Публікації

Зберегти у файл

Показані 241-260 із 31 222 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Тези доповіді на конференціях02024-06-25 16:01:41Зоопланктон рибоводних вирощувальних ставів АРК "Придунайська Нива" Одеської області2024Домбровський К. О. Горбань В. Воронова Н. Тітова С. .Домбровський К. О., Горбань В., Воронова Н., Тітова С. . Зоопланктон рибоводних вирощувальних ставів АРК "Придунайська Нива" Одеської області. Всеукраїнська науково-практична конференція «Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення у закладах освіти» Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2024. C. 86-88.
Публікація в періодичному виданні02024-06-25 17:31:06The problems of teaching a foreign language in non-linguistic universities and wazs to its solution2024Шмелькова Г. М. Убейволк О. О. Юдіна О. В. Вязова Р. В.http://www.academstudies.volyn.ua/index.php/pedagogy/issue/view/28Шмелькова Г. М., Убейволк О. О., Юдіна О. В., Вязова Р. В. The problems of teaching a foreign language in non-linguistic universities and wazs to its solution. Академічні студії. Серія «Педагогіка». 2024. № 1. C. 81-88. URL: http://www.academstudies.volyn.ua/index.php/pedagogy/issue/view/28.
Тези доповіді на конференціях02024-06-26 07:11:22Антропогенний вплив на ґрунти Запоріжжя2024Дубова О. В.немаєДубова О. В. Антропогенний вплив на ґрунти Запоріжжя. ЗБІРНИК ТЕЗ ПІДСУМКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ проєкту «Європейські практики в управлінні землями сільсько-господарського призначення» «European Practices of Agricultural Land Management» (м. Запоріжжя, 23-24 травня 2024 року) ЗНУ Запоріжжя: : ФОП Мокшанов В. В., 2024. C. 65-70. URL: немає.
Тези доповіді на конференціях02024-06-26 07:38:22Викладання дисципліни біохімія з використанням цифрових технологій для здобувачів освіти на біологічному факультеті ЗНУ2024Омельянчик Л. О.Омельянчик Л. О. Викладання дисципліни біохімія з використанням цифрових технологій для здобувачів освіти на біологічному факультеті ЗНУ. Третя Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 'Формування цифрового освітнього середовища професійного розвитку фахівців в умовах відкритого університету післядипломної освіти' Київ: Київ, 2024. № 3 C. 110-112.
Тези доповіді на конференціях02024-06-26 10:55:16Дослідження сучасного стану та напрями вдосконалення рафінування алюмінієвих розплавів, отриманих із вторинної сировини2024Дьомін О. С. Нестеренко Т. М.https://nmetau.edu.ua/file/---_tom_1.pdfДьомін О. С., Нестеренко Т. М. Дослідження сучасного стану та напрями вдосконалення рафінування алюмінієвих розплавів, отриманих із вторинної сировини. МОЛОДА АКАДЕМІЯ – 2024 : збірник тез міжнар. наук.-техн. конф. студентів і молодих учених (м. Дніпро, 23-24 трав. 2024 р.) Дніпро: УДУНТ, 2024. Т. 1 C. 42. URL: https://nmetau.edu.ua/file/---_tom_1.pdf.
Тези доповіді на конференціях02024-06-26 09:10:57Про вдосконалення отримання ультрадисперсних металевих порошків у струменевих млинах2024Крамаренко Є. О. Нестеренко Т. М.https://nmetau.edu.ua/file/---_tom_1.pdfКрамаренко Є. О., Нестеренко Т. М. Про вдосконалення отримання ультрадисперсних металевих порошків у струменевих млинах. МОЛОДА АКАДЕМІЯ – 2024 : збірник тез міжнар. наук.-техн. конф. студентів і молодих учених (м. Дніпро, 23-24 трав. 2024 р.) Дніпро: УДУНТ, 2024. Т. 1 C. 42-42. URL: https://nmetau.edu.ua/file/---_tom_1.pdf.
Публікація в періодичному виданні02024-06-26 09:20:37Особливості міграційних трансформацій Китаю2024Білокопитов В. В.http://perspektyvy.pdpu.od.ua/2_2024/11.pdfБілокопитов В. В. Особливості міграційних трансформацій Китаю. ПЕРСПЕКТИВИ. Соціально-політичний журнал, №2 2024, Одесса, с.72-81 . 2024. № 2. C. 72-81. URL: http://perspektyvy.pdpu.od.ua/2_2024/11.pdf.
