Публікації

Зберегти у файл

Показані 241-260 із 30 963 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Монографія02022-01-15 15:32:21Напрями забезпечення ефективності управління інвестиційною діяльністю в інноваційний розвиток підприємств машинобудування: монографія2015Напрями забезпечення ефективності управління інвестиційною діяльністю в інноваційний розвиток підприємств машинобудування: монографія. За загальною редакцією Кушнір С. О., Череп А. В. Запоріжжя: ЗНУ, 2015. 212 с.
Методичні рекомендації02022-01-15 16:00:10Кредитування і контроль: методичні рекомендації до практичної і самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра напряму підготовки «Фінанси і кредит»2016Кредитування і контроль: методичні рекомендації до практичної і самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра напряму підготовки «Фінанси і кредит». За загальною редакцією Кушнір С. О. Запоріжжя: ЗНУ, 2016. 68 с.
Методичні рекомендації02022-01-15 16:06:05Інвестування: методичні рекомендації до практичної і самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра напряму підготовки «Фінанси і кредит». 2017Інвестування: методичні рекомендації до практичної і самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра напряму підготовки «Фінанси і кредит». За загальною редакцією Кушнір С. О. Запоріжжя: ЗНУ, 2017. 83 с.
Публікація в періодичному виданні02022-01-15 20:24:31Исследования на Мамай-Горе в 1992 году1993Исследования на Мамай-Горе в 1992 году. Археологічні дослідження на Україні 1992 року. 1993. C. 135.
Тези доповіді на конференціях02022-01-15 20:27:55Сарматское погребение из курганного могильника Мамай-гора1994Сарматское погребение из курганного могильника Мамай-гора. Проблемы скифо-сарматской археологии Северного Причерноморья Запорожье: ЗНУ, 1994. C. 55-57.
Тези доповіді на конференціях02022-01-15 20:30:26Тамгоподібні знаки на вістрях стріл скіфського часу1996Тамгоподібні знаки на вістрях стріл скіфського часу. IV Міжнародна археологічна конференція студентів і молодих вчених Київ: Соборна Україна, 1996. C. 150-151.
Тези доповіді на конференціях02022-01-15 20:46:43К вопросу об этническом составе населения Нижнего Поднепровья в золотоордынский период2001К вопросу об этническом составе населения Нижнего Поднепровья в золотоордынский период. Проблемы истории и археологии Украины Харків: ХНУ, 2001. C. 121.
Конспект лекцій02022-01-21 19:44:09Теорія механізмів, машин та деталей машин 2017https://libvo.znu.edu.ua/ukr/index.php?text=Polnotext&what=SearchBook&id=2785Теорія механізмів, машин та деталей машин. За загальною редакцією Шевченко І. А. Запоріжжя: ЗДІА, 2017. 120 с.
Методичні вказівки02022-01-21 20:15:56Теорія механізмів, машин та деталі машин2014https://libvo.znu.edu.ua/ukr/index.php?text=Polnotext&what=SearchBook&id=2168Теорія механізмів, машин та деталі машин. За загальною редакцією Шевченко І. А. Запоріжжя: ЗДІП, 2014. 77 с.
Публікація в періодичному виданні02022-01-23 07:56:55Системна модель професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства та алгоритм її реалізації. 2017Системна модель професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства та алгоритм її реалізації. Неперервна професійна освіта: теорія і практика.. 2017. № № 1–2. . C. С. 101–108. .
Публікація в періодичному виданні02022-01-23 07:59:28Професійна компетентність майбутніх фахівців з туризмознавства. 2017Професійна компетентність майбутніх фахівців з туризмознавства. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. . 2017. № Вип. 52 (105). . C. С. 43–50..
Монографія02022-01-23 08:03:10Професійна підготовка майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах : монографія2017Професійна підготовка майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах : монографія. За загальною редакцією Безкоровайна Л. . Запоріжжя : : Запорізький національний університет, 2017. 370 с. с.
Публікація в періодичному виданні02022-01-23 08:08:00Концепція підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах. 2017osdys_2017_1-2_8_Концепція підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах. Освітологічний дискурс : електронне наукове фахове видання.. 2017. № № 1–2. . C. С. 67–78. . URL: osdys_2017_1-2_8_.
Публікація в періодичному виданні02022-01-23 08:11:38Безкоровайна Л. В. Професійна підготовка майбутніх фахівців з туризмознавства в європейських країнах. 2017Безкоровайна Л. В. Професійна підготовка майбутніх фахівців з туризмознавства в європейських країнах. Педагогічні науки. Херсон : Херсонський державний університет. 2017. № № 75. . C. С. 84–88..
Публікація в періодичному виданні02022-01-23 08:13:40Дослідження питань реалізації змісту професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах. 2017Дослідження питань реалізації змісту професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. . 2017. № Вип. 53 (106). . C. С. 444–451..
Публікація в періодичному виданні02022-01-23 08:15:02Розробка освітньо-інформаційного середовища у професійній підготовці майбутніх фахівців з туризмознавства: теоретико-методологічний аспект. 2017Розробка освітньо-інформаційного середовища у професійній підготовці майбутніх фахівців з туризмознавства: теоретико-методологічний аспект. Молодь і ринок.. 2017. № № 7 (150). . C. С. 25–30..
Публікація в періодичному виданні02022-01-23 08:16:13Змістова складова організаційно-методичних засад професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства. 2017Змістова складова організаційно-методичних засад професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства. Педагогічні науки. Херсон : Херсонський державний університет. . 2017. № № 76.. C. С. 50–55..
Публікація в періодичному виданні02022-01-23 08:18:28Системна модель професійної підготовки майбутніх Фахівців із туризмознавства та алгоритм її продуктивного застосування і прогнозованого розвитку у вищих навчальних закладах. 2017Системна модель професійної підготовки майбутніх Фахівців із туризмознавства та алгоритм її продуктивного застосування і прогнозованого розвитку у вищих навчальних закладах. Інформаційні технології в освіті. Херсон: ХДУ,. 2017. № № 30. . C. С. 62–70. .
Публікація в періодичному виданні02022-01-23 08:19:50Реалізація змісту професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах. 2017Реалізація змісту професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах. Вісник Запорізького національного університету: Педагогічні науки. Запоріжжя. 2017. № № 1 (28). . C. С. 90–98..
Публікація в періодичному виданні02022-01-23 08:22:36Система професійної підготовки майбутніх фахівців із туризмознавства у вищих навчальних закладах. 2017https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4979Система професійної підготовки майбутніх фахівців із туризмознавства у вищих навчальних закладах. Народна освіта: електронне наукове фахове видання. м. Біла Церква. . 2017. № Випуск №(33). C. -. URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4979.