Публікації

Зберегти у файл

Показані 241-260 із 31 222 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Публікація в періодичному виданні0Загрязнение тяжелыми металлами органов и тканей оленя благородного на косах Азовского моря 2004Домніч В. І. Верещак М.https://www.researchgate.net/publication/280315211_ZAGRAZNENIE_TAZELYMI_METALLAMI_ORGANOV_I_TKANEJ_OLENA_BLAGORODNOGO_NA_KOSAH_AZOVSKOGO_MORAДомніч В. І., Верещак М. Загрязнение тяжелыми металлами органов и тканей оленя благородного на косах Азовского моря. Вісник Дніпропетровського університету. 2004. № №1 . C. 42-47. URL: https://www.researchgate.net/publication/280315211_ZAGRAZNENIE_TAZELYMI_METALLAMI_ORGANOV_I_TKANEJ_OLENA_BLAGORODNOGO_NA_KOSAH_AZOVSKOGO_MORA.
Тези доповіді на конференціях0Дослідження плоскої деформації термопружної багатошарової основи під дією температури2004Ткаченко І. Г.Ткаченко І. Г. Дослідження плоскої деформації термопружної багатошарової основи під дією температури. ІV Всеукраїнська наукова конференція «Математичні проблеми технічної механіки»: Матеріали конференції, 19-21 квітня. – Дніпропетровськ, 2004. – С.33. Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. C. 33.
Тези доповіді на конференціях0Определение напряжений в термоупругом двухслойном пакете, сцепленном с жесткой полуплоскостью2004Ткаченко І. Г.Ткаченко І. Г. Определение напряжений в термоупругом двухслойном пакете, сцепленном с жесткой полуплоскостью. Друга регіональна наукова конференція молодих дослідників «Актуальні проблеми математики та інформатики»: Збірка тез доповідей, 22-23 квітня. Запоріжжя: ЗНУ, 2004. C. 56-57.
Тези доповіді на конференціях0Аналитическое решение задачи о распределение тепла в многофазной пластине2004Ткаченко І. Г.Ткаченко І. Г. Аналитическое решение задачи о распределение тепла в многофазной пластине. Десята міжнародна наукова конференція ім. академіка М.Кравчука: Матеріали конференції, 13-15 травня. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2004. C. 254.
Публікація в періодичному виданні0Стационарная задача о распределении температуры в многофазной пластинке2004Величко И. Г. Ткаченко І. Г.http://web.znu.edu.ua/cms/index.php?action=category/browse&site_id=5&lang=ukr&category_id=1000Величко И. Г., Ткаченко І. Г. Стационарная задача о распределении температуры в многофазной пластинке. Вісник ЗДУ. Фізико-математичні науки. Біологічні науки.. 2004. № 2. C. 16-20. URL: http://web.znu.edu.ua/cms/index.php?action=category/browse&site_id=5&lang=ukr&category_id=1000.
Публікація в періодичному виданні0Плоска термопружна деформація багатошарової основи2004Величко І. Г. Ткаченко І. Г.Величко І. Г., Ткаченко І. Г. Плоска термопружна деформація багатошарової основи. Вісник Дніпропетровського ун-ту. Механіка.. 2004. Т. 1. № 8, № 6. C. 154-161.
Публікація в періодичному виданні0Просторова та осесиметрична термопружна деформація багатошарової основи2004Величко І. Г. Ткаченко І. Г.Величко І. Г., Ткаченко І. Г. Просторова та осесиметрична термопружна деформація багатошарової основи. Вісник Дніпропетровського ун-ту. Механіка.. 2004. Т. 2. № Вип. 8, № 6/2. C. 36-43.
Публікація в періодичному виданні0Про побудову матриць Гріна статичних задач теорії тонких ґофрованих пластин2004Левчук С. А.Левчук С. А. Про побудову матриць Гріна статичних задач теорії тонких ґофрованих пластин. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. 2004. № 2. C. 103 – 106.
Публікація в періодичному виданні0Дослідження залежності основних характеристик напруженого стану складених конічних оболонок від кутів конусності за допомогою методів теорії потенціалу2004Левчук С. А.Левчук С. А. Дослідження залежності основних характеристик напруженого стану складених конічних оболонок від кутів конусності за допомогою методів теорії потенціалу. Вісник Запорізького державного університету. Фізико-математичні науки. 2004. № 2. C. 56 – 60.
