и французский символизм. Вісник Запорізького національного університету: Зб. наук. статей. Філологічні науки. . 2005. № 2. C. 163-167.
Публікація в періодичному виданні0Небесная мистерия М. Волошина2005Темна О. В.http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/10470/22-Temnaya.pdf?sequence=1Темна О. В. Небесная мистерия М. Волошина. Культура народов Причерноморья. . 2005. № 69. C. 77-80. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/10470/22-Temnaya.pdf?sequence=1.
Методичні вказівки0Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів-психологів2005Мурко І. Штик І. А.Мурко І., Штик І. А. Методичні вказівки до практичних занять з англійської мови для студентів-психологів. Запоріжжя: ЗНУ, 2005. 53 с.
Публікація в періодичному виданні0Решение контактной задачи о штампе в плане, имеющем форму квадратного кольца2005Гоменюк С. И. Дьяченко Н. Н. Шашкова Є. В. Шашков К. В.Гоменюк С. И., Дьяченко Н. Н., Шашкова Є. В., Шашков К. В. Решение контактной задачи о штампе в плане, имеющем форму квадратного кольца. Теоретическая и прикладная механика. 2005. № 40. C. 54-62.
Публікація в періодичному виданні0The solution of a contact problem of square punch with rough half-space at the sedate law of deformation of a roughness2005Шашкова Є. В. Д'яченко Н. М. Шашков К. В.Шашкова Є. В., Д'яченко Н. М., Шашков К. В. The solution of a contact problem of square punch with rough half-space at the sedate law of deformation of a roughness. Мechanika – 2005. Proceedings of the international conference. 2005. C. 95-102.
Публікація в періодичному виданні0Центрально-Східна Європа як історичний регіон: зміст та еволюція концепції2005Каганов Ю. О.Каганов Ю. О. Центрально-Східна Європа як історичний регіон: зміст та еволюція концепції. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. 2005. № XIX. C. 333–341.
Тези доповіді на конференціях0Теоретические проблемы изучения трансформационных процессов в Центрально-Восточной Европе (вторая половина 1980-х – первая половина 1990-х гг.)2005Каганов Ю. О.Каганов Ю. О. Теоретические проблемы изучения трансформационных процессов в Центрально-Восточной Европе (вторая половина 1980-х – первая половина 1990-х гг.). Актуальные проблемы современной науки: Труды 1-го Международного форума. Гуманитарные науки. Самара: Самара, 2005. № 39 C. 48–51.
Тези доповіді на конференціях0Історична компаративістика: проблема термінології2005Каганов Ю. О.Каганов Ю. О. Історична компаративістика: проблема термінології. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта-2005” Дніпропетровськ: Освіта і наука, 2005. C. 33–36.
Навчальний посібник0Корпоративне управління / Курс лекцій до самостійної роботи для магістрів ЗДІА спеціальності 8.050.201 “Менеджмент організацій”.2005Бабич О. Б.Бабич О. Б. Корпоративне управління / Курс лекцій до самостійної роботи для магістрів ЗДІА спеціальності 8.050.201 “Менеджмент організацій”. Запоріжжя: ЗДІА, 2005. 102 с.
Тези доповіді на конференціях0Корпоративне мислення як особливий тип мислення2005Бабич О. Б.Бабич О. Б. Корпоративне мислення як особливий тип мислення. Х науково-технічна конференція студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА. Частина М. Секції «Менеджменту організацій», «Фінансів», «Філософії, культурології та релігієзнавства». – 228 с. Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2005. C. 20-21.
Публікація в періодичному виданні0Громадянське суспільство та місцеве самоврядування: досвід Німеччини2005Бабич О. Б.Бабич О. Б. Громадянське суспільство та місцеве самоврядування: досвід Німеччини. «Збірник наукових праць Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії». 2005. № 20. C. 183-185.
Публікація в періодичному виданні02023-05-11 12:24:36Традиційні фoрми навчання та вихoвання в націoнальних oднoбoрcтвах. Заcтocування cпеціалізoваних рухливих ігoр на пoчаткoвoму етапі підгoтoвки cпoртcменів в українcькoму рукoпаші «Cпаc»2005Притула О. Л. Корнієнко О. В.Притула О. Л., Корнієнко О. В. Традиційні фoрми навчання та вихoвання в націoнальних oднoбoрcтвах. Заcтocування cпеціалізoваних рухливих ігoр на пoчаткoвoму етапі підгoтoвки cпoртcменів в українcькoму рукoпаші «Cпаc». Бoйoві миcтецтва України : наук.-практ. зб. за матеріалами Вcеукр. кoнф. (м. Київ, 27 квітня 2005 року). . 2005. C. 102-122.
Публікація в періодичному виданні0Потеря устойчивости стержня с нелинейной внутренней вязкостью под действием следящей силы2005Костюшко І. А. Агафонов С. О.Костюшко І. А., Агафонов С. О. Потеря устойчивости стержня с нелинейной внутренней вязкостью под действием следящей силы. Новi матерiали i технологii в металургii та машинобудуваннi Запорiзький нацioнальний технiчний унiверситет, Запорiжжя. 2005. № 2. C. 91-94.
Тези доповіді на конференціях0Плоская динамическая задача теории упругости для круговой и кольцевой области2005Костюшко І. А. Куземко В. А.Костюшко І. А., Куземко В. А. Плоская динамическая задача теории упругости для круговой и кольцевой области. Необратимые процессы в природе и технике Москва: Москва, МГТУ им. Баумана., 2005. C. 163-164.