Тези доповіді на конференціях02024-06-26 10:42:38Про стабілізацію кріолітового відношення електролітів алюмінієвих ванн2024Доронін С. С. Почерняєва Л. М. Нестеренко Т. М.https://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2009/tom_5_2024_13_06.pdfДоронін С. С., Почерняєва Л. М., Нестеренко Т. М. Про стабілізацію кріолітового відношення електролітів алюмінієвих ванн. Молода наука-2024 : збірник наук. праць студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ЗНУ (м. Запоріжжя, 17-22 квіт. 2024 р.) Запоріжжя: ЗНУ, 2024. Т. 5 C. 16-17. URL: https://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2009/tom_5_2024_13_06.pdf.
Тези доповіді на конференціях02024-06-26 10:45:36Про вдосконалення конструкції згущувачів для глиноземного виробництва2024Іванніков С. В. Нестеренко Т. М.https://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2009/tom_5_2024_13_06.pdfІванніков С. В., Нестеренко Т. М. Про вдосконалення конструкції згущувачів для глиноземного виробництва. Молода наука-2024 : збірник наук. праць студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ЗНУ (м. Запоріжжя, 17-22 квіт.2024 р.) Запоріжжя: ЗНУ, 2024. Т. 5 C. 18-19. URL: https://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2009/tom_5_2024_13_06.pdf.
Тези доповіді на конференціях02024-06-26 10:48:12Залучення відходів виробництва до складу шихти для отримання силікоалюмінію2024Федорчак Д. О. Нестеренко Т. М.https://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2009/tom_5_2024_13_06.pdfФедорчак Д. О., Нестеренко Т. М. Залучення відходів виробництва до складу шихти для отримання силікоалюмінію. Молода наука-2024 : збірник наук. праць студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ЗНУ (м. Запоріжжя, 17-22 квіт.2024 р.) Запоріжжя: ЗНУ, 2024. Т. 5 C. 52. URL: https://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2009/tom_5_2024_13_06.pdf.
Тези доповіді на конференціях02024-06-26 10:50:35Вдосконалення процесу відбирання алюмінатних розчинів зі згущувачів у виробництві глинозему2024Юров М. Ю. Нестеренко Т. М.https://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2009/tom_5_2024_13_06.pdfЮров М. Ю., Нестеренко Т. М. Вдосконалення процесу відбирання алюмінатних розчинів зі згущувачів у виробництві глинозему. Молода наука-2024 : збірник наук. праць студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ЗНУ (м. Запоріжжя, 17-22 квіт.2024 р.) Запоріжжя: ЗНУ, 2024. Т. 5 C. 53. URL: https://sites.znu.edu.ua/stud-sci-soc//2009/tom_5_2024_13_06.pdf.
Публікація в періодичному виданні02024-06-26 11:07:50Дистанційна форма навчання рисунку та живопису студентів спеціальності 022 «Дизайн»2024Потапенко М. В. Кругляк В. І. Потапенко Г. М.URL: http://visn-ped.gnpu.edu.ua/index.php/uk/home1/79-visnyk-hlukhivskoho-natsionalnoho-pedahohichnoho-universytetu-imeni-oleksandra-dovzhenka-2023-vyp-1-54Потапенко М. В., Кругляк В. І., Потапенко Г. М. Дистанційна форма навчання рисунку та живопису студентів спеціальності 022 «Дизайн». «Вісник» Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. 2024. № №54 . C. 122-127 . URL: URL: http://visn-ped.gnpu.edu.ua/index.php/uk/home1/79-visnyk-hlukhivskoho-natsionalnoho-pedahohichnoho-universytetu-imeni-oleksandra-dovzhenka-2023-vyp-1-54.
Публікація в періодичному виданні02024-06-26 11:15:12Вплив графічного дизайну на реалії сучасного життя та методологічні аспекти навчання студентів спеціальності 022 «Дизайн»2024Потапенко М. В. Демиденко О. І. Кругляк В. І. Потапенко Г. М.http://uad-jrnl.nau.in.ua/index.php/uad/issue/view/16Потапенко М. В., Демиденко О. І., Кругляк В. І., Потапенко Г. М. Вплив графічного дизайну на реалії сучасного життя та методологічні аспекти навчання студентів спеціальності 022 «Дизайн». Український мистецтвознавчий дискурс. 2024. № 1. C. 55–60 . URL: http://uad-jrnl.nau.in.ua/index.php/uad/issue/view/16.