Інше0Чисельні методи: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 7.080202 – «Прикладна математика»2004Киричевський В. В. Левчук С. А.Киричевський В. В., Левчук С. А. Чисельні методи: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 7.080202 – «Прикладна математика». Запоріжжя: ЗДУ, 2004. 97 с.
Публікація в періодичному виданні0Дмитро Столипін та ідея хуторського розселення 2004Приймак О. М.Приймак О. М. Дмитро Столипін та ідея хуторського розселення. Наукові праці історичного факультету ЗДУ. 2004. № Вип. ХVІІІ. C. 56-62.
Тези доповіді на конференціях0Типологія землевпорядних робіт на Півдні України (1906-1917)2004Приймак О. М.Приймак О. М. Типологія землевпорядних робіт на Півдні України (1906-1917). Національна перлина Запорожжя: інноваційно-інвестиційних технологій гармонізації біоекосистеми о. Велика Хортиця. Запоріжжя: Запорізький державний університет, 2004. C. 86-87.
Публікація в періодичному виданні0Форми селянського господарювання на Півдні України наприкінці ХІХ – початку ХХ століть 2004Приймак О. М.Приймак О. М. Форми селянського господарювання на Півдні України наприкінці ХІХ – початку ХХ століть. Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. 2004. № № 9(79) . C. 134-140.
Публікація в періодичному виданні0The Analysis of the Cylinder Shell Vibration2004Titova O. A.Titova O. A. The Analysis of the Cylinder Shell Vibration. Mechanika – 2004. Proceedings of the International Conference. – Kaunas: Technologija. 2004. C. 406-412.
Публікація в періодичному виданні0Определение высоты расчетных неровностей при фрезеровании концевыми сферическими фрезами.2004Папашев К. О. Титова О. А. Внуков Ю. Н.Папашев К. О., Титова О. А., Внуков Ю. Н. Определение высоты расчетных неровностей при фрезеровании концевыми сферическими фрезами. Резание и инструмент в технологических системах: Межд. научн.-техн. сборник. – Харьков: НТУ «ХПИ». 2004. № 66. C. 145-152.
Публікація в періодичному виданні0Вільні коливання циліндричної оболонки, послабленої двома поздовжніми тріщинами2004Тітова О. О.Тітова О. О. Вільні коливання циліндричної оболонки, послабленої двома поздовжніми тріщинами. Вісник Донецького університету. Серія А. Природничі науки. – Донецьк: Донецький національний університет. 2004. № 1(1). C. 161-164.
Тези доповіді на конференціях0Плоская динамическая задача теории упругости для круговой области2004Костюшко І. А. Куземко В. А.Костюшко І. А., Куземко В. А. Плоская динамическая задача теории упругости для круговой области. VII Крымская Международная школа МФЛ – 2004 «Метод функций Ляпунова и его приложения» Крим, Алушта: Крим, Алушта, 2004. C. 77.
Інше04. Методичні рекомендації до оволодіння студентами програмних вимог з німецької мови як другої іноземної 2004Курохтіна А. М. Ружин К. М. Коломієць К. М. Салдецька О.Курохтіна А. М., Ружин К. М., Коломієць К. М., Салдецька О. 4. Методичні рекомендації до оволодіння студентами програмних вимог з німецької мови як другої іноземної. Запоріжжя: ЗДУ, 2004. 81 с.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 07:06:04Особенности оценки функциональной подготовленности борцов на этапе начальной подготовки2004Маликов Н. В.Маликов Н. В. Особенности оценки функциональной подготовленности борцов на этапе начальной подготовки. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2004. № 16. C. 68-72.
Публікація в періодичному виданні02024-05-09 07:08:28Використання нових методичних підходів до оцінки рівня функціональної підготовленості спортсменів2004Маліков М. В. Сущенко Л. П. Сватьєв А. В. Богдановська Н. В. Кузнєцов А. А.Маліков М. В., Сущенко Л. П., Сватьєв А. В., Богдановська Н. В., Кузнєцов А. А. Використання нових методичних підходів до оцінки рівня функціональної підготовленості спортсменів. Теорія і практика фізичного виховання. 2004. № 3. C. 217-221.