Публікації

Зберегти у файл

Показані 261-280 із 31 222 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 07:10:21Оценка функциональной подготовленности студентов, занимающихся спортивным туризмом2004Маликов Н. В. Конох А. П.Маликов Н. В., Конох А. П. Оценка функциональной подготовленности студентов, занимающихся спортивным туризмом. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. 2004. C. 85-90.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 07:12:29Физиологическая оценка эффективности реабилитационных мероприятий среди лиц с заболеваниями сердечно-сосудистой системы2004Маликов Н. В.Маликов Н. В. Физиологическая оценка эффективности реабилитационных мероприятий среди лиц с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Вісник Запорізького державного університету. Біологічні науки. 2004. № 2. C. 154-160.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 07:14:21Про педагогічні технології, спрямовані на особистісно орієнтований підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту 2004Маліков М. В. Сущенко Л. П.Маліков М. В., Сущенко Л. П. Про педагогічні технології, спрямовані на особистісно орієнтований підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту. Наукові записки Тернопільського державного педуніверситету ім. В.Гнатюка. 2004. № 4. C. 121-124.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 07:26:22Особенности оценки функциональной подготовленности борцов на этапе начальной подготовки2004Маликов Н. В.Маликов Н. В. Особенности оценки функциональной подготовленности борцов на этапе начальной подготовки. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2004. № 16. C. 68-72.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 07:28:05Влияние экологического окружения на функциональное состояние и физическое здоровье детей старшего школьного возраста2004Маликов Н. В.Маликов Н. В. Влияние экологического окружения на функциональное состояние и физическое здоровье детей старшего школьного возраста. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2004. № 14. C. 87-93.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 07:29:43Динамика морфо-функционального состояния девушек 19-20 лет под влиянием систематических занятий степ-аэробикой2004Маликов Н. В.Маликов Н. В. Динамика морфо-функционального состояния девушек 19-20 лет под влиянием систематических занятий степ-аэробикой. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2004. № 13. C. 108-115.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 07:31:24Новые методические подходы к оценке функциональной подготовленности студентов ВУЗа 2004Маликов Н. В.Маликов Н. В. Новые методические подходы к оценке функциональной подготовленности студентов ВУЗа. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2004. № 12. C. 83-91.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 07:33:09Изучение уровня физического здоровья и общей заболеваемости гандболисток высокой квалификации в процессе подготовительного периода2004Маликов Н. В.Маликов Н. В. Изучение уровня физического здоровья и общей заболеваемости гандболисток высокой квалификации в процессе подготовительного периода. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2004. № 11. C. 124-130.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 07:34:38Влияние средств физической реабилитации на уровень адаптивных возможностей лиц с различным стажем работы на предприятии2004Маликов Н. В.Маликов Н. В. Влияние средств физической реабилитации на уровень адаптивных возможностей лиц с различным стажем работы на предприятии. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2004. № 10. C. 72-78.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 07:36:23Физическая реабилитация детей школьного возраста со сниженными адаптивными возможностями сердечно-сосудистой системы организма2004Маликов Н. В. Богдановская Н. В.Маликов Н. В., Богдановская Н. В. Физическая реабилитация детей школьного возраста со сниженными адаптивными возможностями сердечно-сосудистой системы организма. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2004. № 7. C. 95-104.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 07:38:06Загальні закономірності формування адаптивних можливостей серцево-судинної системи в онтогенезі2004Маліков М. В.Маліков М. В. Загальні закономірності формування адаптивних можливостей серцево-судинної системи в онтогенезі. Вісник Запорізького державного університету. Біологічні науки. 2004. № 1. C. 178-184.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 07:39:28Особенности физической работоспособности студентов в процессе их обучения в ВУЗе2004Маликов Н. В.Маликов Н. В. Особенности физической работоспособности студентов в процессе их обучения в ВУЗе. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2004. № 7. C. 93-100.
Навчальний посібник з грифом МОН02022-01-15 14:40:07Профілактика дитячого травматизму засобами фізичних вправ2004Сватьєв А. В. Конох А. П. Маліков М. В.Сватьєв А. В., Конох А. П., Маліков М. В. Профілактика дитячого травматизму засобами фізичних вправ. Запоріжжя: ЗДУ, 2004. 113 с.
Публікація в періодичному виданні02022-01-15 21:16:27Археологічні розкопки могильника “Мамай-Сурка” у 2003 р.2004Єльников М.Єльников М. Археологічні розкопки могильника “Мамай-Сурка” у 2003 р. Археологічні відкриття в Україні 2002-2003 рр.. 2004. № Вип. 6. C. 124-125.
Тези доповіді на конференціях0Нова Дніпровська лінія – останній етап ліквідації Запорозького козацтва2004Нова Дніпровська лінія – останній етап ліквідації Запорозького козацтва. “Національна перлина Запорожжя: впровадження інноваційно-інвестиційних технологій гармонізації біоекосистеми о.Велика Хортиця”. Перший Міжнародний конгрес: Збірник тез доповідей. Запоріжжя: Запорізький державний університет, 2004. C. 68 – 70..
Публікація в періодичному виданні0Влияние условий получения на поверхностные свойства металлоуглеродных композиций2004Колесник Н. Ф. Кудиевский С. С. Кириченко О. Г. федюк р. н.Колесник Н. Ф., Кудиевский С. С., Кириченко О. Г., федюк р. н. Влияние условий получения на поверхностные свойства металлоуглеродных композиций. Металургія. Збірник наукових праць ЗДІА. 2004. № 10. C. 93-97.
Публікація в періодичному виданні0Исследование возможности повышения активности катализатора для синтеза металлоуглеродных композиций2004Колесник Н. Ф. Кудиевский С. С. Кириченко О. Г. мерзлова а. а.Колесник Н. Ф., Кудиевский С. С., Кириченко О. Г., мерзлова а. а. Исследование возможности повышения активности катализатора для синтеза металлоуглеродных композиций. Металургія. Збірник наукових праць ЗДІА.. 2004. № 10. C. 88-93.
Публікація в періодичному виданні0До проблеми вивчення пам’яток золотоординського періоду у Нижньому Подніпров’ї2004До проблеми вивчення пам’яток золотоординського періоду у Нижньому Подніпров’ї. Музейний вісник. 2004. № 4. C. 40–55.
Публікація в періодичному виданні0Грунтовый кочевнический могильник Мамай-Гора XIV в. из Нижнего Поднепровья2004Єльников М. В.Єльников М. В. Грунтовый кочевнический могильник Мамай-Гора XIV в. из Нижнего Поднепровья. Татарская археология. 2004. № 1-2 (12-13). C. 86–110.
Навчальний посібник0Информатика и компьютерная техника: Электронная коммерция2004Иванов Н. Н.Иванов Н. Н. Информатика и компьютерная техника: Электронная коммерция. Донецьк: Юго-Восток, Лтд, 2004. 187 с.