Публікація в періодичному виданні02024-06-26 11:22:28Дуальна освіта у графічному дизайні: проблеми і перспективи2024Потапенко М. В. Демиденко О. І. Кругляк В. І. Потапенко Г. М.URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/vno/article/view/10387/10443Потапенко М. В., Демиденко О. І., Кругляк В. І., Потапенко Г. М. Дуальна освіта у графічному дизайні: проблеми і перспективи. «Вісник науки та освіти». 2024. № № 3(21). C. 660-672. URL: URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/vno/article/view/10387/10443.
Публікація в періодичному виданні02024-06-26 11:29:30Розвиток художньо-естетичного смаку у студентів спеціальності «Дизайн» в процесі професійної підготовки2024Потапенко М. В. Демиденко О. І. Кругляк В. І. Потапенко Г. М.URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/vno/article/view/10386/10442URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/vno/article/view/10386/10442Потапенко М. В., Демиденко О. І., Кругляк В. І., Потапенко Г. М. Розвиток художньо-естетичного смаку у студентів спеціальності «Дизайн» в процесі професійної підготовки. «Вісник науки та освіти». 2024. № № 3(21). C. 647-659 . URL: URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/vno/article/view/10386/10442URL: http://perspectives.pp.ua/index.php/vno/article/view/10386/10442.
Тези доповіді на конференціях02024-06-26 11:38:10Роль шрифту у дизайні. Каліграфія 2024Потапенко М. В. Потапенко Г. М.https://sspu.edu.ua/images/2024/docs/nauka/konf/funkciyi_dizaynu_2024_programa_08116.pdfhttps://sspu.edu.ua/images/2024/docs/nauka/konf/funkciyi_dizaynu_2024_programa_08116.pdfПотапенко М. В., Потапенко Г. М. Роль шрифту у дизайні. Каліграфія. IV Міжнародна науково-практична конференція «Функції дизайну в сучасному світі: виміри 2024»: М-во освіти і науки України, Сумський державний університет Суми : СНПУ, 2024. C. 29-31 . URL: https://sspu.edu.ua/images/2024/docs/nauka/konf/funkciyi_dizaynu_2024_programa_08116.pdfhttps://sspu.edu.ua/images/2024/docs/nauka/konf/funkciyi_dizaynu_2024_programa_08116.pdf.
Тези доповіді на конференціях02024-06-26 11:48:12Lichen indicator assessment of air quality in the city of Zaporizhzhia2024Radiuk A. Y. Dombrovskiy K. O.https://www.researchgate.net/publication/381678149_Book_of_Abstracts_of_VII_International_Science-and-Practice_Conference_ZNU_2024Radiuk A. Y., Dombrovskiy K. O. Lichen indicator assessment of air quality in the city of Zaporizhzhia. Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 25‒27 квітня 2024 року). Запоріжжя: Поліграфічний центр «CopyArt», 2024. C. 173-174. URL: https://www.researchgate.net/publication/381678149_Book_of_Abstracts_of_VII_International_Science-and-Practice_Conference_ZNU_2024.
Тези доповіді на конференціях02024-06-26 11:52:21Технологічні етапи очищення річкової води і перетворення її в питну воду на Дніпровській водопровідній станції № 1 м. Запоріжжя. 2024Лапченкова М. Домбровський К.https://www.researchgate.net/publication/381678149_Book_of_Abstracts_of_VII_International_Science-and-Practice_Conference_ZNU_2024Лапченкова М., Домбровський К. Технологічні етапи очищення річкової води і перетворення її в питну воду на Дніпровській водопровідній станції № 1 м. Запоріжжя. Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 25‒27 квітня 2024 року). Запоріжжя: Поліграфічний центр «CopyArt», 2024. C. 177-182. URL: https://www.researchgate.net/publication/381678149_Book_of_Abstracts_of_VII_International_Science-and-Practice_Conference_ZNU_2024.
Публікація в періодичному виданні02024-06-27 18:15:20Міжособистісна довіра як предмет психологічного аналізу 2024Мосол Н. О.http://habitus.od.ua/journals/2024/59-2024/59-2024.pdfМосол Н. О. Міжособистісна довіра як предмет психологічного аналізу. Науковий журнал «Габітус». 2024. № 59. C. 101-107. URL: http://habitus.od.ua/journals/2024/59-2024/59-2024.pdf.
Публікація в періодичному виданні02024-06-27 18:22:27Роль організаційної довіри в забезпеченні ефективної діяльності сучасної організації2024Мосол Н. О.http://journalsofznu.zp.ua/index.php/psych/issue/view/203Мосол Н. О. Роль організаційної довіри в забезпеченні ефективної діяльності сучасної організації. ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПСИХОЛОГІЇ. 2024. № 2. C. 44-52. URL: http://journalsofznu.zp.ua/index.php/psych/issue/view/203.