Публікації

Зберегти у файл

Показані 221-240 із 31 222 записів.

 Тип публікаціїСхваленоОцінкаЧас зміниНазваРік публікаціїАвториURL-посиланняПосилання
Тези доповіді на конференціях0Роль ціноутворення на макро- та макрорівні2021Фатюха В. В. Федченко А. Ю.Фатюха В. В., Федченко А. Ю. Роль ціноутворення на макро- та макрорівні. МАТЕРІАЛИ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток сучасної економіки: нові підходи та актуальні дослідження» 20-21 квітня 2021 року. Запорізький національний університет. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 290с. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. C. 24-25.
Тези доповіді на конференціях0Аналіз зовнішньоторговельного балансу України на сучасному етапі2021Фатюха В. В. Скачко З. .Фатюха В. В., Скачко З. . Аналіз зовнішньоторговельного балансу України на сучасному етапі. МАТЕРІАЛИ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток сучасної економіки: нові підходи та актуальні дослідження» 20-21 квітня 2021 року. Запорізький національний університет. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 290с. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. C. 153-156.
Тези доповіді на конференціях0ВВП на душу населення, як один із показників рівня життя в країні2021Фатюха В. В. Рязанова Г. .Фатюха В. В., Рязанова Г. . ВВП на душу населення, як один із показників рівня життя в країні. МАТЕРІАЛИ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток сучасної економіки: нові підходи та актуальні дослідження» 20-21 квітня 2021 року. Запорізький національний університет. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 290с. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. C. 187-188.
Тези доповіді на конференціях0Дослідження динаміки валютного курсу в Україні2021Фатюха В. В. Більчіч А. В.Фатюха В. В., Більчіч А. В. Дослідження динаміки валютного курсу в Україні. МАТЕРІАЛИ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток сучасної економіки: нові підходи та актуальні дослідження» 20-21 квітня 2021 року. Запорізький національний університет. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 290с. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. C. 189-191.
Тези доповіді на конференціях0Державний борг України на сучасному етапі2021Фатюха В. В. Городецькова А. С.Фатюха В. В., Городецькова А. С. Державний борг України на сучасному етапі. МАТЕРІАЛИ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток сучасної економіки: нові підходи та актуальні дослідження» 20-21 квітня 2021 року. Запорізький національний університет. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 290с. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. C. 192-193.
Тези доповіді на конференціях0Фінансова грамотність, як один із чинників економічного зростання України2021Фатюха В. В.Фатюха В. В. Фінансова грамотність, як один із чинників економічного зростання України. ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція студентів,аспірантів та науковців «Економіко-правові дискусії 14 квітня 2021, м. Кропивницький Кропивницький: Льотна академія Національного авіаційного уні, 2021. C. 155-161.
Тези доповіді на конференціях0СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДІАГНОСТИКИ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА2021Яришко О. В. Ткаченко Є. Ю.Яришко О. В., Ткаченко Є. Ю. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДІАГНОСТИКИ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний розвиток сучасної економіки: нові підходи та актуальні дослідження». Запорізький національний університет. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. 290с. Запоріжжя: ЗНУ, 2021. C. 22-23.
Навчально-методичний посібник0 Логістика2018Кирилова Л. І.Кирилова Л. І. Логістика. За загальною редакцією Яришко О. В., Ткаченко Є. Ю. Запоріжжя: ЗДІА, 2018. 182 с.
Навчально-методичний посібник0Фінансова діяльність суб`єктів підприємництва : навч.-метод. посіб. для студентів ЗДІА спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ден. та заоч. форм навчання 2018Кирилова Л. І.Кирилова Л. І. Фінансова діяльність суб`єктів підприємництва : навч.-метод. посіб. для студентів ЗДІА спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ден. та заоч. форм навчання. За загальною редакцією Яришко О. В., Ткаченко Є. Ю. 2018: ЗДІА, 2018. 200 с.
Навчально-методичний посібник0 Фінансовий менеджмент: навч.-метод. посіб. для студентів ЗДІА спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ден. та заоч. форм навчання2018Кирилова Л. І.Кирилова Л. І. Фінансовий менеджмент: навч.-метод. посіб. для студентів ЗДІА спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ден. та заоч. форм навчання. За загальною редакцією Ткаченко Є. Ю., Яришко О. В. Запоріжжя: ЗДІА, 2018. 162 с.
Навчально-методичний посібник0Фінанси підприємств: навч.-метод. посіб. для студентів ЗДІА спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ден. та заоч. форм навчання 2018Фінанси підприємств: навч.-метод. посіб. для студентів ЗДІА спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" ден. та заоч. форм навчання. За загальною редакцією Яришко О. В., Ткаченко Є. Ю. Запоріжжя: ЗДІА, 2018. 200 с.
Методичні рекомендації0Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва : метод. рекомендації до виконання курсової роботи для студ. ЗДІА напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" ден. та заоч. форм навчання2016Яришко О. В. Ткаченко Є. Ю.Яришко О. В., Ткаченко Є. Ю. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва : метод. рекомендації до виконання курсової роботи для студ. ЗДІА напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" ден. та заоч. форм навчання. Запоріжжя: ЗДІА, 2016. 48 с.
Методичні рекомендації0Курсова науково-дослідна робота [Текст] : метод. рекомендації до виконання курсової роботи для студ. ЗДІА спец. 8.03050801 "Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)" ден. та заоч. форм навчання 2016Яришко О. В. Ткаченко Є. Ю.Яришко О. В., Ткаченко Є. Ю. Курсова науково-дослідна робота [Текст] : метод. рекомендації до виконання курсової роботи для студ. ЗДІА спец. 8.03050801 "Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)" ден. та заоч. форм навчання. Запоріжжя: ЗДІА, 2016. 40 с.
Навчально-методичний посібник0Ринок фінансових послуг : навч.-метод. посібник для студентів ЗДІА другого (магістер.) рівня спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" для ден. та заоч. форм навчання 2017Ринок фінансових послуг : навч.-метод. посібник для студентів ЗДІА другого (магістер.) рівня спец. 072 "Фінанси, банківська справа та страхування" для ден. та заоч. форм навчання. За загальною редакцією Яришко О. В. Запоріжжя: ЗДІА, 2017. 136 с.
Тези доповіді на конференціях0Многослойный композиционный материал на основе самосвязанного карбида кремния и углеродных волокон2016Скачков В. О. Бережна О. Р. Ганіжанов А. А.Скачков В. О., Бережна О. Р., Ганіжанов А. А. Многослойный композиционный материал на основе самосвязанного карбида кремния и углеродных волокон. Збірник тез XVІІІ міжнародна молодіжна науково – практична конференція «Людина і космос» Дніпропетровськ: КБ "Південне", 2016. C. 271.
Тези доповіді на конференціях0Особенности формирования электротехнических свойств композиционных материалов на основе углерода2016Скачков В. О. Бережна О. Р. Дзядок Д. Ю.Скачков В. О., Бережна О. Р., Дзядок Д. Ю. Особенности формирования электротехнических свойств композиционных материалов на основе углерода. Збірник тез XVІІІ міжнародна молодіжна науково – практична конференція «Людина і космос» Дніпропетровськ: КБ"Південне", 2016. C. 272.
Тези доповіді на конференціях0Деформационная анизотропия и разрушение при непропорциональном нагружении фрикционных пар из композиционных материалов2016Скачков В. О. Бережна О. Р.Скачков В. О., Бережна О. Р. Деформационная анизотропия и разрушение при непропорциональном нагружении фрикционных пар из композиционных материалов. ІV міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні і експериментальні дослідження в технологіях сучасного матеріалознавства та машинобудування» Луцьк-Світязь: ЛНТУ, 2016. C. 38-42.
Тези доповіді на конференціях0Профілювання пористої структури та щільності карбонізованих вуглепластиків у середовищі діоксиду вуглецю (Повідомлення І)2016Скачков В. О. Бережна О. Р. Нестеренко Т. М. Іванов В. І.Скачков В. О., Бережна О. Р., Нестеренко Т. М., Іванов В. І. Профілювання пористої структури та щільності карбонізованих вуглепластиків у середовищі діоксиду вуглецю (Повідомлення І). Матеріали XХI науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА «Металургія та енергозбереження як основа сучасної промисловості» Запоріжжя: ЗДІА, 2016. Т. 1 C. 19.
Тези доповіді на конференціях0Профілювання пористої структури та щільності карбонізованих вуглепластиків у середовищі діоксиду вуглецю (Повідомлення ІІ)2016Скачков В. О. Бережна О. Р. Нестеренко Т. М. Іванов В. І.Скачков В. О., Бережна О. Р., Нестеренко Т. М., Іванов В. І. Профілювання пористої структури та щільності карбонізованих вуглепластиків у середовищі діоксиду вуглецю (Повідомлення ІІ). Матеріали XХI науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА «Металургія та енергозбереження як основа сучасної промисловості» Запоріжжя: ЗДІА, 2016. Т. 1 C. 22.
Тези доповіді на конференціях0Дослідження процесу спікання «зелених» заготовок при виробництві графітованих електродів2016Бережна О. Р. Скачков В. О. Благодатний Є. О.Бережна О. Р., Скачков В. О., Благодатний Є. О. Дослідження процесу спікання «зелених» заготовок при виробництві графітованих електродів. Матеріали XХI науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА «Металургія та енергозбереження як основа сучасної промисловості» Запоріжжя: ЗДІА, 2016. Т. 1 C. 22.